Урок па хіміі ў 8 класе
НазваУрок па хіміі ў 8 класе
Дата канвертавання02.01.2013
Памер104.98 Kb.
ТыпУрок


Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Аношкаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”


Урок па хіміі ў 8 класе


Будова электронных абалонак атамаў


Настаўнік вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі

Гаўдур А.У.


2012 год

Будова электронных абалонак атамаў


Эпіграф да ўрока


Чаму бы ты не вучыўся – ты вучышся для сябе”

Пятроній

Адукацыйная мэта:

прадпалагаецца, што навучэнцы будуць ведаць, што такое электронная абалонка атамаў; у чым заключаецца фізічны сэнс нумара перыяду, групы;

умець:

вызначаць колькасць электронных слаёў па перыядычнай табліцы;

запісваць электронныя схемы атамаў І –ІІІ перыядаў.

Развіваючая мэта: садзейнічаць развіццю лагічнага мыслення, уменні выявіць прычынна-выніковыя сувязі паміж з’явамі і працэсамі, аналізаваць вучэбную інфармацыю.

Выхаваўчая мэта: стварыць умовы для фарміравання у вучняў пазітыўнай Я- канцэпцыі, развіццё камунікатыўных навыкаў. Выкарыстоўваючы гульнёвыя моманты, развіваць цікавасць вучняў да прадмета.


Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.


Абсталяванне:

  • падручнік для 8 класа пад рэдакцыяй І.Я Шымановіча.-Мінск: Народная асвета,2011

  • мультымедыйная ўстаноўка, прэзентацыя “Будова электронных абалонак” ;

  • відэаролік “Мадэль атама”; фізкультхвілінка; “Будова электронных абалонак атама”

  • набор атамаў


Асноўныя метады навучання: работа з падручнікам, рашэнне пастаўленных праблем сумесна з вучнямі, гульнёвыя прыёмы, дэманстрацыя доследа.


Формы дзейнасці вучняў: індывідуальная, парная, групавая


Міжпрадметныя сувязі: фізіка, літаратура


Ход урока

І. Арганізацыйна-псіхалагічны этап.

Мэта: стварэнне спрыяльнай эмацыянальнай абстаноўкі, арганізацыя ўвагі вучняў.

Задача настаўніка: арганізаваць дзейнасць вучняў, стварыць сітуацыю поспеха шляхам гульні.

Настаўнік. Хтосьці сказаў : “Разам мы ведаем больш, чым кожны з нас”, пагэтаму прапаную за ведамі адправіцца не па аднаму, а групамі, парамі. Калі камусьці лепш выконваць заданні індывідуальна, калі ласка.

Вам неабходна запоўніць “Ліст чакання”, дапоўніўшы выраз:” Я буду

рад(а) ,калі на ўроку…” У канцы ўрока вы зможаце прверыць, ці збыліся вашы чаканні.

Дзейнасць вучняў: запаўняюць “ Ліст чакання”


ІІ Арыенціровачна-матывацыйны этап

Мэта: успрыняцце вучнямі праблемы ўрока, самавызначэнне на вынік урока

Задача настаўніка: сфарміраваць пазнавальную цікавасць да вывучаемай тэмы накіраваць вучняў да дзейнасці.

Стварэнне праблемнай сітуацыі.

Настаўнік( паказвае персік) Што ў мяне ў руках і якое дачыненне гэта мае да таго, што мы праходзім на ўроку.

Дзейнасць вучняў: адказваюць, параўноўваюць будову персіка з будовай атама.

Настаўнік . Якая будова атама? (Слайд 3)


Протон (p+)

Ядро Нейтрон (n0)

Атам

Электронная Электрон (ē)

абалонка

1. Атам –электранейтральная часціца, якая складаецца з дадатна зараджанага ядра і адмоўна зараджаных электронаў


Загадкі пра пратон, нейтрон,электрон (слайд ы 4-6)

а) Очень положительный

С массою внушительной,

А таких, как он, отряд

Создает в ядре заряд.

Лучший друг его – нейтрон.

Догадались? Он-….!.


б) Зарядом я похвастать не могу,

А потому сижу в ядре и ни гу-гу.

А то еще подумают: шпион,

А я нейтральный и зовусь…

в) Он бежит по проводам,

Он бывает тут и там,

Свет зажег, нагрел утюг

…. – наш лучший друг.

Если в атом он попал –

То считай почти пропал:

Он с утра и до утра

Носится вокруг ядра

Характарыстыка атама фосфару(слайд 7)

РП (работа ў парах) Характарыстыка элементаў (слайд 8)


Характарыстыка элемента

Na

P

Al

I

Au

F

Be

Парадкавы нумар


Лік пратонаў


Лік электронаў


Зарад ядра


Атамнаямаса


Лік нейтронаўІІІ. Аперацыйна-пазнавальны этап.

Мэта: авалоданне зместам тэмы ўрока і спосабамі пазнавальнай дзейнасці, фарміраванне ў вучняў уменняў назіраць, рабіць вывады, запісваць электронныя схемы атамаў І- ІІІ перыядаў.

Задачы настаўніка: актуалізаваць апорныя веды; стварыць сітуацыю пошуку невядомага на аснове ведаў, якія вучні маюць.

Прагляд відэароліка “Мадэль атама”

Настаўнік .Рабяты, што , на вашу думку вы бачылі?

(Слайд 10).Для руху патрэбна энергія. Якія электроны валодаюць большай энергіяй: тыя,што знаходзяцца бліжэй да ядра ці далей. Чаму?

Дзейнасць вучняў. Адказваюць на пытанні. Робяць вывады (слайд 11)

Настаўнік . Для таго , каб правільна паказаць запаўненне электронамі слаёў, неабходна ведаць асноўныя правілы:

(слайд12) 1.Лік электронных слаёў у атаме роўны нумару перыяду, у якім ён знаходзіцца

2.На першым слаі мах. можа знаходзіцца 2 ē

3.На другім слаі мах. можа знаходзіцца 8ē

(Запісванне электронных схем Н, С, АІ.)

РП- самастойная работа (слайд 13) з наступнай праверкай.


Фізкультхвілінка (электронная)


Настаўнік. Падвядзём невялікія вынікі. Для гэтага вам неабходна адказаць на пытанні: (слайд14)

1.У чым заключаецца фізічны сэнс нумару перыяду?

2. У чым заключаецца фізічны сэнс нумару А- групы?

3. Якія электроны называюць валентнымі?

4. У чым заключаецца фізічны сэнс перыядычнага закону?

ІV. Кантрольна-карэкцыйны этап.

Мэта: асэнсаванне вучнямі ўзроўня засваення новага матэрыялу.

Задача настаўніка: арганізаваць мэтанакіраваную праверку ведаў па зместу вывучаемага матэрыялу.

Настаўнік.Каб пераканацца ў разуменні вывучанага на ўроку матэрыялу, вам неабходна выканаць невялікі тэст.

Дзейнасць вучняў: выконваюць тэст, з наступнай узаемаправеркай і абмеркаваннем

ВАРЫЯНТ 1

Варыянт 2

1.Сукупнасць электронаў з блізкімі значэннямі энергіі называецца …

1.Электроны знешняга слоя называюцца …

2.Лік валентных электронаў роўны …

2 Графічны відарыс размеркавання электронаў па слаях называецца ….

3.Колькі электронаў можа максімальна знаходзіцца на 2 слоі?

3.Колькі электронаў можа максімальна знаходзіцца на першым слоі?

4.Колькі электронных слаёў мае кальцый?

4.Колькі электронных слаёў мае калій?

5. Аб якім элеменце ідзе гутарка, калі вядома яго электронная схема :

2 ē;8ē ;2 ē

5. Аб якім элеменце ідзе гутарка, калі вядома яго электронная схема :

2 ē;8ē ;7ē

АДКАЗЫ. Варыянт 1. 1-электронны слой; 2 – нумару групы; 3-8 ē; 4-4; 5-магнійВарыянт 2 1- валентнымі; 2-электронная схема; 3-2 ē; 4-4; 5- хлор.

V. Рэфлексійны этап.

Мэта: падвядзенне вынікаў урока.

Чакаемыя вынікі: асэнсаванне вучнямі выніковасці сваёй дзейнасці

Задача настаўніка: даць якасную ацэнку работы класа і аддзельным вучням, арганізаваць рэфлексійную дзейнасць

Настаўнік. Звярніцеся да “Ліста чакання”, які вы запаўнялі ў пачатку ўрока. Пастаўце “ +” насупраць дапушчэння, калі яно збылося і “ –“, - калі не збылося.

VІ. Дамашняе заданне

Параграф 12

№ 5, ст 56

Вам прапаноўваецца заданне, якое дапаможа замацаваць вашы веды па дадзенай тэме. Калі яно для вас будзе складаным, то зазірніце ў сшытак ці падручнік.

Тэставая работа.


ВАРЫЯНТ 1

Варыянт 2

1.Сукупнасць электронаў з блізкімі значэннямі энергіі называецца …

1.Электроны знешняга слоя называюцца …

2.Лік валентных электронаў роўны …

2Графічны відарыс размеркавання электронаў па слаях называецца ….

3.Колькі электронаў можа максімальна знаходзіцца на 2 слоі?

3.Колькі электронаў можа максімальна знаходзіцца на першым слоі?

4.Колькі электронных слаёў мае кальцый?

4.Колькі электронных слаёў мае калій?

5. Аб якім элеменце ідзе гутарка, калі вядома яго электронная схема :

2 ē;8ē ;2 ē

5. Аб якім элеменце ідзе гутарка, калі вядома яго электронная схема :

2 ē;8ē ;7ēТэставая работа.


ВАРЫЯНТ 1

Варыянт 2

1.Сукупнасць электронаў з блізкімі значэннямі энергіі называецца …

1.Электроны знешняга слоя называюцца …

2.Лік валентных электронаў роўны …

2Графічны відарыс размеркавання электронаў па слаях называецца ….

3.Колькі электронаў можа максімальна знаходзіцца на 2 слоі?

3.Колькі электронаў можа максімальна знаходзіцца на першым слоі?

4.Колькі электронных слаёў мае кальцый?

4.Колькі электронных слаёў мае калій?

5. Аб якім элеменце ідзе гутарка, калі вядома яго электронная схема :

2 ē;8ē ;2 ē

5. Аб якім элеменце ідзе гутарка, калі вядома яго электронная схема :

2 ē;8ē ;7ē
Лісток чакання


Я буду рад(а) , калі на ўроку...

______________________________


_____________________________


___________________________Лісток чакання


Я буду рад(а) , калі на ўроку...

______________________________


_____________________________


___________________________
Лісток чакання


Я буду рад(а) , калі на ўроку...

______________________________


_____________________________


___________________________Лісток чакання


Я буду рад(а) , калі на ўроку...

______________________________


_____________________________


___________________________


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Урок па хіміі ў 8 класе iconАбагульняючы ўрок у 7 класе. Тэма: а багульняючы ўрок па тэме «Прыслоўе» ў 7 класе
Настаўнiк: сёння мы развiтваемся з самай малодшай часцiнай мовы з сям'i самастойных часцiн мовы. Заўсёды сумнавата, калi з некiм...

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок пачынаецца з літаратурнай загадкі, паколькі па праграме ў 5-м класе мы знаёміліся з вершам Н. Мацяш "Калыханка маме."
Урок пабудаваны з прымяненнем прэзентацыі, створанай у праграме Power Point. Цяпер у педагагічнай літаратуры такому ўроку надаюць...

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок беларускай літаратуры ў 8 класе "З прыродай зліўшыся душой…"
Урок беларускай літаратуры ў 8 класе “З прыродай зліўшыся душой…” (Пейзажная лірыка. Я. Колас. “О, край родны, край прыгожы!”)

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок хіміі
Мэта: стварыць умовы для засваення вучнямі матэрыялу аб аксідах вугляроду І крэмнія

Урок па хіміі ў 8 класе iconКонкурс Тэма
Тэма: Урок смутку па кнізе Святланы Алексіевіч “Чарнобыльская малітва” (Урок пазакласнага чытання ў 11 (9) класе, 4 чвэрць, красавік...

Урок па хіміі ў 8 класе iconУ краіне паэзіі
Ніны Язэпаўны Мацяш. У класе з колькасцю вучняў да 10 чалавек урок разлічаны на 1 гадзіну. Для правядзення ўрока ў класе, у якім...

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок выяўленчага мастацтва ў 3 класе "Вырабы сувеніраў з розных матэрыялаў: саломка. Беларускі сувенір "
Урок выяўленчага мастацтва ў 3 класе “Вырабы сувеніраў з розных матэрыялаў: саломка. Беларускі сувенір “Жытняя баба” (раздзел “Дэкаратыўна-прыкладная...

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок – педагагічны твор Задачы
План работы прыродазнаўча-матэматычнага аб’яднання настаўнікаў матэматыкі, інфарматыкі, фізікі І хіміі

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок з хімії
Що змушує нас показувати дитині замість єдиного всесвіту ряд абстрагованостей від цілісного світу?

Урок па хіміі ў 8 класе iconУрок беларускай літаратуры ў 11 класе па кнізе А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка "Я з вогненнай вёскі…"
Тэма: “Аб мінулым дзеля будучыні”: Урок беларускай літаратуры ў 11 класе па кнізе А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка “Я з вогненнай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка