2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Назва2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
старонка6/18
Дата канвертавання23.11.2012
Памер1.75 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

511

ТКЗС “А. Я. Вишински” – с. Винарско

224 а.е., 1945 – 1994 г.


512

Областно пристанищно управление – Бургас

712 а.е., 1944 – 1996 г.


513

ТКЗС “Червена здвезда” – с. Камено

22 а.е., 1948 – 1955 г.


514

ТКЗС “Завветите на Георги Димитров” – Поморие

22 а.е., 1949 – 1958 г.


515

ТКЗС – с. Сарафово

113 а.е., 1949 – 1958 г.


516

ТКЗС “Ахелой” – с. Ахелой (Чимово)

19 а.е., 1949 – 1958 г.


517

ТКЗС “Мичурин” – с. Каменар

14 а.е., 1950 – 1955 г.


518

ТКЗС “Георги Димитров” – Карнобат

31 а.е., 1947 – 1958 г.


519

ТКЗС “Луда Камчия” – с. Везенково

40 а.е., 1946 – 1958 г.


520

ОТП “Печатни произведения” – Бургас

228 а.е., 1950 – 2001 г.


521

ТКЗС “ Червено знаме” – с. Кръстина

35 а.е., 1950 – 1958 г.

522

Стопанско предприятие (СП) “Благоустройство и комунално стопанство” – Район “Жилфонд” – Бургас

199 а.е., 1949 – 1993 г.


523

Медицинско училище за медицински сестри – Бургас

153 а.е., 1950 – 1997 г.


524

Държавно предприятие (ДП) “Фотография” – Бургас

4064 а.е., 1940 – 2002 г.


525

Държавно минно предприятие (ДМП) “Бургаски медни мини” – Бургас

947 а.е., 1948 – 2000 г.


526

ДСП “Техноснаб” – Бургас

84 а.е., 1957 – 1970 г.


527

Окръжно предприятие “СЕЛСНАБ” – Бургас

14 а.е., 1955 – 1963 г.


528

ДСО “Петрол” – София

418 а.е., 1952 – 1999 г.


529

Окръжно аптечно предприятие – Бургас

315 а.е., 1951 – 1999 г.


530

Обущарска ТПК “Освобождения” – Бургас

296 а.е., 1945 – 1990 г.


531

Сарашка ТПК “Черно море” – Бургас

29 а.е., 1949 – 1959 г.


532

Първа политехническа гимназия “Г. С. Раковски” – Бургас

143 а.е., 1945 – 1999 г.


533

Строително монтажен комбинат (СМК) – Бургас

573 а.е., 1948 – 1993 г.


534

Държавно строително обединение – Строителен район – Бургас

58 а.е., 1950 – 1955 г.

535

Политехническа гимназия “Георги Димитров” – Поморие

98 а.е., 1945 – 1996 г.


536

ДТП “Хранителни стоки” – Бургас

539 а.е., 1950 – 1995 г.


537

Политехническа гимназия “В. Коларов” – Грудово

29 а.е., 1952 – 1974 г.


538

МТС “Христо Ботев” – Айтос

340 а.е., 1949 – 1998 г.


539

Държавен захарен завод “Свобода” – гр. Камено, Бургаско

359 а.е., 1948 – 1993 г.


540

Популярна банка – Созопол

9 а.е., 1946 – 1951 г.


541

Взаимоспомагателна каса (ВСК) при Градски народен съвет (ГНС) - Бургас

4 а.е., 1944 – 1953 г.


542

Черноморска популярна банка – Бургас

19 а.е., 1944 – 1951 г.


543

Дървообработващ завод “Гочо Иванов” – Бургас

878 а.е., 1948 – 1998 г.


544

БИБ – клон Бургас

36 а.е., 1948 – 1966 г.


545

БНБ – Бургас

217 а.е., 1944 – 1990 г.


546

ТКЗС “Клемент Готвалд” – с. Тръстиково

14 а.е., 1948 – 1958 г.


547

ТКЗС “Христо Ботев” – с. Полски извор

40 а.е., 1948 – 1995 г.

548

ТКЗС “Андрей Вишински” – с Черни връх

18 а.е., 1948 – 1958 г.


549

ТКЗС “Другарски труд” – с. Дебелт

82 а.е., 1945 – 1994 г.


550

ТКЗС “Петър Шишитев” – с. Новоселци

16 а.е., 1948 – 1958 г.


551

ТКЗС “Антон Югов” – с. Веселие

48 а.е., 1948 – 1958 г.


552

ТКЗС “Лисенко” – с. Ново Паничарево

49 а.е., 1948 – 1958 г.


553

ТКЗС “Приморско” – с. Приморско

68 а.е., 1948 – 1958 г.


554

Учителски институт “Христо Ботев” – Бургас

336 а.е., 1944 – 2000 г.


555

Митница – Бургас

216 а.е., 1953 – 1997 г.


556

Физкултурно дружество “Ботев” – Бургас

259 а.е., 1945 – 1993 г.


557

ДТП “Домашни потреби” – Бургас

142 а.е., 1949 – 1977 г.


558

ОТП – Карнобат

21 а.е., 1959 – 1966 г.


559

ДТП – Карнобат

216 а.е., 1948 – 1996 г.


560

РКС – Карнобат

39 а.е., 1944 – 1959 г.


561

ТКЗС “Станке Димитров” – с. Искра

25 а.е., 1948 – 1958 г.


562

ОТП – Бургас

253 а.е., 1959 – 1966 г.


563

ОУ “Кирил и Методий” – Бургас

143 а.е., 1947 – 1992 г.


564

ОКС – Бургас

525 а.е., 1954 – 1993 г.


565

Държавно стопанско обединение (ДСО) “Рибно стопанство” – Бургас

1729 а.е., 1948 – 1991 г.


566

Държавно индустриално предприятие (ДИП) “Славянка” – Бургас

479 а.е., 1948 – 1999 г.


567

Окръжен съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт (БСФС) – Бургас

366 а.е., 1953 – 1987 г.


568

ТКЗС “Георги Димитров” – Айтос

31 а.е., 1948 – 1958 г.


569

ТКЗС “Девети септември” – с. Малка поляна

22 а.е., 1948 – 1995 г.


570

ТКЗС “Станке Димитров”– с. Лясково

47 а.е., 1948 – 1958 г.


571

ДТП – Айтос

252 а.е., 1948 – 1997 г.


572

Окръжно пътно управление – Бургас

661 а.е., 1953 – 1997 г.573

Държавно предприятие “Зърнени храни” – “Големите български

мелници” – Бургас

519 а.е., 1947 – 1999 г.


574

Главно управление “Зърнени храни” – окръжен клон – Бургас

20 а.е., 1954 – 1957 г.


574

Главна дирекция “Храноснабдяване”– клон Бургас

20 а.е., 1954 – 1957 г.


575

МТС – Бургас

303 а.е., 1948 – 1999 г.


576

МТС – с. Ясна поляна

38 а.е., 1957 – 1963 г.


577

МТС – с. Камено

77 а.е., 1946 – 1968 г.


578

МТС – с. Тръстиково

71 а.е., 1953 – 1962 г.


579

Държавно минно предприятие (ДМП) “Черно море” – Бургас

701 а.е., 1948 – 2000 г.


580

ТКЗС “Васил Коларов” – с. Дюлево

21 а.е., 1948 – 1956 г.


581

ТКЗС “Христо Ботев” – с. Драчево

17 а.е., 1950 – 1994 г.


582

Държавно стопанско предприятие (ДСП) “Винпром” – Поморие

323 а.е., 1954 – 1997 г.


583

Първи строителен район – Бургас

Общостроително предприятие № 2 – Бургас

311 а.е., 1984 – 1994 г.584

Машиностроителен завод “Георги Димитров” – Бургас

823 а.е., 1947 – 1999 г.


585

СД “Горивни и строителни материали” – Бургас

301 а.е., 1947 – 1998 г.


586

ТКЗС “Димитър Благоев” – с. Зидарово

18 а.е., 1950 – 1958 г.


587

ТКЗС “Петър Игнатов” – с. Димчево

126 а.е., 1948 – 1994 г.


588

ТКЗС “Странджа” – с. Вършило

15 а.е., 1958 г.


589

ОТКЗС “Димитър Благоев” – с. Зидарово

243 а.е., 1959 – 1997 г.


590

Шивашка ТПК “Съединен труд” – Грудово

15 а.е., 1945 – 1962 г.


591

Мебелно-столарска ТПК “1-ви май” – Грудово

8 а.е., 1946 – 1959 г.


592

Бърснарска ТПК “Красота” – Грудово

3 а.е., 1954 – 1959 г.


593

Обущарска ТПК “Победа” – Грудово

10 а.е., 1945 – 1959 г.


594

ТПК “Свобода” – Грудово (Средец)

61 а.е., 1949 – 1971 г.


595

Втори строителен район за кооперативно и жилищно строителство – Бургас

82 а.е., 1957 – 1964 г.


596

Кабелен завод “Васил Коларов” – Бургас
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Падобныя:

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЖилое здание ул. "Гладстон",г. Бургас

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon„Балкан Бриз 6" гр. Бургас, ж к. „Меден рудник"

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЧленнабългарскатафедерацияпотени с
Офис : 8000 Бургас, бул.”Александър Батенберг ” 2 тел / факс : 056 / 82 72 36

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconИ като съобрази доказателствата по делото, на основание чл. 303 от нпк, съдът присъди : признава
Сеат Ибиза” с рег. № Кн 4920 ас без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от зоп

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина Сливен Удовлетвореност от местната власт Юни 2010 г
Данните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Сливен, проведено в периода 10-12...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка