Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р
Ю І Ковбасенко
Дата канвертавання27.12.2012
Памер52.04 Kb.
ТыпМетодичні рекомендації
Додаток

до листа ПОІППО

________№ _____

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури

в 2012-2013 н. р.

ММК (РМК), учителям світової літератури опрацювати лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-426 від 01.06.2012 року «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».
Взяти до уваги, що вивчення світової літератури в 2012-2013 н.р. буде здійснюватися за такими програмами:


– у 5-9 класах: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 

  • у 10-11 класах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.10.2010 № 1021:

  • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

  • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

  • Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

  • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
    із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах світова література вивчатиметься за програмами:

- у 5-9 класах: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 

- у 10-11 класах: Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

- у 10-12 класах: Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2009.

Слід обговорити організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором або факультативів.

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством, вміщено у збірнику:

  • Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8–11 класи. Книга 1 / За загальною ред.: Таранік-Ткачук К.В., Дворницької І.П. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 336 с.

Потрібно наголосити, що навчальний предмет «Світова література» викладається українською мовою. Водночас, за наявності необхідних умов, бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу.

У процесі контролю керуватися вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури, рекомендованими МОНмолодьспорт України у вищезгаданому листі.

Взяти до уваги, що розподіл годин щодо кількості видів контролю у кожному класі є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Звернути увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю зі світової літератури; натомість можна запропонувати самостійне виконання творчого домашнього завдання, творчу роботу.

Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадати, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» та від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Навчальний предмет «Світова література» мають право викладати педагогічні працівники, які здобули вищу філологічну освіту, зокрема спеціальності «Учитель російської мови та літератури», «Учитель української мови та літератури», мають спеціалізацію вчителя світової (зарубіжної) літератури, та які пройшли підвищення кваліфікації як вчителі світової літератури відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту від 20.12.2011 № 1473) (пункти 3.21; 4.10 цього Положення).

Висновки

1. Сучасна загальноосвітня шкільна програма з літератури орієнтована на інтенсифікацію самостійної роботи школярів над творами. Такий підхід передбачає наявність у суб’єкта вмінь аналізувати і розуміти тексти, творчо інтерпретувати авторський концепт.

2. Проблема формування в школярів прийомів діалогічної взаємодії з художнім твором у контексті загальної культурологічної і розвивальної тенденції навчання надзвичайно актуальна, оскільки висока культура читання – один із найважливіших і найбільш визначальних показників гармонійно розвинутої особистості.

3. На сучасному етапі вивчення літератури специфіку того чи іншого літературного твору неможливо пізнати без порівняльного вивчення творів, авторів, течій, які належать до різних національних літератур. Тож варто вивчати твори, аналізувати художні образи, спираючись на таку складову літератури як компаративістика. Доцільним буде під час компаративного вивчення творів української й зарубіжної літератур використання проектних технологій.

4. Урок літератури сьогодні й завтра – це оволодіння мистецтвом спілкування, спільного пошуку істини. Сама словесність відкриває безмежний світ, в якому можна невтомно працювати над собою – здобувати знання, розвивати саморефлексію, самоаналіз, самооцінку, самосвідомість, уміння керувати своїми емоціями.

5 . Учитель має взяти до уваги, що справжній урок літератури це:

* урок інтелектуальний та емоційний;

* лабораторія культури мислення;

* мотивація навчання читання (як головне, на що слід спрямувати педагогічний пошук);

* співтворчість учителя та учнів (яка має досягти такого рівня, щоб духовні споживачі піднялися до рангу творців).

В.Чирка, методист ВГД ПОІППО

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
С. А. Свінтковська, завідувачка науково-методичного центру української мови та літератури ооіув

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconБаришівський навчально-виховний комплекс «гімназія середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Предко Н. Д. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо використання нестандартних прийомів та методів у процесі вивчення математики

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р icon«Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури» (11- б) Мета
Мета: інформування учнів про історію створення Нобелівської та вплив її на розвиток світової літератури:; виховання поваги до літераторів-лауреатів,...

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації для вчителів художньої культури / Укладач Л. М. Казачкова. Херсон: квнз «Херсонська академія неперервної освіти»
Методика викладання предмету «художня культура» в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconЕндолімфатична терапія в профілактиці гнійно-запальних ускладнень при операціях на органах дихання (Методичні рекомендації)
Методичні рекомендації склав кандидат медичних наук старший науковий співробітник відділення торакальної хірургії Інституту фтизіатрії...

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації
Автор: Бруснік І. В., вчитель географії та біології вчитель-методист вищої категорії Криворізької загальноосвітньої школи №124

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації з теорії та практики перекладу
Методичні рекомендації з теорії та практики перекладу/ Укладач М. В. Малюга – Мелітополь: мдпу ім. Богдана Хмельницького, 2011 –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка