М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області
НазваМ. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області
Дата канвертавання21.12.2012
Памер57.41 Kb.
ТыпДокументы
М.П. Білоус , вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. Нововоронцовського району Херсонської області

З досвіду роботи


Тож талант, і здоров'я і сили

Ви завжди покладайте на те,

Щоб у вас на уроці відкрили

Щось таке геніально просте,

Ваш урок - це театр, його дійство,

Доки серце горить і ще б'ється

Знов повинно давати суспільство

Нових Джоулів, Омів, і Ленців.


Традиційно вважають, що найскладнішим предметом у школі є фізика. Вона вимагає постійних розумових зусиль, абстрактного і логічного мислення. Інтерес до природничих наук у дітей з кожним роком знижується. Тому я і вибрала проблему: «Активізація навчальної діяльності учнів на уроках фізики».

Мета досвіду.

  • Організувати навчальний процес таким чином,щоб забезпечити максимальну активність учнів при постійно діючому зв'язку;

  • Навчати дітей активізувати, систематизувати, застосовувати знання в життєвих ситуаціях;

  • стимулювати учнів самоосвіті, творчості

Для досягнення мети:

- Використовування різноманітних форм, методів, прийомів організації навчально- виховного процесу з урахуванням здібності учнів;

- диференціація знань з урахуванням вікової категорії та рівня засвоєння фізичного матеріалу;

- підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності шляхом пропозиції проблемних ситуацій та завдань відповідно до інтересів учнів певного віку;

- розвиток самостійного мислення учнів, спроможності до самореалізації та самоосвіти;

- розвиток комунікативних навичок;

Розв'язування задач для досягнення мети:

- щоб учень засвоїв матеріал, його потрібно повторити,повертатись до нього знову і знову, тільки тоді він «відкладається у голові учня» - багаторазове повторення;

- виділення головного в параграфі, розділі, темі, курсі;

- зв'язок з іншими науками, що дає можливість інтегрованого підходу до вивчення фізики;

- самостійна робота учнів;

- щоденне опитування, що забезпечує системність у навчанні.

Основна задача:

Любити свою роботу, створити атмосферу довіри на уроці,вірити в учня і його сили.

Намагаюсь вчити дітей фізиці не тільки для того, щоб вони пізнавали світ, а й навчалися думати, знаходити компроміси, виділяти головне, критично ставитись до будь - яких аргументів, висувати гіпотези і перевіряти їх на практиці. Досягти цього можна, використовуючи різноманітні сучасні інтерактивні методи, а саме: «мозкова атака», « криголам», дискусії у малих і великих групах, рольові ігри, анкетування, творча робота, інтерв’ю, дебати та інші з урахуванням здібностей учнів; диференціація завдань з урахуванням вікових категорій та рівнем засвоєння фізичного матеріалу; підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності шляхом пропозицій проблемних ситуацій та завдань до інтересів учнів певного віку; проведення фронтального та домашнього експерименту, досліджень; розвиток самостійного мислення учнів, спроможності до самореалізації та самоосвіти.

На уроках намагаюсь будувати процес навчання так, щоб учні розуміли і сприймали мету поставлену на уроці, щоб були активними учасниками реалізації її – суб’єктом діяльності.

Поєднання чіткості, яскравості, доступності та логічності викладання навчального матеріалу, максимальної активізації учнів, уміле використання їхньої самостійної роботи, знаходження найбільш дієвих засобів впливу на особистість учня. Ставитись до них вимогливо і доброзичливо,рахуватись з їх думкою і вчити ставитись критично, як до товаришів, так і до себе.

Розвивати пізнавальний інтерес, виховувати зацікавленість навчальним предметом: від інтересу до здивування, від нього до активної зацікавленості прагнення дізнатися більше, а від них – до міцних знань і наукового пошуку.

Рівень розвитку інтересу учнів виявляю анкетуванням, активною участю у навчальній діяльності (скільки разів підняв руку, відповів, виступив на уроці за бажанням,запитання до вчителя); добровільний виступ з доповідями; участь за власним бажанням в аналізі і доповненні відповідей товаришів; самостійне проведення експериментів, робота з приладами; самостійність висновків та узагальнень; реакція на дзвінок з уроку.

За допомогою проблемно - програмних завдань намагаюсь керувати пізнавальною діяльністю дітей, переходити з нижнього рівня складності на вищий (у разі потреби може бути і зворотній процес). При такому підході учень має можливість зрозуміти логіку матеріалу, який вивчається. Якщо учні поступово виконують кроки у розв’язанні тієї чи іншої проблеми, відкидаючи нераціональні дії, хибні твердження, помилкові припущення,то в кожній різнорівневій групі активно працюють не тільки сильні, а й учні з недостатнім рівнем знань.

У 7-9 класах використовую один з інноваційних методів – метод інтерв’ю, або запитання «Чому?», «Який це процес?», «Для чого призначений?», «Де в житті його використовують?», «Чи корисне це явище для людини?»

Матеріал параграфа ділю на кілька частин. Роль автора виконує один з учнів (робота в парах або в групах). Якщо відповідь неправильна або виникають складності, діти звертаються до підручника або до вчителя.

У старших класах під час опрацювання складних тем інтерв’ю дають учні , які можуть пояснити цей матеріал на науковому рівні.

У 10-11–х класах учнів навчаю працювати з різними джерелами інформації. Розвиваю вміння користуватися додатковою літературою та іншими джерелами в цьому допомагає складання таблиць за таким зразком:


Інформація Інформація з Інформація з

з підручника довідкової літератури газет і журналів,

телебачення


Складання таких таблиць сприяє розвитку навичок роботи з підручником, довідниками, енциклопедіями, що у свою чергу, дає змогу формулювати культуру мовлення учнів, активізує навчально - пізнавальну діяльність, надає їй характеру творчої дослідницької роботи. Також застосовую обговорення актуальних проблем з матеріалу, який вивчається: 11 клас: «Розвиток енергетики в Україні», «Атомна енергетика. Плюси і мінуси», « Радіозв’язок . Його проблеми і успіхи»; 8 клас «Теплові двигуни і екологія оточуючого середовища», «Електричний струм у газах», 9клас

«Види палива. Їх використання. Екологічні проблеми».

Вважаю, що одним з найкращих засобів засвоєння матеріалу та перевірки якості знань є перевірка дією. Учням пропонується уявний експеримент, під час якого вони висувають гіпотези, роблять припущення, спираючись на знання з даної теми. Після того як усі учні висловилися, проводимо фронтальний експеримент і отримуємо результат, який зіставляємо з припущеннями учнів. Знаходимо помилки в їхніх міркуваннях і робимо висновок. Продовженням цієї роботи є творча робота вдома. Так учням 8 класу пропонується виготовити діючу модель фонтана, плаваючого водолаза і продемонструвати їх на уроці.

Домашні лабораторні роботи сприяють розвитку особистих здібностей учнів. Вони дають змогу учню планувати і проводити експеримент. Так семикласникам пропоную вдома визначити об’єм цеглини, її розміри кількома способами з використанням результатів під час визначення густини тіла та тиску твердого тіла.

На уроках використовую розважальні або антистресові завдання. Їх доцільно проводити в кінці уроку або коли потрібно, щоб учні відпочили і в той же час відчули насолоду від виконаної роботи.

Учні отримують конверти, в яких є п’ять - шість запитань, написаних на згорнутому аркушу паперу. Відповівши на кожне запитання, вони розгортають аркуш і знаходять правильну відповідь, яку звіряють зі своєю.

Наприклад :

  1. У яких одиницях вимірюється кількість теплоти?

  2. Яка кількість теплоти виділяється при повному згоранні 2 кг сухих дров?

  3. Під час повного згорання 4кг деякого палива виділилося 100 МДж теплоти . Яке це паливо?

  4. Що вигідніше спалювати , щоб отримати однакову кількість теплоти – нафту чи природній газ?

  5. Якою буквою позначається питома теплота згорання палива?

  6. В яких одиницях вимірюється кількість теплоти?

Якщо перша частина завдання виконана правильно, учні беруть додатковий аркуш, на якому написані наступні 5-6 запитань, які сприяють розвитку кругозору учнів. За першими літерами дізнаються…,або завдання «дешифрування».

Важливу роль на уроках і в позакласній роботі приділяю дидактичним іграм:

- чи знаєте ви фізичні прилади?

- третій зайвий;

- кубик - рубік;

- фізичне лото;

- розгадування кросвордів ,ребусів.

Це спонукає сформулювати творчі здібності учнів, їх світогляд і переконання, захопитись справою, якій він вирішить присвятити все своє життя.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconСім речей, які нам подарувала Італія
О. Г. Квітка, вчитель географії вищої категорії, «Старший вчитель» Хрещенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Нововоронцовського...

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconКонкурс об’єднує в себе ряд різноманітних тестів, завдань як письмового так І усного типу. Отже, розпочинаємо!
О. Г. Квітка, вчитель географії вищої категорії, «Старший вчитель» Хрещенівської зош І – ІІІ ступенів Нововоронцовського району Херсонської...

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconМетодичні рекомендації щодо організації
Автор: Бруснік І. В., вчитель географії та біології вчитель-методист вищої категорії Криворізької загальноосвітньої школи №124

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconЕнциклопедія освіти Київщини
Вчитель методист (1984 р.) Васильківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №7 Київської області

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області icon1. Загальні відомості про рух Поняття Визначення
Упорядник: О. Ф. Озерова, учитель фізики Баштанської гімназії, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconЗвіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №115 Харківської міської ради Харківської області Вступна частина
Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №115 Харківської міської ради Харківської області

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconВідділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Методичний кабінет Підготувала вчитель біології та хімії Фурсівської зош І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови вчитель вищої категорії, вчитель-методист сідало ольга яківна
Епіграфом нашого свята ми обрали слова Авіценни – вченого, філософа І лікаря: «Головним скарбом життя є не землі, що ти завоював,...

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconМетодичну розробку підготувала: вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії вчитель методист
Обладнання: букет з ромашок, букет з колючої акації, карта подорожі, стенд "Добрі чарівники", "Скринька згоди", магнітофон, сердечка,...

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconПро Солоницівську зош І-ІІІ ст.№2 Дергачівського району Харківської області
Войтенко Алла Олексіївна, освіта вища, за фахом вчитель біології та хімії, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 2006...

М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої школи І ііі ст. Нововоронцовського району Херсонської області iconЗбірка віршів учнів Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №8

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка