Закономірності
НазваЗакономірності
старонка1/3
Дата канвертавання26.12.2012
Памер233.73 Kb.
ТыпЗакон
  1   2   3
Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

Мета уроку: розглянути зародження і розвиток фізики як науки, методи наукового пізнання, пояснити учням роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку; розвивати наукове мислення; виховувати уважність, акуратність, зацікавленість у матеріалі, що вивчається.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Первинний інструктаж з техніки безпеки.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Пояснення нового матеріалу.

Фі́зика (від грецького φυσικός (physikos): природний, φύσις (physis): природа) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне (фізика елементарних частинок), до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи (космологія).

Деякі з закономірностей, які встановлені фізикою, є загальними для всіх матеріальних систем. До таких можна віднести, наприклад, закон збереження енергії. Такі закономірності називають законами фізики. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки (хімія, геологія, біологія, тощо) мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкоряються законам фізики. Наприклад, властивості хімічних речовин визначаються властивостями молекул та атомів, які їх складають, а ці властивості досліджують в таких галузях фізики, як квантова механіка, термодинаміка і/або електрика (електромагнетизм).

Фізика також тісно пов'язана з математикою. Фізичні теорії, як правило, збудовані на основі певного математичного апарату і цей апарат часто набагато складніший в порівнянні з іншими природничими науками. Але відмінність фізики від математики в тому, що фізика принципово зосереджена на описі матеріального світу, тоді як математика має справу з абстрактними ідеями та формулюваннями, які не обов'язково мають якесь реальне відображення. Хоча чіткого поділу не існує. На перетині цих двох наук постала спеціальна дисципліна — математична фізика, яка вибудовує математичні структури фізичних теорій.

Науковий метод.

Фізика - природнича наука. В її основі лежить експериментальне дослідження явищ природи, а її задача - формулювання законів, якими пояснюються ці явища. Фізика зосереджується на вивченні найфундаментальніших та найпростіших явищ і на відповідях на найпростіші запитання: з чого складається матерія, яким чином частинки матерії взаємодіють між собою, за якими правилами й законами здійснюється рух частинок, тощо. В основі фізичних досліджень лежать спостереження. Узагальнення спостережень дозволяє фізикам формулювати гіпотези щодо спільних загальних рис тих явищ, за якими велися спостереження. Гіпотези перевіряються за допомогою продуманого експерименту, в якому явище проявлялося б у якомога чистішому вигляді й не ускладнювалося б іншими явищами. Аналіз даних сукупності експериментів дозволяє сформулювати закономірність. На перших етапах досліджень закономірності мають здебільшого емпіричний, феноменологічний характер, тобто явище описується кількісно за допомогою певних параметрів, характерних для досліджуваних тіл та речовин. Аналізуючи закономірності та параметри, фізики будують фізичні теорії, які дозволяють пояснити досліджувані явища на основі уявлень про будову тіл та речовин і взаємодію між їхніми складовими частинами. Фізичні теорії, в свою чергу, створюють передумови для постановки точніших експериментів, в ході яких здебільшого визначаються рамки їхнього застосування. Найзагальніші фізичні теорії дозволяють формулювання фізичних законів, які вважаються загальними істинами, доки накопичення нових експериментальних результатів не вимагатиме їхнього уточнення.

Так, наприклад, Стівен Ґрей помітив, що електрику можна передавати на доволі значну віддаль за допомогою зволожених ниток і почав досліджувати це явище. Георг Ом зумів знайти для нього кількісну закономірність - струм у провіднику пропорційний напрузі (закон Ома). При цьому, звісно, експерименти Ома опиралися на нові джерела живлення та на нові способи вимірювати дію електричного струму, що дозволило кількісно охарактеризувати його. За результатами подальших досліджень вдалося абстрагуватися від форми та довжини провідників і ввести такі феноменологічні характеристики, як питомий опір провідника та внутрішній опір джерела живлення. Закон Ома й понині залишається основою електротехніки, однак дослідження встановили також рамки його застосування - відкрили елементи електричного кола з нелінійними вольт-амперними характеристиками і навіть речовини, які не мають електричного опору - надпровідники. Після відкриття заряджених мікроскопічних частинок - електронів, була сформульована мікроскопічна теорія електропровідності, яка пояснювала залежності опору від температури та пояснювала його розсіянням електронів на коливаннях кристалічної ґратки, домішках, тощо.


Теорія

Основні розділи

Концепції

Класична механіка

Закони Ньютона. Механіка Лагранжа. Гамільтонова механіка. Теорія хаосу. Гідродинаміка. Механіка суцільних середовищ.

Вимір. Простір. Час. Рух. Швидкість. Прискорення. Маса. Імпульс. Сила. Енергія. Момент імпульсу. Закони збереження. Гармонічний осцилятор. Хвиля. Робота. Потужність.

Електромагнетизм

Електростатика,. Електрика. Магнетизм. Рівняння Максвелла.

Електричний заряд. Електричний струм. Електричне поле. Магнітне поле. Електромагнітне поле. Електромагнітне випромінювання. Магнітний монополь.

Термодинаміка. Статистична механіка

Кінетична теорія

Стала Больцмана. Ентропія. Вільна енергія. Теплота. Температура.

Квантова механіка

Інтеграл вздовж траєкторій. Рівняння Шредінгера

Гамільтоніан. Ідентичні частинки. Стала Планка. Квантове зчеплення. Квантовий гармонічний осцилятор. Хвильова функція.

Теорія відносності

Спеціальна теорія відносності. Загальна теорія відносності

Принцип еквівалентності. 4-імпульс, Система відліку. Простір-час. Швидкість світла.

Квантова теорія поля

Квантування невзаємодіючих полів. Теорія збурень

Регуляризація. Перенормування. Ренормгрупа. Фізичний вакуум.
  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Закономірності iconЗакономірності успадкування при моногібридному схрещуванні. Закономірності успадкування ознак
Клітина – елементарна генетична І структурно-функціональна біологічна одиниця, прокаріотичні та евкаріотичні клітини

Закономірності iconЛекція предмет та метод історії економіки та економічної думки Основні методи дослідження економічних явищ, економічні закони закономірності та принципи
Основні методи дослідження економічних явищ, економічні закони закономірності та принципи

Закономірності iconЗакономірності
Схематичне зображення атома літію. Вивчення матерії на атомному рівні — одна з пріоритетних задач фізики

Закономірності iconЗакономірності виникнення І розвитку держави І права
Доповніть твердження : „Найвищим державним сановником у Стародавньому Вавилоні був ”

Закономірності iconЩо вивчає психологія І що дає її вивчення
Психологія наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем

Закономірності iconАнтропонімія в англійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти
Антропоніміка — галузь ономастики, що вивчає власні назви людей та їх окремі складові, а також походження, еволюцію та закономірності...

Закономірності iconРеферат Звіт про науково-дослідну роботу: 112с., 245 дж., 5 додат
Об’єктами дослідження є закономірності виникнення та особливості розташування шляхів сполучень, що проходили територією Лівобережної...

Закономірності iconРозділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обгрунтування вибору суб’єктами ринку способів...

Закономірності iconУрок географії 10 клас
Мета: сформувати учнів загальне уявлення про характерні риси егп індії, особливості природних умов та ресурсів, загальні закономірності...

Закономірності iconЯк користуватися словником-довідником
Землі – земна кора. У процесі диференціації та інтеграції геології в кінці XIX – на початку XX ст виникла геоморфологія – наука про...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка