Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
НазваПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Дата канвертавання28.10.2012
Памер32 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад 18.05.2011г.12

Заг. кафедры філалогіі

___________Т.М. Пучынская


Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)

 1. Зараджэнне беларускай дзіцячай літаратуры.

 2. Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній).

 3. Першыя беларускамоўныя чытанкі для дзяцей.

 4. Развіццё беларускай дзіцячай літаратуры у пачатку XX ст.

 5. Асветніцкая дзейнасць Цёткі. Яе роля ў развіцці беларускай дзіцячай літаратуры.

 6. Цётка. «Першае чытанне для дзетак беларусаў». Характарыстыка чытанкі.

 7. Творы Я. Купалы ў дзіцячым чытанні.

 8. Творчая дзейнасць Я. Коласа ў галіне дзіцячай літаратуры і дзіцячага чытання.

 9. «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» Я. Коласа. Кампазіцыя кнігі. Ідэйна-тэматычнае і жанравае багацце твораў чытанкі.

 10. Тэма цяжкага жыцця беларускіх сялянскіх дзяцей у дакастрычніцкі перыяд творчасці Я. Коласа.

 11. Агульная характарыстыка кнігі Я. Коласа «Казкі жыцця».

 12. Паэтызацыя роднай прыроды ў творах Я. Коласа.

 13. Жанр казкі ў творчасці Я. Коласа.

 14. Змітрок Бядуля — адзін з заснавальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры.

 15. Дарэвалюцыйныя апавяданні З. Бядулі для дзяцей («Малыя дрывасекі», «Пяць лыжак заціркі», «Дзе канец свету?», «Велікодныя яйкі»). Тэматыка, мастацкія асаблівасці твораў.

 16. Жанр казкі ў творчасці З. Бядулі.

 17. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры у 30—50 гг. XX ст.

 18. Алесь Якімовіч — таленавіты казачнік. Фальклорныя матывы ў казках пісьменніка.

 19. Тэматыка і праблематыка творчасці М. Танка для дзяцей.

 20. Жанр казкі ў творчасці М. Танка.

 21. Вершы М. Танка ў дзіцячым чытанні.

 22. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ў другой палове XX ст.

 23. Казкі Ул. Дубоўкі. Творчае асваенне традыцый вуснай народнай творчасці народаў свету.

 24. Тэма чалавека і прыроды ў навукова-прыгодніцкіх аповесцях У. Дубоўкі. Асаблівасці падачы пазнавальнага матэрыялу.

 25. Тэматыка і праблематыка твораў С. Шушкевіча для дзяцей.

 26. Родная прырода ў творчасці С. Шушкевіча.

 27. Краязнаўчыя нарысы і апавяданні В. Вольскага.

 28. Творчасць В. Віткі ў галіне дзіцячай літаратуры.

 29. Творчае выкарыстанне фальклору ў творах В. Віткі.

 30. Алена Васілевіч. Маральна-этычная праблематыка апавяданняў.

 31. Дзейнасць А. Пысіна ў галіне дзіцячай літаратуры.

 32. Паэтычныя казкі А. Пысіна для дзяцей.

 33. Асаблівасці развіцця прозы ў беларускай дзіцячай літаратуры на сучасным этапе.

 34. Асаблівасці развіцця паэзіі ў беларускай дзіцячай літаратуры на сучасным этапе.

 35. Асаблівасці развіцця драматургіі ў беларускай дзіцячай літаратуры на сучасным этапе.

 36. Сувязь дзіцячай паэзіі Н. Гілевіча з традыцыямі народнай педагогікі і вуснай паэтычнай творчасцю.

 37. Тэма радзімы і роднай прыроды ў дзіцячых творах Н. гілевіча.

 38. Фальклорныя традыцыі ў паэзіі А. Лойкі для дзяцей.

 39. Свет прыроды і свет дзіцяці ў творчасці А. Лойкі.

 40. Агульны агляд дзейнасці Р. Барадуліна ў галіне дзіцячай літаратуры.

 41. Традыцыі фальклору і наватарскія пошукі Р. Барадуліна ў жанры казкі.

 42. Дзейнасць В. Зуёнка ў галіне беларускай дзіцячай літаратуры.

 43. Тэматычная і жанравая шматстайнасць творчасці Э. Агняцвет.

 44. Гумар, элементы гульні, лірычная пранікнёнасць у вершах Авяр’яна Дзеружынскага для дашкольнікаў.


Літаратура:

 1. Беларуская дзіцячая літаратура. Пад рэд. М. Яфімавай і М. Барсток. – Мн: Вышэйшая школа. 1980 г.

 2. Хрэстаматыя па беларускай дзіцячай літаратуры. Склад. М. Ф. Шаўлоўская. – Вышэйшая школа. 1996 г.Складальнік Л.У. Пракофъева

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія
Пытанні да экзамена па дысцыпліне “Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай...

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі спецыяльнасці
...

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconТ. М. Пучынская Змест семінарскіх заняткаў ў зімовую сесію
Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрыманяя адукацыі

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Пытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09) iconПратакол пасяджэння кафедры
Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка