Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема
НазваПраект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема
Дата канвертавання13.01.2013
Памер45.01 Kb.
ТыпУрок
Праект

Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных і

пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў

Праблема:”СНІД-наша агульная бяда”

Мэта: Сабраць матэрыял для выпуску альманаха па праблеме

“СНІД – наша агульная бяда”

Задачы:

 1. Выпрацоўваць уменне ўжываць складаназалежныя сказы

ў тэкстах розных стыляў

 1. Удасканальваць здольнасць прэзентаваць сябе

 2. Папоўніць кругагляд па тэме, слоўнікавы запас.

 3. Пашырыць культуру паводзін

Тып праекта:

Групавы

Кароткатэрміновы

Інфармацыйна-доследны

Міжпрадметны

Непасрэдны

Праект прайшоў наступныя этапы:

Падрыхтоўка

Планаванне

Даследаванне

Аналіз і абагульненне

Прадстаўленне праекта і ацэнка вынікаў і працэсу

Працягласць праекта – 3 тыдні. Пачатак – 1-га снежня - Дзень барацьбы

са СНІДам

Запланаваны вынік:1. Пашырэнне ведаў у пытаннях прафілактыкі СНІДу

2.Набыццё навыкаў ва ўтварэнні і ўжыванні складаназалежных сказаў

3.Выпуск альманаха з матэрыяламі заданняў да ўрока

Заданні да праекта:

 1. Навукова-інфармацыйная спраўка “Планета-Беларусь-Пружаны і СНІД

 2. Навуковая даведка “З гісторыі СНІДу”

 3. Публіцыстычны артыкул “Жыві і дай жыць іншым”

 4. Гісторыя адной хваробы

 5. Ліст “У цябе яшчэ ёсць будучыня”

 6. Інтэрв’ю з людзьмі розных узростаў

 7. Спіс прафілактычных парад.

 8. Сачыненне “СНІД – чума нашага стагоддзя”

 9. Міні – плакат

 10. Верш

 11. Выказванні знакамітых людзей

 12. Слоўнік тэрмінаў

 13. Літаратура па тэмеУРОК

Тэма: Сэнсава-стылістычная роля складаназалежных сказаў у тэкстах розных стыляў.


Мэта: Арганізаваць прэзентацыю праекта па тэме "Ужыванне складаназалежных сказаў у тэкстах вусных і пісьмовых выказванняў розных стыляў па праблеме "СНІД - наша агульная бяда" .


Задачы:

 1. выпрацоўваць уменне ўжываць складаназалежныя сказы ў тэкстах розных стыляў і вызначаць іх ролю;

 2. удасканальваць уменне прэзентаваць міні-заданне;

 3. узбагачаць слоўнікавы запас;

 4. выхоўваць ў школьнікаў пачуццё адказнасці за свой лёс, добразычлівае стаўленне да блізкіх і знаёмых, здольнасць усведамляць свае і чужыя паводзіны ў маральна-этычным плане.


Тып урока: праектна-доследны.


Абсталяванне: мульты-медыясістэма, камп'ютар

Эпіграф: Пазбягай слодычы, якая можа

стаць горыччу


ХОД УРОКА:


 1. Арганізацыйны момант


II.Уступнае слова настаўніка: складаназалежныя сказы маюць надзвычай вялікія магчымасці, каб выразіць любы сэнс. Разам з іншымі тыпамі сказаў яны ўдзельнічаюць у фарміраванні тэкстаў розных функцыянальных стыляў. А вось якую сэнсава-стылістычную ролю адыгрываюць складаназалежныя сказы ў вусных і пісьмовых выказваннях розных стыляў мы і паспрабуем вызначыць пры абароне праекта "СНІД - наша агульная бяда"


III. Прэзентацыя праекта

Настаўнік дае слова кіраўніку праекта. Кіраўнік праекта паведамляе тэму, мэту і задачы праекта, знаёміць з яго зместам, з выкананнем заданняў, зачытвае кароткую анатацыю.


IV. Абарона асноўнай часткі праекта.

Кіраўнік праекта прыцягвае да справаздачы вучняў з выкананымі заданнямі.Спачатку прыцягваюцца вучні, якія даследавалі тэксты навуковых стыляў і стваралі свае, выкарыстоўваючы складаназалежныя сказы. Гэта

- навуковая спраўка "Планета - Беларусь - Пружаны -СНІД" (дадатак 1);

- навуковае паведамленне "Як узнік СНІД?"(дадатак 2);

- публіцыстычны артыкул "Жыві і дай жыць іншым"(дадатак 3);

- гісторыя адной хваробы-публіцыстычная нататка (дадатак 4);

- ліст "У цябе яшчэ ёсць будучыня"(дадатак 5);

- інтэрв'ю з людзьмі розных пакаленняў, што яны думаюць пра СНІД (дадатак6);

- спіс прафілактычных парад"Што трэба зрабіць, каб не захварэць на СНІД?(дадатак 7);

- абарона міні-плаката (дадатак 8);

- выказванні знакамітых людзей (дадатак 9);

- верш(дадатак 10), чытаецца пад музыку;

- сачыненне "СНІД - чума нашага стагоддзя" (дадатак 11);

- слоўнік тэрмінаў, навуковых слоў(дадатак 12);

- літаратура па тэме: навуковая, публіцыстычная, мастацкая (дадатак 13);

У час абароны міні-заданняў вучні задаюць пытанні на ўдакладненні,робяць неабходныя запісы, выказваюць заўвагі. Пры абароне павінны ўжываць складаназалежныя сказы, вызначаць іх ролю ў тэкстах розных стыляў.


V.Заключнае слова настаўніка. Што ўдалося, што не атрымалася. Словы падзякі за выкананую працу.


VI. Рэфлексія: Што дала вам праца над праектам? Якія веды вы набылі? Чаму навучыліся? З якімі цяжкасцямі вам давялося сустрэцца пры выкананні заданняў?


VII. Дам. зад. Напісаць водгук ці рэцэнзію на праект.


Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Жаўнярчук Л.В.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconПраект праблема:"Ахова І фармаванне здароўя вучняў". Мэта
Мэта: стварыць неабходныя ўмовы для напісання праекта па тэме “Утварэнне складаных сказаў з рознымі спосабамі сувязі частак, уключэнне...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconУрок беларускай мовы ў 6 класе
Удасканальваць ўменні адрозніваць лічэбнікі ў тэкстах, выяўляць ІХ сэнсава-стылістычную ролю, даваць марфалагічную І словаўтваральную...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconМэта: Стварыць сітуацыю творчасці, выявіць ролю прыслоўяў у вусных І пісьмовых выказваннях вучняў; выпрацоўваць уменне выкарыстоўваць прыслоўі ў вусным І пісьмовым маўленні, развіваць крытычнае мысленне, творчыя здольнасці вучняў. Тып урока
Самі: дакладчыкі, аптымісты, песімісты, рэалісты, эксперты; схема парк-школы, магнітафон І аўдыязапіс класічнай музыкі--м. Агінскі...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconПраект Праблема: Напісанне тэкстаў навуковага стылю. Напісанне рэферата на лінгвістычную тэму. Мэта
Мэта: Стварыць неабходныя ўмовы для напісання рэферата на лінгвістычную тэму, засвоіць патрабаванні да напісання рэферата

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconГурток па беларускай мове «Беларуск І час»
...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconТэма : Замацаванне вывучанага. Вусная І пісьмовая нумарацыя лікаў у межах 100. Складанне І адніманне ў межах 100 Мэта
Емых, параўнанне двухзначных лікаў, замацаванне вусных І пісьмовых прыёмаў складання І аднімання лікаў у межах 100, уменне выконваць...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconГ. І. Кулеш Першая спроба стварэння юрыдычных клішэ
Ужыванне гатовых устойлівых выразаў характэрнае для размоўнага, навуковага, публіцыстычнага стыляў. Для афіцыйных зносін наяўнасць...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconТэма. Паслядоўнае І сузалежнае падпарадкаванне ў складаназалежным сказе
Мэта. Пазнаёміцца з відамі падпарадкавання ў складаназалежных сказах; развіваць уменне самастойна працаваць ў групах; пазнаёміць...

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconТэма : прызначэнне І ўжыванне ў мове сінонімаў І антонімаў
Мэта: удасканальваць уменне ўжываць сінонімы І антонімы ў вуснай І пісьмовай мове

Праект Тэма: Ужыванне складаназалежных сказаў у вусных І пісьмовых выказваннях тэкстаў розных стыляў Праблема iconТэма. Сінтаксічныя прыметы І будова складаных бяззлучнікавых сказаў Мэта
Мэта. Ведаць сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых складаных сказаў, ІХ будову; умець знаходзіць бяззлучнікавыя сказы ў тэксце; будаваць...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка