«Урок виховання»
Назва«Урок виховання»
старонка1/4
Дата канвертавання15.01.2013
Памер0.71 Mb.
ТыпУрок
  1   2   3   4
f:\docs\pipl\nagorniak\nagor_v.jpg

Адреси сайтів

Володимира Нагорняка


http://www.idarop.your-wave.com/

http://knygaditjam.at.ua/


http://rus.ridna-ukraina.com.ua/

http://javalibre.com.ua/

http://refine.org.ua/

http://expert.in.ua/

http://petryk.com.ua/

http://sadik.org.ua/

http://kazka.in/

http://kazkar.at.ua/

http://chtyvo.org.ua/

http://fora.ucoz.lv/

http://lit-putnik.narod.ru/


ЗАЯВКА НА ГРАНТ

ОПИС ЗАЯВКИ.

Метою авторської, Володимира Нагорняка, театральної заявки є показ власних можливостей у створенні принципово новітнього театру. А це не тільки теорія організації театру, а і теорія створення та написання театрального репертуару, що підлягатиме його організації.

Унаочнення вищенаписаного пропоную побачити на створенні сітки дитячих українських різножанрових та різновікових (3-17 рр.) шкільних міні-театрів. Трупа такого міні-театру складатиметься з 5-6 учнів.З відповідними п’єсами на 5-6 дійових осіб. Вистави-уроки часово повинні бути не більше уроку. Але не відкидається і створення більших вистав. Щодо матеріальної невибагливості шкільного міні-театру та при цьому його образної та інтелектуальної глибини, варто зазначити навмисне акторське незаучування тексту, а уміле використання паперових листків, моніторів тощо. Можливе також використання 3-5-тирічних «акторів» у виставах, де основне текстове навантаження ляже на більш дорослих виконавців. З надісланого вам бачу використання таких «акторів» у моїх виставах «Чапля чоботи пошила», «Чому Рак червоний?», «Кіт-забіяка» та інших. Створення значно більших по обсягу вистав для дітей унаочнюю на виставах «Півникова наука» та «Стрітеньська казка».

Хочу загострити Вашу увагу на особливостях написання новітніх п’єс. Майже всі вони мають своїх відповідників у поезії чи прозі. Характерне жанрове переписування текстів з введенням нових дійових осіб (наприклад: Автор,Ведучі та інші). Показую жанрову трансформацію (від авторського поетичного идаропа до двомовної -українсько-англійської - міні-п’єси) на прикладі міні-вистави «Урок виховання». І це при 100% незнанні автором англійської мови. Напрошується зворотня - англійсько-українська – вистава.

Можете сказати, що занадто здалеку починаю, але – зауважу! – починаю від порога. Вершиною нашого співробітництва може стати сценічне відтворення дітьми-акторами написаного мною (4 п’єси) народознавства для початкової школи «Український рік».


УРОК ВИХОВАННЯ (оригінал)

Идароп

авторський поетичний жанр; зразок неодноплощинного мислення; передмова

до написання всеукраїнської об’єднувальної ідеї, до створення авторської

філософії ціленаправленого інакомислія

Дослідницьке проникнення в проблематику вивело на авторський поетичний жанр — идароп. Думка в идаропі не нав’язується, а пропонується. Авторський монолог вірша перетворюється на діалог різнозначимих авторських «за» і «проти», що спонукає читача не на споживацьке пережовування прочитаного, а на зацікавлене конструювання власної думки навколо заданої фактом проблеми. Структурна побудова идаропа має такий вигляд: Теза, Антитеза, Алогічний висновок. Алогічність у вірші працює на логічне мислення, відтінює та підкреслює його.

Идароп — це рівнозначиме співіснування двох чи більше полярних думок в одному поетичному просторі, котрі скріпляються Алогічним висновком. Цей висновок — не крапка, а кома, що спонукає читача до різностороннього заглиблення в проблематику вірша, до перегляду подумки усього твору. Авторський монолог виростає до багатоголосового діалогу з читачем, котрий робиться позачасовим співавтором цього твору; та бачення проблематики навіть тоді, коли думка читача відрізняється від авторської.

Урок виховання (идароп)

  1. Якщо ти ввійдеш в автобус (12) — Скільки жити їй, бабусі?

  2. І побачиш, що бабуся, (13) — Років п’ять... — Дамо всі десять!

  3. Підшукавши собі місце, (14) А тобі? Тобі — багато...

  4. Намагається присісти

(15) То ж потрібно, щоб на старість,

(5) Штурхони її з розгону!, (16) Як захочеш ти присісти,

(17) Якщо ти ввійдеш в автобус,

(7) Як ворона через поле.


(6) Щоб летіла по салону, (18) А якась нахабка з юних

(19) Штурхоне тебе з розгону! ( (8)А тим часом сам швиденько,

  1. Як нічого не бувало, (20) Устояв би, не упав би  1. Сядь, й дивися на погоду, (21) Не літав би по салону,

  2. Наче там щось є цікаве. (22) Як ворона через поле  1. О, здоров’я — річ серйозна:

  2. Бережи його сьогодніТезу — (перша половина вірша, з 1 по 11 рядки) — та Антитезу — (другу половину вірша), з 12 по 22 рядки) — підсумовує Алогічний висновок (23—24 рядки). Корінна фраза («Штурхони її з розгону», 5 рядок) має своє дещо змінене віддзеркалення в Антитезі («Штурхоне тебе з розгону; 19 рядок), але різниться емоційним забарвленням.

Широко використовуються повтори: як незмінно («якщо ти ввійдеш в автобус»; 1 та 17 рядки), так і з незначними стилістичними змінами (порівняймо: «Щоб летіла по салону, як ворона через поле», 6—7 рядки; та «Не літав би по салону, як ворона через поле»; 21—22 рядки). При сталому образі протилежне значення.

Перехід від Тези до Антитези здійснюється за допомогою драматургічного тексту (12—14 рядки). Алогічний висновок відверто дисонує з попереднім змістом вірша (23—24 рядки), але саме цією нестандартністю діє на підсвідомість читача, спонукає на вільну від идаропа роботу думки читача, чіпляє.

Таке мислення має і своє історичне начало: український фольклор, Сковорода, Шевченко, Леся Українка, Іван Франко (особливо поезії «Наймит», «Беркут» та «Каменярі»), польська фрашка. Першим же, хто запропонував та використовував системно многоплощинне мислення, був В.Висоцький (Слово-Образ-Сюжет-Узагальнення).

Власне письменство апробовувало та шліфувало філософію. Провідні теми літературно-художньої моєї творчості: 1) формування моральних фундаментів цілісної менталітетно-соціальної свідомості сучасної дитини (від 3 до 17 років); 2) об’єднавча — на молекулярному рівні — робота, що була спричинена, насамперед, політикою радянського розселення української особистості.

Идароп сподвигнув мене на оригінальний аналіз окремого поетичного твору, на осмислення авторського Асоціативно-інтелектуального педагогічного методу вивчення, викладання та класифікації світової поезії. Розуміючи, що саме поезія — концентрація духовного потенціалу нації, я завершую роботу по написанню Асоціативно-інтелектуального словника сучасної української поезії та СПАСа (Соціально-Поетичного Авторського Словника (за власною творчістю).

Поряд з вищеназваним, Тестово-Рекламно-Упереджувальний педметод вивчення, викладання та класифікації світових драматургії та прози, може стати ключем для написання принципово нового підручника з літератури.Одночасно трансформація идаропного мислення в прозу та драматургію, створює оригінальні прозу та драматургію. Синтезом идаропних жанрів стала идаропна журналістика.Идароп — це прочитане навпаки слово «поради»; отже идароп — це поради навпаки.


Урок виховання

(ПЕРШИЙ ВАРІАНТ)

(Идаропна,авторський жанр, міні-пєса)

Дійові особи:

БАТЬКО

ХЛОПЧИК – він же ДІД

БАБУСЯ – вона ж ДІВЧИНКА

1-ий ПАСАЖИР

2-ий ПАСАЖИР


В салоні автобуса сидять поруч Перший та Другий Пасажири. Навпроти — вільне місце, куди направляється Бабуся (вона, потім, дівчинка). Біля автобуса Батько та Хлопчик (він, потім, дід)


БАТЬКО Якщо та ввійдеш в автобус... Чого стоїш?! Іди!..


Хлопчик входить в салон автобуса.


ХЛОПЧИК Увійшов...

БАТЬКО І побачиш, що Бабуся...

ХЛОПЧИК Що Бабуся?

БАТЬКО Підшукавши собі місце,

Намагається присісти...

ХЛОПЧИК Нічо собі!

БАТЬКО Штурхони її з розгону.

ХЛОПЧИК 3 розгону?..

БАТЬКО 3 розгону!

ХЛОПЧИК Секундочку...

Хлопчик розганяється та штовхає Бабусю. Та летить по салону,падає.


БАТЬКО Щоб летіла по салону,

Як ворона через поле...

ХЛОПЧИК Як ворона через поле... А сам?

БАТЬКО А цим часом ти швидеиько,

Як нічого не бувало,

Сядь...

ХЛОПЧИК Сів, сиджу...


Сідає на вільне місце.

БАТЬКО І дивися на погоду,

Наче там щось є цікаве.

ХЛОПЧИК Дивлюся.

БАТЬКО Зрозумів?!

ХЛОПЧИК Зрозумів. Але ж Бабуся...

БАТЬКО А що Бабуся, що Бабуся?!

Скільки жити їй, Бабусі?

ХЛОПЧИК Років п’ять...

БАТЬКО Дамо всі десять! А тобі?

ХЛОПЧИК Мені?! Багато...


Хлопчик, виходячи з автобуса, гримується на Діда. Бабуся, також вийшовши, перетворюється на Дівчинку. Штовхаються біля вхідних дверей, але, все ж таки, Дід заходить першим.


БАТЬКО То ж потрібно, щоб на старість,

Як захочеш ти присісти,

Якщо ти ввійдеш в автобус...

ДІД Та увійшов уже!

БАТЬКО А якась нахабка з юних...

ДІД Що-що-що?!

БАТЬКО Штурхоне тебе...

ДІВЧИНКА 3 розгону?

БАТЬКО 3 розгону!!


Дівчинка розганяється і штовхає Діда. Але той устояв на ногах.


ДІД Нічо собі!

БАТЬКО Устояв би, не упав би.

Не літав би по салону,

Як ворона через поле.

1-ий ПАСАЖИР Крепкий дідок!..

2-ий ПАСАЖИР Моцний!!!


Дід виходить з автобуса, знову перетворюючись на Хлопчика. Дівчинка також виходить з автобуса, знову перетворюючись на Бабусю. Підходять до Батька.


ХЛОПЧИК О! Здоров’я — річ серйозна.

БАБУСЯ Бережи його сьогодні… Здоров’я-то… Змалечку.


Кінець вистави.


Урок виховання

(Идаропна українсько-англійська вистава міжнаціонального театру)

(ДРУГИЙ ВАРІАНТ)


Дійові особи:

УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО

УКРАЇНСЬКИЙ СИН – він же ХЛОПЧИК та ДІД

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО

БАБУСЯ – вона ж ДІВЧИНКА

АНГЛІЙСЬКИЙ БАТЬКО

АНГЛІЙСЬКИЙ СИН

1-ий ПАСАЖИР

2-ий ПАСАЖИР


Завіса закрита. З протилежних сторін авансцени виходять Англійський та Український батьки з Синами.


АНГЛІЙСЬКИЙ БАТЬКО Where shall we go?

АНГЛІЙСЬКИЙ СИН I don’t know. I don’t want to go shopping


УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Генеральна репетиція, кажеш? А вистава коли?

УКРАЇНСЬКИЙ СИН Завтра.

УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Дебют. І як ти?

УКРАЇНСЬКИЙ СИН Нормально.


Зустрічаються


АНГЛІЙСЬКИЙ БАТЬКО Hello! Do you speak English?

УКРАЇНСЬКИЙ СИН Hello! Yes, a little. We study English at school…

АНГЛІЙСЬКИЙ БАТЬКО What do you have interesting to see?

УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Oh, I have an idea! Let’s go to the theatre with us. He is an actor and there will be a final rehearsal.

УКРАЇНСЬКИЙ СИН Тату, я ж уперше… Який я тобі артист?!

УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Побачимо, який ти артист. Мандраж, думаю, не завадить.

АНГЛІЙСЬКИЙ СИН (здоровається з українським сином) Джоні.

УКРАЇНСЬКИЙ СИН Юра.

АНГЛІЙСЬКИЙ БАТЬКО (здоровається з українським батьком) Уільям.

УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Володя.

АНГЛІЙСЬКИЙ СИН Ok, but we don’t speak Ukrainian..

УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Me and Johnny will translate it to You


Український син – Юра – проходить крізь завісу. Голос: «Юрко! Нарешті. Починайте!».

Звучить мелодія. Англійці та український батько всідаються на крісла, що зліва від сцени театру.

Відкривається завіса: в салоні автобуса Перший та Другий Пасажири; напроти – вільне місце, куди шкутильгає Бабуся.

Перед дверима автобуса Сценічний Батько та Хлопчик (Юра).


СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО Якщо ти ввійдеш в автобус… Іди, ну, іди!


Хлопчик заходить в салон автобуса.


ХЛОПЧИК Увійшов…

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО … і побачиш, що Бабуся…

БАБУСЯ (до зали) Добрий день, вас, діточки! Будьте здорові!

ХЛОПЧИК Що Бабуся?

БАБУСЯ Га? Глуха стала – ніц не чую. Старість…

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО …підшукавши собі місце, намагається присісти…


Звучить мелодія. Увага переноситься (світло) на авансцену.


УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО

- If you’ll come in to the bus - And you’ll see a granny Looking for the comfy place, Looking for the seat…-


Сцена


ХЛОПЧИК Нічо собі!

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО Штурхони її…

ХЛОПЧИК З розгону?

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО З розгону!

ХЛОПЧИК Секундочку…


Мелодія. Авансцена


УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Push her running

АНГЛІЙСЬКИЙ СИН Нічо собі!

АНГЛІЙСЬКИЙ БАТЬКО To make her flying Over passenger’s compartment Like a craw over the field.


Мелодія. Сцена. Хлопчик розганяється і штовхає Бабусю; та летить по салону, падає.


СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО Щоб летіла по салону,

як ворона через поле.

ХЛОПЧИК Як ворона через поле… А я?!

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО Сам тим часом, та швиденько,

як нічого не бувало,

сядь…

ХЛОПЧИК (сідає) Уже. Сиджу.

СЦЕНІЧНИЙ БАТЬКО Дивись вікном погоду. Наче там щось є цікаве.


Мелодія. Авансцена.


УКРАЇНСЬКИЙ БАТЬКО Meanwhile quickly take a seat Take no note of anything Try to look into the window Just as if it is exciting


Мелодія. Сцена.

  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Урок виховання» iconПрограма з інтегрованого екзамену для вступу на окр магістр за спеціальності 010201 «Фізичне виховання»
...

«Урок виховання» iconВиховання гуманного ставлення громадян
Виховання гуманного ставлення громадян до тих, хто слабший, хто потребує допомоги, має розпочинатися з дитинства — у сім’ї, потім...

«Урок виховання» iconЗагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання Ліра
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр...

«Урок виховання» iconУрок теми%
Ева Лисинан “Мускав кушак сене чапа кёлартём???” калав тёрёх ирттермелли урок план. (1-м ш урок)

«Урок виховання» iconУрок второй. Новизна Урок третий. Привычное еще не лучшее
Урок восемнадцатый. Когда судьба вас прополощет, как грязное белье (Избавление от комплекса неудачника)

«Урок виховання» iconСоціалізація", „соціальне виховання" та „соціальна адаптація особистості" – провідні поняття соціально-педагогічної науки постановка проблеми
Соціалізація”, „соціальне виховання” та „соціальна адаптація особистості” – провідні поняття соціально-педагогічної науки

«Урок виховання» iconУрок тринадцатый. Кооперация Урок четырнадцатый. Неудача Урок пятнадцатый. Терпимость Урок шестнадцатый. Золотое Правило думай и богатей мысль это рычаг Человек, который «придумал»
Урок настойчивости ценой в пять­десят центов Необыкновенная власть ребенка Все, что нужно, — это одна глубокая идея «Не­возможный»...

«Урок виховання» iconУрок па курсу " Мая Радзіма-Беларусь"
...

«Урок виховання» iconТварини джерело естетичного виховання та розвитку. Натуральна І природна краса спонукає дітей до творчості. Діти люблять I прагнуть відбивати свої переживання
Тварини джерело естетичного виховання та розвитку. Натуральна І природна краса спонукає дітей до творчості. Діти люблять I прагнуть...

«Урок виховання» iconУрок пачынаецца з літаратурнай загадкі, паколькі па праграме ў 5-м класе мы знаёміліся з вершам Н. Мацяш "Калыханка маме."
Урок пабудаваны з прымяненнем прэзентацыі, створанай у праграме Power Point. Цяпер у педагагічнай літаратуры такому ўроку надаюць...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка