Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата канвертавання06.01.2013
Памер82.01 Kb.
ТыпДокументы
Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Наука України:

Поточний інформаційний список, III кв. 2007р.
Україна. Закони

Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3065-ІІІ// Наука та інновації.- 2007.- № 2.- С. 4 - 9.

Україна. Кабінет Міністрів

Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій": Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 995//

Збірник поточного законодавства нормативних актів арбітражної та судової практики.- 2007.- № 33 - 34.- серпень.- С. 11.

Орієнтир.- 2007.- № 28.- 15 серпня.- С. 10 - 13.Україна. Кабінет Міністрів

Про схвалення Концепції Державної цільової програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 548-р// Орієнтир.- 2007.- № 28.- 15 серпня.- С. 13 - 15.

Україна. ВАК

Про затвердження переліку паспортів у галузі педагогічних наук: (Із постанови президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 6-06/8)// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.-

№ 5.- С. 4 - 24.
Аксенов Г.П. Ученый: генезис, мотивация, самореализация, роль в обществе// Наука та наукознавство.- 2007.- № 2.- С. 21 - 36.Антонюк Н.А. Научно-производственный цикл как элемент управления научно-техническим прогрессом/ Н.А.Антонюк, К.В.Савченко// Механізм регулювання економіки.- 2005.- № 2.-

С. 202 - 206.Богомоленко О.В. Піонерські дослідження рідких кристалів українськими вченими// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.-

С. 113 - 121.Вертіль О. Аграрні іспити глухівських науковців: Глухівський інститут луб'яних культур// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 135.- 31 липня.- С. 9.Виклики ХХІ століття економіці і суспільству України: Засідання Президії НАН України// Світ.- 2007.- № 27 - 28.- липень.- С. 1.Від комітету з державних премій України в галузі науки і техніки: Праці, допущені до участі в конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 111.- 23 червня.- С. 13.Вілкул О. Галузева наука: проблеми розвитку, шляхи вирішення// Голос України.- 2007.- № 138.- 7 серпня.- С. 3.Володарська О.О. Основні напрями і пкрспективи вивчення іміджу науки в сучасному суспільстві// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.- С. 70 - 81.Грига В.Ю. Аналіз діяльності НАНУ в процесі інноваційного розвитку країни// Проблеми науки.- 2007.- № 7.-

С 2 - 9.Демешкант Н.А. Розвиток дослідницьких умінь як основа формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів// Нові технології навчання.- 2007.- № 47.- С. 23 - 26.Дунаєвська О. Працювати для науки, писати для людей: Вчений-ендокринолог Б.М.Завадовський// Обрій.- 2007.- №27.-

12 - 18 липня.- С. 11.Євроінтеграційні процеси в Приазов'ї: В Маріуполі відбулася Міжнародна науково-практична конференція// Освіта України.- 2007.- № 45.- 15 червня.- С. 1; 3.Єгоров І. Наука й інновації в процесах соціально-економічного розвитку// Наука та інновації.- 2007.- № 2.- С. 90 - 92.Задорський В. Мікрочастинки - "диявол у плоті" наносвіту// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 34.- 23 серпня.- С. 1, 8 - 9.Капітоненко О. Всеволод Павлов із Бурині: Вчений-єгиптолог Всеволод Володимирович Павлов// Сумщина.- 2007.- №82.- 4 серпня.- С. 4.Каткевич В. Нобелівський лауреат 5-ї Одеської гімназії// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 30.- 26 липня.- С. 10.Керча Ю. Творець єдиної наукової школи в Україні в галузі високомолекулярних сполук: До 80-річчя академіка НАН України Юрія Ліпатова// Світ.- 2007.- № 25 - 26.- липень.- С. 3.Кирей В. Простір KU і все його життя: Юрій Петрович Кунченко заснував новий математичний простір, який назвали простором Кунченка// Урядовий кур'єр.- 2007.- №137.- 2 серпня.-

С. 16.Коваленко О. Володимир Харченко: університети і церкви - це те, що існує вічно: Українська наука// Освіта України.- 2007.-

№ 48.- 26 червня.- С. 8.Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р. Юхновського// Наука та наукознавство.- 2007.- № 2.- С. 83 - 100.Лобанова Л.С. Імпакт - фактори наукових журналів та індекси цитування вчених: проблеми точності, моралі, етики та можливості використання// Наука та наукознавство.- 2007.- № 2.- С. 61 - 75.Магаршак Ю. Тоталитарная наука: Закономерности, присущие любой диктатуре// Знание - сила.- 2007.- № 6.- С. 58 - 62.Матушкин Н. НИРС как составляющая системы формирования компетенций специалиста/ Н.Матушкин, И.Столбова, Т.Ульрих// Alma mater.- 2007.- № 5.- С. 3 - 7.XIII міжнародна наукова конференція "Слово о полку Ігоревім" та його епоха"// Сумський історико-архівний журнал.- 2007.- № 2 - 3.- С. 222 - 227.Московкин В. Поддержка конкурентоспособных университетских научных исследований и распространение их результатов// Новий колегіум.- 2007.- № 2.- С. 26 - 29.Назаров В.І. Дарвінізм і сучасна наука// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.- С. 27 - 39.Ніколайчук І. Перейти від декларацій до реальної підтримки науки закликав владні інституції IV з'їзд Профспілки НАН України// Світ.- 2007.- № 23 - 24.- червень.- С. 3.Перехрестя між науковим світом та громадянським суспільством: Відбувся третій Європейський салон з досліджень та інновацій// Світ.- 2007.- № 23 - 24.- червень.- С. 2.Петрушенко М. Він зробив усе, що міг. Хто продовжить справу?: Вчений-селекціонер, академік Василь Ремесло// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 117.- 5 липня.- С. 9.Полях В. Свої люди в науці: Конкурс "Кращий молодий учений Харківщини"// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.-

№ 25.- 21 червня.- С. 13.Попович М. Наука як частина культури// Світ.- 2007.-

№ 33 - 34.- вересень.- С. 3.Последний универсал: Создатель гиперболоидной башни на Шаболовке стал прообразом инженера Гарина// Киевские ведомости.- 2007.- № 131.- 21 июня.- С. 12.Про внесення електронних наукових видань до переліку наукових фахових видань// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.- № 7.- С. 6.Прокофьева В. Рефлексия языка науки как компонент содержания высшего образования/ В.Прокофьева, Е.Бурдина, Г.Ерохина// Высшее образование в России.- 2007.- № 7.-

С. 158 - 160.Рожен А. Научный парк: Или как украинскому ученому стать миллионером// Зеркало недели.- 2007.- № 25.-

30 июня - 6 июля.- С. 1; 13.Рожен А. Научный парк, или как украинскому ученому стать миллионером// Зеркало недели.- 2007.- № 25.-

30июня – 6 июля.- С. 1; 13.Рожен А. GEANT 2, или "попытка номер два" подключить украинскую науку в Европе// Зеркало недели.- 2007.- № 27.-

14 июля – 4 августа.- С. 1; 13.Романець О.В. Розвиток генетичних досліджень у 30-40-х роках ХХ ст. в Україні// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.-

С. 121 - 127.Русяєва Т.Г. Еволюціонізм як методологічний принцип розвитку науки// Наука та наукознавство.- 2007.- № 2.- С. 52 - 60.Ситаров В. Прямая обязанность научных руководителей// Alma mater.- 2007.- № 4.- С. 13 - 15.Соколов Д. Свобода - необходимая предпосылка развития науки?// Знание - сила.- 2007.- № 6.- С. 52 - 57.Сходинками до великої науки. Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань як інноваційна форма роботи з обдарованою учнівською молоддю// Освіта України.- 2007.- № 67.- 11 вересня.- С. 3. 4. 5.Терлецька І.М. Організація пошукової роботи студентів у мережі INTERNET/ І.М.Терлецька, Н.П.Зеленська, О.С.Каптенко// Нові технології навчання.- 2007.- № 47.- С. 15 - 17.Тимченко В. Інноваційні технології - для майбутнього України// Світ.- 2007.- № 27 - 28.- липень.- С. 2.Трубан О. Учений, що знає все про природний газ: Карп Ігор Миколайович// Голос України.- 2007.- № 111.- 26 червня.-

С. 11.Федоров И.Б. Формирование условий для развития и эффективного использования научно-технического потенциала высшей школы// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 8.- С. 8 - 15.Чаленко О. Як реорганізувати українську науку?// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 27 - 28.- 12 липня.-

С. 1; 12 - 13.Шевченко В.Я. Подготовка кадров в области наукоемких технологий неорганического материаловедения// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 8.- С. 16 - 24.Шкепу М.О. Суперечності історії науки та науки історії як антимонії сучасного теоретичного мислення// Наука та наукознавство.- 2007.- № 2.- С. 47 - 52.Шулікін Д. Проблеми молодих учених - це проблеми держави// Освіта України.- 2007.- № 48.- 26 червня.- С. 4.Шульгіна І.В. Наука та інноваційні технології як джерело економічного розвитку (світовий досвід і можливості Росії)// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.- С. 3 - 14.Шудегов В.Е. Интеграция науки и образования как фактор инновационного развития экономики России// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 8.- С. 3 - 7.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Аналіз І прогноз глобальних економічних процесів //Фінансовий ринок України. – 2009. – № – С. 3-7

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бутко В. Украина в водовороте мирового перепроизводства капиталов// Финансовые рынки и ценные бумаги. 2008. №4

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Волосюк М. В. Розвиток промислово-інноваційного комплексу України за пріоритетними напрямами// Проблеми науки. 2007. № С. 13 19

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К. К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про освіту: Закон України, 8 грудня 2006 року. К.: Парламентське видавництво. 2006. С. 1 39

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № – С....

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка