Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета
НазваДіагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета
старонка1/2
Дата канвертавання15.01.2013
Памер264.56 Kb.
ТыпДокументы
  1   2
ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

для керівників гуртків СЮТ № 4

Мета: виявлення утруднень керівників гуртків в організації та проведенні навчально-виховного процесу з вихованцями.

Прізвище, ім’я, по батькові:____________________________________________________

Назва гуртка:_________________________________________________________________

Освіта(педагогічна чи інша?):__________________________________________________

Педагогічний стаж: ______років. (В таблиці необхідно поставити: «+» чи «-»).Теоретичні та практичні

професійні знання, вміння і навички педагога

Самооцінка керівника гуртка

Добре володію питанням

Відчуваю утруднення

Не володію, необхідна допомога

1. Знання теоретичних та практичних основ напрямку діяльності гуртка


2. Розуміння мети та завдань педагогічних взаємодій з вихованцями та їх батьками


3. Володіння методикою проведення занять:


3.1. Мотивація навчально-виховної діяльності гуртківців


3.2. Формування загально навчальних і виховних умінь та навичок


3.3.Знання вікових та психологічних особливостей дітей


3.4. Алгоритм підготовки та проведення гурткового заняття


3.5.Знання щодо складання плану роботи гуртка


3.6. Уміння та навички ведення журналу планування та обліку гурткової роботи


3.7.Дотримання диференційованого та індивідуального підходу до учнів на занятті


3.8. Впровадження та використання інноваційних технологій на заняттях гуртка


3.9. Використання ТЗН, наочності на занятті


3.10. Використання форм і методів особистісно - зорієнтованого навчання та виховання


3.11. Використання ігрових елементів на занятті


3.12. Робота щодо розвитку творчих здібностей


3.13. Використання інтерактивних та інформаційних технологій на занятті (володіння комп’ютером рівні користувача та інше)


3.14. Уміння скласти план-конспект гурткового заняття


3.15. Уміння зробити самоаналіз заняття


3.16. Уміння забезпечити працездатність і дисципліну на занятті


3.17. Уміння забезпечити емоційність та комфорт


3.18. Уміння займатися з дітьми науково-дослідницькою діяльністю за напрямком роботи гуртка


3.19. Уміння здійснювати міжпредметні зв’язків на занятті гуртка


3.20. Володіння методикою проведення занять


Склала Толчинська Л.В. у 2011р.


Рекомендації щодо проведення гурткового заняття у позашкільному закладі.

Гурткове заняття - центральна частина безпосереднього спілкування педагога з вихованцями, що є ілюстрацією того, як на практиці здійснюється його педагогічна діяльність.

Для того щоб заняття було яскравим, цікавим, навчальним, виховним та розвиваючим, його треба ретельно підготувати, спланувати:

 • визначити комплексну мету (навчальну, виховну, розвиваючу);

 • відібрати відповідні форми та методи роботи;

 • чітко обміркувати логіку та наступність етапів навчального заняття;

 • продумати методичне та технічне забезпечення заняття;

 • створити сприятливий мікроклімат на занятті;

 • пробудити активність кожної дитини.

Головне завдання педагога полягає в організації роботи дітей, активізації їх розумової та творчої діяльності, зацікавленні та спонуканні їх до здобуття нових знань та набуття конкретних умінь та навичок.

Проведенню цікавого гурткового заняття допоможе:

 • пояснення навчального матеріалу та організація роботи дітей на доступному для них рівні, у зручному темпі; чітке, структуроване, поетапне пояснення матеріалу або навчання практичній операції;

 • установка на розуміння змісту та практичне значення одержаних знань;

 • обов’язкова організація “зворотнього зв’язку”;

 • створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу кожної дитини.

Перелік питань до аналізу та самоаналізу навчального заняття

1. Готовність приміщення, організація роботи гуртку, секції, клубу.

2. Дотримання техніки безпеки.

4. Визначення теми заняття, її місця у навчальному курсі.

5. Зміст заняття: відповідність змісту програмі. меті; спрямування на розвиток творчих здібностей, інтересу до навчання; зв’язок із сучасністю.

6. Тип навчального заняття, доцільність вибору такого типу.

7. Структура навчального заняття: наявність етапів, їх послідовність; відповідність структури типу заняття.

8. Методи і форми навчання: відповідність меті, змісту та типу заняття, віковим особливостям вихованців; використання засобів індивідуалізації та диференціації навчання; методика оцінки знань та умінь вихованців; ефективність використаних методів.

9. Система роботи педагога: вміння організувати роботу дітей, проведення інструктажу щодо виконання практичної роботи; фахова підготовка педагога; зовнішній вигляд, стиль, такт, тон поведінки; роль педагога у створенні мікроклімату.

10. Організація роботи вихованців: залучення гуртківців до подолання труднощів, розвиток нестандартного, образного, логічного та творчого мислення, використання різних засобів підвищення інтересу до теоретичного матеріалу (словесних, наочних, практичних); запис у зошитах, обговорення малюнків, схем тощо; залучення дітей до самостійного пояснення явищ, які вивчаються, доказів до побудови висновків, тощо); застосування нетрадиційних, інноваційних, інтерактивних форм роботи;

11. Емоційні контакти: формування емоційно-вольових якостей гуртківців, виховання працьовитості, ініціативності, діловитості, майстерності, уміння помічати успіхи, недоліки, такт у роботі з дітьми.

12. Узагальнення та закріплення теми: завдання для перевірки знань, умінь, навичок гуртківців, підхід до аналізу і оцінки занять (робота з усім складом гуртка, групою, індивідуальна робота);

13. Завдання додому

14. Підведення підсумків заняття.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ . «ПРОГРАМИ МОН УКРАЇНИ «ОСНОВНІ

ОРІЄНТИРИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 1-12 КЛ…», ЗАТВЕРДЖЕНОЮ У БЕРЕЗНІ 2007 РОКУ.

ВПРАВИ І ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЗА ТЕМОЮ: «ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ»

Вправа «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ»

Тренер розкладає на столі дві купюри – 1 і 5 гривень. Потім пропонує будь-якому бажаючому вибрати одну з них. Після того як учасник визначився з вибором, керівник запитує, на основі чого той зробив вибір (як провило, за більшою вартістю банкноти).

Далі тренер змінює паперову гривню на ювілейну. Коли й інший учасник визначився з вибором, він розповідає, що лежало в основі цього вибору. Значимість монети для нього полягає в тому, що вона задовольняє його потребу зібрати колекцію ювілейних монет (ціль, що він прогнув досягти); і це є цінним для нього.

Цінності допомагають людям визначитися, сформувати свою поведінку.

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її ставлення до навколишнього світу, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності.

Заповітне бажання

Запропонуйте дітям загадати будь-яке бажання та уявити, що воно здійснилося. Діти повинні записати своє бажання, а потім намалювати його. Після того які усі діти намалюють свої намальовані бажання, заберіть малюнки і, по черзі показуючи дітям, попросіть їх угадати бажання товаришів.

Цю гру доцільно проводити кілька разів на рік, щоб діти могли проаналізувати, які бажання в низ здійснилися, а які ні і чому.

Малюємо одне одного

Запропонуйте дітям намалювати портрет кого-небудь зі своїх товаришів. За малюнками одне одного діти вгадують хто саме намальований.

З усіх портретів оформляється виставка «Малюємо одне одного».

Наші улюблені справи

Попросіть дітей намалювати, як вони займаються своєю найулюбленішою справою, і запропонуйте їм за малюнками товаришів угадати, хто й чим любить займатися. Після того як діти виконають це завдання, оформіть стенд «Наші улюблені справи».

Полум’я Любові

Попросить дітей намалювати Полум’я Любові. Потім діти на промінцях пишуть імена тих, кого зігріло це полум’я в родині, у школі, у лісі, під час подорожі тощо.

Мудрий правитель

Попросіть дітей уявити себе жителями держави, якою править мудрий правитель. Діти в групах повинні написати, які мудрі закони цієї держави допоможуть покращити життя людям:

 • допоможуть установити мир у родині;

 • дозволять кожному знайти цікаву роботу;

 • допоможуть людям менше хворіти;

 • допоможуть людям похилого віку не почуватися самотніми;

 • навчать людей бути справедливими.

Потім діти пишуть, як їм допомагають жити ті чи інші мудрі закони.

Наші надії

Розділіть дошку на три частини й озаглавте їх: надія на себе, надія на інших, надія на Бога. Попросіть дітей навести різні випадки з життя, коли варто сподіватися на себе, на інших на Бога. Усе перелічене дітьми педагог записує в три стовпчика на дошці.

Об’єднайте дітей у групи й запропонуйте їм подувати, на що людині слід сподіватися в кожній з цих ситуацій:

 • Людина важко хвора;

 • Людині потрібно вступати до університету;

 • Людина хоче поїхати на канікули, але в неї немає грошей;

 • Людина втратила роботу;

 • Людина загубила речі;

 • У людини поцупили сумку;

 • З людиною вчинили несправедливо.

Щастя родини

Педагог малює на дошці велике серце. Це серце щасливої родини. Діти повинні перелічити скарби цієї родини. Усе перелічене дітьми педагог записує всередині намальованого на дошці серця.

Потім діти в зошитах малюють серце своєї родини.

Таємниця працьовитості

Дітям роздаються картки з назвами різних професій. Вони повинні подумати й написати, які таланти (якості, здібності) повинні мати представники цих професій, щоб їхня робота приносила радість оточуючим, і як вони повинні розвивати в собі ці таланти.

Наприклад: кухар повинен навчитися готувати їжу так, щоб у ній зберігалося якнайбільше вітаміні; лікар повинен навчитися ласкаво поводитися з людьми тощо.

Маленька справа

Придумайте яку-небудь маленьку справу, що може принести користь багатьом людям, і намалюйте як ви її робите.

Наприклад: якщо людина помітить на дитячому майданчику скло від розбитої пляшки й не полінується підняти скалки, малята не поріжуться об них тощо.

Закони єдності

Роздайте дітям картки з назвами різних країн. Діти повинні уявити, що всі вони правителі цих країн. Потім діти об’єднуються в групи й думають, які закони можуть розробити правителі різних країн для поліпшення життя на всій земній кулі, якщо вони об’єднаються із чистими помислами і серцями.

Наприклад: у всіх країнах можна організувати дитячі інтернаціональні школи; знищити зброю; придумати мову, яку розуміли б люди всіх країн, тощо.

Спільними силами

Попросіть дітей зробити кілька дій однією рукою, а потім двома руками (наприклад: зав’язати вузол, всунути нитку в голку, зробити човник з паперу та ін.). Потім складають перелік різних справ, з якими люди не можуть упоратися поодинці (наприклад: будівництво будинку (моста, залізниці), підняття важких вантажів, керування великим кораблем, сходження на вершину гори та ін.).

Малюнки навколо нас

Запропонуйте дітям уважно подивитися на тіни, штори, хмари, лінії паркету і спробувати побачити на них яку-небудь осмислену картину або фігуру.

Діти повинні описати або намалювати все те, що вони побачили. За малюнками й описами діти відгадують, на чому їхні однокласники побачили ті чи інші образи.

Можна запропонувати дітям скласти невелику історію про те, що вони побачили.

Сімейні проблеми

Об’єднайте дітей у групи й запропонуйте їм подумати, як повинні поводитися члени родини у різних ситуаціях, щоб про них можна було сказати, що вони поводяться, як лебідь, рак і щука; щоб про них не можна було сказати, що вони поводяться як лебідь, рак і щука.

Ситуації:

 • діти почали погано вчитися;

 • бабуся важко занедужала;

 • у батьків неприємності на роботі;

 • родину запросили на день народження;

 • родина вирішила провести канікули на морі;

 • родина одержала нову квартиру;

 • у будинку сталася пожежа та ін.

Приклад.

Родина чинить як лебідь, рак і щука, якщо: коли діти стали погано вчитися, мама нагримала на них; тато налаяв на вчителів, що вони погано вчать; а бабуся почала жаліти онуків.

Родина не чинить як лебідь, рак і щука, якщо: коли діти почали погано вчитися, усі зібралися на сімейну нараду і вирішили, що хто-небудь яз батьків сходить до школи й поговорить з учителями, а потім тато, мама, бабуся й дідусь допомагатимуть дітям з різних предметів.

Родина планет Сонячної системи

Попросіть дітей уявити, що вся наша Сонячна система – одна родина.

Запитання

 • Хто, на вашу думку, в цій родині голова?

 • Хто в ній брати і сестри?

 • Які відносини існують між планетами?

 • Чи є в цій родині онуки й правнуки?

Потім об’єднайте дітей у групи й запропонуйте кожній групі скласти й намалювати розповідь про життя всієї Сонячної системи як однієї родини.

З малюнків і розповідей організується виставка «Родина планет».


Науково-методичний супровід

підвищення професійної компетентності

педагогічних працівників СЮТ в міжатестаційний період.

Зміст виконаної роботи

Рівень:місцевий, районний, міський, обласний

Рік

При-

мітка

Відвідування лекційних занять на курсах підвищення кваліфікації.


Відвідування семінарських, практичних занять,тренінгів, майстер-класів тощо.


Участь в авторських, проблемно-тематичних курсах


Розробка методичних рекомендацій.


Розробка навчальних програм, планів.


Написання та підготовка до видання :

методичних,навчальних посібників, збірок та інше.


Написання статей на сайт СЮТ, для публікації в газетах, журналах.Виступ на педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, педрадах, тощо.Участь у професійних конкурсах.


Робота над методичною темою :


Підготовка та проведення відкритих занять та виховних заходів.Здійснення інноваційної діяльностіНаставник молодого керівника гурткаПідготовка призерів та переможців учнівських конкурсів, виставокПідготовка призерів та переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУчасть в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологійВикористання ІКТ у навчально-виховному процесі (рівні: початковий, середній, достатній, високий)


Динаміка якості знань вихованців (позитивний, негативний)
План

проведення семінару – тренінгу для керівників гуртків СЮТ № 4

ТЕМА: «Організація співпраці керівника гуртка з батьками вихованців у навчально-виховному процесі позашкільного закладу»

Термін проведення: 16.12.2010 року

Місце проведення: СЮТ №4 Харківської міської ради

Мета: ознайомлення педагогів з основними формами співпраці керівника гуртка з батьками вихованців у навчально-виховному процесі.

Учасники: керівники гуртків, адміністрація, методисти СЮТ.

Час проведення

Зміст роботи

Відповідальний
І. Організаційний модуль
10.15-10.30

Реєстрація учасників заняття

Толчинська Л.В.

10.30-10.35


10.35-10.45


10.45-10.50

1.Розподіл педагогів на мікрогрупи. Обговорення правил роботи педагогів в групах.

2.Проведення тренінгових вправ щодо настрою педагогів на семінар, постановки мети та завдань семінару: «Чарівне дзеркальце», «Постановка мети семінару»,

3.Бліц- опитування (письмове) «Чого ви очікуєте від семінару?».

Толчинська Л.В.


Толчинська Л.В.


Толчинська Л.В.
ІІ. Теоретично-практичний модуль
10.50-11.00


11.00-11.10


11.10-11.15


11.15-11.20


11.20-11.25

11.25-11.30


11.30-11.40


11.40-11.45

11.45-11.55


1.Міні-лекція: «Ознайомлення педагогів з нормативними документами, що регламентують діяльність керівника гуртка позашкільного закладу в роботі з батьками.

2.Практична робота в мікрогрупах:

Складання основних напрямків діяльності педагога у співпраці з батьками

3 Інформаційне повідомлення: Основні напрямки діяльності керівника гуртка у співпраці з батьками.

4.Практична робота в мікрогрупах: «Написання обов’язків керівника гуртка у співпраці з батьками»

5.Практична робота в мікрогрупах: «Складання правил взаємодії з батьками вихованців»

6.Міні інформація: Традиційні і нетрадиційні форми роботи з батьками

7. Практична робота в мікрогрупах щодо написання тематики проведення батьківських зборів в гуртку протягом навчального року.

8.Міні-рекомендація: «Поради педагогам щодо успішного проведення батьківських зборів»

9.Практична робота в мікрогрупах: «Складання протоколу батьківських зборів за темою «Організація роботи гуртка протягом зимових канікул»».

Курнєва О.В.


Толчинська Л.В.


Толчинська Л.В.


Архангельська Л.О.


Архангельська Л.О.

Толчинська Л.В.


Сафронова С.А.


Сафронова С.А.


Сафронова С.А.
ІІІ. Підсумково-рефлексивний модуль
11.55-12.05


12.05-12.15

1.Ознайомлення із списком методичних матеріалів та літератури для педагогів щодо роботи з батьками

2. «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення семінару. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)

Толчинська Л.В.


Толчинська Л.В.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до семінару тренінгу

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ СЮТ № 4

«РОБОТА З БАТЬКАМИ»

Підготувала:

Толчинська Л.В., методист ЦДЮТ№ 5

Вправи

на створення комфортної психологічної обстановки на занятті. «Нетрадиційне вітання»

Хід проведення:

Ведучий: Людина живе у світі стереотипів. І це зовсім непогано! Вони допомагають їй заощаджувати енергію для творчості й роздумів про сенс життя. Але вони й заважають, збіднюючи наше життя та стосунки з близькими людьми. Наприклад, як ви привітаєте один одного при зустрічі? Хто готовий розповісти й показати традиційні способи, прийоми, манеру вітання? Що ви при цьому відчуваєте? Напевно, не дуже багато емоцій, тому що ця справа звична – ви завжди так вітаєтеся. Тепер давайте спробуємо відчути нові емоції, а заразом і освоїти нетрадиційні вітання. Які? Ви можете самі придумати їх і показати всім. Хто хоче це зробити? Прошу. Для початку пропоную кілька варіантів вітання:

1) долонями, але тільки тильною стороною;

2) стопами ніг (внутрішньою частиною, тільки дуже легко, щоб не було боляче);

3) коліньми (внутрішньою частиною коліна лівої ноги злегка торкнутися коліна правої ноги партнера);

4) плечима (праве плече легенько торкається лівого плеча партнера, а потім навпаки);

5) чолами (але дуже обережно, щоб не ушкодити ні власної голови, ні тим більше голови партнера).

Назвіть ваші варіанти. Ми готові їх спробувати.

Рефлексія.

Ведучий – поділіться своїми почуттями, які ви відчували під час виконання вправи.

ВПРАВА «Чарівне дзеркало».

(Всі учасники сідають у коло, закривають очі.)

Ведучий: Зараз ви будете передавати один одному скриньку. Там, на дні, ви побачите най унікальнішу й найнеповторнішу людину на землі.

Посміхніться їй і передайте скриньку сусідові, а самі знову закрийте очі.

Ведучий. Кожна людина – унікальна й неповторна. Тому ми повинні дбайливо, з любов’ю та повагою ставитися до себе й оточуючих, дорожити своїм життям і життям кожної людини, приймати себе й інших такими, якими ми є, тобто ставитися до себе й інших з терпимістю.

Рефлексія.

Ведучий – що Ви відчували, коли слухали про диво у скриньці? Назвіть Ваші відчуття після того, як Ви побачили це диво

Вправа «Очікування».

Хід проведення:

Ведучий просить учасників на стікерах написати, чого саме чекають вони від заняття. Після цього кожен учасник зачитує свої очікування і наклеює намальований листок на дошку «Берег надій». Наприкінці заняття учасникам пропонується підійти до намальованого «берега надій», сказати, чи збулися їхні очікування, якщо «так», то переклеїти свій стікер на «Берег здійснених надій».

Вправа «Визначення мети».

Хід проведення:

Ведуча пропонує визначити мету заняття. Для цього вона розповідає присутнім історію. «Равлик» :«Ідуть учитель з учнем по дорозі. Раптом учень підіймає щось із землі і переносить на траву. Учитель запитує учня: «Що ти зробив?» «О учитель, я побачив, що равлик повзе по дорозі, і злякався, що його хтось може роздавити. Я переніс його на траву». «Що ти наробив! – вигукнув учитель, - равлик повз до своєї мети зі своєю швидкістю. Ти все змінив у його житті». Учень кинувся бігти. «Куди ти!» – зупинив його вчитель. «Я хотів перенести його назад, - відповів учень. Равлик вже одумався, він вже поставив нові цілі. Ти знову хочеш змінити все в його житті?» І далі вчитель запитав: «А сам-то ти пам’ятаєш, куди йдеш?» Підводяться підсумки дій учня і учителя.

Далі учасникам пропонується виконати невелику вправу: поставити ноги на ширину плечей, руки витягнути вперед паралельно підлозі. Потім повернутися усім тулубом назад і зафіксувати поглядом на стіні те місце, до якого вдалося дотягтися. Повернутися у вихідне положення. Закрити очі. Уявити собі, що наступного разу можна повернутися значно далі. А потім, відкрити очі, спробувати знову повернутися. Порівнюючи те місце в просторі, у якому учасники тепер опинилися, з уявною відміткою на якомусь предметі, що зафіксувала їх колишній поворот, можна наочно переконатися в реальній силі впливу поставленою перед собою мети.

Ця проста фізична метафора наочно демонструє ефект постановки цілей. Отже, мета нашого заняття - допомогти усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації до саморозвитку і самореалізації, формувати навички групового співробітництва, надати основні знання організації виховної роботи з учнями у гуртку.

Вправа

«Прийняття правил роботи в групі».

Хід проведення:

Ведучий звертається до учасників з питанням: «Для чого в нашому житті існують різні правила?» Правила потрібні для створення такої обстановки, щоб кожен учасник міг відкрито висловлюватися і виражати свої почуття і погляди, не боятися стати об’єктом глузувань і критики, був упевнений у тім, що все особисте, що обговорюється на занятті, не вийде за межі групи, одержував інформацію сам і не заважав одержувати її іншим. Учасники об’єднуються в групи і виробляють загальні для своєї підгрупи правила. Спікери кожної з груп доповідають напрацювання своєї команди. Ведучий робить записи на дошці (аркуші ватманського паперу). Кожне правило обговорюється і приймається всіма учасниками семінару.

Орієнтовні правила роботи:

- Бути позитивними;

- Говорити по черзі;

- Бути активними;

- Слухати і чути кожного;

- Толерантно ставитись одне до одного;

- Бути пунктуальними;

- Забезпечувати конфіденційність;

- Діяти за принципом «тут і зараз»;

- Користуватися «правилом руки».

Та інші.

ПАМ’ЯТКА КЕРІВНИКУ ГУРТКА

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Протягом навчального року керівник гуртка проводить зазвичай 2-3 батьківських зборів. Перші батьківські збори проводяться в першій декаді вересня. Вони мають організаційно - установчий характер. Якщо ви взяли керівництво гуртком, то ми рекомендуємо вам спланувати теми зборів на рік. Тоді, по-перше, ви не ризикуєте повторитися, по-друге, ви матимете більше часу, щоб підготуватися до зборів, зібрати матеріал, провести спостереження, анкетування, заздалегідь повідомити батькам тему.


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 • «Єдині педагогічні вимоги позашкільного закладу та сім’ї до навчання і виховання дитини у гуртку».

 • «Організація режиму роботи гуртка. Ознайомлення батьків з програмою діяльності гуртка протягом навчального року».

 • «Специфіка та режим роботи СЮТ №4».

 • «Плани на навчальний рік».

 • «Підсумки навчально-виховної діяльності гуртка за І чи ІІ семестри».

 • «Участь батьків гуртка у ремонті приміщення та обладнанні кабінету, де проходять заняття гуртка».

 • «Підсумки роботи за навчальний рік».

 • «Виховання працелюбності та відповідальності, дисципліни у вихованців гуртка.

 • «Стимулюючі методи в сімейному вихованні».

 • «Виховання культури поведінки у дітей».

 • «Індивідуальний підхід і врахування вікових особливостей підлітків у сімейному вихованні»

 • «Як організувати вільний час вихованців?».

 • «Подолання конфлікту в сім’ї і у колективі гуртка».

 • «Організація роботи гуртка протягом канікул»

 • «Підготовка колективу гуртка до участі у конкурсах, фестивалях».

 • «Трудове виховання і професійна орієнтація старших підлітків».

 • «Небезпеки, які очікують дитину на життєвому шляху».

Останні батьківські збори (як правило) присвячені підсумкам навчального року. Вони, проводяться разом з дітьми й батьками, мають святковий характер, передбачають нагородження дітей й батьків.


Зразок

Протокол №___


батьківських зборів гуртка (назва) СЮТ № 4

Харківської міської ради

(вказати номер групи, рік навчання)

від «____»______р.

Присутні:

(ПІБ керівника гуртка,кількість присутніх) __________________________

Порядок денний

 1. __________________________________________________________

 2. __________________________________________________________

 3. __________________________________________________________

 4. __________________________________________________________

Слухали: (написати стисло тези виступів педагога, батьків чи адміністрації, психолога та інших, називаючи їх прізвище, ім’я та по батькові по кожному питанню окремо, що розглядаються на зборах)


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Постановили:

1 ___________________________________________________________


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Постановили:

2 ___________________________________________________________

_______________________________________________________________

Постановили:

3 ___________________________________________________________Постановили:

4 ___________________________________________________________


Підписи:

Голови батьківського комітету:_____________________________________

Членів батьківського комітету:______________________________________

Керівника гуртка:_________________________________________________


10 секретів успішного проведення батьківських зборів.


 1. Оберіть найбільш сприятливий день для проведення батьківських зборів, намагайтеся, щоб на цей час не було заплановано інших важливих справ.

 2. Визначте одну, найбільш важливу проблему і на її обговоренні побудуйте розмову з батьками.

 3. Розставте столи й стільці по колу, щоб усі учасники батьківських зборів добре бачили й чули один одного.

 4. Підготуйте візитки з іменами батьків, особливо в тому випадку, якщо вони ще не достатньо добре знають один одного.

 5. Бережіть час батьків. З цією метою встановіть регламент зборів і строго стежте за його дотриманням.

 6. Використовуйте ігрові елементи, групові форми й способи організації взаємодії й спілкування.

 7. Організуйте розмову за чашкою, сподіваючись, що це допоможе зробити спілкування більш невимушеним і відвертим.

 8. Опирайтеся на життєвий і педагогічний досвід найбільш авторитетних батьків, на думку членів батьківського комітету.

 9. Прагніть до того, щоб на зборах було прийняте конкретне рішення.

 10. Придумайте разом із батьками власні правила для участі учасників зборів (наприклад: знімати верхній одяг обов’язково; не мовчати; висловлюючи незгоду (думку), вносити зустрічну пропозицію; називати один одного на ім*я та по батькові).


  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconСемінар – практикум для класних керівників
Мета: навчити класних керівників розвивати в учнях творчу особистість, створювати відповідне середовище впливу на творчість, визначати...

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconТема уроку. Давній Єгипет. Подорож річкою Ніл. Мета уроку
Обладнання: карта «Давній Єгипет», карта-схема річки Ніл, кольорові ілюстрації про Єгипет, фотографії пірамід, сфінкса, Долини царів,...

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconУрок Северная Америка: образ материка
Оборудование: учебник, атлас, физическая карта мира, карта строения земной коры, климатическая карта, видеофрагменты

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconІнструкцыя па вырабе ркзн
На загатоўцы Вам спатрэбяцца два элементы: сама карта зорнага неба І накладны круг для яе. Карта задыякальнай часткі неба павінна...

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconКременчуцьке педагог
...

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconОрганізація роботи гуртків за інтересами з дітьми в умовах оздоровчого табору гурток з хореографії Пояснювальна записка
Одним з найкращих вмінь дітей дошкільного та молодшого шкільного вікy є вміння танцювати, мати емоційну виразність та музичне сприймання....

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconМеталургійний комплекс. Чорна металургія. Мета
Обладнання: Карта «Металургійна промисловість», колекція «Чавун І сталь», «Руди чорних металів», «Флюси», «Використання чорних металів»,...

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета icon«Передзвони Біг Бену» Мета
Мета: розширити знання учнів про Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconПриказ №18/1 от 21. 03. 11г. Директором моу дод сют представлено На общем собрании Протокол №1 от 17. 03. 2011г
Наименование учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников

Діагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета iconЗоряна година Мета
Мета: поглибити знання учнів з біології, формувати пізнавальний інтерес до цієї галузі науки

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка