2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Назва2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
старонка7/18
Дата канвертавання23.11.2012
Памер1.75 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

1279 а.е., 1947 – 1999 г.

597

Държавно индустриално предприятие (ДИП) “Винпром” – Бургас

754 а.е., 1948 – 1998 г.


598

Държавно стопанско предприятие (ДСП) “Винпром” – с. Славянци

397 а.е., 1951 – 1997 г.


599

ГТП “Здрава храна” – Бургас

426 а.е., 1953 – 1995 г.


600

Горско стопанство – с. Садово

291 а.е., 1946 – 1998 г.


601

ТПК “Сладкар” – Бургас

342 а.е., 1947 – 1977 г.


602

Околийски комитет на ОФ – Бургас

118 а.е., 1944 – 1958 г.


603

Държавно стопанско предприятие (ДСП) “Булгарплод” – Карнобат

253 а.е., 1951 – 1997 г.


604

ТКЗС “Титко Черноколев” – с. Тънково

13 а.е., 1948 – 1958 г.


605

ТКЗС “Васил Коларов” – с. Велислав

33 а.е., 1950 – 1996 г.


606

Средно политехническо училище “Васил Левски” – Малко Търново

53 а.е., 1945 – 1991 г.


607

Стопанско предприятие (СП) Промкомбинат “Република” – Бургас

61 а.е., 1958 – 1970 г.


608

Селски общински народен съвет – с. Извор

192 а.е., 1945 – 1979 г.


609

ТКЗС “Й. В. Сталин” – с. Гильовца

11 а.е., 1949 – 1958 г.


610

ТКЗС “Гоце Делчев” – с. Свети Влас

5 а.е., 1950 – 1956 г.


611

ТКЗС “Девети септември” – с. Оризаре

33 а.е., 1949 – 1996 г.


612

Държавно стопанско предприятие (ДСП) “Млекопреработване” –

Бургас

417 а.е., 1950 – 1997 г.


613

Районна транспортна болница – Бургас

224 а.е., 1951 – 1998 г.


614

ТКЗС “Лисенко” – с. Екзарх Антимово

58 а.е., 1945 – 1958 г.


615

ТКЗС “Маршал Жуков” – с. Житосвят

58 а.е., 1945 – 1994 г.


616

ТКЗС “Курти Василев” – с. Добриново

60 а.е., 1948 – 1995 г.


617

ТКЗС “Девети септември” – с. Смолник (Тас тепе)

29 а.е., 1948 – 1958 г.


618

ТКЗС “Георги Чернев” – с. Драганци

13 а.е., 1948 – 1958 г.


619

ТКЗС “Вишински” – с. Чукарка

62 а.е., 1948 – 1995 г.


620

ТКЗС “Червено знаме” – с. Марково (Поляново)

9 а.е., 1948 – 1955 г.


621

ТКЗС “Социализъм” (“Единство”) – с. Карагеоргиево

53 а.е., 1948 – 1995 г.622

ТКЗС “VІІ Конгрес” – с. Паницово

19 а.е., 1958 – 1962 г.


623

ОТКЗС “В. И. Ленин” – с. Обзор

157 а.е., 1949 – 1996 г.


624

ТКЗС “Пети Конгрес БКП” – с. Баня

24 а.е., 1949 – 1961 г.


625

Селски общински народен съвет – с. Черница

112 а.е., 1962 – 1979 г.


626

Селски общински народен съвет – с. Трънак

144 а.е., 1949 – 1979 г.


627

Градски общински народен съвет – Бургас

2120 а.е., 1944 – 1996 г.


628

Селски общински народен съвет – с. Паницово

131 а.е., 1956 – 1979 г.


629

Селски общински народен съвет – с. Грозден

189 а.е., 1946 – 1979 г.


630

Държавен индустриален комбинат “Маршал Толбухин” – Бургас

(Държавен химически завод “Маслосапо” – Бургас)

616 а.е., 1952 – 2004 г.


631

ОТКЗС “Червено знаме” – с. Долно Езерово

302 а.е., 1959 – 1995 г.


632

Селски общински народен съвет – с. Дъскотна

113 а.е., 1945 – 1979 г.


633

Народно смесено вечерно училище – Бургас

69 а.е., 1947 – 1991 г.


634

Селски общински народен съвет – с. Черноград

206 а.е., 1946 – 1979 г.

635

Държавен машиностроителен завод “Спартак” – Бургас

434 а.е., 1946 – 1998 г.


636

Държавно полиграфическо предприятие “Георги Кирков” – Бургас

154 а.е., 1952 – 2000 г.


637

Селски общински народен съвет – с. Бата

140 а.е., 1944 – 1978 г.


638

Първостепенна окръжна болница – Бургас

923 а.е., 1947 – 2000 г.


639

Селски общински народен съвет – с. Люляково

110 а.е., 1944 – 1978 г.


640

Градски общински народен съвет – Мичурин

926 а.е., 1944 – 1996 г.641

Селски общински народен съвет – с. Гълъбец

181 а.е., 1959 – 1979 г.


642

Селски общински народен съвет – с. Подвис

156 а.е., 1947 – 1978 г.


643

Селски общински народен съвет – с. Церковски

160 а.е., 1959 – 1985 г.


644

Селски общински народен съвет – Долно Езерово

306 а.е., 1944 – 1992 г.


645

Селски народен съвет на дапутатите на трудещите се – с. Медово

33 а.е., 1946 – 1956 г.


646

Селски общински народен съвет – с. Тръстиково

185 а.е., 1952 – 1979 г.


647

Селски общински народен съвет – с. Везенково

143 а.е., 1951 – 1978 г.


648

Районно строително управление “Местни строежи” – Бургас

66 а.е., 1948 – 1959 г.


649

Селски общински народен съвет – с. Екзарх Антимово

270 а.е., 1944 – 1985 г.


650

Селски общински народен съвет – с. Голямо Буково

102 а.е., 1959 – 1979 г.


651

Селски общински народен съвет – с. Граматиково

213 а.е., 1944 – 1979 г.


652

Селски общински народен съвет – с. Пирне

108 а.е., 1959 – 1979 г.


653

Селски народен съвет на дeпутатите на трудещите се –

с. Карагеоргиево

11 а.е., 1951 – 1956 г.


654

Селски общински народен съвет – с. Добра поляна

80 а.е., 1955 – 1978 г.


655

Селски общински народен съвет – с. Соколово

131 а.е., 1953 – 1985 г.


656

Селски общински народен съвет – с. Звездец

114 а.е., 1944 – 1979 г.


657

ТКЗС “Народен юмрук” – с. Кошарица

11 а.е., 1948 – 1958 г.


658

Градски общински народен съвет – Малко Търново

639 а.е., 1944 – 1996 г.


659

Туристически комплекс “Балкантурист” – Бургас

432 а.е., 1950 – 1958 г.


660

Окръжен народен съвет (ОНС) – Бургас

3121 а.е., 1949 – 1987 г.

661

Окръжно пълномощничество на Министерството на доставките и хранителната промишленост – Бургас

23 а.е., 1951 – 1956 г.


662

Снимкова колекция на загиналите участници от Бургаски окръг в Отечествената война

42 а.е., 1944 – 1945 г.


663

Селски общински народен съвет – с. Черноморец

186 а.е., 1943 – 1978 г.


664

Берберов, Никола Райков

33 а.е., 1921 – 1964 г.


665

Селски общински народен съвет – с. Приморско

280 а.е., 1945 – 1979 г.


666

Селски общински народен съвет – Обзор

251 а.е., 1945 – 1979 г.


667

Селски общински народен съвет – с. Караново

204 а.е., 1944 – 1979 г.


668

Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Винарско

28 а.е., 1945 – 1956 г.


669

Селски общински народен съвет – с. Ясна поляна

162 а.е., 1949 – 1979 г.


670

Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Веселие

52 а.е., 1950 – 1962 г.


671

Селски народен съвет на дапутатите на трудещите се –

с. Ново Паничарево

33 а.е., 1937 – 1962 г.


672

Окръжен комитет на доброволната организация за съдействие на отбраната – Бургас

367 а.е., 1951 – 1987 г.

673

ТКЗС “Н. Й. Вапцаров”– с. Голямо Буково

39 а.е., 1948 – 1958 г.


674

ТКЗС “Васил Коларов” – с. Богданово

3 а.е., 1956 – 1958 г.


675

ТКЗС – с. Кирово

19 а.е., 1956 – 1958 г.


676

Корабостроителен и кораборемонтен завод “Илия Бояджиев” – Бургас

1646 а.е., 1948 – 2001 г.


677

Селски общински народен съвет – с. Рудник

127 а.е., 1948 – 1979 г.


678

Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Брястовец

29 а.е., 1952 – 1959 г.


679

ТКЗС “Граничар” – Малко Търново

60 а.е., 1948 – 1996 г.


680

ТКЗС “Девети септември”– с. Граматиково

18 а.е., 1950 – 1960 г.


681

ТКЗС “Странджа” – с. Звездец

43 а.е., 1949 – 1995 г.


682

ТКЗС “Петко Димитров” – с. Бръшлян

15 а.е., 1949 – 1958 г.


683

ТКЗС “Петрова нива” – с. Стоилово

9 а.е., 1958 – 1960 г.


684

Промишлено-търговско изкупвателно предприятие “Булгарплод” – Бургас

692 а.е., 1959 – 2000 г.


685

ТПК “Мебел” – Бургас
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Падобныя:

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЖилое здание ул. "Гладстон",г. Бургас

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon„Балкан Бриз 6" гр. Бургас, ж к. „Меден рудник"

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЧленнабългарскатафедерацияпотени с
Офис : 8000 Бургас, бул.”Александър Батенберг ” 2 тел / факс : 056 / 82 72 36

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconИ като съобрази доказателствата по делото, на основание чл. 303 от нпк, съдът присъди : признава
Сеат Ибиза” с рег. № Кн 4920 ас без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от зоп

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина Сливен Удовлетвореност от местната власт Юни 2010 г
Данните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Сливен, проведено в периода 10-12...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка