Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік
НазваІнвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік
Дата канвертавання18.01.2013
Памер168.33 Kb.
ТыпДокументы
Інвестиційний паспорт

Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік


1. ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ


Назва району Кіцманський


Назва адміністрації Кіцманська районна державна адміністрація

Адреса 59300, Чернівецька обл.,м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83


Телефон Код 03736 тел 2-13-34


Факс Код 03736 тел 2-13-34


Електронна пошта Е- mаіl: admyurist@cv.ukrtel.net


Голова Кіцманської Унгурян Олег Миколайович

райдержадміністрації (03736) 2-13-34


Голова Кіцманської Ящук Василь Григорович

районної ради (03736) 2-14-91


2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ


2.1 Географічні дані, адміністративно- територіальний поділ та природний потенціал.Географічні дані

Кіцманський район знаходиться у північно-західній частині області. Поверхня території району – підвищено хвилясто-пасмова лісова рівнина, значною мірою розчленована, поширені карстові форми рельєфу. На території району налічується 58 ставків та інших штучних водоймищ, загальна площа дзеркала води яких складає близько 550 га.

Вся територія району відноситься до шестибальної зони сейсмічносиі.

Площа

608 кв.м., 7,5% території Чернівецької області.

Протяжність району: із заходу на схід майже 30 км,

із півдня на північ понад 42 км

Адміністративно-територіальний поділ

Рік утворення району – 1940

Районний центр – м.Кіцмань.

Кількість місцевих рад – 30, із них:

Районна - 1 Селищних - 2

Міська - 1 Сільських - 26


Кількість населених пунктів – 46, в тому числі:

Міст - 1

Селищ

міського типу - 2

Сіл - 43

Кордони

Кіцманський район межує:

На північному заході – з Городенківським, на заході – із Снятинським районами Івано-Франківської області; на півночі і сході – із Заставнівським, на південному заході – з Вижницьким, на півдні – із Сторожинецьким районами Чернівецької області, на південному сході – з м.Чернівці.

Населення

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2012 року – 70,143 тис.осіб (7,7% населення області). Міське населення – 14,117 тис.осіб (20,1%) та сільське населення – 56,026 тис.осіб (79,9%). Густота населення – 115 осіб на кв.м.

Національний склад населення: 98,5% - українці; 0,9% - росіяни; 0,2% - румуни; 0,1% – молдовани; 0,3% – інші національності.

Рівень безробіття – 2,8%2.2. Промисловий комплекс


Кількість промислових підприємств – 17.

Обсяг виробництва промислової продукції за 2011 рік – 254264,1 тис.грн.

Обсяг виробництва промислової продукції за видами економічної діяльності:

 • харчова промисловість - 73,9 %

 • хімічна промисловість - 19,0 %

 • будівельні матеріали - 2,8 %

 • добувна промисловість - 2,7 %

 • інші виробництва - 1,6 %

Темп росту відносно показника 2010 року склав 66077,0 тис.грн., або 135,1%

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2011 рік – 256831,4 тис.грн.

 • виробництво харчових продуктів, напоїв - 71,8 %

 • хімічна та нафтохімічна промисловість - 16,8 %

 • добувна промисловість - 2,4 %

 • виробництво будівельних матеріалів - 2,8 %

 • розподілення газу - 5,2 %

 • інші виробництва - 1,0 %

Обсяг реалізованої продукції промисловості на одну особу – 3653 грн.


2.3.Агропромисловий комплекс


 • Всього сільськогосподарських угідь – 43,4 тис.га

В т.ч. рілля - 35,2 тис.га

багаторічні насадження - 1,7 тис.га

сінокоси - 2,8 тис.га

пасовища - 3,7 тис.га • Сільськогосподарських підприємств - 223,

В т.ч. селянсько-фермерські господарства – 157


За прогнозними показниками обсяг валової продукції за 2011 рік

(по всіх категоріях господарств) складе 274,8 млн. грн.

в т.ч. рослинництво - 142,0 млн.грн.

тваринництво - 132,8 млн.грн.


 • Валовий збір зернових культур культур – 80,5 тис.тонн

В т.ч. по сільськогосподарських підприємствах - 49,4 тис.тонн


 • Урожайність зернових по с/г підприємствах – 50,7 ц/га
Вироблено продукції тваринництва

По всіх категоріях

В сільськогосподарських підприємствах

М’яса в живій вазі, тонн

11296

6985,6

Молока, тонн

32902

10891
Чисельність поголів’я, гол.

По всіх категоріях

В сільськогосподарських підприємствах

ВРХ, всього

12622

6620

з них корови

5955

2255

свині

19183

7120

вівці і кози

2252

65

птиця

275962

123508


Надій молока на 1 корову по с/г підприємствах – 4961 кг

Середньодобовий приріст по с/г підприємствах:

ВРХ – 557гр. Свиней – 533 гр.


 • Основні галузі рослинництва: вирощування зернових та технічних культур
 • Основні галузі тваринництва: молочне скотарство, свинарство, птахівництво та рибництво.


2.4. Мале підприємництво


Кількість зареєстрованих СПД – юридичних осіб станом на 01.01.2012 року – 580,

в т.ч. малих підприємств – 204 та фермерських господарств – 157.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців – 3732.

На 10 тис. осіб населення району припадає 29 малих підприємств, кількість зайнятих працівників малих підприємств становить 1230 осіб (в середньому на одному підприємстві працює 6 осіб).

Станом на 01.01.2012р. створено 1209 нових робочих місць, з них в галузях економіки – 95, в індивідуально-трудовій діяльності – 1114 робочих місць.

За 2011 рік суб’єктами малого підприємництва району сплачено всього податкових платежів 12585,4 тис.грн., що на 5196,2 тис.грн. менше ніж минулого року, в тому числі до Дердавного бюджету сплачено 2132,3 тис.грн., до місцевого бюджету сплачено 10453,1 тис.грн.. Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів складає 22,8%, в тому числі до державного бюджету – 15,6%, до місцевого бюджету – 25,2%.


2.5.Зовнішньо­економічна діяльність


Обсяг експорту товарів за 2011 рік склав 6034,6 тис. дол. США, імпорту – 4042,4 тис. дол. США. Порівняно із 2010 роком обсяг експорту зріс на 38,8%, імпорту – на 37,9%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами району склалося сальдо в розмірі 1992,3 тис. дол. США.


2.6.Інвестиційна діяльність


За 2011 рік в розвиток економіки району за рахунок всіх джерел фінансування було вкладено 100306 тис. грн. (без ПДВ) капітальних інвестицій. Протягом попереднього року підприємствами та організаціями за рахунок всіх джерел фінансування освоєно 82451 тис. грн. (без ПДВ) інвестицій в основний капітал, що на 36,9% менше, порівняно з 2010 роком.

За видами економічної діяльності із загального обсягу інвестицій в основний капітал направлено 38,9% або 33872 тис.грн. (з ПДВ) у сільське господарство, мисливство, лісове господарство, з яких в галузь рослинництва – 17390 тис.грн., тваринництва – 16447 тис.грн.; у промисловість 2528 тис.грн., або 3%; в торгівлю – 12390 тис.грн. (14,2%); в соціально-культурну сферу (освіту, охорону здоров’я, культуру та спорт) спрямовано 3798 тис.грн. (4,4%).

Найбільше інвестицій в основний капітал освоєно: ТОВ «УПГ-Інвест» - 11 283,0 тис.грн.(інвестиції в капітальне будівництво, на придбання техніки та обладнання), ТОВ «Драчинецьке-1» - 7 941,0 тис.грн. (на придбання обладнання), ТОВ «Валявське» 4 342,0 тис.грн. (на придбання техніки, в капітальне будівництво), ПСП «Мамаївське» - 2841,0 тис.грн. (на придбання обладнання), ПП Імені Василя Крикливця – 2 204,0 тис.грн. (на придбання техніки та обладнання).

Станом на 01.01.2012 року на території Кіцманського району нараховувалось 19 підприємств з іноземними інвестиціями.

Сукупний капітал нерезидентів в економіці району станом на 01.01.2012р. становив 16 353,5 тис.дол. США, що на 0,2% менше обсягів інвестицій на початок 2011 року (питома вага прямих іноземних інвестицій в загальнообласному обсязі становить 26,4%) та в розрахунку на одну особу склав 232,6 дол.США. Приріст іноземних інвестицій відносно початку 2011 року склав -37,8 тис.дол.США.

Прямі іноземні інвестиції з початку інвестування здійснювали нерезиденти з 12 країн світу (Швеція, Кіпр, Російська Федерація, Польща, Румунія, Молдова, Португалія, Австрія, Франція, США, Словаччина, Угорщина).

В 2011 році пропонувалась для викупу або передачі в орендне користування 21 земельна ділянка в 10-ти населених пунктах району загальною площею 243,25 га та 5 приміщень в 3-х населених пунктах загальною площею 34 574,9 кв.м.


2.7. Туризм


Курортно-лікувальний туризм (бальнеологічний)

На території Брусницької сільської ради знаходиться Брусницьке родовище мінеральних вод з дуже високими цілющими властивостями. Це – унікальні джерела, лікувальна ефективність яких становить 94,8% (одужань). Цілющими водами можна здійснити лікування та профілактику захворювань опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту та ін.

На території району розташовані природні, історико-культурні та етнографічні об’єкти, які мають або можуть мати туристичну привабливість:

Природні (в т.ч. біосферні заповідники та національні природні парки):

 • Ландшафтний парк «Чернівецький», який охоплює села Біла, Стрвлецький Кут, Ревно, Бурдей, Коростувата, Глиниця, Драчинці, Нові Драчинці;

 • Лужанський дендропарк площею 4,3 га, який розташований на території Лужанської дільничної лікарні в смт Лужани Кіцманського району;

 • Киселівський дендропарк, розташований в урочищі «Гайдейка» (заснований вкінці ХІХ ст.);

 • Парк пам’ятки садово-паркового мистецтва «Чорторийський» - площа 3,0 га;

 • Парк пам’ятки садово-паркового мистецтва «Оршовецький» загальною площею 10 га, особливістю якого є оригінальна паркова архітектура та багатий дендрологічний склад;

 • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Брусницький», який має санітарно-гігієнічне, оздоровче, естетичне значення, як бальнеологічний фактор Брусницької водолікарні (площа – 0,07 га).

Історико-культурні:

Церкви державного значення: Вознесенська церква і дзвіниця XVст.,смт Лужани, Миколаївська церква і дзвіниця, 1786р., с.Берегомет, Успенська церква і дзвіниця, 1778р., с.Валява, Успенська церква і дзвіниця, 1776р. с.Дубівці, Костянтинівська церква, 1779р. с.Ошихліби, церква Святого Миколая і дзвіниця, 1794р., с.Нижні Станівці та інші.

Палаци:

 • Шимоновичів, с.Дубівці ХХ ст. (приміщення сільської ради)

 • Отто і Лізи Гольднер, с.Хлівище (приміщення сільської ради)

 • Манеску, Чортория (лікарня)

 • Будинок, де народився Володимир Івасюк, м.Кіцмань, вул.Горького,5

 • Садиба, де народились брати-співаки Орест і Денис Руснаки

 • Пам’ятник Володимиру Івасюку, м.Кіцмань

Музеї:

 • історичні в селах: Брусниця, Реваківці, Валява, Музей Івана Миколайчука в с.Чортория

 • етнографічні: Малятинський етнографічний музей3. ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ


3.1. Транспортні комунікації

Транспортна мережа загального користування:


• Експлуатаційна довжина:


- залізничних колій 0,043 тис. км


- автомобільних доріг всього 0,249 тис. км


в т.ч. загального користування 0,203 тис. км

державного значення 0,046 тис.км

• Кількість мостів 15

3.2. Фінансово-кредитна система

Банківська система


- Кіцманське відділення „Приватбанк“

тел. (03736) 2-17-97, 2-32-11


- Кіцманське відділення ВАТ „Райфайзен Банк Аваль“

тел. (03736) 2-31-85


- Кіцманське відділення ВАТ „Державний ощадний банк України“

тел. (03736) 2-24-39, 2-39-27


- Кіцманське відділення «UniCredit Bank ™» («Укрсоцбанк»)

тел. (03736) 2-39-16, 2-39-27


- Кіцманське відділення АТ «Укрсиббанк»

тел. (03736) 2-25-33


- Кіцманське відділення «Газбанк»

тел. (03736) 2-31-79


 • Відділення філії ВАТ Комерційного банку „Надра“ смт Лужани
 • Відділення «Приватбанк» смт Лужани

тел. (0372) 58-35-68


 • Відділення «Приватбанк», с.Мамаївці

тел. (03736) 2-63-91


Кредитні спілки


 • «Буковинський альянс»

тел. 2-32-13


 • «Самопоміч»

тел. 2-17-86


Страхові кампанії


 • Кіцманське відділення (НАСК)„Оранта“;
 • Кіцманське відділення Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «ПРОВІДНА»
3.3. Культура, дозвілля

Культурні заклади, розміщені на території району:


• Заклади культури клубного типу 44

• Бібліотеки 41

• Бібліотечний фонд 545307 примірників

• Музеї 13
4. ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ТА ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

4.1. Середня освіта


На території Кіцманського р-ну працюють 39 загальноосвітніх навчальних закладів, з них:

- ЗНЗ І-ІІІст 19

- Кіцманська районна гімназія 1

- ЗНЗ І-ІІст. 13

- ЗНЗ Іст. 4

- школа – сад 1

- Кіцманський НВК 1

У навчальних закладах Кіцманського району навчається 7 169 учнів, з них ЗНЗ І-ІІІст та гімназії – 5446 учнів; І-ІІст. -1437 учнів; Іст. та НВК, школи –сад – 286 учнів.


4.2. Дошкільні заклади


В районі функціонує 31 дошкільний навчальний заклад, які відвідують 2068 дітей .


4.3. Заклади охорони здоров’я


Лікарські медичні заклади 44

у тому числі:

центральна районна лікарня 1

поліклініки 2 амбулаторія 12 фельдшерсько-акушерські пункти 295. НАЙБІЛЬШІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА РАЙОНУ

1) Харчова промисловість:


- ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»

смт Неполоківці, вул. Магістральна, 43

тел. (03736) 2-18-20


- ТОВ «Букофрут»

с.Мамаївці, вул..Кіцманська, 44д

Тел. (03736) 2-73-12


- ТзОВ «УПГ-Інвест»

с.Витилівка, вул.Польова, 14Б

тел. (03736) 2-69-03


2) Хімічне виробництво:


- Лужанське МПД ДП «Укрспирт»

смт Лужани, вул.Центральна,59

тел. (03736) 2-12-78


- ПП ВТКФ «Золотий колосок»

с.Берегомет

тел. (03736) 6-43-89


3) Добувна промисловість:


- ДП «Чернівецький гравійно-піщаний кар’єр»

смт Неполоківці, вул.Прутська, 42

тел. (03736) 3-52-38


6. ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ


Пріоритетні напрями розвитку Кіцманського розвитку на 2012 рік

п/п

Пріоритетні напрями розвитку

Шляхи їх досягнення

Очікуваний результат

1.

Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу1.1. Впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в СВК “Агрофірма “Оршівська”, СВК ”Зоря”, ПСП ”Мамаївське”, ТОВ “Валявське”, ТОВ ”Драчинецьке-1”.

1.2. Виконання першочергових заходів щодо підвищення родючості ґрунтів – хімічна меліорація та поглиблення орного шару грунту на площі 650 га.


1.3. Будівництво доїльного залу на 1000 гол. в АТЗТ ТОВ ”Мирне”, с. Оршівці, кошторисна вартість 2,5 млн.грн.


1.4. Реконструкція тваринницьких приміщень в с.Брусниця для вирощування м’яса птиці ТОВ “Драчинецьке-1”.

1.5. Виконання заходів Програми підтримки тваринництва Кіцманського району на 2011-2015 роки.

Збільшення валового виробництва с/г культур та покращення якості продукції

Збільшення валового виробництва сільськогосподарських культур

Покращення якості тваринницької продукції та підвищення продуктивності праці

Збільшення вирощування м’яса птиці у ТОВ “Драчинецьке-1”

Покращення племінних якостей корів, збільшення продуктивності на 1 голову та валового виробництва молока

2.

Технологічне оновлення харчової промисловості2.1. Модернізація обладнання на підприємствах харчової промисловості:

- завершення робіт щодо встановлення другої черги біореакторної установки (БРУ під вакуумом) на Лужанському місце провадження діяльності ДП ”Укрспирт“

2.2. Продовження будівництва цеху із забою птиці та переробки м’яса ТОВ ”УПГ- інвест” в с.Мамаївці.


2.3. Будівництво цеху із забою птиці та переробки м’яса ТОВ “Драчинецьке-1” в с.Шипинці.Впровадження виробництва біогазу


Впровадження повного циклу виробництва м’яса птиці. Створення робочих місць – 75.

Впровадження повного циклу виробництва м’яса птиці. Створення робочих місць – 50.3.

Протипаводковий захист3.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування водовідвідного каналу в с.Шипинці та смт.Лужани.

3.2. Проведення руслоочисних, руслорегулюючих та берегоукріплюючих робіт:

- річки Брусенка у населених пунктах Верхні Станівці, Нижні Станівці;

- річки Брусниця в населених пунктах Нижні Станівці, Брусниця, Кальнівці, Зеленів.

3.3. Проведення руслоочисних та поглиблюючих робіт:

- річки Совиця Ставчанська в населених пунктах Малятинці, Ставчани, Киселів, Лужани, Шипинці.

- річки Совиця Кіцманська в населених пунктах Кліводин, Кіцмань.


3.4. Реконструкція захисних дамб в межах населених пунктів Неполоківці, Дубівці, Шипинці та Лужани загальною протяжністю 4,8 кілометра із влаштуванням берегового кріплення в місцях інтенсивної водної ерозії.

3.5. Виконання заходів Комплексної програми захисту від шкідливої дії води міст і селищ міського типу Чернівецької області на 2011-2015 роки.Здійснення протипаводкового захисту с.Шипинці, смт.Лужани

Ліквідація наслідків підтоплення територій. Покращення санітарних умов проживання людей та санітарно-епідеміологічної ситуації прилеглих природних водотоків.

Здійснення протипаводкового захисту населених пунктів Неполоківці, Дубівці, Шипинці, Лужани.

Здійснення протипаводкового захисту на території Кіцманського району


4.

Розвиток житлово -комунального господарства, водопостачання


4.1 Створення альтернативних підприємств з обслуговування та утримання житлового фонду - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Кіцмань, селищах Лужани та Неполоківці.


4.2. Будівництво житлових будинків (забудова житлового кварталу) по вул. Першотравневій, смт.Лужани (ВАТ “ПМК-311“).


4.3. Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соцкультпобуту на першому поверсі по вул. Незалежності 52,б в м.Кіцмань (ПП “Володимир-Буд“).


4.4. Забезпечення інженерними комунікаціями земельної ділянки під будівництво “Доступного житла” в м. Кіцмань.

4.5. Продовження будівництва другої нитки водогону “Лужани-Кіцмань” довжиною 8,8 км.


4.6. Обладнання будинковими приладами обліку холодної води і в багатоквартирних житлових будинках, що належать до комунальної власності селищ Лужани та Неполоківці .


Покращення якості надання житлово-комунальних послуг.


Забезпечення жителів смт.Лужани доступним житлом.


Забезпечення жителів м.Кіцмань доступним житлом.


Виконання районної програми “Доступне житло”.


Забезпечення безперебійного водо-постачання жителів м.Кіцмань якісною питною водою.


Налагодження обліку та економного споживання води в багатоквартирних житлових будинках селищ Лужани та Неполоківці.5.

Розвиток рекреаційно-туристичної сфери


5.1. Розробка та прийняття районної програми розвитку туризму на 2012-2015 роки.

5.2. Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з рестораном “Колиба” в лісопарку м.Кіцмань ( ПП Шикирінський І.Я.)

5.3. Виготовлення та розповсюдження буклетної продукції, інформування туроператорів та громадян через веб-сайт району (www.kitsmanray.cv.ua) про туристичні можливості Кіцманщини.

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток рекреаційно-туристичної сфери району.

Розвиток спортивно-оздоровчого туризму та закладів сервісу .

Збільшення кількості туристів та наданих послуг, зростання іміджу району.

6.

Транскордонне співробітництво

З метою залучення іноземних інвестицій в економіку району, структурними підрозділами Кіцманської районної державної адміністрації, спільно із Чернівецькою регіональною асоціацією «AREAC», Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Буковинською агенцією ініціатив та розвитку, підготовлено наступні концептуальні ноти галузевих проектів транскордонного співробітництва в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова» ENPI/CBC 2007-2013, які направлено на другий конкурсний відбір:

- «Рекреаційний туризм на берегах Прута і Черемоша на Кіцманщині» на суму 523,0 тис.євро;

- «Школа – Біблійний сад» (на базі Шипинського ЗНЗ І-ІІІ ст., с.Шипинці, Кіцманський район) – розмір гранту 100,0 тис.євро,

- «Використання європейського досвіду по боротьбі з ерозією грунтів в Кіцманському районі Чернівецької області» - 2,1 млн.євро,

- «Використання європейських методів енергоменеджменту в системі освіти Кіцманського району Чернівецької області» - 1,2 млн.євро,

- «Проведення берегоукріплюючих, руслорегулюючих робіт в Кіцманському районі Чернівецької області» на суму 1,0 млн.євро,

- «Створення прикордонного сільськогосподарського кластеру Кіцманського району Чернівецької області» - 1,1 млн.євро,

- «Збільшення середньої тривалості життя людей похилого віку, шляхи підвищення їхнього рівня життя» - розмір гранту 600,0 тис.євро.


Залучення іноземних інвестицій в економіку району.


Розвиток рекреаційно-туристичної сфери.


Здійснення протипаводкового захисту, ліквідація наслідків підтоплення територій.


Запровадження нових енергозберігаючих технологій в загальноосвітніх закладах району.


Покращення аграрного сектору економіки району шляхом створення сільськогосподарського кластеруДадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconУкраїна Мамаївська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області Виконавчий комітет проект р І шенн я
Кіцманської держнотконтори, реєстровий №2191, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої в інспекцією державного...

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconРельєф
Глибо́цький райо́н — один з одинадцяти районів Чернівецької області України. Розташований у південній частині області. Площа району...

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconУкра ї н а новоселицька районна рада чернівецької області
Затвердити Стратегічний план економічного розвитку Новоселицького району на 2012-2016 роки, що додається

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconПаспорт гусятинського району
Кордони: Район межує з Підволочиським, Теребовлянським, Чортківським районами Тернопільської області та Чемеровецьким районом Хмельницької...

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconВолоківська сільська рада
Хііі-ої сесії уі-го скликання Волоківської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconНауково-методичні проблеми: Харківської області
Вступна частина. Аналіз роботи рмо за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік icon3. Звіт "Про виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Новоселицького району за 2011 рік" та «Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Новоселицького району на 2012 рік». Доповідач
Д. Шови відбулося засідання президії, в роботі якої взяв участь голова районної державної адміністрації Г. Нікітович

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconКельменецька селищна рада кельменецького району чернівецької області
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати VІІІ сесію селищної ради VІ скликання 23 грудня 2011...

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconКомплексна програма розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2012 року І. Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року
Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року

Інвестиційний паспорт Кіцманського району Чернівецької області на 2012 рік iconРішення 13 виконкому стерченської сільської ради глибоцького району, чернівецької області
Михайловича про оформлення права приватної власності на житловий будинок та господарські споруди, розташований в с. Стерче по вул....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка