Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом"
НазваРобочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом"
старонка1/3
Дата канвертавання10.01.2013
Памер300.19 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Нові надходження

до фонду бібліотеки МДАУ

за червень-липень 2010 року


(інформаційний бюлетень)
Миколаїв, 2010

1. Природознавчі науки


22.11

Г37

Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібн. Кн.1 : Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Прикладні задачі / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 578 с. 


22.11

Г37

Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібн. Кн.2 : Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі. / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2010. – 470 с. 


22.11

В55

Вища математика. Ч.1: контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 "ТВППТ", галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" [Електронний ресурс] / М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко, В. Г. Богза [та ін.]  ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 84 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


22.11

Г37

Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібн. Кн.3 : Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Ряди. Прикладні задачі. / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 400 с. 


22.19

Р58

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на ПЕОМ" [Електронний ресурс] / О. В. Шебаніна, О. А. Мірошніченко, І. І. Хилько [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 48 с. – Ел. копія; Відомостей про друковане видання не існує.22.19

Р58

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для виконання розрахунково-графічних робіт по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на ПЕОМ" [Електронний ресурс] / О. В. Шебаніна, О. А. Мірошніченко, І. І. Хилько [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 34 с. – Ел. копія; Відомостей про друковане видання не існує.


24.1

Г51

Гирля, Л. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з хімії студентам І курсу факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" [Електронний ресурс] : спеціальність 6.090102 / Л. М. Гирля ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 58 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


24.2

Р69

Роман, І. І. Методичні рекомендації для тестового контролю знань з органічної хімії студентам факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва (напрям підготовки ОКР "Бакалавр" 6.130200) [Текст] / І. І. Роман, Н. М. Абрамова ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 52 с. + Ел. копія. 


28.5

М59

Миколайчук В.Г. Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Ботаніка" за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" . Ч. І [Електронний ресурс] / Миколайчук В.Г. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 59 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


2. Техніка. Технічні науки


32.81

А65

Андріанова, І. К. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" [Текст] : для студ. І курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / І. К. Андріанова, Л. Я. Боборикіна ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 87 с. + Ел. копія. 


32.97

Б84

Борян, Л. О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" [Електронний ресурс] : для студ. І курсу денної та заочної форми навч. напрям підгот. 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", напрям підготовки 6.010104 "Професійна освіта" / Л. О. Борян ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 76 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.97

П32

Пікін, О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. спец. 7.050206, 8.050206 "Менеджмент ЗЕД" / О. М. Пікін, О. Л. Божко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 36 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.97

Н49

Нєлєпова, А. В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" [Електронний ресурс] : для підготовки ОКР "Магістр" спец. 8.130102 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова ; Обліково-фінан-совий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 70 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.97

М57

Мигович, С. М. Методичні рекомендації для самостійних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" [Електронний ресурс] : для студ. І курсу напрямку підготовки 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / С. М. Мигович ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 64 с. – Відомості про друковане видання відсутні


32.973

С24

Свергун, Ю. Ф. Аналіз електричних кіл на персональному комп'ютері [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ф. Свергун. – Харків : Факт, 2008. – 296 с. 


32.973

В65

Войтюшенко, Н. М. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 


32.973

В69

Волчкова, Г. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" [Електронний ресурс] : для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спец. 7.050201 - "Менеджмент організацій" / Г. В. Волчкова ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 39 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.973

В69

Волчкова, Г. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та КТ" [Електронний ресурс] : для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спец. 7.050201 - "Менеджмент організацій" / Г. В. Волчкова, О. М. Цисс ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 49 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


32.973

Б72

Боборикіна, Л. Я. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. 6-го курсу денної та заочної форм навч. спец. 8.130201 "ТВППТ" / Л. Я. Боборикіна ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 65 с. + Ел. копія. 


39.33

А22

Автотранспорт: оформлення та облік [Текст] : метод. посіб. № 4. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 96 с. (Баланс-Бібліотека) 


3. Сільське господарство


4

М48

Мельник, Ю. Ф. Сільське господарство України 20-х років ХХ століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? [Текст] : монографія / Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов, Г. О. Глазунов. – К., 2010. – 270 с. 


4

П78

Продуктивність агропромислового виробництва [Текст] : наук.-практ. зб. Вип.15 / ред. В. Вітвіцький. – К. : НДІ, 2009. – 143 с. 


40

Х46

Химич, Д. П. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень в агрономії" [Електронний ресурс] : для студ. заочної форми навч. агрономічного ф-ту спец. 6.090101 "Агрономія" / Д. П Химич. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 32 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


40.4

Ч-75

Чорний, С. Г. Електронний конспект лекцій з агрохімії [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.130100 "Агрохімія" / С. Г. Чорний ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 177 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


40.76

Б61

Білюк, І. С. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Автоматизація технологічних процесів" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" / І. С. Білюк, К. В. Дубовенко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 37 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


41

Р75

Рослинництво. Практикум (лабораторно-практичні заняття) [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. І. Зінченка. – К. : Нова Книга, 2008. – 536 с. 


41.4

О-34

Овсинский, И. Новая система земледелия [Текст] / И. Овсинский. – К. : Зерно, 2010. – 331 с. 


42.34

Ф33

Федорович, Г. Т. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни "Овочівництво" студентам напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" [Електронний ресурс] / Г. Т. Федорович. – Харьков : Фолио, 2010. – 56 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


42.35

С17

Самойленко, М. О. Плодівництво. Змістовий модуль ІІ [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання лаб. і самост. робіт студ. агроном. ф-ту спец. 6130100 - "Агрономія" / М. О. Самойленко; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 65 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


44.7

Х85

Хотиненко, О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сільськогосподарська фітопатологія". Модуль IV. Хвороби плодових, ягідних культур та винограду [Текст] : для студ. денної форми навч. за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" / О. М. Хотиненко ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 66 с. + Ел. копія. 


44.9

Р69

Роман, І. І. Довідник із захисту рослин [Електронний ресурс] / І. І. Роман; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 322 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


44.9

Р69

Роман, І. І. Фітофармакологія [Текст] : конспект лекцій / І. І Роман. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 124 с. + Ел. копія. 


45

Б61

Білай, Д. В. Загальне тваринництво та технології виробництва продукції тваринництва з основами стандартизації [Текст] : підручник / Д. В. Білай. – К. : Кондор, 2008. – 344 с. 


45

Л65

Лихач, В. Я. Основи виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (технологія виробництва продукції тваринництва) [Текст] : метод. рек. для виконання лаб. робіт студ. ф-ту механізації с. г. денної форми навч. із застосуванням кредитно-модульної системи та рейтингової оцінки знань студентів (напрям підгот. 6.100101 - "Енергетика та електротех. с-ми в АПК") / В. Я. Лихач ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 47 с. 


45.2

Ю32

Юлевич, О. І. Робочий зошит з методичними рекомендаціями для лабораторних робіт з навчального модуля "Фізіологія сільськогосподарських тварин" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форм навчання ф-ту ТВППТ напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / О. І. Юлевич, А. В. Черненко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 171 с. – Відомості про друковане видання відсутні.45.2

Н22

Мефодовська, Н. М. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : метод. рек. з проходження навч. практики та виконання самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 5.130201 "ТВППТ" / Н. М. Ме-фодовська, Т. В. Наконечна ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 22 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


45.2+30.16

Ю32

Юлевич, О. І. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Біотехнологія" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / О. І. Юлевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 74 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


45.26

І 73

Інтер'єр сільськогосподарських тварин [Текст] : навч. посібн. / Й. З. Сі-рацький, Є. І. Федорович, Б. М. Гопка [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2009. – 280 с. 


45.37

Т58

Топіха, В. С. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни: "Організація племінної справи" по темі: "Розробка перспективних планів селекційно-племінної роботи зі стадами племінних тварин та заходи по їх удосконаленню" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. (спец. 7.130201, 8.130201 - "ТВППТ" спеціалізація "Племінна справа" / В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, О. О. Хомічук. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 40 с. – Відомості про друковане видання відсутні.

  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconІ зміст уроку
Організаційний урок. Ознайомлення з вимогами до навчальних досягнень, списком обов’язкової для прочитання художньої літератури, методичним...

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconПитання для підготовки
...

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconКарбамід (гост 2081-92) Марка Б
Призначений для використання в сільському господарстві в якості мінерального азотного добрива, у тваринництві як кормова добавка

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconПроблема побудови моделей як для подальшого розв’язання задач проектування, так І для адекватного опису існуючих об’єктів є однією з головних, вивченням якої
Сапр на базі пеом потребують розширення можливостей iснуючих та створення нових методів моделювання. Це необхiдно як для безпосереднього...

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconМікродобрива в сільському господарстві
Кожен з мікроелементів відіграє свою фізіологічну роль І не може бути замінений іншим. Закон мінімуму: “кінцевий результат врожаю...

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconЛабораторная работа №5 Методи вивчення магнітних властивостей гірських порід. Астатичний переносний магнітометр ма-21. 21
Методичні вказівки з лабораторних занять по курсу “Магнітометрія” для студентів-геофізиків за фахом 070700 «Геофізика» /Упорядники...

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconМетодика технічного моделювання у процесі навчання в умовах загальноосвітньої школи та позашкільної освіти Гурток «Майстер» це гурток моделювання для мужніх І дисциплінованих хлопців
Гурток «Майстер» – це гурток моделювання для мужніх І дисциплінованих хлопців

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" icon2 властивості структурної мережі рельєфу, методи їх дослідження І моделювання моделювання рельєфу дало нам можливість опосередковано визначити й дослідити
Наприклад, динамічна асиметрія або закономірність зберігання симетрії вважається за стимул розвитку форм рельєфу [121; 122]

Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні \"Моделювання технологічних процесів в сільському господарстві на пеом\" iconРегламентація міграційних процесів у законодавстві Євросоюза
Розділ Поняття та розвиток міжнародно-правової регламентації міграційних процесів

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка