Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій»
НазваВыпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій»
старонка5/6
Дата канвертавання28.10.2012
Памер304.86 Kb.
ТыпВыпускная работа
1   2   3   4   5   6
ЗАКЛЮЧЭННЕ


Чалавецтва ХХІ стагоддзя вельмі добра ўсведамляе і асэнсоўвае ролю, значэнне і ўплыў сучасных тэхналогій на развіццё грамадства. І ў гуманітарных навуках назіраецца актыўнае асваенне камп’ютэрнай тэхнікі, пашыраюцца магчымасці камунікатыўных сувязей. У дадзеных умовах галоўнай мэтай, якой павінны кіравацца педагогі ў сваёй дзейнасці, з’яўляецца выкарыстанне дасягненняў інфарматыкі пры вывучэнні розных вучэбных прадметаў.

Інфарматыка як галіна адукацыі становіцца вядучай у падрыхтоўцы кваліфікаваных спецыялістаў. Гэтую дысцыпліну адрозніваюць высокі ўзровень работы з тэхнікай, абсалютна новыя падыходы да арганізацыі працы.

Школьная адукацыя развіваецца зараз у накірунку, дзе выкарыстоўваюцца самыя разнастайныя педагагічныя тэхналогіі. Адной з навейшых і з’яўляецца НІТ.

У вучэбнай дзейнасці настаўніка-філолага КТ выкарыстоўваюцца для тлумачэння новага матэрыялу, фарміравання вучэбных уменняў і навыкаў, паўтарэння і замацавання вучэбнага матэрыялу, арганізацыі даследчай дзейнасці. Камп'ютэр выкарыстоўваецца на ўсіх этапах навучання ў якасці крыніцы вучэбнай інфармацыі.

Мы ахарактарызавалі магчымасці выкарыстання настаўнікам на ўроках беларускай мовы і літаратуры прэзентацыйнага матэрыялу, створанага Power Point, і магчымасці Інтэрнэту. Прывялі канкрэтныя прыклады камп'ютэрнай падтрымкі ўрокаў мовы і літаратуры. Намі былі зроблены наступныя высновы:

 • выкарыстанне мультымедыа сродкаў на ўроках роднай мовы і літаратуры дапамагае вучням больш грунтоўна запамінаць новы матэрыял, павышаецца іх матывацыя да пазнання школьных прадметаў, значна эканоміцца час на выкананне трэніровачна-карэкцыйных заданняў, развіваецца наглядна-вобразнае мысленне, фарміруецца ўменне работы з інфармацыяй: яе пошук, адбор і перапрацоўка; камп'ютэрная сістэма дае вучню мажлівасць на адлегласці праверыць веды па вывучанай тэме, выявіць дапушчаныя памылкі і атрымаць адпаведныя рэкамендацыі;

 • з дапамогай Інтэрнэту навучэнец на значнай адлегласці і не выходзячы з дому можа адкрыць сайты электронных бібліятэк і за лічаныя секунды знайсці патрэбныя раздзел кнігі, табліцу ці мастацкі твор;

 • Інтэрнэт відавочна пранікае ў адукацыйную галіну. Педагогі для таго, каб надаць эфектыўнасць і прывіць цікавасць да свайго прадмета, сёння выкарыстоўваюць у навучальна-выхаваўчым працэсе КТ. Такі падыход дазваляе сучаснаму выкладчыку вырашаць наступныя метадычныя задачы: развіваць уменні самастойнай працы з навучальным матэрыялам, выпрацоўваць крытычнае мысленне ва ўмовах карыстання вялікім аб'ёмам інфармацыі, удасканальваць навыкі самаадукацыі і самакантролю.

Неабходнасць выкарыстаня КТ на ўроках беларускай мовы і літаратуры бясспрэчная, бо ўрок становіцца сучасным, эфектыўным, павышаецца цікавасць вучняў да вывучэння прадмета, дае магчымаць настаўніку самаўдасканальвацца. Зразумела, што КТ не могуць цалкам замяніць чытанне твораў, вывучэнне правіл, напісанне творчых работ, жывога слова настаўніка, ад уменняў якога залежыць вынік вучэбнага працэсу. Тым не менш выкарыстанне НІТ у разумных межах павышае ступень засваення вучэбнага матэрыялу навучэнцамі.БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС


 1. Барковіч, А. Н. Родная мова ў Інтэрнэце / А. Н. Барковіч // Роднае слова. – 2005. – № 12. – С. 87 – 90.

 2. Беларуская літаратура. Тэсты. XI клас: Дапаможнік для навучэнцаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў / Аўтары-скл. Гарадко Г. [і інш]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2001. – 95 с.

 3. Беларуская мова: Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў, якія забеспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Антанюк. Л.А [і інш]. – Мінск: Юніпрэс, 2005. – 203 с.

 4. Быкаўцава, І. Ф. Слоўнікавыя дыктоўкі на ЭВМ / І. Ф. Быкаўцава // Роднае слова. – 2002. – №5. – С. 72-76.

 5. Віктаровіч, Т. А. Адаптыўная сістэма навучання. Неабходнасць пераходу да новых тэхналогій / Т. А. Віктаровіч // Беларуская мова і літаратура. – 2004. –№1. – С. 57-60

 6. Гафуров, С. Н. Дистанционная образовательная технология: отношения кафедры и структур, сопровождающих учебный процесс / С. Н. Гафуров // Новые образовательные технологии в вузе: сборник материалов шестой международной научно-методической конференции, 2-5 февраля 2009 года. В 2-х частях. / Екатеренбург: ГОУ ВПО «УГТУ - УПИ», 2009. – Часть 1. – С. 22-25.

 7. Жуковіч, М. М. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / М. М. Жуковіч. – Мінск: Адукацыя і навука, 2007. – 255 с.

 8. Иванов, С. А. Мультимедиа-технологии будущему учителю-филологу / С. А. Иванов // Вестник МГОПУ им.М.А.Шолохова. Серия «Информатика» №1. – Москва, 2006. – С.176-183.

 9. Казлова, А. У. Камп'ютэрная падтрымка ўрокаў беларускай мовы і літаратуры / А. У. Казлова // Беларуская мова і ілітаратура. – 2008. – №12. – С.19-21.

 10. Лавринович, К. В. Интернет в образовательном процессе сельской школы / К. В. Лавринович, М. Ч. Лысый. // Веснік адукацыі. – 2004. – № 5. – С. 3 – 6.

 11. Ляшук, В. Я. Да пытання аб перспектыўных прыёмах, метадах, тэхналогіях выкладання літаратуры / В. Я. Ляшук // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – №12. – С.3-5.

 12. Метадычны сайт настаўнікаў [Электронны рэсурс]. – Мінск, 2005. Рэжым доступу: http://www.nastaunik.info. – Дата доступу: 22. 11. 2010.

 13. Сайт Васіля Быкава [Электронны рэсурс] / Aляксей Патапёнак. – Мінск, 2003. Рэжым доступу: www.bykau.by.ru. – Дата доступу: 20. 11. 2010.

 14. Шамякіна, Т. І. Якім быць уроку беларускай літаратуры / Т. І. Шамякіна // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – №12. – С.6-7.
1   2   3   4   5   6

Падобныя:

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па " Асновам інфармацыйных тэхналогій"
Рэферат на тэму “Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій пры вывучэнні ваеннага фінансавання ў вкл у п п. XVI ст. ”

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па "Асновам інфармацыйных тэхналогій"
Камунікацыя з замежнымі І айчыннымі калегамі як спосаб пошуку інфармацыі, І ўдзел у гэтым іт. 12

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»
Реферат “Эфектыўнасць выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у аналізе старабеларускіх тэкстаў” 3

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»
Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у даследаваннях неалітычных культур Дзвінска-Нёманскага міжрэчча

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па " Асновах інфармацыйных тэхналогій"
Рэферат па тэме: “Тэксталагічны І гістарыяграфічны аналіз ва ўмовах развіцця інфармацыйных тэхналогій” 4

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»
Прымяненне інфармацыйных тэхналогій у даследаванні палітычных працэсаў (на прыкладзе гісторыі Польшчы)

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па "Асновах інфармацыйных тэхналогій"
Рэферат на тэму “выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій пры даследаванні архетыпаў беларускай міфалогіі” 3

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па "Асновах інфармацыйных тэхналогій"
Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій на этапе вывучэнны тэарэтычных асноў даследавання анамастычнай метафары 11

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»
Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у даследаваннях па гісторыі ўкраінскага казацтва ХVІ – ХVІІІ стст

Выпускная работа па «Асновам інфармацыйных тэхналогій» iconВыпускная работа па " Асновах інфармацыйных тэхналогій"
Рэферат на тэму “выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у вывучэнні матыўнай прасторы сучаснай беларускай паэзіі” 5

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка