Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
НазваВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Дата канвертавання28.12.2012
Памер137.56 Kb.
ТыпАнкета

Korean
벨라루스 공화국 입국사증 신청서 (모든 란을 기재하고 영문으로 작성하십시오)


ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ사진

Фотаздымак
1. /Прозвішча.......................................................................


이름/Імя ................................................................................


성명을 변경한 경우 변경전 성, 이름

Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае...................................

생년월일/Дата нараджэннядзеньмесяцгод

/пол

/м □

/ж □


2. 출생지

Месца нараджэння


국가/краіна.................................../правінцыя.…….............…….............................................................


//горад (населены пункт).........................................................................................................................

3.국적 (현재)

Грамадзянства/ы (цяперашняе)


………………………….

국적을 변경한 경우변경전 모든 국적

калі мянялі грамадзянства/ы / назавіце першапачатковае/ыя
국적 변경 일자

даты змены грамадзянства
4. 여권 종류/тып пашпарта:


일반/звычайны □

외교/дыпламатычны □

관용/службовы □


기타 서류/іншы дакумент □


................................................

여권번호 /нумар пашпарта


…………………………………………………………...

유효기간/сапраўдны да
발급일 /дата выдачы....................................дзеньмесяц
год


발급관청/кім выдадзены................................................................................

발급지/дзе выдадзены ……….......................................................................

5. 결혼상태

Сямейнае становішча


기혼

знаходжуся ў шлюбе


미혼

не знаходжуся ў шлюбе


이혼

разведзены/а


사별

удавец/удава배우자 /муж/жонка.................................................................................……................................

(, 이름, 성명을 변경한 경우 변경전 , 이름/прозвішча,імя, іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае)


생년월일/дата нараджэння...............................................................................................................


출생지/месца нараджэння.................................................................................................................


국적/грамадзянства.........................................................................................................................


여권에 등록된 동반자녀와 함께 벨라루스를 방문하는 경우 작성하십시오/

калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцуПрозвішча

이름

імя

생년월일 및 출생장소

дата і месца нараджэння

국적грамадзянства


6. 거주 주소

Дамашні

адрас


국가/краіна.......................................우편번호/паштовы індэкс......................................

/правінцыя.....................................//горад (населены пункт)..................................

//округ.......................................///раён......................................................

번지/квартал....................................../нумар дома (кватэры)........................................

7.연락처:

자택, 휴대폰,

전자메일

дамашні тэлефон, мабільны тэлефон,

электронная пошта
8. 직장

Месца працы직위/займаемая пасада ........................................................................................


회사(기관)/работадаўца...................................................................................


9. 직장 주소 Службовы адрас

국가/краіна..........................................우편번호/паштовы індэкс.....................................

/правінцыя.......................................//горад (населены пункт)...............................

//округ..........................................///раён..........................................................

번지/квартал......................................../нумар дома........................................................

10.직장 연락처

직장 전자메일

службовы тэлефон,

электронная пошта

11. 벨라루스 방문 목적 (자세히)

Мэта знаходжання

(падрабязна)뒷면 작성하십시오  Глядзі на адвароце


12. 체류 기간

Час знаходжання
부터

입국 횟수/колькасць уездаў 1 □ 2 □ 3 □


복수비자/шматразовая □


통과비자/транзіт □까지/да


/дзень

/месяц

/год

13. 벨라루스 현지 주소

Адрас знаходжання

ў Беларусі아파트 ()/дом (кватэра)............................................. 거리명/вуліца...........................................................


()/горад (населены пункт) ............................................................................................................................


호텔명 /гасцініца ..................................................................................................................................................


14.초청 기관/개인 초청자

Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы

15. 초청 기관/개인 초청자의 주소

Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы


(아파트)번호/дом (кватэра)........................ 거리명/вуліца ............................


()/горад (населены пункт) ...........................................................................

전화 번호

тэлефон


16. 벨라루스 방문 경험이 있으십니까?

Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь


/так □ 아니오/не □


입국일/калі....................................................


체류장소/дзе.................................................


방문 목적

з якой мэтай....................................................

17. 벨라루스 비자가 거절 된 적이 있으십니까?

Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана

/так □

아니오/не □


일자/калі


....................................


18. 타국에서 추방된 적이 있으십니까?

Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны

/так □


아니/не □


일자/калі.....................................................


국가/з якой краіны .......................................


19. 벨라루스 방문시 벨라루스 국내법을 위반한 적이 있으십니까? /так □

Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 아니오/не □

пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства


일자/калі ........................................................ 장소/дзе ...................................................................................................


위 질문에 “예”라고 답했다면 비자발급이 무조건 거절되는 것이 아니라 영사업무 책임자와의 상담을 거치게 될 것입니다/ Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення гутаркі з консульскім работнікам

20. 벨라루스 입국 방법 (교통수단)

Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь
21. 여행 경로

Mаршрут руху

22.벨라루스 체류 경비

Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь

현금/наяўныя сродкі □ 숙박 예약 완료/пражыванне □

여행 수표/дарожныя чэкі □ 기차/항공 티켓 구입 완료/білеты □

신용카드/ крэдытныя карткі □


23. 여행자보험 회사명/медыцынская страхавая арганізацыя...........................................................……………….................


여행자보험증 번호/нумар страхавога поліса.………….........................................................................................................


여행자보험 유효 기간/тэрмін дзеяння страхавога поліса..........................................................................................................

24. 책임 사항: 신청서에 기술한 답변들은 정확하며 진실임을 증명합니다. 허위정보를 기재하거나 요구되는 서류를 제출하지 않는다는 것은 벨라루스 공화국 입국 거부의 결과를 초래한다는 사실을 알고 있습니다. 또한, 위에 기재된 정보의 허위성이 확인되면 사증이 즉시 취소될 수 있음을 알고 있습니다. 벨라루스 공화국 입국시 등록 절차에 따라 해당기관에 등록하고 사증 만료기간 내 벨라루스를 출국할 것입니다

Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што калі гэтая інфармацыя будзе прызнана няправільнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы


25. 신청자 서명

Подпіс신청일

Дата запаўнення/дзень

/месяц

/год


Службовыя адзнакі

Вiза №

Д

С

Г

П

Т

В

Дз

Тр

Ж

Консульскi збор

1

2

3

шматразовая

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Прозвішча

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь ansökan om inresevisering till vitryska republiken
Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь ansökan om inresevisering till vitryska republiken

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка