Семінар – практикум для класних керівників
НазваСемінар – практикум для класних керівників
Дата канвертавання20.12.2012
Памер74.18 Kb.
ТыпДокументы
Семінар – практикум для класних керівників

«Я – творча особистість»


Мета: навчити класних керівників розвивати в учнях творчу особистість, створювати відповідне середовище впливу на творчість, визначати роль гри в розвитку особистості, розкривати обдарованість й таланти учнів.


Форма проведення: інтерактивний ігровий семінар.


Матеріали: мультимедійне обладнання, аркуші А – 4, ручки, олівці, ватмани, листки з уривками творів.

За день до семінару, учасникам роздається роздатковий матеріал, щоб вони могли ознайомитися з основними поняттями.я- творча особистість-


ХІД ЗАХОДУ:


П с и х о л о г :

У даному проекті ви ознайомитесь:

 • Як створити середовище, яке б сприяло розвитку творчих здібностей;

 • Як можна стимулювати творчість;

 • Розвиток творчих здібностей школярів засобами гри.


В сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна країна дбає про своїх вихованців та про їх творчий потенціал. І усе це пов’язане з рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявляти їх.

Розглянемо потреби, які викликані прагненням людини до творчих досягнень:

 • В особистісній безпеці (захист від насильства та загроз);

 • У спілкуванні ( пізнанні, допитливості, пошуку істини);

 • Фізіологічними ( у їжі, одязі, відпочинку тощо);

 • Любові, прихильності,у повазі довколишніх;

 • В успіхові;

 • Естетичними ( потреба у прекрасному);

 • У реалізації своїх здібностей, у самовизначенні.

Методика викладання має великий вплив на розвиток творчих здібностей. Необхідно створити позитивну атмосферу, яка б сприяла активному продукуванню різноманітних і незвичайних ідей. Для створення такої атмосфери необхідно, щоб діти відчували себе в безпеці та захищеними. Варто пам’ятати, що негативні висловлювання в адресу дітей приводять до втрати зацікавленості та бажання творити.

В складних умовах найкраще приймає рішення креативна, гнучка, творча людина. Розвиток природних здібностей можна спрогнозувати лише в результаті всебічного дослідження. За сприятливих умов творчим здібностям немає меж, і навпаки, при несприятливому впливі середовища відбувається згасання творчих задатків.

Творчий процес можна розглядати в трьох етапах:

 • Дитина шукає інформацію ля вирішення задачі

 • Дитина розглядає завдання зусібіч

 • Дитина доводить розпочату роботу до кінця

Дані етапи забирають багато часу, тому у випадку ускладнень вчитель повинен бути готовим допомогти дитині.

Необхідно заохочувати дітей до розвитку інтелектуальної діяльності та активного продукування ідей.

Способи стимуляції творчої активності:

 1. Створити позитивну атмосферу;

 2. Створити дитині середовище, яке б постійно стимулювало її цікавість;

 3. Заохочення до активного продукування оригінальних ідей.

 4. Забезпечення не тільки завданнями а й практикою;

 5. Надання можливості активно ставити запитання;

 6. Використання власного прикладу творчого підходу до рішення проблем.

На думку психологів творчість не є винятковим явищем, яке притаманне лише одній людині, а властива усім.

У науці виділяють багато методів стимуляції творчості. Проте ми виділяємо деякі з них.


Метод комбінованих запитань.

Даний метод включає сукупність запитань. Г. Бушем були запропоновані такі запитання: Хто? Що? Чиє? Чия? Кого? Де? Звідки? Куди?Чому? Чого? З яким результатом? Котрий? Який? Скільки? Навіщо? З якою метою? Чим? За допомогою чого? Як ? Яким чином? Як часто? Як довго? Що робить? Для чого? Основою цих запитань є відповідно: час, простір, суб'єкт, об'єкт, буття, система, рух, функція, якість, кількість, мета, засіб, метод, причина – наслідок. При комбінуванні запитань можна отримати більшу кількість інформації. Будуючи таблицю взаємодії ключових запитань полегшується систематична постановка комбінованих запитань.я- творча особистість


Метод ліквідації безвихідних ситуацій

Даний метод складається з таких трьох етапів:

1 етап. Змінення рішень відповідно до таких засад: використати, видозмінити, по – іншому пристосувати, зміцнити. Послабити, перемінити, перекомпонувати, змінити, інтегрувати.

2 етап. Пошук нових взаємозв'язків між частинами рішення, що не задовольняє (з використанням методу морфологічного аналізу.)

3 етап. Переоцінювання проблемної ситуації (із використанням методу “ Чому? – Від чого? – Навіщо?”).


Мозкова атака. ”

Метод, запропонований А. Осборном у 1937 році. У парах чи групах фіксуються усі ідеї щодо даної теми. Усі ідеї беруться до уваги. Нерідко використовуються такі правила: усі судження беруться до уваги, ніякої критики, годиться усе, жодних висловлювань о крім тих, що з'ясовують цілі. Ідеї інших можуть використовуватись, для цього дається певна кількість часу. Сформовані ідеї об’єднуються і доводяться до упорядкованості.

На основі даного методу розроблено декілька варіантів “ мозкової атаки”. Наведемо один із них.


Конвертна “ Мозкова атака. ”

Метод конвертна “ Мозкова атака ” забезпечує індивідуальне вирішення проблем. Учням роздають конверти, на яких написано: “ Моя проблема пов'язана із спілкуванням…”. На столі лежать аркуші розміром 3х4 см .я- творча особистість

Учням пропонується закінчити незавершене речення з чітким описом проблеми. Після цього конверт передається сусідові праворуч. Він ознайомлюється з описом даної проблеми і на картці описує можливі шляхи її вирішення. Отримавши свої конверти знову, учні ознайомлюються з поданими ідеями і за бажанням можуть поділитися ними з групою.


Колективна записна книжка Дж. Хейфіля.

Це колективна сесія. Заздалегідь, за місяць до сесії, учасникам роздається матеріал з описом проблеми. Вони отримують необхідну кількість інформації, настанови про можливі напрями пошуку, а також записну книжку, де необхідно записувати ідеї, які виникли. Надається також перелік контрольних запитань. Під кінець місяця усі учасники підводять підсумки ведення колективної записної книжки та подають їх у формі творчого звіту. У координаційний центр передають даний звіт, у якому проводиться вивчення ідей.

Навчальні групи, які співпрацюють, включають роботу у невеликих групах. Коли на меті у невеликих груп розвиток соціальних та академічних здібностей, вони стають особливо дієвими. За рахунок того, що група невелика, кожен може внести свою лепту у процес навчання. На відміну від навчання у великій групі, учасники мають змогу висловитися,кожного вислухати та отримувати зворотну реакцію.

Круглий стіл ” – розрахований на малі та великі групи. Кожен висловлює одну ідею і їх усіх занотовуються на аркуші паперу.

Групове дослідження – учасники діляться на групи та самостійно обирають тему для дослідження. Також обирають зміст, збирають інформацію, розглядають з усіх сторін, оцінюють дані, роблять висновки та подають рішення.

Письмові завдання – учням надається провокаційна тема, яка розглядається зусібіч та пропонується записати свої думки перед усним обговоренням. Даний метод сприяє кращому сприйманню даної теми.

В педагогіці відбувається перебудова практики та методів роботи. Особливого поширення у процесі навчання набуває використання різних типів ігор. Введення у практику ігрових методик пов'язано з пошуком нових форм соціальної злагодженості та культури взаємостосунків між вчителем та учнями.

Ігрові завдання формують в учнів : активність, самостійність, креативність, вміння спілкуватись, пізнавальні інтереси, толерантність, набуття учнями творчого досвіду.

Гра продукує сприятливий психолого-педагогічний мікроклімат, який базується на взаємодії учня з вчителем та співпраці школярів.

Керівництво іграми повинно відповідати таким вимогам:

 • встановлення правильного співвідношення між грою та процесом навчання;

 • виховання у грі знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього процесу навчання.

Головне завдання вчителя, зробити так, щоб гра не була занадто легкою для учнів, “ гра без зусилля, – завжди погана гра ”.

Використання гри у навчальному процесі вимагає невпинних, щоденних роздумів батьків, вимагає творчості і фантазії від нас, педагогів. Ми повинні навчити кожного вихованця самостійно мислити, діяти в нестандартних умовах, вирішувати найрізноманітніші проблеми. Виховання дитини – це велика відповідальність, велика праця і величезна творча радість, що дає усвідомлення вагомості нашого існування на землі.

Учасникам семінару роздаються матеріали для подальшої роботи в ігровій діяльності.


Вправа « Комікс ».

Матеріали: аркуші А – 4, ручки, олівці, ватмани, листки з уривками творів

Завдання: Прочитати уривок твору і намалювати до нього комікс.я- творча особистість,

Учасників об’єднуємо у три групи. Кожна група отримує один уривок з твором і малює до нього комікс. Розгляд результатів праці за принципом каруселі (ватман передають один за другим від групи до групи ). Відповідно до черговості уривків, групи пояснюють свої напрацювання. Комікси розвішуємо на стіні.


Вправа « Запитай мене ».

Учасникам роздається по дві смужки паперу. На одній із смужок малюється хрестик, на іншій нулик. На смужці де хрестик, учасники пишуть запитання яке їх цікавить у житті. На смужці де нулик, учасники пишуть орієнтовну відповідь на запитання. Смужку з хрестиком передають через дві людини по годинниковій стрілці. Смужку з нуликом передають через дві людини проти годинникової стрілки. Кожен з учасників зачитує запитання і відповідь, які сполучились.


Рефлексія.

Підбиття підсумків. Висловлюються усі учасники.


Музика І.А.

Практичний психолог, викладач психології

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Семінар – практикум для класних керівників iconІнноваційн І технологі ї в практи ці виховної роботи школи
Нещодавно на базі нашого навчального закладу відбувся семінар-практикум класних керівників «Запровадження інноваційних та інтерактивних...

Семінар – практикум для класних керівників iconДіагностична карта для керівників гуртків сют №4 Мета
Мета: виявлення утруднень керівників гуртків в організації та проведенні навчально-виховного процесу з вихованцями

Семінар – практикум для класних керівників iconМерапрыемства Арганізатар Месца І даты правядзення Семінар для настаўнікаў "Навучанне ў групах: ад супрацоўніцтва на ўроках да супрацоўніцтва ў жыцці" Сацыяльна-педагагічнае грамадскае аб’яднанне «Чазенія»
Семінар для прадстаўнікоў грамадскіх аб’яднанняў І сацыяльных педагогаў “Формы І метады нефармальнай адукацыі ў Беларусі

Семінар – практикум для класних керівників iconПрактикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии серия «Практикум по психологии»
Учеб пособие/В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Горбачевский и др., Под общей ред. А. А. Крылова, с а. Маничева. – Спб: Питер, 2000....

Семінар – практикум для класних керівників iconПрактикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту
Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту “Крок 2 стоматологія” затверджений вченою радою іфдму від 20. 03. 2007...

Семінар – практикум для класних керівників iconОбщий психологический практикум
Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. /Подред. А. А крылова: Учеб пособие. Спб.,2000

Семінар – практикум для класних керівників iconПрактикум по биомеханике
Практикум по биомеханике / Н. Б. Сотский, В. Ю. Екимов, В. К. Пономаренко; Бел гос ун-т физ культуры. — Мн.: Бгуфк, 2012. — с

Семінар – практикум для класних керівників iconУстойчивость бортов и осушение карьеров лабораторный практикум для студентов всех видов обучения по специальности «Открытые горные работы» (130403) Новокузнецк 2009
У813 Устойчивость бортов и осушение карьеров: лабораторный практикум / сост.: А. А. Стафеев, Т. В. Лобанова; Сибгиу. – Новокузнецк,...

Семінар – практикум для класних керівників iconПлан проведення тематичних класних годин в гнтн у 2012-2013 н р. № п/п

Семінар – практикум для класних керівників iconКременчуцьке педагог
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка