«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \"Беларуская мова\" І \" Беларуская літаратура\" ў 2010/2011 навучальным годзе»
Назва«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \"Беларуская мова\" І \" Беларуская літаратура\" ў 2010/2011 навучальным годзе»
старонка3/3
Дата канвертавання23.11.2012
Памер331.58 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3
Беларуская літаратура

V клас

Ветразі: кн. для пазакл. чытання ў 5 кл. / уклад. Л. К. Цітова. — Мінск: Полымя, 2000.

Герцык, А. В. Літаратура народаў свету ў школе / А. В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Лявонава, П. І. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 5 клас / П. І. Лявонава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Руцкая, А. В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А. В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Смыкоўская, В. І. Беларуская літаратура ў 4 класе / В. І. Смыкоўская. — Мінск: Нар. асвета, 2003.

VI клас

Герцык, А. В. Літаратура народаў свету ў школе / А. В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Лявонава, П. І. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 6 клас / П. І. Лявонава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Руцкая, А. В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А. В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Смыкоўская, В. І. Беларуская літаратура, 6 клас: рознаўзроўневыя заданні / В. І. Смыкоўская. — Мінск: Аверсэв, 2005.


VII клас

Вытокі: хрэстаматыя для пазакл. чытання ў 6 кл. / склад.: М. А. Лазарук, Т. У. Логінава, А. Р. Сігаева. — Мінск: Ураджай, 1999.

Герцык, А. В. Літаратура народаў свету ў школе / А. В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Логінава, Т. У. Беларуская літаратура ў 7 класе / Т. У. Логінава, Т. І. Мароз. — Мінск: Сэр-Віт, 2005.

Лявонава, П. І. Беларуская літаратура, 7 клас: тэставыя і тэматычныя заданні / П. І. Лявонава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Пашук, В. П. Беларуская літаратура, 7 клас: заданні для тэматычнага кантролю: у 2 ч. / В. П. Пашук. — Мінск: Лімарыус, 2003.

Руцкая, А. В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А. В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

VIII клас

Ад роднае зямлі: зб. тв. для пазакл. чытання ў 7 кл. / уклад.: П. І. Лявонава, І. М. Слесарава. — Мінск: Універсітэцкае, 1999.

Герцык, А. В. Літаратура народаў свету ў школе / А. В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Карухіна, В. А. Урокі беларускай літаратуры ў 8 класе / В. А. Карухіна, П. І. Лявонава, І. М. Слесарава. — Мінск: Маст. літ., 2006.

Лявонава, П. І. Беларуская літаратура, 8 клас: тэставыя і тэматычныя заданні / П. І. Лявонава, І. М. Слесарава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Мяжэвіч, В. А. Пазакласная праца па беларускай мове і літаратуры / В. А. Мяжэвіч, В. А. Буланда. — Мінск: Аверсэв, 2007.

Руцкая, А. В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А. В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

ІX клас

Беларуская літаратура: тэсты, 10 клас / склад.: Г. С. Гарадко [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2001.

Верціхоўская, В. У. Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе / В. У. Верціхоўская, М. І. Верціхоўская. — Мінск: Аверсэв, 2006.

Герцык, А. В. Літаратура народаў свету ў школе / А. В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання ў 9 кл. / уклад. В. В. Кушнярэвіч. — Мінск: Маст. літ., 2005.

Лявонава, П. І. Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах, 9 клас / П. І. Лявонава, Л. Я. Цвірко. — Мінск: Універсалпрэс, 2006.

Ляшук, В. Я. Вывучэнне творчасці Адама Міцкевіча ў школе / В. Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2003.

Навуменка, І. Я. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ў школе / І. Я. Навуменка, Т. І. Мароз. — Мінск: Бел. навука, 2001.

Руцкая, А. В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А. В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

X–XІ класы

Беларуская літаратура: дапам. для 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі [і інш.]; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Беларуская літаратура: дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі [і інш.]; пад рэд. А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Адамовіч, Г.Я. З крыніц сусветнай літаратуры / Г. Я. Адамовіч. — Мінск: БелЭн, 1998.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура, ХІ–ХХ стст.: дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2001.

Бельскі, А. І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцей (80–90-я гг.) / А. І. Бельскі. — Мінск: Нар. асвета, 1997.

Бельскі, А. І. Сучасная літаратура Беларусі / А. І. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2000.

Бельскі, А. І. Краса і смутак / А. І. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія / П. Васючэнка. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Герцык, А. В. Літаратура народаў свету ў школе / А. В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Грамадчанка, Т. К. Беларуская літаратура: школьныя творы: кароткі змест і аналіз / Т. К. Грамадчанка. — Мінск: Аверсэв, 2006, 2008, 2009.


Жуковіч, М. В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М. В. Жуковіч. — Мінск: Аверсэв, 2007.

Ішчанка, Г. М. Уладзімір Караткевіч у школе / Г. М. Ішчанка. — Мінск: Аверсэв, 2002, 2005.

Літаратура народаў свету, ХХ стагоддзе: хрэстаматыя для 11-га кл. агульнаадукац. шк. / склад.: Е. А. Лявонава, Л. П. Баршчэўскі. — Мінск: Крыніца, 1999.

Лявонава, Е. А. Агульнае і адметнае: творы беларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнай літаратуры / Е. А. Лявонава. — Мінск: Маст. літ., 2003.

Лявонава, Е. А. Плыні і постаці: з гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ–ХХ стагоддзя / Е. А. Лявонава. — Мінск: Крыніца, 1998.

Лявонава, П. І. Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах, 10 клас / П. І. Лявонава, М. У. Грынько, М. В. Савіцкі. — Мінск: Універсалпрэс, 2007.

Ляшук, В. Я. Беларуская літаратура: тэсты, 11 клас / В. Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2001.

Ляшук, В. Я. Іван Мележ у школе / В. Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2002, 2005.

Ляшук, В. Я. Вывучэнне творчасці Янкі Брыля ў школе / В. Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2004.

Максімовіч, В. А. Шыпшынавы край: старонкі беларускай літаратуры 20–30-х гг. ХХ ст. / В. А. Максімовіч. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2002.

Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ў 11 класе / М. І. Мішчанчук, Г. Я. Адамовіч. — Мінск: Універсітэцкае, 2001.

Руцкая, А. В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А. В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.


У выпадках, калі прапанаваных для вывучэння мастацкіх тэкстаў і матэрыялаў для арганізацыі пазакласнай працы па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» недастаткова, рэкамендуецца звяртацца да серыі «Школьная бібліятэка» і інтэрнэт-рэсурсаў на сайтах:

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: http://nlb.by;

газеты «Літаратура і мастацтва»: www.lim.by;

літаратурных музеяў Беларусі: http://litmuseums.iatp.by;

Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы: www.kupala-theatre.by;

Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі: http://rtbd.of.by;

конкурсу «Буслік»: http://www.bakonkurs.

1   2   3

Падобныя:

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconАб выкладанні вучэбнага прадмета (дысцыпліны) «Беларуская мова» ва ўстановах прафесіянальна-тэхнічнай І сэрэдняй спецыяльнай адукацыі у 2011/2012 навучальным годзе
Ь для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі “Аб выкладанні вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» ў 2011/2012...

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconАб выкладанні вучэбных прадметаў \"Беларуская мова\" І \" Беларуская літаратура\" ў 2012/2013 навучальным годзе
Асноўнымі мэтамі І задачамі навучання беларускай мове І літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляюцца

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconПлан работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры
Агульная тэма: Папярэджванне ўстойлівых памылак І цяжкасцей у вучняў пры асваенні зместу вучэбных прадметаў “Беларуская мова” І “Беларуская...

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconПытанні тэорыі І методыкі выкладання беларускай мовы І літаратуры
Канцэптуальныя асновы І нарматыўная прававая база выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская мова” І “Беларуская літаратура”

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconПа арганізацыі адукацыйнага працэсу
Родная мова І літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Беларуская мова І літаратура“, ”Руская мова І літаратура“у класах з навучаннем...

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconПа арганізацыі адукацыйнага працэсу
Родная мова І літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Беларуская мова І літаратура“, ”Руская мова І літаратура“у класах з навучаннем...

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconБеларуская мова
Беларуская мова: вучэб дапаможнік для 11-га класа агульнаадукац устаноў з беларус. І рус мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]....

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconБеларуская мова
Беларуская мова : вучэб дапаможнік для 11-га класа агульнаадукац устаноў з беларус. І рус мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]....

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconУрок беларускай мовы ў 5 класе
Абсталяванне: “Беларуская мова” 5 клас частка 2; часопіс “Беларускай мова І літаратура” №-12/2010, “Картка ўліку ведаў”, магнітафон,...

«Аб выкладанні вучэбных прадметаў \\\"Беларуская мова\\\" І \\\" Беларуская літаратура\\\" ў 2010/2011 навучальным годзе» iconСучасная беларуская мова экзаменацыйныя пытанні для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка