Урок з элементамі праблемнага навучання
НазваУрок з элементамі праблемнага навучання
Дата канвертавання24.12.2012
Памер103.18 Kb.
ТыпУрок
Дзяржаўная ўстанова адукацыі

Гурнаўшчынскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Клецкага раёна”


Загадкі”,

(урок з элементамі праблемнага навучання

і гульнявой тэхналогіі,

беларуская літаратура, 5 клас)

Падрыхтавала

настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Хаванская Н.У.


2012


Мэта і задачы:

- пазнаёміць вучняў з малымі жанрамі вуснай народнай творчасці – загадкамі, з гісторыяй узнікнення загадак, іх першапачатковым прызначэннем, паказаць адметнасці і ўласцівасці, прынцыпы стварэння;

- развіваць у вучняў назіральнасць, увагу, кемлівасць, уменне выразна чытаць, асэнсоўваць і адгадваць загадкі, ствараць уласныя загадкі; развіваць вуснае маўленне;

- выхоўваць любоў да літаратурнай спадчыны, цікавасць да фальклорных твораў.

Тып урока: камбінаваны з элементамі праблемнага навучання і гульнёвай тэхналогіі.

Форма правядзення: работа ў групах

Абсталяванне: выстава кніг загадак, крыжаванка, карткі з практычнымі заданнямі, тэставыя заданні, умоўныя знакі для ацэньвання адказаў вучняў, эпіграф:

Ад прадзедаў спакон вякоў

Нам засталася спадчына.

Я.Купала

Ход урока

1. Арганізацыйны момант

2. Матывацыя вучэбнай дзейнасці

Работа з эпіграфам (запісаны на дошцы)

Ад прадзедаў спакон вякоў

Нам засталася спадчына.

Я.Купала

Выразнае чытанне эпіграфа.

Гутарка па пытаннях:

- Пра якую спадчыну ідзе размова ў гэтых радках ?

- Якія вы ведаеце жанры вуснай народнай творчасці ? (казка, легенда, паданне)

- Пра якія з іх пойдзе размова сёння на ўроку ?

3. Паведамленне тэмы ўрока, пастаноўка мэты, задач

- Так, сёння на ўроку мы працягнем гаворку пра вусную народную творчасць. Сёння мы пазнаёмімся яшчэ з адным жанрам вуснай народнай творчасці – загадкамі, узгадаем гісторыю іх ўзнікнення, даведаемся аб першапачатковым прызначэнні.

4. Праверка дамашняга задання

  • Узгадайце, пра што ішла гаворка на мінулым уроку?

- Што такое паданне?

- Скажыце, а паданне адносіцца да вуснай народнай творчасці?

- Як вы ўсвядомілі змест твора мы праверым пры дапамозе тэставага задання. Перад вамі карткі з заданнямі, вам патрэбна знайсці правільны адказ і адзначыць яго адразу ж на картцы.

Тэст (раздатачны матэрыял):

1. Адкуль пайшла назва вёскі Пестунь?

А) людзі пеставалі дзіця;

Б) ад былога логавішча, дзе воўк пеставаў кінутае ваўчанё; +

В) працякала рака Пестунь.

2. Хто вінаваты ў тым, што малое ваўчанё засталося адно?

А) лесарубы;

Б) ваўкі;

В) парабкі. +

3. Чаму дарослыя ваўкі пакінулі сваё дзіця?

А) ваўчаня ўцякло і заблукала;

Б) у логавішча часта наведваліся людзі; +

В) лесарубы забілі ваўкоў.

4. Каму пакінутае ў лесе ваўчанё абавязана выратаваннем?

А) старому ваўку; +

Б) дзецям;

В) лесніку.

5. Якія яшчэ легенды вы ведаеце? Запішыце.

Вучні абменьваюцца карткамі і правяраюць адзін аднаго (правільныя адказы змяшчаюцца на дошцы)

- Хто не дапусціў памылак? Назавіце прозвішчы.

- Хто дапусціў адну памылку? Дзве? Тры? Чатыры?

Добра, я ўлічу тое як вы выканалі заданне ў канцы ўрока. Вы атрымаеце агульную адзнаку за работу на ўроку.

5. Знаёмства з новым матэрыялам

- Скажыце, ці любіце вы загадкі?

- А больш любіце загадваць або разгадваць?

- А можа хто-небудзь з вас ведае адкуль прыйшлі да нас загадкі?

1) Слова настаўніка

- Загадкі – адзін з самых старажытных жанраў вуснай паэтычнай творчасці народа. Яны сёння здзіўляюць сваім багаццем і разнастайнасцю. У кніжках, што змешчаны на выставе (зварот да выставы), можна знайсці творы, якія ў вобразнай форме ўзнаўляюць факты, выпадкі чалавечага жыцця, учынкі людзей, як добрыя, так і благія. Загадкі даносяць да нас асаблівасці светаўспрымання нашых продкаў і сучаснага чалавека, развіваюць назіральнасць і разважлівасць, здагадлівасць і кемлівасць. Зборнікі загадак Н.Гілевіча і В.Зуёнка сведчаць аб тым, што і сучасных пісьменнікаў цікавіць гэты жанр вусна-паэтычнай творчасці. Значыць, загадкі жывуць і сёння.

2) Праца з тлумачальным слоўнікам

- Можа, хто-небудзь з вас дасць азначэнне слову “загадка”?

- Давайце звернемся да тлумачальнага слоўніка і знойдзем там слова “загадка”. Выпішыце азначэнне гэтага слова ў свае сшыткі.

Загадка – вобразнае апісанне ўтоенага прадмета ці з’явы, якое патрабуе разгадкі.

3) Работа з тэарэтычным матэрыялам падручніка па групах

С.51-54

1-я група знаходзіць адказ на пытанні: Як узніклі загадкі? Якую ролю яны адыгрываюць у жыцці людзей? (с.51-52)

2-я група вызначае, пры дапамозе якіх вобразаў увасабляюцца ў загадках рысы характару людзей, з’явы прыроды, жывёлы, расліны, гаспадарчыя прадметы. (с.53-54)

Выступленне груп па ланцужку.

4) Абагульненне сказанага настаўнікам

- Нашы далёкія продкі стваралі загадкі не проста для забавы. Адухаўляючы прыроду, старажытны чалавек і ў загадках пакланяўся небу, сонцу, зорам, агню, дрэвам. Гэта азначае, што першыя загадкі прысвячаліся менавіта з’явам прыроды, якая мела ўладу над чалавекам.

Як сведчаць даследчыкі загадак, у старажытных людзей былі свае погляды на час стварэння загадак. Лічылася, што імі можна было займацца толькі ўвосень і зімой, калі прырода адпачывала. Веданне загадак і ўменне разгадваць іх разумелася як жыццёвая неабходнасць: толькі той чалавек лічыўся мудрым і моцным, які ведаў загадкі і ўмеў іх адгадваць. Такое ўменне прыносіла чалавеку шчасце і поспех. А ці хочаце вы быць шчаслівымі? Ну, тады давайце паглядзім ці ведаем мы загадкі і ці ўмеем мы іх загадваць і разгадваць.

6. Замацаванне

Скажыце, вы любіце гуляць? Я прапаную вам невялічкае спаборніцтва па тэме нашага ўрока. Асноўна яўмова гульні – не крычаць з месца, а падымаць руку. За кожны адказ вы будзеце атрымоўваць зорачку. Калі ваш адказ будзе поўным – аранжавую, калі адказ будзе няпоўным – зялёную, а клі адказ будзе зусім няправільным, то зорачка будзе жоўтай. Таму будзьце вельмі ўважлівымі, каб у канцы ўрока атрымаць добрую адзнаку.

  • Гульня “Адгадай хутчэй”

Дзеці адгадваюць прапанаваныя загадкі.

1. Без рук, а малюе, без зубоў, а кусае. (Мароз).

2. Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць, убачаць – адразу заплачуць. (Сонца).

3. Стукае, грукае, а нідзе яго не відаць? (Гром).

4. Хоць у капелюшы, але галавы не мае? (Грыб).

5. Не кравец, а ўсё жыццё з іголкамі ходзіць? (Вожык).

6. У чырвоных ботах захаваўшы лапкі, ходзіць па балоце, спрытна ловіць жабкі? (Бусел).

7. Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак? (Рыба).

8. Носік сталёвы, а хвосцік ільняны? (Іголка і нітка).

19. Што гэта за дарога: хто не ідзе, той кульгае? ( Лесвіца).

10. Рук і ног не мае, а дзверы адчыняе? (Вецер).

За кожны правільны адказ каманда атрымоўвае зорачку.

  • Гульня “Даскажы загадку”

Дзецям прапануюцца загадкі, ў якіх няма канцоўкі. Дзеці павінны самі яе прадоўжыць і адгадаць.

Зімою белы, а летам… (шэры). Адгадка – заяц.

Мяне ўсе просяць, мяне чакаюць, а як з’яўлюся, хавацца…(пачынаюць, спяшаюць). Адгадка – дождж.

У рыжай разбойніцы хвост, як мятла. Ад кары ўцякла, сляды… (замяла). Адгадка – ліса.

Рук і ног не мае. А дзверы.. (адчыняе, зачыняе).Адгадка – вецер.

  • Гульня “Пакажы загадку”

Пры дапамозе жэстаў, пэўных рухаў, дзеці павінны паказаць адгадку.

Загадкі: Улетку шэранькі, узімку беленькі. Доўгія вушы мае, хутка ў лес уцякае. (Заяц.)

Маленькія лапкі, на лапках драпкі.

Ціхенька ступае, мышак пужае. (Кот).

  • Конкурс “Намалюй адгадку”

Камандам выдаюцца папера і алоўкі. Кожнай камандзе даецца па тры загадкі. Задача каманд – намаляваць на паперы адгадкі

Перамагае каманда, якая заданне зробіць хутчэй і правільна.

Загадкі 1 –ай камандзе:

1. Без рук, без ног, а па падлозе скача. (Мятла).

2. Хоць у капелюшы, але галавы не мае.(Грыб).

3. Не кравец, а ўсё жыццё з іголкамі ходзіць.( Вожык).

Загадкі 2 –ой камандзе:

1. Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак.(Рыба).

2. Носік сталёвы, а хвосцік ільняны. (Іголка).

3. Крыж на крыжы, хто ведае – адкажы.(Клубок).

  • Конкурс “Складзі загадку”

Камандам даюцца словы. Трэба са слоў скласці загадку і загадаць яе іншай камандзе.

Для 1-ай каманды: нараджаецца, ноч, раніцай, вечарам, жыве, а, памірае. (Вечарам нараджаецца, ноч жыве,а раніцай памірае. Раса.)

Для 2-ой каманды: дарогі, з, глядзіць, высокай, крутарогі, бычок. (З высокай дарогі глядзіць бычок крутарогі. Месяц.)

7. Падвядзенне вынікаў урока

Да дошкі запрашаюцца тыя вучні, якія на працягу ўрока набралі больш аранжавых зорачак (правільных адказаў)

Крыжаванка-загадка

1. Вышэй за ўсіх стаіць, вакол глядзіць, люльку курыць. (Комін.)

2. Малы малышак упаў з вышак, сам не забіўся, толькі шапачкі пазбыўся. (Жолуд.)

3. Еду, еду – і ні дарогі, ні следу. (Лодка.)

4. Круглы хлявец поўны белых авец. (Гарбуз.)

5. Без рук, без ног, а ўзоры малюе. (Мароз.)

6. Вечарам нараджаецца, ноч жыве, а вечарам памірае. (Раса.)

7. Рук і ног не мае, а дзверы адчыняе. (Вецер.)

8. Не калода і не пень, а ляжыць цэлы дзень, не жне і не косіць, а есці просіць. (Гультай.)
Назавіце асноўную ўласцівасць загадак (у выдзеленым слупку).

- Нашы продкі былі вельмі мудрымі людзьмі. І гэту мудрасць яны ўклалі ў вусную народную творчасць. Загадкі, як мы ўжо з вамі адзначалі, развіваюць назіральнасць, увагу, кемлівасць. Таму звяртайцеся да загадак, вучыцеся мудрасці ў нашых продкаў.

8. Рэфлексія

Вучням прапануецца зрабіць сінквейн, які выразіць іх работу на ўроку.

Сінквейн (перавод з французскага – пяць радкоў )

першы радок – назва тэмы адным словам ( назоўнік);

другі радок – апісанне тэмы ( два прыметнікі);

трэці радок – апісанне дзеяння ( тры дзеясловы );

чацвёрты радок – выказванне з чатырох слоў, якое паказвае адносіны (свае) да тэмы

( можа быць сказ );

пяты радок – сінонім з аднаго слова, які паўтарае змест тэмы.

9. Дамашняе заданне

С.51-54, з ліку прапанаваных у вучэбным дапаможніку загадак адабраць і запомніць 3 старажытныя і тры сучасныя загадкі; 5 узровень – скласці сваю загадку.

10. Каменціраванае выстаўленне адзнак


Тэст:

1. Адкуль пайшла назва вёскі Пестунь?

А) людзі пеставалі дзіця;

Б) ад былога логавішча, дзе воўк пеставаў кінутае ваўчанё;

В) працякала рака Пестунь.

2. Хто вінаваты ў тым, што малое ваўчанё засталося адно?

А) лесарубы;

Б) ваўкі;

В) парабкі.

3. Чаму дарослыя ваўкі пакінулі сваё дзіця?

А) ваўчаня ўцякло і заблукала;

Б) у логавішча часта наведваліся людзі;

В) лесарубы забілі ваўкоў.

4. Каму пакінутае ў лесе ваўчанё абавязана выратаваннем?

А) старому ваўку;

Б) дзецям;

В) лесніку.

5. Якія яшчэ легенды вы ведаеце? Запішыце.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Урок з элементамі праблемнага навучання iconУрок па тэхналогii праблемнага навучання
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу, першаснага замацавання ведаў I фармiравання уменняў I навыкаў

Урок з элементамі праблемнага навучання iconУрок беларускай літаратуры па тэхналогіі праблемнага навучання
Тэма: Н. Гілевіч "Родныя дзеці". Роздум аб вострых праблемах жыцця грамадства І краіны

Урок з элементамі праблемнага навучання iconРоля літаратурнай гульні ў развіцці камунікатыўных здольнасцей вучняў
Г. К. Сяляўка [1]. Спосабы, метады, сродкі навучання вызначаюць назвы многіх існуючых тэхналогій: рэпрадуктыўныя, праблемнага навучання,...

Урок з элементамі праблемнага навучання iconТэмы І вобразы ў вершах П. Броўкі пасляваеннай пары
Тэхналогіі, элементы якіх выкарыстоўваюцца: групавой работы, асобасна- арыентаванай, праблемнага навучання

Урок з элементамі праблемнага навучання iconТэхналагічная карта канструявання ўрока
Нязгаснае святло кахання ( Інтымная лірыка. М. Багдановіч. Верш “Раманс” (камбінаваны ўрок з элементамі педтэхналогіі французскіх...

Урок з элементамі праблемнага навучання iconЯк арганізаваць І правесці ўрок даследаванне
У працэсе навучання вучні павінны авалодаць асноўнымі навыкамі даследчай працы. А садзейнічае гэтаму выкарыстанне на ўроках метадаў...

Урок з элементамі праблемнага навучання iconТэма: "О, край родны, край прыгожы…"
Урок пазакласнага чытання паводле зборніка “Слова аб роднай прыродзе” з элементамі гульні

Урок з элементамі праблемнага навучання iconАналіз работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры за 2010/2011 навучальны год
Метадычная мэта: укараненне ў практыку работы настаўнікаў-філолагаў сучасных адукацыйных тэхналогій: тэхналогія крытычнага мыслення,...

Урок з элементамі праблемнага навучання iconУрок распрацаваны для класа з дастаткова высокім ўзроўнем матывацыі, улічваліся здольнасці вучняў да самастойнай дзейнасці, заінтарасаванасць у дасягненні вынікаў навучання
Гэтыя якасці можна развіць у працэсе самастойнай вучэбнай дзейнасці на ўроку, таму ў сваёй рабоце лічу важнымі сістэмна-дзейсны падыход...

Урок з элементамі праблемнага навучання iconУрок па тэме "Біяграфія Янкі Брыля" ў 11-ым класе
Настаўнік-філолаг мае мажлівасць пазнаёміцца з асаблівасцямі канструявання І арганізацыяй правядзення нетрадыцыйных заняткаў па форме,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка