Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
НазваУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Дата канвертавання11.01.2013
Памер39.86 Kb.
ТыпДокументы
УО «Барановичский государственный университет»

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Утверждаю

Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

А.В. Литвинский

«29» мая 2012 г.


Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры.

Протокол № 12 от 29. 05. 2012 г.


Вопросы к зачету

по дисциплине «Памятники истории и культуры»

для студентов 6 курса факультета экономики и права заочной формы получения образования специальности

1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией»


 1. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі як прадмет вывучэння. Мэты і задачы курса.

 2. Гістарыяграфія помнікаў гістрыі культуры на беларускіх землях.

 3. Структура гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

 4. Праблема захавання і выкарыстання помнікаў гісторыі і культуры. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны”.

 5. Помнікі старажытнага пісьменства на Беларусі.

 6. Дакументальныя крыніцы Х - Х1 ст.ст. як помнікі беларускай гісторыі і культуры.

 7. Дакументальныя помнікі Беларусі другой паловы ХШ - ХVШ ст.ст.

 8. Дакументальная спадчына Х1Х - ХХ ст.ст. у помніках беларускай гісторыі і культуры.

 9. Агульная характарыстыка этнаграфічных помнікаў. Культурна-этнаграфічныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі. Этнаграфічныя музеі.

 10. Асноўныя заняткі беларусаў. Традыцыйныя народныя промыслы і рамёствы.

 11. Асноўныя тыпы сялянскіх пасяленняў на Беларусі. Традыцыі ў забудове паселішча і сядзібы. Жыллё.

 12. Беларускі нацыянальны касцюм як помнік матэрыяльнай культуры беларусаў.

 13. Традыцыйная ежа беларусаў (паўсядзённая і абрадавая) як этнаграфічны помнік.

 14. Каляндарныя святы зімова-вясновага цыклу (Каляды, Масленіца, Гуканне вясны) як помнікі духоўнай культуры беларусаў.

 15. Народныя беларускія святы вяснова-летняга цыклу (Вялікдзень, Сёмуха, Купалле) як помнікі духоўнай культуры беларусаў.

 16. Абрадавыя комплексы ў духоўнай культуры беларусаў (Радзіны. Вяселле. Дзяды).

 17. Язычніцкая аснова беларускай культуры. Помнікі культуры, звязаныя з язычніцкімі вераваннямі.

 18. Хрышчэнне усходне-славянскіх зямель і распаўсюджванне хрысціянства па тэрыторыі Беларусі ў помніках беларускай культуры. Адрозненні паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой.

 19. Рэфармацыйны рух у помніках беларускай гісторыі і культуры.

 20. Брэсцкая царкоўная унія 1596 г. Уніяцкая царкава ў гісторыі беларускай культуры.

 21. Сучаснае канфесійнае становішча ў Беларусі, яго адлюстраванне ў помнгіках культуры.

 22. Археалагічныя помнікі як асноўная крыніца па вывучэнню першабытнага ладу на тэрыторыі Беларусі.

 23. Помнікі першабытнага ладу на тэрыторыі Беларусі.

 24. Старажытны горад як цэнтр культурнага жыцця. Гарады на тэрыторыі Беларусі 1Х -ХШ ст.ст.

 25. Помнікі старажытнага мураванага дойлідства на Беларусі. Першыя айчынныя архітэктурныя школы.

 26. Мастацтва старажыт на беларускіх княстваў (фрэскі , кніжная графіка, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва).

 27. Рамнскі стыль у помніках культуры Беларусі. Узнікненне і развіццё айчыннага замкавага дойлідства. Замкі агульнадзяржаўнага прызначэння.

 28. Помнікі готыкі ў беларускай культуры. Цэрквы абарончага тыпу.

 29. Уплыў еўрапейскай культуры Рэнесанса на беларускую архітэктуру ХV - ХV1 ст.ст. Узнікненне замкава-палацавых комплексаў.

 30. Беларуская іканапісная школа ХV1 - ХУ1 ст.ст.

 31. Узнікненне на Беларусі партрэтнага мастсцтва. “Сармацкі партрэт”.

 32. Барока ў помніках беларускай архітэктуры. “Віленскае барока”.

 33. Беларускае барочнае мастацтва. Вырабы першых ткацкіх мануфактур у Гародні, Карэлічах, Слуцку як помнікі беларускай культуры.

 34. Перабудова беларускіх гарадоў у канцы ХУШ - Х1Х ст.ст. паводле традыцый класіцызму.

 35. Класічнае палацава-сядзібнае дойлідства Беларусі.

 36. Класічны стыль у айчыннай культавай архітэктуры.

 37. Класіцызм у выяўленчым мастацтве Беларусі. Віленская школа жывапісу.

 38. Уплыў рамантызму на айчыннае грамадскае і палацава-паркавае дойлідства.

 39. Культавая архітэктура Беларусі часоў рамантызму. Развіццё мастацтва.

 40. Эклектыка і мадэрн у беларускім горадабудаўніцтве і палацава-паркавым дойлідстве.

 41. Гістарызм у беларускай культавай архітэктуры. Рэалізм, мадэрн і авангард у мастацтве.

 42. Помнікі грамадскага і жыллёвага будаўніцтва БССР у міжваенны перыяд.

 43. Сацыялістычны рэалізм у мастацкай культуры БССР і яго помнікі.

 44. Развіццё архітэктуры і мастацтва ў Заходняй Беларусі.

 45. Помнікі абароны Беларусі летам 1941 г.

 46. Айчынныя мемарыялы, прысвечаныя партызанскаму і падпольнаму руху на тэрыторыі Беларусі.

 47. Ушанаванне памяці ахвяр акупацыйнага рэжыму ў Беларусі у помніках і мемарыялах.

 48. Помнікі ў гонар вызвалення Беларусі.

 49. Асноўныя тэндэнцыі развіцця айчыннай архітэктуры у пасляваенны перыяд.

 50. Помнікі мастацкай культуры другой паловы ХХ ст.

 51. Агульная характарыстыка гістарычных помнікаў Беларусі.

 52. Помрікі гісторыі Беларусі 1Х - ХVШ ст.ст. Мемарыялы ў гонар славутых падзей і суайчыннікаў.

 53. Помнікі гісторыі Беларусі ў складдз Расійскай імперыі. Мемарыялы і дамы-музеі.

 54. Помнікі гісторыі БССР. Асноўныя мемарыялы.Составитель: ___________________З.Н. Козлова

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў бронзавым І раннім жалезным вяках

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель у складзе польскай дзяржавы

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест І асноўныя прынцыпы навучання

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Грамадска-палітычны рух у 30-40-х гг. XIX ст

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Тэма: Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921 – 1939). Уз’яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconУтверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Утверждаю Зав кафедрой социально-гуманитарных дисциплин iconКонцепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования
В настоящее время на дисциплины социально-гуманитарного цикла отведено 1584 часа (включая физическую культуру), в том числе 1236...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка