Indledning
НазваIndledning
старонка1/22
Дата канвертавання16.01.2013
Памер0.53 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Oversigt over miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 30. juni 2011

Udarbejdet af Peter Kai1), Tavs Nyord1), Niels Erik Andersson2), Hanne Lindhard Pedersen2), Peter Kryger Jensen3), Bo Melander3), Hanne Damgaard Poulsen4) og Peter Lund4).

1) Institut for Biosystemteknologi, 2) Institut for Havebrugsproduktion, 3) Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, 4) Institut for Husdyrbiologi og –sundhed.

Indledning


Nærværende rapport er udarbejdet af forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet på foranledning af FødevareErhverv. Rapporten giver en samlet oversigt over miljøteknologier der benyttes indenfor det primære jordbrugserhverv, herunder deres miljøeffekt, omkostninger samt omkostningseffektivitet. Rapporten anvendes af FødevareErhverv til prioritering af ansøgninger i anledning af Fødevareministeriets miljøteknologiordning omfattende tilskud til projekter vedrørende investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion. Miljøteknologiordningen er målrettet tilskud til investeringer i ny teknologi inden for de følgende fem indsatsområder:

1) Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning,

2) Reduktion af pesticidanvendelsen,

3) Reduktion i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning,

4) Reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren og

5) Tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne.

Oversigten og et ledsagende regneark blev første gang udarbejdet som led i aftalen for 2010 mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Som led i aftalen for 2011 har DJF efter anmodning fra FødevareErhverv opdateret oversigten for de fire første indsatsområder. Det femte indsatsområde ”Tilbageholdelse af næringstoffer fra markerne” er beskrevet i et separat dokument. Den største ændring er sket i forhold til indsatsområde 1, idet omkostningseffektiviteten fremdeles beregnes på grundlag af teknologiernes netto-miljøeffekt i hele kæden fra stald, lager og udbringning. I 2010 blev der kun regnet på tab fra stald og lager.

Indhold


Indledning 1

Indsatsområde 1: Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning 2

Grundlag for beregning af ammoniakemission 2

Dyreenheder (DE) 3

Driftsøkonomi og omkostningseffektivitet 3

Kapitalomkostninger 4

Driftsomkostninger 4

Miljøeffektivitet 4

Omkostningseffektivitet 4

Kemisk luftrensning (svin og fjerkræ / ammoniak) 4

Biologisk luftrensning (svin / ammoniak og lugt) 6

Ammoniak 6

Omkostningseffektivitet 7

Lugt 8

Delluftrensning 8

Gulvudsugning kombineret med luftrensning 10

Lugt 10

Gylleforsuring (svin, kvæg / ammoniak) 10

Svin 10

So- og smågrisestalde 11

Tab under lagring og udbringning 11

Kvægstalde 12

Drivhusgasser 13

Gyllekøling (Svin / ammoniak) 13

Dimensionering af gyllekøling 16

Drivhusgas 16

Spaltegulvsskrabere (kvægstalde / ammoniak) 16

Etagesystem med gødningsbånd (fjerkræ /ammoniak) 17

Daglig tømning af gødningsrender i minkhaller (mink / ammoniak) 18

Systemer til automatisk tømning af gødningsrender på minkfarme 20

Høje skorstene (svin og fjerkræ / lugt) 21

Fast overdækning af gyllebeholder (Svin, kvæg, mink / ammoniak) 21

Beskrivelse af teknikkerne 22

Flydedug 22

Teltoverdækning 22

Betondække 23

Flydebrikker 23

Letklinker 23

Driftsomkostninger 23

Teltoverdækning 24

Udbringning af husdyrgødning 24

Nedfældning af gylle 25

Forsuring af gylle 28

Indsatsområde 2: Reduktion af pesticidanvendelsen 32

Omkostningseffektivitet ved reduktion af pesticidanvendelsen 32

Rækkedyrkningssystemer 32

Autostyring og sektionsafblænding af sprøjter 33

GPS udstyr til autostyring 33

Sensorbaseret ukrudtssprøjte 33

Stedspecifik plantebeskyttelse (ukrudtsbekæmpelse) 34

Injektionssprøjter til stedspecifik plantebeskyttelse (ukrudtsbekæmpelse) 34

Indsatsområde 3: Reduktion i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning 35

Biologi med miljøeffekt 35

Fodringsrelaterede miljøteknologier 36

Fasefodring eller fodring tilpasset dyrenes fysiologiske behov: 36

Samme teknologi påvirker flere miljøeffekter 37

Samlet vurdering af fodringsrelaterede teknologier, der understøtter en reduceret udskillelse af næringsstoffer, ammoniak og metan 38

Indsatsområde 4: reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren 40

Energi 40

Solfangere 40

Lagring af varme i jorden på kort og langt sigt 40

Isolering af trempler 41

Isolering af sokler 41

To- eller flerlags dækkematerialer glas/plast 42

Gardinanlæg 44

Klimaskærm 47

Bedre udnyttelse af fjernvarme 47

Ekstraktionsanlæg i væksthuse 48

Optimal klimastyring (klimacomputer, sensorer, måleudstyr) 49

Ny energiteknologi med potentiale 49

Pesticidreduktion i gartnerisektoren 51

Rækkedyrkningssystemer 51

Båndsprøjtning 51

Sprøjteteknologi i frugt og bær 52

1.Tunnelsprøjter med recirkulering af sprøjtevæske 52

2.Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter 52

Sensorbaseret ukrudtssprøjte 52

Lugerobot til udplantede grøntsager 53

Rækkedampning i kombination med radrensning 53

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i flerårige ved-agtige rækkeafgrøder 54

Klimastation og software til varsling af æbleskurv og æblevikler 54

Varmtvandsbehandling til forebyggelse af lagerråd af æbler 54

Referencer 55

Bilag 1 Fastlæggelse af ammoniakemission under udbringning af husdyrgødning på ejendomsniveau 61


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Indledning iconIndledning

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка