Спортивна термінологія – у курсі "Українська мова"
НазваСпортивна термінологія – у курсі "Українська мова"
Дата канвертавання17.01.2013
Памер57.71 Kb.
ТыпДокументы
Спортивна термінологія – у курсі “Українська мова”

Катерина ТрофімукЗдобуття Україною незалежності, надання українській мові статусу державної активізувало розвиток освіти, науки, культурного і духовного відродження українського народу. Активно формується професійна мова у всьому її багатстві та розмаїтість. Тому досить актуальним є на сьогоднішній день впровадження у вищих навчальних закладах курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Оскільки на сьогодні ще не розроблена єдина методика викладання цієї дисципліни, відсутні підручники та посібники, то викладачам доводиться самостійно розробляти і впроваджувати у практику різні методичні прийоми в процесі викладання цієї дисципліни, заглиблюватись у спеціальну лексику та термінологію.

Заняття “ Українська мова (за професійним спрямуванням)” на факультеті фізичного виховання базуються насамперед на вивчені та систематичному аналізі спортивної лексики. При цьому слід використовувати дослідження в галузі української спортивної термінології таких учених: М.Л. Бардіної, Л. М. Назаренко [1], О.В. Боровської [2], Л.М. Головатої [4], М.М. Паночка [7], І. Т. Янківа [8].

Проте, зважаючи на недостатню кількість годин, слід насамперед зосередити увагу на основних поняттях, які стосуються спортивної термінології. Зрозуміло, що починати треба із самого поняття “спортивний термін” і “спортивна термінологія”.

Тлумачення визначень “спортивний термін” на сьогодні є усталеним. “Спортивний термін” – це слово або словосполучення, застосоване для точної назви предметів, явищ, вправ, рухів у фізичному вихованні та спорті, що характеризується єдністю цілісної номінації [4, 8], а “спортивна термінологія” – це сукупність слів і стійких словосполучень, співвідносних з поняттями (предметами, явищами, діями) в галузі фізичної культури та спорті [2, 4].

Щодо морфологічного вираження, то більшість термінів – іменники (термін, біг, стадіон, футбол). Є терміни – прикметники (ковзанярський, йогівський, велосипедний, кидковий); терміни – дієслова (пасувати, атакувати, відбивати, змагатися); терміни – прислівники (бігом, галопом, кругом, риссю).

За будовою виділяють однослівні (удар, обгін, атака) та терміни-словосполучення (довга дистанція, стрибок у довжину, висока передача).

Серед термінів на позначення явищ спорту варто виділити такі лексико-семантичні групи:

 • назви стилів та прийомів гри (батерфляй, трюк, шпагат, стрибок у висоту, брас);

 • назви осіб, що займаються спортом (аутсайдер, спринтер, культурист, яхтсмен);

 • назви спортивного знаряддя, інвентарю, споруд (акваланг, тренажер, батут, канат).

Актуальними є питання творення спортивної термінології. Із внутрішніх ресурсів мови спортивні терміни створюються в основному традиційним шляхом:

 • надання наявним словам нових значень (обруч, щит, вилка, груша, ланка);

 • побудова нових термінів за допомогою деривативних афіксів (тренування, пробіг, переворот, змагання, забіг, перехід);

 • складання основ терміноелементів (півзахисник, півнападник, самопідготовка, самозахист);

 • утворення термінологічних сполучень (вільний удар, штовхання ядра, метання молота, змагальні вправи);

 • утворення абревіатур (ФФУ (Федерація футболу України), ПФЛ (Професійна футбольна ліга), НБА (Національна баскетбольна асоціація)).

Одним із продуктивних шляхів поповнення спортивної лексики, як відомо, є запозичення з різних мов, як результат інтенсивної взаємодії не лише мов, а й фізичної культури та спорту. Серед них найбільше з англійської (тренер, голкіпер, лідер, спортсмен, матч); з французької (приз, батут, бал, гантелі, ракетка); грецької (акробат, атлет, гімнастика, стадіон); німецької (бліцтурнір, кеглі, рапіра, шпагат); латинської (арена, позиція, юніор) та ін. Частина слів нещодавно з'явилася в українській спортивній термінології, наприклад: серфінг (вид водного спорту – ковзання хвилями на спеціальній дошці), даргстер (автомобіль для гонок), фосбюрі-флоп (стрибок у висоту, коли спортсмен долає планку спиною), бодібілдінг (мистецтво формування свого тіла; культуризм), сноубордінг (трюкове катання на лижах) та ін.

Проте особливу увагу слід звернути на автентичні українські терміни, які є абсолютними синонімами до запозичень; в такому разі використання запозичень є недоречним. Наприклад: голкіпер - воротар, форвард - нападник, пенальті – штрафний удар, бек – захистник, відпарирувати – відбити, тайм-аут – перерва, пас – передача, перекладина – поперечина, офсайд – поза грою, ватер поле – водне поло. Адже надмірна кількість запозичень веде до ускладнення сприйняття інформації та її змісту. При підготовленні та проведенні таких занять пропонуємо використовувати словники зі спортивної лексики
Боровської О.В. [3], Осінчука В.Г. [5], Чипиленка Л.Г. [6].

Варто також зосередити увагу і на явищах синонімії у спортивній лексиці. Хоч термінологія не виправдовує використання синонімів, проте у мовній практиці вони існують, передаючи те чи інше поняття з усіма його найтоншими відтінками та виражають всю гаму пов’язаних з ним емоційно-експресивних нюансів, наприклад: атака - удар - штурм; відстань – віддаль - дистанція; перевага – першість - лідерство; завершальний – заключний - підсумковий – фінальний - останній; уболівальник - болільник; азарт - запал; рух – переміщення – рухання - динаміка; розгін - розбіг; швидкість - бистрота. Такі синоніми запобігають одноманітності висловлення думки у спортивних інформаціях, і тому доцільно звертати увагу на їх стилістичне використання.

Вивчаючи тему “Синоніми в спортивній термінології”, доцільно звернути увагу студентів на перефраз як один з різновидів синонімів, що допомагає уникати повторення тих самих слів у тексті. Перефраз – це описова назва предмета за якоюсь ознакою: біла Олімпіада (зимові Олімпійські ігри), королева спорту (легка атлетика), майстри голубих доріжок (плавці - спортсмени), золота сходинка (перше місце), майстер шкіряної рукавички (боксер).

Одним із цікавих мовних явищ, що привертають увагу студентів, є спортивна фразеологія. Фразеологічні одиниці найвиразніше передають дух і неповторну красу мови, яку витворив народ протягом віків для потреб спілкування в усній та писемній формах. Серед суто спортивних фразеологізмів, які вживалися лише в цій галузі людської діяльності, виділяють такі: взяти висоту, втрачати форму, проспати старт, суддю на мило, грати на бічну лінію, зрівняти рахунок, подавати навиліт, натискати на всі педалі, покласти на обидві лопатки. Вживаються також у спортивній сфері і фразеологізми, які прийшли у мову спорту із загальнонародного вжитку: пасти задніх, плестися у хвості, відкрилось друге дихання, вигнати сім потів, вимотати жили, господар становища, вичерпати себе, вибити грунт з-під ніг, переможців не судять, бойове хрещення. Часто фразеологізми відтворюють дійсність глибше, ніж окрема синонімічна йому лексема. Наприклад: влучати в яблучко – поцілити, намяти боки – побити, задніх пасти – відставати, вийти переможцем – перемогти, на п’яти наступати - наздоганяти.

Звичайно, у подальшому слід доповнити і вдосконалити програму курсу, створити посібники та підручники для викладання “Української мови (за професійним спрямуванням)” на факультеті фізичного виховання. Адже систематичний аналіз спортивної лексики збагачує словниковий запас студентів, виховує в них свідоме ставлення до лексичного значення слова, до правильного вживання його в різних сферах, виробляє навички користування словниками різного типу: тлумачним, фразеологічним, словником іншомовних слів, російсько-українським спортивним словником, словником синонімів, що відіграє важливу роль у засвоєні мови.

Разом з тим вивчення спортивної термінології забезпечує міжпредметний зв’язок навчальних дисциплін, що сприяє всебічному розвитку студентів.


Summаry


The article tells about the problems of teaching “Ukrainian of business” on the faculty of Physical Education. There are the themes, which are worth to be paged attention. These are phrasal groups of the sport lexis, their history and means of formation, synonyms and phrases in sports sphere.

список Літератури


 1. Бардіна Л., Шепелюк В. Про упорядкування термінологічної системи на матеріалах спортивної лексики// Проблеми української термінології. Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів: НВП “Мета”, 2000. – 420 с. // Вісник державного університету “Львівська політехніка”. – 2000. - № 402.

 2. Боровська О.В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту: Автореф. дис... канд. фіз. вих. та спорту: 24.00.02 – Львів, 2003. – 20с.

 3. Боровська О.В. Короткий тлумачний словник термінів галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2003. – 54 с.

 4. Головата Л.М. Культура усного і писемного професійного мовлення // Альтернативна назва. Українська мова для фізкультурників: Підручник. - Тернопіль, 1997. – 191 с.

 5. Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред.
  В.Г. Осінчука, І.К. Попеску, Є.М. Рябенко та інші. – Львів: Світ, 1993. – 312с.

 6. Російсько-український словник з фізичної культури та спорту / Укл.:
  Л.І. Чепиленко, Г.І. Довгаль, Ф.А. Непийвода. – К.: ІЗМН, 1997. – 160 с.

 7. Паночко М.М. Украинская спортивная лексика: Автореф. дис... канд. филол. наук: 17.05.78. – К.: Киевский государственный университет им. М. Горького, 1978. – 23 с.

 8. Янків І.Т. Українська спортивна термінологія (Історико – методологічний аналіз): Автореф дис. канд. фіз. вих. і спорту: 24.00.02. - Львів: ЛДУФК, 2000. – 17 с.


Надійшла до редакції 26лютого 2004 р.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconУкраїнська мова більш давня ніж російська мова
Україна вже котрий рік є незалежною державою та, здавалося б, не має жодних перешкод для розвитку української мови, багато українців...

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconНавчальне видання
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" icon11 клас Українська мова
Укажіть ряд слів, у вимові кожного з яких відбувається уподібнення приголосних звуків

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconТема заняття
Ладоня В. О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconТема заняття
Ладоня В. О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconСумський державний університет
Українська мова: навчальні матеріали для студентів-іноземців 1-го курсу / Укладач : О. П. Коньок. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. –...

Спортивна термінологія – у курсі \"Українська мова\" iconКороткі відомості про науковий стиль мови
Методичні вказівки з наукового стилю мовлення дисципліни “Ділова українська мова” (для самостійної роботи студентів 1-4 курсів денної...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка