І. Закони України
НазваІ. Закони України
Дата канвертавання05.01.2013
Памер105.11 Kb.
ТыпЗакон

Новини Законодавства

№ 80, 22 – 29 листопада, 2004 рік


ЗМІСТ

І. Закони України

  1. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів”

2IІ. Акти органів центральної влади

  1. Постанова Національного банку України №484 від 14 жовтня 2004 року „Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України”

3

  1. Постанова Національного банку України №495 від 20 жовтня 2004 року „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України”

4

  1. Постанова Національного банку України №515 від 27 жовтня 2004 року „Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”

4

  1. Наказ Державної митної служби України №812 від 11 листопада „Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 27.01.2003 №49”

5І. Закони України


Змінено порядок обігу алкогольних напоїв та тютюнових виборів


18 листопада 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів” за №5340, в подальшому - Закон. Закон, у разі його підписання Президентом України, набере чинності з моменту його опублікування.

Законом вносяться зміни до Законів України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”, „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, „Про підтвердження відповідності”, „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, „Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”, „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”.

Змінюється розмір акцизного збору на алкогольні напої. Так на кріплені вина він становитиме 50 копійок за літр, а за один літр сухого, напівсухого та напівсолодкого вина - 25 копійок.

Згідно Закону, суб’єкт господарювання при отриманні спирту етилового, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, повинен надати органу державної податкової служби України гарантію (податкову розписку) своєчасної сплати ним сум акцизного збору. Порядок надання фінансових гарантій визначатиметься Кабінетом Міністрів України. У відповідності з нормами нині чинного законодавства, суб’єкт господарювання подає органу державної податкової служби України податковий вексель, авальований банком, або банківську гарантію.

Підприємства вторинного виноробства звільняються від сплати акцизного збору на власну готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла. Однак, дана пільга буде застосовуватись лише до продукції, при виготовленні якої не використовувався спирт етиловий.

Приміщення підприємств державної власності, в яких буде здійснюватися виробництво спирту або його зберігання, зможуть набути статусу акцизних складів.

З прийняттям запропонованих змін, на суб’єктів господарювання за зберігання, транспортування або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного збору, буде накладається штраф у розмірі 100% вартості такого товару, але не менше 1700 гривень.


ІІ. Акти органів центральної влади


НБУ встановив порядок видачі індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України


14 жовтня 2004 року Національний банк України прийняв постанову №484 (далі – Постанова), якою було затверджено Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України (далі – Положення). Постанова та затверджене нею Положення набули чинності 20 листопада 2004 року.

Також, Постановою внесено зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Національного банку України від 26 березня 1998 №118 (далі – Положення №118). Зокрема, відносно розрахунків, які здійснюються на підставі індивідуальної ліцензії НБУ між резидентами і нерезидентами усувається обмеження щодо необхідності їхнього здійснення лише через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, який зареєстрований у тій самій країні, що й нерезидент. Також, Постановою встановлено можливість видачі НБУ індивідуальної ліцензії на проведення розрахунків між резидентами і нерезидентами, якщо здійснюється операція, яка не передбачена відповідними нормами Положення №118.

Самим же Положенням регламентовано порядок та умови видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки (платежі) між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України. Зокрема, Положенням встановлено перелік операцій за якими розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України здійснюються без отримання ліцензії. Види розрахунків у валюті України між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту які не ввійшли до такого переліку, відповідно до Положення здійснюються на підставі відповідної ліцензії.

Також, Положенням вказується на те, що дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення розрахунку. Видаватиметься ліцензія на строк, потрібний для повного завершення операції з купівлі (продажу) товару. Проте, якщо документи подані для отримання ліцензії не даватимуть змоги точно встановити такий строк, то ліцензія видаватиметься зі строком дії до одного календарного року.

Окремо Положенням регулюється питання порядку видачі ліцензії, а також – питання переліку документів, які необхідні та які подаються до Національного банку України для отримання ліцензії, підстави для відмови у видачі ліцензії та відповідальність за порушення умов ліцензії або вимог Положення.


Національний банк України встановив правила бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України


20 жовтня 2004 року Національний банк України прийняв постанову №495 (далі – Постанова), якою було затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України (далі – Інструкція). Постанова та затверджена нею Інструкція набудуть чинності з 1 січня 2005 року.

Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України:

- операцій з готівкою в національній та іноземній валютах під час здійснення касових операцій з приймання та видачі готівки клієнтам;

- операцій з інкасації готівки та підкріплення банків готівкою національної валюти територіальними управліннями Національного банку України;

- операцій з передавання готівки між банками;

- внутрішніх операцій банків з використанням готівки у тому числі операцій щодо вилучення з обігу сумнівних банкнот та надсилання їх на дослідження;

- валютно-обмінних операцій банку;

- операцій з банківськими металами;

- операцій з ювілейними монетами що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу.

Певною особливістю даної Інструкції можна вважати те, що нею не надається жодне визначення вживаних у ній термінів. При цьому зазначається, що такі терміни вживаються у значеннях, що встановлені іншими нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання операцій з готівкою та валютного регулювання в Україні.

Також Інструкцією відзначається, що для відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою та банківськими металами банки, відповідно до власної облікової політики, можуть використовувати відповідні транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості з подальшим відображенням цих операцій за рахунками з обліку готівки та банківських металів визначених Інструкцією.


Національний банк удосконалює заходи впливу до банків за

порушення ними банківського законодавства


27 жовтня 2004 року Національний банк України прийняв постанову №515 (далі – Постанова), якою було затверджено Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства (далі – Зміни до Положення). Постанова та затверджені нею Зміни до Положення набули чинності 26 листопада 2004 року.

Таким чином, було піддано змінам Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, яке було затверджено постановою Національного банку України від 28 серпня 2001 року за №369.

Зокрема, Змінами до Положення встановлюється, що Національний банк України може застосовувати до банків заходи впливу у тому числі на підставі пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також за результатами перевірок дотримання банками валютного законодавства, здійснених уповноваженими працівниками НБУ. Також, Змінами до Положення було уточнено вимоги до змісту письмового застереження, як можливого заходу впливу з боку Національного банку України.

Уточнено Змінами до Положення і випадки застосування до банку такого заходу впливу з боку НБУ, як укладення письмової угоди. При цьому, також, було встановлено, наступні умови: якщо банк хоч раз порушить один із нормативів капіталу, установлених НБУ (а саме: норматив мінімального рівня регулятивного капіталу банку (Н1) або норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), або норматив адекватності основного капіталу (Н3)), то такий банк зобов’язаний протягом місяця подати до НБУ план заходів щодо порядку та строків відновлення рівня свого регулятивного капіталу для укладення письмової угоди про його виконання. Було піддано змінам та розширено перелік конкретних заходів, які має містити письмова угода банку з НБУ для поліпшення фінансового стану банку або усунення виявлених порушень чи то запобігання порушень у майбутньому.

Також, уточнено Змінами до Положення строки і порядок узгодження банком з НБУ проекту письмової угоди, як можливого заходу впливу НБУ до банківської установи.

Змінами до Положення також передбачено видання розпоряджень щодо встановлення для банку підвищених економічних нормативів виключно у формі постанов Правління Національного банку. Таким чином, права видавати зазначені розпорядження було позбавлено Комісію Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Крім цього, було змінено і вимоги до програми фінансового оздоровлення банку. Зокрема, вона обов’язково повинна містити рішення повноважного органу банку про формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку на час дії програми фінансового оздоровлення.

Нова редакція Положення містить й інші зміни, які стосуються порядку застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.


Держмитслужба України доповнила перелік товарів, що переміщуються із застосуванням засобів гарантування11 листопада 2004 року Державна митна служба України видала Наказ №812 „Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 27.01.2003 №49”. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2004 року за №1469/10068 і набирає чинності через 20 днів з дня його офіційного опублікування. Станом на 29 листопада 2004 року Наказ не набув чинності.

Наказ передбачає доповнити перелік товарів, транзитні переміщення яких автомобільним транспортом через митну територію України здійснюються за умови застосування одного із заходів гарантування доставки товарів, установлених Митним кодексом України. До зазначеного переліку були включені:

- установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери (код УКТЗЕД 8415);

- машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм (код УКТ ЗЕД 8450);

- машини швейні (код УКТ ЗЕД 8452);

- апарати електромеханічні побутові з умонтованими електродвигунами (код УКТ ЗЕД 8509);

- електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з умонтованими електродвигунами (код УКТ ЗЕД 8510);

- мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; телефони головні, навушники та комбіновані комплекти мікрофон/гучномовець; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні установки (код УКТ ЗЕД 8518);

- електропрогравачі, програвачі грамплатівок, касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису (код УКТ ЗЕД 8519);

- приймальна апаратура для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку або радіомовлення, поєднана або не поєднана в одному корпусі з пристроєм запису та відтворення звуку або з годинником (код УКТ ЗЕД 8527).

Згідно статті 161 Митного кодексу України до заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення відносяться:

- надання власником товарів гарантій митним органам;

- охорона та супроводження товарів митними органами;

- перевезення товарів митним перевізником;

- перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП 1975 року).
2003-2004. Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого. Всі права на інформацію, що надається, захищені згідно законодавства України. При використанні цих матеріалів посилання на Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого є обов’язковим.


tel/fax (380-44) 254-00-00 http://www.welcometo.kiev.ua

e-mail: ili@ili.kiev.ua http://www.legality.kiev.ua

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

І. Закони України iconКонспек т
Закони України “Про Національний банк України”, “Про банки І банківську діяльність” та “Про платіжні системи та переказ грошей в...

І. Закони України iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....

І. Закони України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...

І. Закони України iconЗакони України
Загальна декларація прав людини, прийнята І проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (від 10. 12. 59 р.)

І. Закони України iconЗакони про тимчасовий державний устрій України (квітень 1918 р.) 98
Державно-конституційні акти доби Гетьманщини (середина ХVІІ- початок ХVІІІ століття)

І. Закони України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № – С....

І. Закони України iconГалузева угода
Законом України “Про колективні договори І угоди”, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України І конфедерацією роботодавців...

І. Закони України iconЛекція предмет та метод історії економіки та економічної думки Основні методи дослідження економічних явищ, економічні закони закономірності та принципи
Основні методи дослідження економічних явищ, економічні закони закономірності та принципи

І. Закони України iconРозділ I. Загальні положення
України Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповіднихположень Конституції України, міжнародних договорів,...

І. Закони України iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка