Лот 4 "Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра"
НазваЛот 4 "Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра"
Дата канвертавання23.11.2012
Памер100.79 Kb.
ТыпДокументы
Лот 4 - "Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна , Добрич и Силистра"


Общо описание на проекта и видовете работи


Регион Варна: Проектът, съгласно заданието на Възложителя, включва следните пътни участъци с обща дължина 10,769 км:

  1. Път ІV 90028 – “Гермето – Аладжа манастир – Виница” от км 0+000 до км 6+073,03. Рехабилитацията предвижда ремонт на пътната настилка, полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип А и изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина от 3 до 7 см по цялата дължина на пътя, почистване и стабилизиране на банкетите. Предвижда се и почистване и частични ремонти на съществуващите - 13 бр. водостока, както и възстановяването на 20 м зидана подпорна стена. Хоризонтална маркировка - 3145 м2 и еластична ограда - 1652 м. По важните обеми работи, които ще се извършат при рехобилитацията са: Изкопи - 1508 м3, Насип - 354 м3, пътна основа - 2630 м3, бордюри - 3362 м, облицовани канавки - 408 м2, бетон за съоръжения - 337м3 и асфалтови работи – 42 359 м2 /13000 т./
  1. Път ІV 90033 – “р. Камчия“ от км 0+000 до км 4+697. Пътят се намира в област Варна . Началото на реконструирания пътен участък е от разклона на път I - 9(Е 87), свързващ гр. Варна и Бургас до устието на р. Камчия. Пътят обслужва курортния комплекс Камчия. С неговата рехабилитация ще се завиши туристическият интерес и ще се увеличи инвестиционият потенциал на този забележителен курортен обект и природен феномен. Ще се подобри и транспортното обслужване на населението на общината.

Рехабилитацията предвижда ремонт на пътната настилка, полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип А и изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина от 3 до 7 см по цялата дължина на пътя, почистване и стабилизиране на банкетите. Предвижда се и почистване и частични ремонти на съществуващите – 5 бр. водостока, и изграждане на нови - 5 бр. Почистване и ремонт на канавките. Хоризонтална маркировка - 2970 м2 и еластична ограда - 336 м. По- важните обеми работи, които ще се извършат при рехабилитацията, са: изкопи - 4332м3, пътна основа - 3112 м3, бордюри - 400 м, облицовани канавки - 593 м2, тръбни водостоци – 47 м и асфалтови работи - 36 053 м2 /12 485 т/.


Регион Добрич: Обхваща пътни участъци с обща дължина 20,698 км, както следва:

 1. Път IV 90017 – “Албена-Балчик-Двореца” с дължина 11+017 к. със следните подучастъци:

  1. “Албена – Кръстовище Добрич” от км 0+000 до км 8+766,50.

  2. “Кръстовище Добрич – Балчик “от км 0+000 до км 1+968,22.

  3. “Дворец Балчик” от км 0+000 до к. 0+283,06.

Началото на реконструирания пътен участък е от кръстовището на път I - 9 в Курортен-комплекс Албена до "Рибен площад" - гр. Балчик. В реконструкцията е включено и отклонението за Двореца "Балчик". Пътят осъществява връзката на КК "Албена с гр. Балчик в който има множество туристически обекти, като АПК "Двореца", Градски исторически музей, Етнографска къща, Възрожденски комплекс, Художествена галерия, православен храм, джамия и др.

Рехабилитацията предвижда ремонт на пътната настилка, полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип А и изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина от 3 до 7 см по цялата дължина на пътя, почистване и стабилизиране на банкетите. Предвижда се и почистване и частични ремонти на съществуващите – 10 бр. водостока, и изграждане на един нов. В свлачищните райони канавките ще се облицоват с бетонови корита. Мерки за подобряване на организацията на движение. Хоризонтална маркировка - 6328 м2 и еластична ограда - 336 м. По- важните обеми работи, които ще се извършат при рехабилитацията, са: изкопи - 1783м3, пътна основа - 2803 м3, бордюри - 3692 м, облицовани канавки с бетонови корита - 180 м, тръбни водостоци – 16 м и асфалтови работи –98 196 м2 /22896 т./


 1. Път IV 90115 – “Българово – нос Калиакра” от км 0+000 до км 5+829,67. Той свързва с. Българово с резервата "Калиакра". Резерватът "Калиакра" е паметник на културата и е обект с подчертан туристически интерес.

Началото на реконструирания пътен участък е от разклона на път IV-901 водещ за к. "Русалка", минава през с. Българово и завършва на нос Калиакра.

Рехабилитацията предвижда ремонт на пътната настилка, полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип А и изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина от 3 до 7 см. по цялата дължина на пътя, почистване и стабилизиране на банкетите. Предвижда се и почистване и частични ремонти на съществуващите канавки. Хоризонтална маркировка - 2743 м2. По- важните обеми работи, които ще се извършат при рехабилитацията, са: изкопи - 1564м3, пътна основа - 2793 м3, бордюри - 1320 м, и асфалтови работи – 42 910 м2 /9332 т./


 1. Път IV 90103 – “Шабла – Блатото - Шабленска тузла” от км 0+000 до км 3+849,82.

Началото на реконструирания пътен участък е от разклона на пътя за фар Шабла и къмпинга на СБА и завършва на 3+849 км. Пътят обслужва туристическата и калолечебна зона "Шабленска тузла".

Рехабилитацията предвижда ремонт на пътната настилка, полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип А и изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина от 3 до 7 см по цялата дължина на пътя, почистване и стабилизиране на банкетите. Предвижда се и изграждане на нови - 2 бр. водостока, и един нов дюкер. Хоризонтална маркировка - 1798 м2 и еластична ограда - 144 м. По- важните обеми работи, които ще се извършат при рехабилитацията, са: изкопи - 2655м3, пътна основа - 5381 м3, тръбни водостоци – 19 м и асфалтови работи – 24 837 м2 /6297 т./


Регион Силистра: Обхваща пътен участък с дължина 1,495 км

  1. Път IV 21033 – “Кайнараджа – Светослав” от км 0+000 до км 1+494,70.

Началото на реконструирания пътен участък е от кръстовището на път IV -70101 в с. Кайнарджа и завършва на 1+491 км. На път IV -21033, свързващ с. Кайнарджа със с. Светослав. Пътят минава покрай парка "Историческа чешма", който е паметник на културата с местно значение и защитена територия.

Рехабилитацията предвижда ремонт на пътната настилка, полагане на 4 см плътен асфалтобетон тип А и изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон /биндер/ с дебелина от 3 до 7 см по цялата дължина на пътя. Почистване и стабилизиране на банкетите. Предвижда се почистване на канавките. Ремонт на мост на км 0+020 с отвор 6 м. Хоризонтална маркировка - 949 м2 и еластична ограда - 144 м. По- важните обеми работи, които ще се извършат при рехабилитацията, са: изкопи - 361м3, пътна основа - 348 м3, бетонови бордюри - 1649 м, и асфалтови работи –11 383 м2 /3028 т./


Предоставяме кратко описание на подхода за изпълнение на работите, групиране на участъците за работа по работни екипи и разполагане на материално-техническата база и офисите на Инженера и Изпълнителя.


 1. Общи технико – тактически данни


Програмата за работите е разработена за 15 месеца, като за начална дата за старт на проекта е приета 10.12.2003 г.

Графикът е разработен при петдневна работна седмица и осемчасов работен ден, с четири месеца зимен период.

Програмата за работите е показана с линейно стъпаловидни диаграми за отделните пътни участъци, като е взета предвид поетапната работа.

Особено внимание сме отделили на :

 • Материалите, които ще се влагат, както и техните доставчици.

 • Машините, които ще се използват на обекта.

 • Методите за изпълнение на работите

 • Контрола на качеството на доставените строителни материали и изпълнението на работите.

Политиката на качеството е от първостепенна важност за GBS*Dobrich*Varna – JV . Системата за осигуряване на качеството, въведена в “Главболгарстрой” АД , като лидер в Сдружението, ще обезпечи качественото изпълнение на строително-монтажните работи в срок и в съответствие с изискванията на търга. 1. Организация и безопасност на движението

За всеки участък се разработва индивидуална организация на движението, в зависимост от неговата специфика, така че да се запазят възможно най-благоприятни условия за комуникационни връзки между населените места в района.

В участъците ремонтните работи ще се извършат на половин платно, като движението се осъществява по една от двете ленти /лява или дясна/, в зависимост от мястото на работа.

На всички места, преди започване на строителните работи, се постави изискващата се по Наредба №16/23.07.2001г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството необходима сигнализация за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта на пътища и улици. 1. График на работите

Предвиждаме Лот 4, поради разпокъсаността на подлежащите на ремонт участъци, да се изпълни от три независими екипа и от четири асфалтови бази в градовете Варна, Каварна, Добрич и с. Старо Оряхово

Във всички участъци се изпълняват еднотипни видове работи, свързани с реконструкцията на пътното платно.

Веднага след мобилизационния период, първия екип започва работа в участъка р. “Камчия” с дължина 4,697 км.

Освободените строителни групи по видове работи последователно се преместват да работят в участъци “Гермето-Аладжа манастир” и “Албена – Балчик”. Работите в тези участъци продължават и през 2005 г. и са предвидени така, че да завършат в крайния срок на обекта.

Асфалтовите работи ще се изпълняват поетапно, като ще се използва Асфалтовата база в гр. Варна – база с.Тополите.

Полагането на асфалт ще се извърши от един екип, последователно, като ще започне в участъка “р. Камчия” и ще завърши в участъка “Албена - Балчик”.

Втори екип започва работа в участъка “Българово – нос Калиакра”. След това се работи в “Шабла – Блатото – Шабленска тузла” и “Кайнарджа-Светослав”. Това е предвидено с цел еднаквите видове работи в двата участъка да се изпълняват последователно от едни и същи звена в екипа. Така след приключване на съответните видове работи /изкопи, насипи, фрезоване и профилиране на асфалтобетоновата настилка, монтаж на различни съоръжения, маркировка и пр./ в първия участък “Българово – нос Калиакра”, съответните екипи се изместват за работа в другия участък “Шабла – Блатото – Шабленска тузла”. С това се цели поточност при изпълнение на еднаквите по вид строително монтажните работи.

В тези два участъка не е предвиден ремонт на съоръжения. В участък “Шабла – Блатото – Шабленска тузла” се изпълняват два броя тръбни водостоци Ø100 с обща дължина 19м.

Асфалтовите работи ще се изпълняват поетапно, като ще се използва Асфалтовата база в гр.Каварна.

Полагането на асфалт ще се извърши от един асфалтополагащ екип, последователно, като ще започне в участъка “Българово – нос Калиакра” и ще завърши в участъка Шабла – Блатото – Шабленска тузла” .

В графика монтажът на отделните съоръжения, както и изпълнението на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация в отделните участъци са залегнали със срокове, позволяващи използването на постоянни бригади.

След приключване на тези два участъка, работите ще продължат в участъка “Кайнараджа - Светослав”.

Поради сравнително малкия обем работи в този участък графикът е организиран така, че различните видове демонтажни работи, както и монтажът на бордюри и тротоари да се изпълняват последователно и да завършат в крайния срок на проекта.

В участъка е предвиден ремонт на едно мостово съоръжение.

Асфалтовите работи ще се изпълняват, като се използва асфалтовата база в гр. Добрич.


ІV. Производствена база

Обектът Лот 4 ще се изпълни с четири производствени бази в гр.Варна – база с. Тополи, с. Старо Оряхово, гр. Каварна и гр. Добрич.

Там ще бъдат организирани:

 1. Изграждането на инсталация за производство на асфалтови смеси.

 2. Арматурен двор

 3. Кофражен двор

 4. Ремонтна работилница за строителната техника.

 5. Бетонов възел.

Поради голямата разпокъсаност на обекта и големия брой участъци, в които едновременно ще се работи, за всеки участък ще се организират временни бази, където ще домува необходимата механизация. Това ще става на подходящи места край пътя без да се застрашава сигурността на движението. На тези временни бази ще се разполагат и фургони и складове за най-необходимите материали.


V. Строителни материали

Доставката на основните строителни материали и конструкции се предвиждат от:

 1. Фракции за бетон от кариери гр.Суворово, с. Партизани, с. Банево и гр. Айтос.

 2. Фракции за асфалтови смеси от кариери гр.Суворово, с. Партизани, с. Банево и гр. Айтос. /посочени конкретно за отделните типове смеси в таблиците за материали/

 3. Битум от “Нефтохим Бургас”.

 4. Арматурна стомана от МК “Кремиковци”.

 5. Пясък от “Дунавски драгажен флот” - Силистра.

 6. Бетон от бетонови възли в гр Варна – база - с. Тополи.

 7. Бордюри и бетонови изделия - гр Варна – база - с. Тополи.

 8. Елементи за стоманени предпазни огради от “Берг” ББВ – Перник.

Всички материали ще се съхраняват в базите, като на обектите ще се извозват необходимия резерв материали максимум за една седмица. Това предполага минимални приобектови площадки за складиране и минимални поражения на околната среда.

При извършването на работите Сдружението освен на партньорите ще разчита и за работа и доставка на някои от материалите и на други местни фирми и производители. Това ще доведе и до подобряване на заетостта на работната ръка в този регион на страната.


VІ. Главен офис на инженера и изпълнителя

Главният офис на Инженера и Изпълнителя е организиран в град Варна. Офиса на инженера е съгласно изискванията на тръжната документация.

Приобектови офиси на инженера ще има и в бази Добрич и Каварна.

Централната строителна лаборатория на изпълнителя ще се разположи при асфалтовата база в база с. Тополи – гр. Варна.

Джойнт – венчърът разполага и с акредитирана строителна лаборатория и в гр. Добрич. При необходимост Джойнт – венчърът разполага и с подвижна строителна лаборатория на ГБС АД.


GBS*Dobrich*Varna – JV разполага с необходимите производствени ресурси и с необходимата работна ръка и специалисти, както и с инженерно-технически персонал, с който може да изпълни обекта в определения срок от 15 месеца.


28 април 2004 г.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconОбщина град добрич
Ки съвет гр. Добрич и чл. 48 От наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ще проведе публичен...

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconОбщина град добрич
На общински съвет град добрич ще проведе публичен търг с тайно наддаване на 23. 10. 2009 г. От 14. 00 Часа в залата на іі-ри етаж...

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconОбщински съвет – силистра
Относно: Избор на комисии съгласно чл. 19 от Правилника за дейността на общинските предприятия в община Силистра

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconТериториален държавен архив варна списък
Кораловаг” Българско акционерно дружество за строене на кораби, локомотиви, вагони Варна

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconС 11. 09. 2009г по 18. 09. 2009
Варна Мангалия Эффорие Норд Констанцы Мамая Бухаресту Долина Праховы Синая Пояна Брашов Ковасна Варна

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: „„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1” по Проект „Интегриран...

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconОтчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Здои, с която се уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена...

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconОповестяване на счетоводната политика на "елкомерс вяра" оод за 2006г
Елкомерс вяра" оод е със седалище: гр. Варна ул."Братя Георгиевич" 33 Адрес на управление: гр. Варна ул." Братя Георгиевич" 33

Лот 4 \"Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра\" iconДипломна работа на тема „Интернет портал за семантично анотиране и търсене на обекти по карта, базиран на онтологии
Интернет портал за семантично анотиране и търсене на обекти по карта, базиран на онтологии”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка