2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82
Назва2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82
Дата канвертавання22.11.2012
Памер59.11 Kb.
ТыпДокументы
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 апреля 2012 г. N 8/25318


ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

2 сакавiка 2012 г. N 19


АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПАСТАНОВУ МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 18 ЖНIЎНЯ 2006 Г. N 82


На падставе падпункта 4.6 пункта 4 Палажэння аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 4 жнiўня 2011 г. N 1049 "Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования", Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Унесцi ў пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 18 жнiўня 2006 г. N 82 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Грамаце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i Ганаровай грамаце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 145, 8/14926) наступныя змяненнi i дапаўненнi:

1.1. у прэамбуле словы "У адпаведнасцi з Палажэннем" замянiць словамi "На падставе Палажэння";

1.2. у Палажэннi аб Грамаце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i Ганаровай грамаце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным дадзенай пастановай:

1.2.1. у пункце 1 пасля слоў "дзяржаўныя органы) i" дапоўнiць словам "iншых";

1.2.2. пункт 2 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"2. Граматай узнагароджваюцца за:

дасягненнi ў навуковай, навукова-тэхнiчнай, эксперыментальнай i iнавацыйнай дзейнасцi;

поспехi, якiя дасягнуты ў арганiзацыi адукацыйнага працэсу, фiзкультурна-аздараўленчай рабоце, патрыятычным i грамадзянскiм выхаваннi дзяцей i моладзi ва ўстановах адукацыi i iншых арганiзацыях;

распрацоўку навукова-метадычнага забеспячэння адукацыi;

паспяховую працу па ўдасканаленнi i ўмацаваннi матэрыяльна-тэхнiчнай базы ўстаноў адукацыi, аснашчэннi вучэбных кабiнетаў, майстэрняў, лабараторый;

поспехi навучэнскай моладзi ў вучэбнай, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-тэхнiчнай, эксперыментальнай, iнавацыйнай дзейнасцi, а таксама тэхнiчным, мастацкiм, экалагiчным, турысцкiм напрамках дадатковай адукацыi, удзел у алiмпiядах, конкурсах, турнiрах, фестывалях, канферэнцыях, сiмпозiумах, кангрэсах, семiнарах i iншых адукацыйных мерапрыемствах;

высокiя паказчыкi ў працы, паспяховае выкананне задач, якiя стаяць перад сiстэмай адукацыi.";

1.2.3. пункт 3 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"3. Граматай могуць узнагароджвацца: работнiкi ўстаноў адукацыi i iншых дзяржаўных арганiзацый, падпарадкаваных упраўленням адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў i камiтэту па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта, якiя былi ўзнагароджаны граматай або ганаровай граматай упраўленняў адукацыi абласных выканаўчых камiтэтаў, камiтэта па адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта; работнiкi ўстаноў вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай адукацыi; работнiкi iншых дзяржаўных арганiзацый, падпарадкаваных дзяржаўным органам, якiя былi ўзнагароджаны граматай або ганаровай граматай гэтых арганiзацый; работнiкi апарату Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь (далей - Мiнiстэрства адукацыi) i iншых арганiзацый.";

1.2.4. у пункце 4:

у абзацы другiм:

словы "культурна-масавай i" выключыць;

словы "работу ў сiстэме адукацыi" замянiць словамi "працу ў сiстэме адукацыi";

у абзацы чацвёртым:

слова "работу" замянiць словам "працу";

абзацы пяты - сёмы выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"укараненне сучасных адукацыйных i iнфармацыйных тэхналогiй, распрацоўку навукова-метадычнага забеспячэння адукацыi, вынаходнiцкiя i рацыяналiзатарскiя прапановы;

значны ўклад у развiццё творчых здольнасцей адоранай i таленавiтай моладзi;

значныя вынiкi педагагiчнай дзейнасцi, абагульненне, распаўсюджванне i актыўнае прымяненне перадавога айчыннага i замежнага вопыту ў сферы адукацыi.";

1.2.5. у пункце 5:

слова "аблвыканкомаў" замянiць словамi "абласных выканаўчых камiтэтаў";

слова "гарвыканкома" замянiць словамi "гарадскога выканаўчага камiтэта";

словы ", якiя забяспечваюць атрыманне" выключыць;

словы "iншых арганiзацый, падпарадкаваных рэспублiканскiм органам дзяржаўнага кiравання i iншым" замянiць словамi "работнiкi iншых дзяржаўных арганiзацый, падпарадкаваных";

пасля слоў "Мiнiстэрства адукацыi" дапоўнiць словамi "i iншых арганiзацый";

1.2.6. у пункце 6:

словы "вучэбна-матэрыяльнай" замянiць словамi "матэрыяльна-тэхнiчнай";

словы "нацыянальнай сiстэмы адукацыi" замянiць словамi "сiстэмы адукацыi";

1.2.7. пункт 7 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"7. Работнiкам апарату Мiнiстэрства адукацыi, якiя ўзнагароджаны Граматай, выплачваецца аднаразовая грашовая прэмiя ў памеры трох базавых велiчынь, а ўзнагароджаным Ганаровай граматай - аднаразовая грашовая прэмiя ў памеры пяцi базавых велiчынь.

Работнiкам дзяржаўных органаў i арганiзацый, якiя ўзнагароджаны Граматай або Ганаровай граматай, выплачваецца аднаразовая грашовая прэмiя за кошт сродкаў арганiзацыi, якая хадайнiчае аб узнагароджаннi.";

1.2.8. пункт 9 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"9. Пры прадстаўленнi да ўзнагароджання Граматай або Ганаровай граматай афармляецца ўзнагародны лiст згодна з дадаткам да дадзенага Палажэння.";

1.2.9. пункт 10 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"10. Прадстаўленне да ўзнагароджання Граматай або Ганаровай граматай работнiкаў дзяржаўных арганiзацый, якiя падпарадкаваны дзяржаўным органам, узгадняецца з адпаведнымi дзяржаўнымi органамi.";

1.2.10. з пункта 16 словы "Рэспублiкi Беларусь" выключыць;

1.2.11. дадатак да дадзенага Палажэння выкласцi ў наступнай рэдакцыi:


"Дадатак

да Палажэння

аб Грамаце Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь i Ганаровай

грамаце Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь


УЗНАГАРОДНЫ ЛIСТ


1. Прозвiшча ______________________________________________________________

Уласнае iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) ____________________________

2. Пасада i месца працы ___________________________________________________

3. З якога часу працуе на апошняй пасадзе _________________________________

4. Стаж работы па спецыяльнасцi (у галiне) ________________________________

5. Дата i месца нараджэння ________________________________________________

6. Грамадзянства __________________________________________________________

7. Адукацыя _______________________________________________________________

(указаць, калi i якую ўстанову адукацыi скончыў)

___________________________________________________________________________

8. Вучоная ступень, вучонае званне ________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Якiя ўзнагароды мае ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Дамашнi адрас _________________________________________________________

___________________________________________________________________________


11. ХАРАКТАРЫСТЫКА

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Звесткi аб абмеркаваннi ў калектыве ___________________________________

13. Прадстаўляецца да ўзнагароджання (Граматай Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь, Ганаровай граматай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi

Беларусь) _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Кiраўнiк арганiзацыi __________ ____________ __________________________

(назваць (подпiс) (уласнае iмя, iмя па

пасаду) бацьку (калi такое

маецца), прозвiшча)


Старшыня прафсаюзнай арганiзацыi _____________ __________________________

(подпiс) (уласнае iмя, iмя па

бацьку (калi такое

маецца), прозвiшча)

__ _______________ 20__ г.


Заключэнне ўпраўлення адукацыi абласнога выканаўчага камiтэта, камiтэта па

адукацыi Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта _________________________

___________________________________________________________________________


Начальнiк упраўлення адукацыi Старшыня абласнога

абласнога выканаўчага камiтэта камiтэта прафсаюза

(старшыня камiтэта па адукацыi Мiнскага

гарадскога выканаўчага камiтэта) _____________ ____________________

(подпiс) (подпiс)

М.П. М.П.".


2. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу пасля яе афiцыйнага апублiкавання.


Мiнiстр С.А.Маскевiч

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconЗарегистрировано в нрпа рб 15 февраля 2007 г. N 8/15893
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 08. 12. 2006 n 122 "Аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconРэспублiкi Беларусь ад 28 мая 2003 г. N 39
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 8 декабря 2006 г. №122 "Аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconАб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя вну) рэспублiкi беларусь
На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconАб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя вну) рэспублiкi беларусь
На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 icon23 верасня 2006 г. N 1254 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь ад 14 кастрычнiка 2002 Г. N 1423
У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 12 чэрвеня 2006 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 icon23 верасня 2006 г. N 1254 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь ад 14 кастрычнiка 2002 Г. N 1423
У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 12 чэрвеня 2006 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconИнформация об акте
Аб унясеннi дапаўненняў I змяненняў у Палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя вышэйшых навучальных...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconПастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь
Палажэннем аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconАб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя педагагiчных работнiкаў з лiку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыi)
Спублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 4 жнiўня 2011 г. №1049 «Об изменении, дополнении...

2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82 iconАб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя педагагiчных работнiкаў з лiку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыi)
Спублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 4 жнiўня 2011 г. №1049 «Об изменении, дополнении...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка