2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Назва2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
старонка16/18
Дата канвертавання23.11.2012
Памер1.75 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

53 а.е., 1977 – 1993 г.

1483

Съвет на адвокатската колегия – Бургас

27 а.е., 1965 – 1982 г.


1484

ОУ “Гани Ганев” – Бургас

73 а.е., 1956 – 1997 г.


1485

Специализирано предприятие към АПК – Айтос

16 а.е., 1979 – 1982 г.


1486

Генов, Ради Неделчев

19 а.е., 1930 – 1970 г.


1487

Основни и начални училища в Община – Руен

242 а.е., 1970 – 1986 г.


1488

Заберски, Динчо Димитров

51 а.е., 1934 – 2004 г.1489

Продромов, Андрей Янков

65 а.е., 1942 – 1987 г.


1490

СМК “Специализирано предприятие” № 3 – Бургас

80 а.е., 1966 – 1981 г.


1491

Павлови, Родов фонд

Таню Генчев

Генчо Танев

75 а.е., 1928 – 1987 г.


1492

Промишлено предприятие (ПП) “Свобода” – Созопол

73 а.е., 1979 – 1994 г.


1493

Нанев, Иван Георгиев

52 а.е., 1918 – 1987 г.


1494

Атанасов, Янчо Георгиев

71 а.е., 1948 – 1987 г.


1495

Районно мюфтийство – Айтос

37 а.е., 1948 – 1984 г.


1496

Основни и начални училища в Община Несебър

128 а.е., 1944 – 1995 г.


1497

Окръжен комитет за трезвеност – Бургас

10 а.е., 1977 – 1987 г.


1498

Предприятие “Сортови семена и посадъчен материал” – Бургас

83 а.е., 1957 – 1997 г.


1499

Окръжен комитет на български есперантски съюз – Бургас

25 а.е., 1967 – 1987 г.


1500

Есперантско дружество “Черно море” – Бургас

13 а.е., 1944 – 1983 г.1501

Странджански районен народен съвет – Бургас

88 а.е., 1979 – 1987 г.


1502

Окръжен съвет по организация на техническото творчество – Бургас

44 а.е., 1969 – 1987 г.


1503

Окръжен аграрно-промишлен съюз – Бургас

62 а.е., 1979 – 1986 г.


1504

Предприятие “Стройкомплект” – Бургас

107 а.е., 1966 – 1998 г.


1505

Първомайски районен народен съвет – Бургас

179 а.е., 1979 – 1992 г.


1506

Камбуров, Тодор Петков

37 а.е., 1946 – 1986 г.


1507

Чапанов, Янко Балев

21 а.е., 1920 – 1988 г.


1508

Янев, Желяз Ангелов

28 а.е., 1939 – 1986 г.


1509

Стопанско предприятие (СП) “Благоустройство и комунално стопанство” – Район “Строител” – Бургас

56 а.е., 1973 – 1992 г.


1510

Приморски районен народен съвет – Бургас

120 а.е., 1979 – 1992 г.


1511

Окръжен съвет на движението на българските жени – Бургас

21 а.е., 1972 – 1987 г.


1512

Кметство – с. Горно Езерово

14 а.е., 1979 – 1987 г.


1513

Марков, Марко Апостолов

28 а.е., 1941 – 1988 г.

1514

Странджански районен народен съвет – Бургас

Кметство – с. Крайморие

15 а.е., 1979 – 1987 г.


1515

Дом на културата към Окръжен кооперативен съюз – Бургас

42 а.е., 1959 – 1983 г.


1516

Стоев, Дечко Христов

71 а.е., 1927 – 1999 г.


1517

Предприятие за снабдяване с медицинска техника и апаратура “Медтехснабсервиз” – Бургас

108 а.е., 1981 – 2001 г.


1518

Окръжен съвет на съюза на българските автомобилисти – Бургас

59 а.е., 1969 – 1987 г.


1519

Кметство – с. Сарафово

19 а.е., 1979 – 1987 г.


1520

Кметство – с. Лозово

20 а.е., 1957 – 1987 г.


1521

Янчев, Тодор Дончев

55 а.е., 1927 – 1987 г.


1522

Григоров, Дянко Димитров

41 а.е., 1936 – 1988 г.


1523

Ловджиев, Радко Светлозаров

41 а.е., 1948 – 1987 г.


1524

Търколева, Вичка Крумова

23 а.е., 1936 – 1986 г.


1525

Ташев, Константин Аспарухов

38 а.е., 1966 – 1990 г.1526

Сирманов, Пенчо Василев

61 а.е., 1909 – 1988 г.


1527

Пренерови, Семеен фонд

Светозар Матеев

Емил Светозаров

20 а.е., 1927 – 1988 г.


1528

Окръжен съвет на съюза на юристите в България – Бургас

20 а.е., 1966 – 1987 г.


1529

Териториален технологичен комбинат “Информационни системи и технологии” – Бургас

133 а.е., 1967 – 1997 г.


1530

СД “Търговия” – клон Приморско

72 а.е., 1977 – 1997 г.


1532

Предприятие за производство на птиче месо – Птицекланица - Айтос

134 а.е., 1979 – 2004 г.


1533

СП “Снабдяване, пласмент и търговия” – Бургас

83 а.е., 1980 – 1988 г.


1534

Редакция на вестник “Черноморски фронт” – Бургас

156 а.е., 1948 – 1987 г.


1535

Приборостроителен завод – Бургас

126 а.е., 1982 – 2000 г.


1536

Берберов, Михаил Димитров

51 а.е., 1945 – 1989 г.


1537

ЕСПУ “Христо Ботев” – Средец

119 а.е., 1964 – 2000 г.


1538

Ангелов, Михаил Димитров

134 а.е., 1979 – 2004 г.


1539

Мойсеев, Костадин Николов

24 а.е., 1879 – 1995 г.


1540

Керанков, Иван Петков

19 а.е., 1952 – 1989 г.


1541

Баев, Стоян Желязков

31 а.е., 1948 – 1973 г.


1542

Арабаджиев, Пейо Стоянов – юрист

46 а.е., 1947 – 1991 г.


1546

Предприятие “Топлофикация” – Бургас

104 а.е., 1981 – 1997 г.


1547

Стопанско предприятие (СП) “Кооперативна промишленост” – Бургас

78 а.е., 1973 – 1993 г.


1548

ДСК – клон Сунгурларе

11 а.е., 1955 – 1986 г.


1549

Образцово народно читалище “Просвета” – Малко Търново

37 а.е., 1957 – 1994 г.


1550

Каракашев, Ангел Илиев Ангелов

60 а.е., 1955 – 1989 г.


1551

Даскалов, Сава Алексиев

65 а.е., 1918 – 1989 г.


1552

Окръжен съвет на Българския пчеларски съюз – Бургас

10 а.е., 1971 – 1988 г.


1553

Рачева, Райна Николова

17 а.е., 1971 – 1998 г.


1554

Николов, Михаил Костантинов

50 а.е., 1925 – 1989 г.


1555

Калоянова, Жечка Стаматова

18 а.е., 1934 – 1989 г.

1556

Предприятие за производство и изкупуване на селскостопанска продукция – Карнобат

14 а.е., 1988 – 1990 г.


1557

АПК – Несебър

244 а.е., 1978 – 1990 г.


1558

АПК – с. Русокастро

57 а.е., 1986 – 1989 г.


1559

МТС – Малко Търново

61 а.е., 1982 – 1990 г.


1560

АПК – с. Екзарх Антимово

33 а.е., 1984 – 1989 г.


1561

Туристическо дружество “Орловец” – Карнобат

16 а.е., 1965 – 1986 г.


1562

Обединени детски заведения – Бургас

65 а.е., 1973 – 1986 г.


1563

Строително-монтажно управление “Спортстрой” – Бургас

40 а.е., 1983 – 1985 г.


1564

Арабаджиев, Кольо Видев

31 а.е., 1950 – 2000 г.


1565

Общински комитет за държавен и народен контрол – Бургас

72 а.е., 1988 – 1990 г.


1567

Съюз на архитектите в България – Дружество – Бургас

32 а.е., 1973 – 1980 г.


1568

Предприятие за промишлена дейност и услуги “Крайморие” – Бургас

37 а.е., 1984 – 1991 г.

1569

Редколегия на “Известния на музеите от Югоизточна България” със седалище – Бургас

25 а.е., 1975 – 1985 г.


1570

ОУ “Отец Паисий” – с. Железник

4 а.е., 1961 – 1978 г.


1571

Обединено детско заведение “Пролет” – Айтос

13 а.е., 1977 – 1987 г.


1572

“Главпроект” – София - филиал – Бургас

89 а.е., 1972 – 1991 г.


1573

Туристическо предприятие “Тракия” – Слънчев бряг

6 а.е., 1988 – 1989 г.


1574

Туристическо предприятие “Емона” – Сл. бряг

21 а.е., 1987 – 1990 г.


1575

Туристическо предприятие “Месамбрия” – Сл. бряг

11 а.е., 1988 – 1990 г.


1577

Туристическо предприятие “Кубан” – Сл. бряг

9 а.е., 1988 – 1990 г.


1578

Туристическо предприятие “Глобус” – Сл. бряг

10 а.е., 1988 – 1990 г.


1580

Селскостопанска фирма “Бригада за автотранспорт и химическо обслужване” – Айтос

42 а.е., 1979 – 1995 г.


1581

ЗПК “Трайни насаждения” – Айтос

63 а.е., 1984 – 1995 г.


1582

Строително предприятие към АПК – Карнобат

18 а.е., 1972 – 1982 г.1583

Техникум по електроника – с. Граматиково

10 а.е., 1985 – 1993 г.


1584

Предприятие за производство на селскостопанска продукция към ОКС – Бургас

18 а.е., 1983 – 1991 г.


1585

Технологичен комбинат по механизация, техническо обслужване и

борба с ерозията – Бургас

61 а.е., 1987 – 1991 г.


1586

Регионален съвет на организацията за съдействие на отбраната – Бургас

91 а.е., 1987 – 1992 г.


1587

ЗК “Трайни насаждения” – Средец

43 а.е., 1979 – 1995 г.


1588

Колинкоев, Любен Иванов

37 а.е., 1900 – 1992 г.


1589

Фирма “Ропотамо” – Бургас

92 а.е., 1981 – 1997 г.


1590

Кметство “Освобождение” – Бургас

22 а.е., 1987 – 1992 г.


1591

Строително производствена кооперация “Камен” – Камено

52 а.е., 1980 – 1996 г.


1592

Кметство “Възраждане” – Бургас

37 а.е., 1988 – 1992 г.


1593

Кметство “Изгрев” – Бургас

27 а.е., 1988 – 1992 г.


1594

АПК “Факия” – с. Факия

11 а.е., 1986 – 1989 г.1595

Еднолично дружество с ограничена отговорност “Снаба” ЕООД –

Бургас

37 а.е., 1976 – 1990 г.


1596

Еднолично търговско дружество “Лактис” ООД – Карнобат

9 а.е., 1990 – 1992 г.


1597

Общинска фирма “Машиностроителен институт” – Бургас

47 а.е., 1984 – 1994 г.


1598

Машиностроителен завод - ЕООД – Несебър

54 а.е., 1985 – 1996 г.


1599

Общинска фирма “Търговска къща” – Бургас

18 а.е., 1988 – 1994 г.


1600

Технологичен комбинат “Метални конструкции” – Бургас

52 а.е., 1983 – 1987 г.


1601

Еднолично дружество с ограничена отговорност “Анхиало – Автотранспорт” – ЕООД – Поморие

53 а.е., 1978 – 1997 г.


1602

Българо-руско дружество с ограничена отговорност “Мемотерм” ООД – Бургас

14 а.е., 1990 – 1994 г.


1603

Еднолично дружество с ограничена отговорност “Туристстрой” ЕООД – Слънчев бряг

78 а.е., 1983 – 2005 г.


1604

СОУ “Константин Петканов” – Бургас

49 а.е., 1984 – 2001 г.


1605

Еднолично акционерно дружество “Интерхотел – Поморие” – ЕАД – Поморие

33 а.е., 1982 – 1991 г.1606

Симеонов, Деви Александров

123 а.е., 1880 – 1995 г.


1607

БНБ – Несебър

25 а.е., 1980 – 1990 г.


1608

МТС – Царево (Мичурин)

59 а.е., 1984 – 2004 г.


1609

Национално спортно училище “Юрий Гагарин” – Бургас

69 а.е., 1973 – 1991 г.


1611

Радойнов, Атанас Янев

37 а.е., 1950 – 2005 г.


1612

Еднолично акционерно дружество “Лесекспорт” ЕАД – Бургас

33 а.е., 1986 – 1998 г.


1613

Акционерно дружество “Дюни”–АД–Ваканционно селище – Дюни

70 а.е., 1982 – 2000 г.


1614

Ликвидационен съвет на Селскостопанско предприятие – с. Близнак

13 а.е., 1990 – 1996 г.


1615

Изкупвателна кооперация “Устрем” – Поморие

14 а.е., 1988 – 1997 г.


1616

Керемидчиев, Янко Иванов

384 а.е., 1823 – 1997 г.


1617

Еднолично дружество с ограничена отговорност “Бургасинфлот” –

ЕООД – Бургас

28 а.е., 1991 – 1997 г.


1618

Акционерно дружество “Бургус” АД – Бургас

40 а.е., 1983 – 1999 г.1619

Еднолично акционерно дружество “Елените” – ЕАД – Ваканционно селище – Елените

73 а.е., 1988 – 2000 г.


1620

Еднолично дружество с ограничена отговорност “Промет” ЕООД – Бургас

239 а.е., 1980 – 2000 г.


1621

Агрофирма “Странджа” – Малко Търново

8 а.е., 1990 – 1992 г.


1622

Народно читалище “Христо Ботев” – Бургас

18 а.е., 1950 – 1992 г.


1623

Държавна фирма “НОМАТ” – Бургас (Нови материали и технологии)

98 а.е., 1985 – 2000 г.


1624

Еднолично акционерно дружество (ЕАД) “Екотермика” – Бургас

37 а.е., 1979 – 1997 г.


1625

ЗК “Луда Камчия” – с. Есен

17 а.е., 1992 – 1995 г.


1626

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) “Бургаски териториален кадастър” – Бургас

43 а.е., 1982 – 2000 г.


1627

Районно управление “Социално осигуряване” – Бургас

46 а.е., 1984 – 1998 г.


1628

Еднолично дружество с ограничена отговорност “ТЕМПО” ЕООД – Бургас

11 а.е., 1990 – 1998 г.


1629

“Сем – Кар – Айт” – ЕООД – Карнобат

23 а.е., 1991 – 1998 г.


1630

Буковинова, Вида Димова
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Падобныя:

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЖилое здание ул. "Гладстон",г. Бургас

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon„Балкан Бриз 6" гр. Бургас, ж к. „Меден рудник"

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЧленнабългарскатафедерацияпотени с
Офис : 8000 Бургас, бул.”Александър Батенберг ” 2 тел / факс : 056 / 82 72 36

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconИ като съобрази доказателствата по делото, на основание чл. 303 от нпк, съдът присъди : признава
Сеат Ибиза” с рег. № Кн 4920 ас без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от зоп

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина Сливен Удовлетвореност от местната власт Юни 2010 г
Данните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Сливен, проведено в периода 10-12...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка