Перелік питань для самостійного вивчення
НазваПерелік питань для самостійного вивчення
Дата канвертавання23.12.2012
Памер39.83 Kb.
ТыпДокументы
Перелік питань для самостійного вивчення

 • Природа філософського знання.

 • Проблема науковості філософії.

 • Основні світоглядні питання.

 • Метод і методологія.

 • Походження філософії: проблемний склад питання.

 • Філософія в Стародавній Індії.

 • Філософія в Стародавньому Китаї.

 • Філософія в Стародавній Греції: від Міфу до Логосу.

 • Епістемне та софійне начала філософії.

 • Специфіка змісту філософських понять.

 • Семіотичні аспекти філософської мови.

 • Мова і буття; мова, свідомість і мислення.

 • Метафізика як предметно-тематичне і теоретичне ядро філософського мислення.

 • Метафізика постмодерної доби.

 • Гносеологічні та методологічні аспекти соціальної філософії.

 • Глобальні проблеми сучасності.

 • Комунікативні соціальні теорії.

 • Філософія та проблема сенсу людського буття.

 • Філософія освіти як важливий напрямок сучасних філософських роздумів.

 • Кордоцентричні, екзистенціальні, барочні мотиви української філософії.

 • Класичний та некласичний типи філософування.

 • Основні функції філософії.

 • Філософія та перспективи духовного відродження України.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Найбільш важлива та значуща література, в першу чергу, першоджерела, підлягають конспектуванню (можливо робити ксерокопії деяких фрагментів з робіт, що рекомендовані для засвоєння). З кожної теми студент має бути ознайомленим не менше, чим з 2-3 роботами з означеного переліку літератури, що додається до планів семінарських занять. Підготовка до семінарських занять також повинна здійснюватись на базі опрацювання першоджерел та науково-дослідницької літератури з означених тем.

Крім цього, передбачається написання творчої роботи з вільно обраної теми по матеріалу 1-го та 2-го змістовного модулів, яка продемонструє навики узагальнення дослідницького матеріалу та проведення компаративного аналізу.

Виконаня дослідного завдання студентом денної форми навчання передбачає написання самостійної наукової роботи теоретичного характеру на основі вивчення текстів першоджерел та дослідницької літератури з дисципліни (тема роботи визначається індивідуально, її назва повинна бути узгоджена з викладачем).Вимоги до роботи: обгрунтування теоретичної та практичної значимості, викладення основного змісту, розкриття проблеми та можливих засобів її рішення, висновки. Обсяг роботи може бути дорівнювати від 10 до 15 стор.


ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Поняття філософії. Основні періоди її історичного руху.

 2. Епістемне та софійне самовизначення філософії.

 3. Розуміння філософії в Новий час та добу Просвітництва в західноєвропейській культурі (Р. Декарт, Т. Гоббс, І. Кант, Й.Г. Фіхте, Г. Гегель): сутність, визначальні тенденції.

 4. Німецький романтизм, християнський екзистенціалізм С. Кіркегора та філософія життя щодо розуміння філософії.

 5. Сучасні уявлення про структуру філософії

 6. Марксистське розуміння філософії. Радянський марксизм щодо визначення філософії.

 7. Про спроби тлумачення філософії в добу Постмодерна.

 8. М.Гайдеггер про співвідношення філософії, науки та світогляду. «Основні поняття метафізики»

 9. Класична систематизація філософії у складі метафізики, логіки та етики.

 10. Онтологічна проблематика філософії.

 11. Сучасні уявлення про структуру філософії.

 12. Розмаїття поглядів щодо філософії в ХХ ст. (аналітична, антропологічна та релігійна традиції).

 13. Гносеологічна проблематика філософії.

 14. Визначення філософії як проблема культури.

 15. Поняття метафізики. Історія виникнення терміну. Метафізика як вчення про сутнісне світобачення.

 16. Предметні аспекти структури філософії. Поняття філософії природи (натурфілософії), філософії історії, філософської антропології.

 17. Поняття філософської методології.

 18. Світоглядні характеристики філософії: поняття матеріалізму та ідеалізму

 19. Філософія як світогляд. Основні світоглядні питання.

 20. Загальна характеристика категоріального складу філософії.

 21. Специфіка філософського світогляду та його різновиди.

 22. Соціальна філософії, її предмет, структура, методологія.

 23. Історичні типи світогляду.

 24. Категоріальний склад філософської антропології.

 25. Предмет філософії. Проблема трансформації предмета філософії у ході духовної еволюції людства.

 26. Цілі та завдання історії філософії.

 27. Специфіка філософського мислення. Поняття філософської рефлексії.

 28. Світоглядні характеристики філософії: поняття монізму, дуалізму та плюралізму

 29. Цілі та завдання філософії. Функції філософії.

 30. Детермінізм та телеологізм як світоглядні характеристики філософії.

 31. Стилі та жанри філософування.

 32. Поняття емпіризму та раціоналізму, сайєнтизму та антропологізму: світоглядний зміст.

 33. Теоретико-методологічні аспекти проблеми походження філософії.

 34. Світоглядні характеристики філософії: пантеїзм, деїзм, теїзм.

 35. Наукові дискусії навколо питання про походження філософії. Провідні концепції щодо цього питання.

 36. Філософія як історія філософії.

 37. Загальна періодизація античної філософії.

 38. Філософія та наука: їх схожість та відмінності.

 39. Особливості філософування на Сході (Індія, Китай), його етико-антропологічна та релігійно-містична спрямованість.

 40. Філософія в системі культури.

 41. Рефлексивно-спекулятивні (дедуктивні) та емпіричні (індуктивні) засади філософії.

 42. Головні риси російської філософії.

 43. Питання про епістемне та софійне начала філософії.

 44. Особливості філософського мислення в Україні.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Перелік питань для самостійного вивчення iconЗ англійської мови Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу 6
Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту

Перелік питань для самостійного вивчення iconІсторія мистецтва, архітектури та містобудування ХVІІ – XIX ст
Хvіі XIX ст. (Франція, Росія, Україна). (Лекції І матеріали для самостійного вивчення для студентів 3 курсу денної форми навчання...

Перелік питань для самостійного вивчення iconПерелік питань з навчальної дисципліни «Філософія» для заочної форми навчання юридичного факультету
Хто визначає філософію як «пізнання природного», «дослідження причин та принципів речей»?

Перелік питань для самостійного вивчення iconVii. Перелік питань для підсумкового контролю Модуль І
Змістовий модуль Основи будови органічних сполук Сполуки Карбону в стані sр3 -гібридизації

Перелік питань для самостійного вивчення iconМіністерство освіти І науки України
Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення...

Перелік питань для самостійного вивчення iconПроекту (роботи)
Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

Перелік питань для самостійного вивчення iconНавчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
...

Перелік питань для самостійного вивчення iconПерелік питань, що виносяться на іспит
Організація заготівлі лікарської рослинної сировини (лрс); правила зберігання сировини залежно від різних морфологічних груп І хімічного...

Перелік питань для самостійного вивчення iconПрограма призначена для вивчення предмета «Загальна біологія»
Програма призначена для вивчення предмета «Загальна біологія» в школах, ліцеях І гімназіях, спеціалізуються на вивченні біологічних...

Перелік питань для самостійного вивчення iconПрограма курсу «Конфліктологія»
Програма курсу «Конфліктологія» складається з 5 тем, що передбачають вивчення зазначених питань

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка