Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
НазваПерелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Дата канвертавання06.01.2013
Памер94.77 Kb.
ТыпДокументыВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою президії ВАК України

від 10 травня 2000 р. N 1-02/5 Перелік N 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


ЖУРНАЛИ


1. Известия Крымской астрофизической обсерватории (астрономія).


2. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України).


ХІМІЧНІ НАУКИ


ЖУРНАЛИ


1. Хімічна промисловість України (АТ "ВНДІХІМПРОЕКТ" Держпромполітики України, Українське хімічне товариство).


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія").


ЖУРНАЛИ


1. Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України).


ТЕХНІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Збірник наукових праць Київського військового інституту управління і зв'язку Міноборони України.


2. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Міністерства аграрної політики України.


3. Методи розв'язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла (Дніпропетровський державний університет Міністерства освіти і науки України).


4. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Фізика. Електроніка.


5. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна.


6. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-геологічна.


7. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем.


8. Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Український державний НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості).


9. Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства).


10. Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс "Херсонський агроуніверситет" УААН, Міністерства аграрної політики України).


ЖУРНАЛИ


1. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: технічні науки.


2. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.


3. Вісник Книжкової палати.


4. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків. Серія: технічні науки.


5. Електротехніка та електроенергетика (Запорізький державний технічний університет).


6. Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України).


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Міністерства аграрної політики України.


2. Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Серия: сельскохозяйственные науки.


ІСТОРИЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Археометрія та охорона історико-культурної спадщини (НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України).


2. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова історія).


ЖУРНАЛИ


1. Бібліотечний вісник (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України).


2. Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, обласна організація Товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка, обласне відділення Українського фонду культури, комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації).


3. Крымский архив (м. Сімферополь).


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України).


2. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна.


3. Новое в зкономической кибернетике (Донецький державний університет Міністерства освіти і науки України).


4. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (Київський міжнародний університет цивільної авіації Міністерства освіти і науки України).


ЖУРНАЛИ


1. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: економічні науки.


2. Экономика и управление (Кримська академія наук, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, Кримське республіканське науково-педагогічне товариство "Інтелект").


3. Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий центр НАН України, Кримський інститут економіки та господарчого права, Міжвузівський центр "Крим" і Мелітопольський філіал Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського).


4. Наука та наукознавство (НАН України, Міністерство освіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України).


5. Проблеми науки (Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України).


6. Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин).


7. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: география; история; педагогика; филология; философия; экономика.


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины. Серия: философия.


2. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій).


3. Філософські науки (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України).


ЖУРНАЛИ


1. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.


2. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.


3. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: география; история; педагогика; филология; философия; экономика.


4. Перспективи (м. Одеса).


5. Персонал (м. Київ).


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: літературознавство; журналістика.


2. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. Серія: філологічні науки.


3. Питання літературознавства (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Міністерства освіти і науки України).


4. Проблеми романо-германської філології (Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України).


5. Studia methodologica. Серія: філологія; філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка).


6. Шевченкознавчі студії (Київський університет імені Тараса Шевченка).


ЖУРНАЛИ


1. Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, обласна організація Товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка, обласне відділення Українського фонду культури, комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації).


2. Вісник Житомирського педагогічного університету.


3. Крымский архив (м. Сімферополь).


4. Наукові записки. Серія: філологічні та історичні науки (Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя Міністерства освіти і науки України).


ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Захист довкілля від антропогенного навантаження (Харківський державний університет, Кременчуцький міськвиконком, Кременчуцький державний політехнічний інститут Міністерства освіти і науки України).


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова педагогіка).


2. Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут сходознавства і міжнародних відносин, "Харківський колегіум", Харківський педагогічний коледж).


3. Наукові праці. Серія: історичні науки; економічні науки; педагогічні науки (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія").


4. Психологія та педагогіка: спеціальні (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).


ЖУРНАЛИ


1. Вісник Житомирського педагогічного університету.


2. Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М. В. Остроградського, ТОВ "АСМІ").


3. Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів управління освіти Волинської облдержадміністрації).


4. Рідні джерела (м. Київ).


5. Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України).


МЕДИЧНІ НАУКИ


ЖУРНАЛИ


1. Український нейрохірургічний журнал (АМН України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова, Українська асоціація нейрохірургів).


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Мистецькі обрії (Академія мистецтв України).


ЖУРНАЛИ


1. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.


АРХІТЕКТУРА


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Проблемы теории и истории архитектуры Украины (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут).


2. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут).


ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова психологія).


2. Психологія та педагогіка: спеціальні (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).


3. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).


ЖУРНАЛИ


1. Журнал практикуючого психолога (Київський державний лінгвістичний університет Міністерства освіти і науки України).


СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ


ЖУРНАЛИ


1. Персонал (м. Київ).


ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Наукові записки НаУКМА. Серія: політологія; соціологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія").


ЖУРНАЛИ


1. Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин). 


2. Персонал (м. Київ).


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


1. Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української академії державного управління при Президентові України).


 


Надруковано:

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",

N 3, 2000 р. 


 

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconПерелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць
Наукові вісті Національного технічного університету України "кпі" (математика)

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconПерелік n 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний гуманітарний університет)

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconПерелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів ман
Наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconКонкурсу студентських наукових робіт
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconПерелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у 2011 році
Перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconМіністерство освіти І науки україни
Культура може розглядатися лише в контексті багатьох наукових дисциплін, як-то: філософія, історія, культурологія, антропологія,...

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconМетафізичні елементи концепції наукових дослідницьких програм у контексті класичної та постнекласичної раціональності
Аспекти концепції наукових дослідницьких програм І. Лакатоса. Аналізуються метафізичні питання цієї концепції, а також моменти її...

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
...

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки icon1 Історія становлення та розвиток науки та наукових досліджень

Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2011 Дисертація є рукописом Робота виконана в ду «Український інститут стратегічних досліджень моз україни»
Слабкий Геннадій Олексійович, ду «Український інститут стратегічних досліджень моз україни», директор

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка