2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Назва2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
старонка11/18
Дата канвертавання23.11.2012
Памер1.75 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

988

Промкомбинат “Комуна” – Бургас

247 а.е., 1948 – 1998 г.


989

Областен комитет на помощната организация – Бургас

67 а.е., 1945 – 1948 г.


990

Стопанска дирекция (СД)“Изграждане на населени места” – Бургас

270 а.е., 1959 – 1999 г.


991

Комитов, Янко Стоянов

67 а.е., 1904 – 1987 г.


992

Стопанска дирекция “Местна промишленост и битови услуги” – Бургас

Промишлен клон “Прогрес” – М.С. “Черно море”

125 а.е., 1949 – 1992 г.


993

Окръжен съвет на български туристически съюз – Бургас

241 а.е., 1957 – 1988 г.


994

Дремсизови, Семеен фонд

Дремсизов, Теню Неделчев

Дремсизова, Златка Ралева

33 а.е., 1913 – 1975 г.


995

Народно читалище ”Фар” – Бургас

100 а.е., 1946 – 2000 г.


996

Народно читалище “Любен Каравелов” – Бургас

114 а.е., 1946 – 1993 г.


997

Горско стопанство – Бургас

316 а.е., 1948 – 1996 г.


998

Държавно стопанско обединение (ДСО) “Рибно стопанство” – Бургас - Клон “Черноморски риболов” – Бургас

326 а.е., 1951 – 2000 г.


999

Селски общински народен съвет – с. Берово

84 а.е., 1956 – 1978 г.


1000

СП “Ресторани и спални вагони” – Бургас

151 а.е., 1958 – 1996 г.


1001

Хигиенно-епидемиологичен институт (ХЕИ)Бургас

262 а.е., 1964 – 1988 г.


1002

Градски комитет на ОФ – Бургас

68 а.е., 1963 – 1978 г.


1003

Градски комитет на ОФ – Ахтопол

49 а.е., 1958 – 1978 г.


1004

Народно читалище “Димитър Полянов” – Карнобат

87 а.е., 1944 – 1992 г.


1005

Научен център по вътрешна търговия и битово обслужване – Бургас

400 а.е., 1960 – 1998 г.


1006

Окръжен комитет за държавен и народен контрол – Бургас

401 а.е., 1963 – 1987 г.


1007

Потребителна кооперация “Съзнание” – с. Грозден

27 а.е., 1951 – 1975 г.


1008

Потребителна кооперация “Земеделска защита” – с. Огнен

18 а.е., 1937 – 1960 г.


1009

Държавен керамичен завод “Михаил Дойчев” – Бургас

368 а.е., 1962 – 1994 г.

1010

Горско стопанство – с. Ново Паничарево

437 а.е., 1944 – 1997 г.


1011

Държавно стопанско обединение (ДСО) “Рибно стопанство” – Бургас - Клон “Океански риболов” – Бургас

422 а.е., 1965 – 1990 г.


1012

Пивоварен завод “Черно море” – Бургас

265 а.е., 1965 – 1995 г.


1013

Научно-изследователски институт по климатична и пречиствателна техника – Бургас

2 а.е., 1968 – 1969 г.


1014

Горско стопанство – с. Граматиково

323 а.е., 1954 – 1999 г.


1015

ОУ “Климент Охридски” – с. Брястовец

12 а.е., 1901 – 1971 г.


1016

Държавно индустриално предприятие (ДИП) “Захарни изделия” – Бургас

416 а.е., 1965 – 1998 г.


1017

ДСО “Дървопласмент” – кантора Бургас

53 а.е., 1961 – 1971 г.


1018

Държавно предприятие “Металснаб” – Бургас

138 а.е., 1966 – 1991 г.


1019

Атанасов, Георги Давидов (Фурната)

166 а.е., 1934 – 1981 г.


1020

Народно читалище “Васил Левски” – Айтос

52 а.е., 1941 – 1981 г.


1021

Висш химико-технологически институт “Д-р Асен Златаров” – Бургас

450 а.е., 1963 – 1992 г.


1022

Окръжен комитет за защита на мира – Бургас

39 а.е., 1951 – 1987 г.


1023

Средно професионално училище по селско стопанство – с. Желязково

22 а.е., 1958 – 1972 г.


1024

Милев, Георги Киров

44 а.е., 1903 – 1971 г.


1025

Дойчев, Михаил Димитров – Дончо

59 а.е., 1936 – 1981 г.

1026

Потребителна кооперация “Просвета” – с. Рудник

64 а.е., 1941 – 1971 г.


1027

МТС – с. Каблешково

23 а.е., 1954 – 1962 г.


1028

Смесена гимназия “Константин Фотинов” – Бургас

70 а.е., 1944 – 1970 г.


1029

Градски комитет на ОФ – Созопол

89 а.е., 1944 – 1978 г.


1030

Градинарско-овощарска ТПК “Плод” – Бургас

11 а.е., 1937 – 1954 г.


1031

Пенков, Петър Христов

53 а.е., 1950 – 1974 г.


1032

Алексиев, Милчо Димитров (Странджата)

52 а.е., 1931 – 1975 г.


1033

Селски народен съвет – с. Суходол

51 а.е., 1885 – 1955 г.


1034

Селски народен съвет – с. Черни връх

76 а.е., 1941 – 1958 г.1035

Народно читалище “Просвета” – с. Черни връх

17 а.е., 1945 – 1959 г.


1036

ОТП – Грудово (Средец)

57 а.е., 1959 – 1964 г.


1037

Селски народен съвет – с. Житосвят

20 а.е., 1945 – 1958 г.


1038

Селски народен съвет – с. Добриново

34 а.е., 1946 – 1951 г.


1039

Строително управление “Водно стопанство” – Бургас

105 а.е., 1962 – 1976 г.


1040

Управление “Строителна механизация” – Бургас (УСМ)

217 а.е., 1961 – 1998 г.


1041

Карамболов, Никола Петров

38 а.е., 1935 – 1998 г.


1042

Георгиев, Георги Йорданов

110 а.е., 1908 – 1975 г.


1043

Дончев, Кольо

25 а.е., 1918 – 1984 г.


1044

Стопанска дирекция (СД) “Местна промишленост и битови услуги” – клон “Фина механика” – Бургас

212 а.е., 1964 – 1993 г.


1045

ОТКЗС “Цвятко Радойнов” – с. Радойново

171 а.е., 1945 – 1994 г.


1046

Фабрика “Васил Михалев” – Карнобат

285 а.е., 1962 – 1986 г.


1047

Селски народен съвет – с. Завет

18 а.е., 1954 – 1958 г.

1048

Стопанска дирекция (СД) “Местна промишленост и битови услуги” – Клон “Георги Кондолов” – Бургас

237 а.е., 1965 – 2000 г.


1049

ТПК “Съгласие” – с. Тръстиково

38 а.е., 1965 – 1971 г.


1050

Трудото производителна занаятчийска кооперация “Васил Коларов” –

с. Камено

216 а.е., 1948 – 1971 г.


1051

Държавно автомобилно предприятие (ДАП) “Международни превози” – Бургас

513 а.е., 1967 – 1995 г.


1052

Селски общински народен съвет – с. Радойново

89 а.е., 1953 – 1978 г.


1053

Селски общински народен съвет – с. Сливово

66 а.е., 1956 – 1978 г.


1054

Селски общински народен съвет – с. Бистрец

86 а.е., 1954 – 1979 г.


1055

ОТКЗС “Първи май” – с. Бистрец

83 а.е., 1959 – 1995 г.


1056

Селски общински народен съвет – с. Желязково

103 а.е., 1959 – 1979 г.


1057

Държавно стопанско обединение (ДСО) “Родопа” – Бургас

680 а.е., 1952 – 1982 г.


1058

Железопътен район по експлоатацията – Бургас

261 а.е., 1964 – 1996 г.


1059

ОТКЗС “Нов живот” – с. Сливово

137 а.е., 1959 – 1995 г.


1060

Обущарска ТПК “Обединение” – Поморие

8 а.е., 1949 – 1956 г.


1061

Бъчварска ТПК “Коджа балкан” – Поморие

28 а.е., 1945 – 1959 г.


1062

ТПК “Октомври” – Поморие

Мебело-столарска ТПК “Октомври” – Поморие

226 а.е., 1949 – 1997 г.


1063

ДСО “Търговия на едро”–“Търговска база” – Бургас

98 а.е., 1960 – 1979 г.


1064

Морски санаториум за рехабилитация на упорно-двигателния апарат

край “Слънчев бряг”Несебър

216 а.е., 1952 – 1994 г.


1065

ТПК “Мир” – с. Бродилово

154 а.е., 1948 – 1982 г.


1066

Областна сметна палата – Бургас

36 а.е., 1934 – 1949 г.


1067

Околийски съвет за спорт и техника – Карнобат

23 а.е., 1949 – 1959 г.


1068

Околийски съвет на доброволната организация за съдействие на отбраната – Карнобат

11 а.е., 1951 – 1954 г.


1069

Държавно индустриално предприятие (ДИП) “Георги Москов” – Бургас

27 а.е., 1948 – 1950 г.


1070

Държавна маслодайна фабрика с рафинерия “23-ти септември” –

Средец

20 а.е., 1946 – 1949 г.1071

Държавно индустриално предприятие (ДИП) – Маслодайна фабрика “Асен Йорданов” – Бургас

60 а.е., 1948 – 1953 г.


1072

Държавно индустриално предприятие (ДИП) “Слънчоглед” – Бургас

14 а.е., 1926 – 1950 г.


1073

ОТКЗС “Червено знаме” – с. Желязково

65 а.е., 1958 – 1995 г.


1074

Околийски промкомбинат – Айтос

7 а.е., 1956 – 1959 г.


1075

Промишлен комбинат – Айтос

30 а.е., 1960 – 1971 г.


1076

СПТУ по минно дело – Бургас

34 а.е., 1959 – 1979 г.


1077

ТПК “Победа” – с. Българово

49 а.е., 1951 – 1971 г.


1078

Обединена ТПК “Маршал Толбухин” – Айтос

186 а.е., 1946 – 1985 г.


1079

Занаятчийска трудово-производителна тенекеджийска водопроводна кооперация “Метал” – Айтос

14 а.е., 1948 – 1959 г.


1080

Коларска ТПК “Съзнание” – Айтос

5 а.е., 1945 – 1955 г.


1081

ОТКЗС “Сунгурларска долина” – Сунгурларе

210 а.е., 1961 – 1996 г.


1082

Бояджиев, Коста Тодоров

53 а.е., 1942 – 1975 г.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Падобныя:

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЖилое здание ул. "Гладстон",г. Бургас

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon„Балкан Бриз 6" гр. Бургас, ж к. „Меден рудник"

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЧленнабългарскатафедерацияпотени с
Офис : 8000 Бургас, бул.”Александър Батенберг ” 2 тел / факс : 056 / 82 72 36

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconИ като съобрази доказателствата по делото, на основание чл. 303 от нпк, съдът присъди : признава
Сеат Ибиза” с рег. № Кн 4920 ас без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от зоп

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина Сливен Удовлетвореност от местната власт Юни 2010 г
Данните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Сливен, проведено в периода 10-12...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка