Банк данных по истории беларуси
НазваБанк данных по истории беларуси
Дата канвертавання24.01.2013
Памер96.63 Kb.
ТыпДокументы
БАНК ДАННЫХ ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ


Karalionak, L. G.

History of Belarus [Текст] : manual for the students of the department of foreign students (course of studies in english) / L. G. Karalionak ; М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. гуманитарных наук = История Беларуси : пособие для студ. фак-та иностр. уч-ся / Л. Г. Короленок ; М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. гуманитарных наук. - Гродно : ГрГМУ, 2009. - 119 p. : il. - ISBN 978-985-496-496-6 : 3115 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 51 : АХЛ (5), СИО (1), AУЛ (45)


Беларусазнаўства [Текст] : Hавучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. - Мн. : Завігар, 1998. - 288 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 47


Бригадин, Петр Иванович.

История Беларуси в контексте европейской истории [Текст] : курс лекций / П. И. Бригадин. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2007. - 332 с. : ил. - ISBN 985-6739-54-3 (в пер.) : 16269 р., 16275 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АХЛ (10)


Вішнеўскі, Аляксей Фёдаравіч.

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі [Текст] : Вучэб. дапаможнік для студ. юрыдычных і гістарычных спец. выш. навуч. устаноў / А. Ф. Вішнеўскі ; М-ва ўнутраных спраў Рэсп. Беларусь. Акад. МУС. - Мінск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003. - 320 с. - ISBN 985-427-193-5 (в пер.) : 6470 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)


Вішнеўскі, Аляксей Фёдаравіч.

Гісторыя дзяржавы і права БеларусІ [Текст] : Некаторыя пытанні і адказы / А. Ф. Вішнеўскі, І. А. Саракавік. - Мн. : Веды, 1997. - 108 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1


Гісторыя Беларусі [Текст] : у 2 ч. : вуч. дапаможнік для студ. вышэйш. навуч. устаноў / [Я. К. Новік, Г. С. Марцуль, Э. А. Забродскі і інш.] ; пад рэд. Я. К. Новіка і Г. С. Марцуля. - 2-е выд., перапрац. і дап. - Мінск : Універсітэцкае, 2001 -

Ч. 2 : Люты 1917 г. - 2000г. - 2001. - 463, [1] с. : іл. - Бібліягр. у канцы разд. - ISBN 985-09-0352-Х (у пер.) : 9000 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АХЛ (1)


Гісторыя Беларусі [Текст] : у 2 ч. : падручнік для студ. устаноў, забяспеч. атрыманне выш. адукацыі / пад рэд. Я. К. Новіка і Г. С. Марцуля. - Мінск : Вышэйшая школа, 2006. - ISBN 985-06-1131-6

Ч. 2 : Люты 1917 г. - 2004 г. - 471, [1] с. : іл. - Бібліягр.: с. 456-[457]. - ISBN 985-06-1130-8 (ч. 2) (у пер.) : 14420 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АХЛ (1)


Гісторыя Беларусі [Текст] : у 2 ч. : падручнік для студэнтаў устаноў, якія забяс. атрым. выш. адукацыі / Я. К. Новік [і др.] ; пад. рэд. Я. К. Новіка і Г. С. Марцуля. - 3-е выд., дапр. і дап. - Мінск : Вышэйшая школа, 2007. - ISSN 978-985-0

Ч. 1 : Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль, І. Л. Качалаў [і інш.]. - 2007. - 397, [1] с. : іл. - Библіягр. у канцы глаў. - ISBN 978-985-06-1424-7 (ч. 1) (в пер.) : 13039 р., 13040 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 43 : АХЛ (43)


Гісторыя Беларусі [Текст] : у 2 ч. : падручнік для студэнтаў устаноў, якія забяс. атрым. выш. адукацыі / Я. К. Новік [і др.] ; пад. рэд. Я. К. Новіка і Г. С. Марцуля. - 3-е выд., дапр. і дап. - Мінск : Вышэйшая школа, 2007. - ISSN 978-985-0

Ч. 2 : Люты 1917 г. - 2006 г. / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль, Э. А. Забродскі [і інш.]. - 444, [1] с. : іл. - Библіягр. у канцы глаў. - ISBN 978-985-06-1425-4 (ч. 2) (в пер.) : 14455 р., 14460 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 42 : АХЛ (42)


Гісторыя Беларусі [Текст] : у 6-ці т. / [рэд. кал. : М. Касцюк (галоўны рэд.) і інш.]. - Мінск : Экаперспектыва. - ISBN 985-6598-19-2

Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XYII-XYIII стст.) / [Ю. Бохан, В. Голубеў, У. Емельянчык і інш.]. - Мінск : Экаперспектыва, 2004. - 344 c. : іл. - Библиогр.: с. 321-324. - ISBN 985-469-066-0 (Т. 3) (у пер.) : 7980 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АХЛ (1)


Гісторыя Беларусі [Текст] : (вучэб.-метад. дапаможнік для студ. I курса фак-та мед. сясцёр з вышэйш. адукац. завочн. формы навуч.) / Гродзенскі дзярж. мед. ун-т. Каф. гуманітарных навук ; скдад. М. П. Стасевіч. - Гродна : [б. и.], 2002. - 43 с. - Библiягр.: с. 4-6

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АХЛ (5)


Гісторыя Беларусі [Текст] : вучэб. дапаможнік для студ. вышэйш. навуч. устаноў: У 2 ч. / Пад рэд. Я. К. Hовiка, Г. С. Марцуля. - Мн. : Універсітэцкае, 1998

Ч. 1 : Ад старажытных часоў па люты 1917г. - 1998. - 416 с. : іл. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 11


Гісторыя Беларусі [Текст] : вучэб. дапаможнік для студ. вышэйш. навуч. устаноў: У 2 ч. / Пад рэд. Я. К. Hовiка, Г. С. Марцуля. - Мн. : Універсітэцкае, 1998

Ч. 2 : Люты 1917 - 1997 гг. - 1998. - 464 с. : іл. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 12


Гісторыя Беларусі [Текст] : курс лекцый: У 2 ч. / І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава і інш.; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы. Бел. дзярж. ун-т. - Мн. : РІВШ БДУ, 2000 - 2002

Ч. 1 / Са старажытных часоў да канца 18 ст. - 2000. - 656 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 18


Гісторыя Беларусі [Текст] : Матэрыялы да экзаменаў / Бел. дзярж. ун-т. Гістарычны фак-т. Навукова-даследчая лабараторыя гісторыі Беларусі. - Мн. : Фінансы, улік, аудыт, 1995. - 287 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2


Гісторыя Беларусі [Текст] : навуч. дапаможнік для слухачоў фак-та давуз. падрыхт. і падрыхт аддзялення: У 3 ч. / І. І. Коўкель, І. П. Крэнь, С. В. Палуцкая і інш.; Мін-ва адукацыі РБ. Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы. - Гродна : [б. и.], 1994 -

Ч. 1 : Са старажытных часоў да пачатку XIX ст. - 1994. - 264 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2


Гісторыя Беларусі [Текст] : падручнік: У 2-х ч. - Мн. : Вышэйш. шк., 2003 - . - ISBN 985-06-0885-4

Ч. 1. Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. - 416 с. : ил. - Библиогр.: с. 412-413. - ISBN 985-06-0867-6 (в пер.) : 10640 р., 8130 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АХЛ (2)


Гісторыя Беларусі [Текст] : у 6 т. / Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. - Мн. : Экаперспектыва, 2000 -

Т. 1 : Старажытная Беларусь / Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. - 2000. - 351 с. : іл. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1


Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый [Текст] : вуч. дапаможнік / [В. І. Галубовіч і інш.] ; пад рэд. В. І. Галубовіча і Ю. М. Бохана. - Мінск : Экаперспектыва, 2005. - 589, [1] с. - Библиогр.: с. 580-584. - ISBN 985-469-120-9 : 9970 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АХЛ (3)


История Беларуси [Текст] : В контексте мировых цивилизаций : учеб. пособие / В. И. Голубович [и др.] ; под ред. В. И. Голубовича, Ю. М. Бохана. - Минск : Экоперспектива, 2008. - 464 с. - Библиогр.: с. 458-460. - ISBN 978-985-469-222-7 : 18410 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АХЛ (1)


История Беларуси [Текст] : Вопросы и ответы / Сост.: Г. Я. Голенченко, В. П. Осмоловского. - Мн. : Беларусь, 1993. - 208 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 8


История Беларуси [Текст] : Учеб. пособие / Е. Л. Абецедарская, П. И. Бригадин, Л. А. Жилунович и др.; Под ред. А. Г. Кохановского. - Мн. : Экоперспектива, 1997. - 319 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1


История Беларуси [Текст] : Учеб. прогр. для вузов / Сост.: П. И. Бригадин и др. ; Респ. ин-т высш. шк. Белгосуниверситета. - Мн. : [б. и.], 2000. - 32 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5


История Беларуси. В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / [Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева, М. И. Матюшевская] ; под ред. Я. И. Трещенка. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. - 309, [2] с. - ISBN 985-480-051-2 (ч. 2) (в пер.) : 4635 р., 4638 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 75 : АХЛ (10), УМКГ (5), AУЛ (60)


Ігнатоўскі, Усевалад Макаравіч.

Кароткі нарыс гісторыі Беларусі [Текст] / У. М. Ігнатоўскі. - 5-е выд. - Мн. : Беларусь, 1991. - 190 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5


Ігнатоўскі, Усевалад Макаравіч.

Кароткі нарыс гісторыі Беларусі [Текст] / У. М. Ігнатоўскі. - 5-е выд. - Мн. : Беларусь, 1992. - 190 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1


Ковкель, Иван Иванович.

История Беларуси [Текст] : С древнейших времен до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 2-е изд. доп. - Мн. : Аверсэв, 2002. - 608 с. - 10700 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : (1), АХЛ (1)


Ковкель, Иван Иванович.

История Беларуси [Текст] : с древнейших времен до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 8-е изд. - Минск : Аверсэв, 2010. - 621, [1] с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся). - ISBN 978-985-533-095-1 : 16580 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АХЛ (1)


Ковкель, Иван Иванович.

История Беларуси с древнейших времен до нашего времени [Текст] / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 7-е изд., доп. - Минск : Аверсэв, 2008. - 621, [1] с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся). - ISBN 978-985-509-540-9 : 16580 р., 16580 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : АХЛ (12)


Ковкель, Иван Иванович.

История Беларуси с древнейших времен до нашего времени [Текст] / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 4-е изд. - Минск : Аверсэв, 2004. - 605 с. - ISBN 985-478-446-0 : 7670 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АХЛ (3)


Ковкель, Иван Иванович.

История Беларуси с древнейших времен до нашего времени [Текст] / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 5-е изд. - Минск : Аверсэв, 2005. - 604, [1] с. - ISBN 985-478-585-8 : 9660 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АХЛ (5)


Ластоўскі, Вацлаў Юсцінавіч.

Кароткая гісторыя Беларусі з 40 рысункамі [Текст] / В. Ю. Ластоўскі; Пасляслоўе А. П. Грыцкевіча. - Мн. : Універсітэцкае, 1992. - 126 с. : іл. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3


Ластоўскі, Вацлаў Юсцінавіч.

Кароткая гісторыя Беларусі з 40 рысункамі [Текст] / В. Ю. Ластоўскі; Пасляслоўе А. П. Грыцкевіча. - Мн. : Універсітэцкае, 1993. - 126 с. : іл. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1


Нарысы гісторыі Беларусі [Текст] : у 2 ч. / Пад рэд. М. П. Касцюка. - Мн. : Беларусь, 1994 -

Ч. 1. - 1994. - 527 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 4


Нарысы гісторыі Беларусі [Текст] : у 2 ч. / Пад рэд. М. П. Касцюка. - Мн. : Беларусь, 1994 -

Ч. 2. - Мн. : Беларусь, 1995. - 560 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 6


Новик, Евгений Константинович.

История Беларуси. С древнейших времен до 2008 г. [Текст] : учеб. пособие : доп. М-вом образования Респ. Беларусь ... / Е. К. Новик, И. Л. Качалов, Н. Е. Новик ; под ред. Е. К. Новика. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 526 с. - Библиогр.: с. [521]. - ISBN 978-985-06-1714-9 (в пер.) : 20456 р., 20470 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : АХЛ (30)


Новік, Яўгеній Канстанцінавіч.

Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў - па 2008 г. [Текст] : вучэб. дапаможнік : дап. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь ... для студ. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік ; пад рэд. Я. К. Новіка. - Мінск : Вышэйшая школа, 2009. - 512 с. - Бібліягр.: с. [508]. - ISBN 978-985-06-1619-7 (у пер.) : 15562 р., 15561 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : АХЛ (30)


Стасевіч, Мікалай Пятровіч.

Гісторыя Беларусі [Текст] : вучэб.-метадычны дапаможнік для студ. 1-га курса фак-та мед. сясцёр з вышэйш. адукацыяй завоч. формы навучання / М. П. Стасевіч ; УО "Гродз. дзярж. мед. ун-т", [Каф. гуманітарных навук]. - [выд. 2-е, дап. і перапрац.]. - Гродна : Выд-ва ГрДМУ, 2004. - 52 с. - Бібліягр.: с. 4, бібліягр. у канцы тэм. - 60 экз. - ISBN 985-6727-58-8

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : УМКГ (1), АХЛ (4)


Трещенок, Яков Иванович.

История Беларуси [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Яков Иванович Трещенок. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003 -

Ч. 1 : Досоветский период. - 2003. - 176 с. - Библиогр.: с. 168-175. - ISBN 985-6586-82-8 (в пер.) : 1522 р., 1528 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 73 : АУЛ (60), УМКГ (3), АХЛ (10)


Хрестоматия по истории Беларуси [Текст] : в 2 ч. : учеб. пособие : доп. М-вом образования Респ. Беларусь ... для студ. вузов по историческим специальностям / сост.: Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К. М. Бондаренко. - Минск : Изд. центр БГУ, 2008 - . - ISBN 978-985-476-627-0

Ч. 1 : С древнейших времен до 1917 г. - 2008. - 622 , [1] с. - ISBN 978-985-476-628-7 (ч. 1) (в пер.) : 15086 р., 15088 р.

Сост. также: К. М. Бондаренко, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АХЛ (5)


Чигринов, Петр Гаврилович.

Очерки истории Беларуси [Текст] : доп. М-вом образования Респ. Беларусь в качестве учеб. пособия для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / П. Г. Чигринов. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с. - (ВУЗ). - Библиогр.: с. 461-462. - ISBN 978-985-06-1414-8 (в пер.) : 16180 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АХЛ (2)


Чигринов, Пётр Гаврилович.

Очерки истории Беларуси [Текст] : Учеб. пособие для студ. вузов / П. Г. Чигринов. - Мн. : Вышэйш. шк., 2000. - 461 с. - Библиогр.: с. 457-459. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 9


Чигринов, Петр Гаврилович.

Очерки истории Беларуси [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов : доп. М-вом образования Республики Беларусь / П. Г. Чигринов. - 2-е изд., пераб. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2004. - 462, [1] с. - (ВУЗ). - Библиогр.: с. 460-461. - ISBN 985-06-0851-Х (в пер.) : 15500 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АХЛ (1)


Шарова, Наталля Сцяпанаўна.

Гісторыя Беларусі [Текст] : Матэрыялы да экзамену / H. С. Шарова. - 2-е выд., перапрац. і дап. - Мн. : Перспектыва, 1998. - 188 с. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Банк данных по истории беларуси iconВопрос 1: Предмет, значение и цели дисциплины "История Беларуси" (в контексте мировой цивилизации). Периодизация истории Беларуси. Источники по истории Беларуси

Банк данных по истории беларуси iconИнструктивно-методическое письмо «О преподавании всемирной истории и истории Беларуси в 2010/2011 учебном году»
При организации образовательного процесса по всемирной истории и истории Беларуси необходимо руководствоваться следующими нормативными...

Банк данных по истории беларуси iconИнструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «О преподавании учебного предмета \"Всемирная история. История Беларуси \" в 2010/2011 учебном году»
При организации образовательного процесса по всемирной истории и истории Беларуси необходимо руководствоваться следующими нормативными...

Банк данных по истории беларуси iconНациональная академия наук беларуси институт истории министерство обороны республики беларусь
Мясникович Михаил Владимирович – Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор,...

Банк данных по истории беларуси iconНацыянальны банк национальный банк рэспублікі беларусь республики беларусь пастанова постановление праўлення правления
О порядке регистрации данных документа, удостоверяющего личность физического лица, при продаже иностранной валюты, платежных документов...

Банк данных по истории беларуси iconБанк данных адораных вучняў

Банк данных по истории беларуси iconСписок книг по истории Беларуси, имеющихся в фонде библиотеки бгэу (описания располагаются в алфавитном порядке авторов и названий) 63. 3
Гербы и флаги Беларуси / В. И. Адамушко, М. М. Елинская. Минск : Беларусь, 2006. 254 с ил. Библиогр.: с. 249-253. Isbn 985-01-0666-2...

Банк данных по истории беларуси iconМы предлагаем вам очень интересный материал по истории Беларуси. Он поможет вам познакомиться с историей и культурой древнейшего города Беларуси, который также
Беларуси, который также является первым государством на территории нашей республики. Вы узнаете интересные факты из жизни прославленных...

Банк данных по истории беларуси iconБанк данных пед работников моу «сош №16» г. Грозного на 2012-2013 уч год

Банк данных по истории беларуси iconБанк данных инновационной работы в мбоу коммунаровская сош №2 за 2011-2012 учебный год

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка