Беларусь : гісторыя, палітыка, права
НазваБеларусь : гісторыя, палітыка, права
старонка1/4
заглавие
Дата канвертавання17.12.2012
Памер0.66 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4


Беларусь : гісторыя, палітыка, права.


Паважаныя калегі!

Прапануем для дакамплектавання фондаў беларускіх бібліятэк выданні, якія знаходзяцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-меркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2-66-37-06


Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-меркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 2-93-25-83

jukovskaya@nlb.by


Узор

ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па спісу

«Беларусь: гісторыя, палітыка, права»


______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.


Адказная асоба : _______________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя)


Нумары пазіцый :______________________________________________________________.

п/п

Автор, заглавие

Место

издания

Год

издания

Кол-во

стр.10 год соцыялістычнага будаўніцтва ў Заходніх абласцях Беларускай ССР / Каменская Н.

Мінск

1949

2510 лет воссоединения белорусского народа в едином Белорусском Советском государстве.

Минск

1949

4125 лет Белорусской Советской Социалистической республики.

Москва

1944

9530 лет Белорусской Советской Социалистической революции.

Минск

1949

64Абезгауз З.Е. Рабочий класс Белоруссии в начале XX в. (1900 – 1913 гг.).

Минск

1977

166Абезгауз З.Е. Развитие промышленности и формирование пролетариата Белоруссии во второй половине IXX века.

Минск

1971

177Абрасимов П. Минск : историко-экономический очерк.

Минск

1956

122Ад зьезду да зьезду (красавік 1927 г.–май 1929 г.) : ма-тэрыялы да справаздачы ўраду на іх усебеларускім зьездзе Саветаў.

Менск

1929

373Анісаў С. Крутымі шляхамі : запіскі былога камсамольскага работніка-падпольшчыка.

Мінск

1960

182Аскерка С.М. Неабавязковы план дзеля найхутчэйшага асваення пусткавых земляў у Брандэнбургскай марцы.

Мінск

1995

53Баканаў М.П. Асноўныя пытаньні сьпінозізму (спроба мэтодалёгічнага аналізу).

Менск

1930

123Барановский Е.И., Михальченко А.Н. Ордена на знамени республики.

Минск

1985

176Барыкады ў Аўстрыі. Рассказы рабочых – шуцбундаўцаў.

Менск

1936

235Белоруссия в борьбе против польских захватчиков в 1919 – 1920 гг. − (Гражданская война в СССР в очерках и воспоминаниях участников).

Москва

1940

190Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов . В 3 т. Т. 2. С середины 17 до конца 18 века до воссоединения с Россией / АН БССР.

Минск

1960

559Белорусская ССР в международных отношениях. Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944 – 1959).

Минск

1960

1049Белорусская ССР в международных отношениях. Многосторонние международные договоры, конвенции и соглашения БССР (1960 – 1980).

Минск

1983

739Бич М.О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861 – 1904 гг. / Под ред. И.М. Игнатенко.

Минск

1983

280Большевики Белоруссии в первой русской революции.

Минск

1955

130Большэвікі Беларусі ў першай рускай рэвалюцыі / Ін-т гісторыі партыі.

Мінск

1955

211Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918 – 1920 гг. : сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 1-2. – (Из истории гражданской войны в СССР. Документы и материалы).

Минск

1968-

1971


Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР : документы и материалы. Т. 2. (1929 – 1939 гг.)

Минск

1972

557Брадоцкі Б. З лініі агню. 10 дзен на вытворчых манэў-рах у палесдруку : нарысы.

Менск

1931


Брыхнічоў І.П., Сурта І.З. Натуральна-гістарычны матэрыялізм (манізм) у святле марксізма-ленінізма : да 100-годдзя са дня нараджэння Эрнста Гекеля.

Менск

1934

64Бугаев Е. Возникновение большевистских организаций и образование Компартии Белоруссии.

Москва

1959

270Булацкий В.Г. В.А. Радус–Зенькович–революционер, публицист.

Минск

1980

124Булацкий Г.В. Ленинской гвардии солдат. Очерк о жизни и деятельности П.Н. Лепешинского.

Минск

1963

310В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном фрон-те : воспоминания активных участников Октябрьской революции.

Минск

1957

371В.З. Хоружая. – (Жизнь – подвиг).

Минск

1977

38Валаханович А.И. Феликс Эдмундович Дзержинский : краткий очерк жизни и деятельности.

Минск

1997

151Валевіч І.Р. Першыя гады компартыі Заходняй Беларусі

Менск

1935

46Великая Октябрьская Социалистическая революция в Белоруссии : документы и материалы. Т. 1-2. Белорусия в период подготовки социалистической революции

Минск

1957


Великая Октябрьская Социалистическая революция и некоторые вопросы развития советского общества : сборник статей / БГУ.

Минск

1957

240Верой и правдой [О Мазурове К.Т.]

Минск

1995

118Ветераны ленинской партии / Сост. П. Д. Лапец, М. Ф. Шумейко.

Минск

1987

215Волоткович Г.Б. КПЗБ в борьбе за интернациональное единство трудящихся (1929 – 1933 гг.

Минск

1975

127Волохович Л.И. Партийное строительство в Белоруссии в первые годы НЭПа (1921 – 1924 гг.).

Менск

1924

106Вольфсон С.Я. Сям'я і шлюб у іх гістарычным развіцці / АН БССР, Ін-т філасофіі.

Менск

1937

265Воранава А.І. Рабочы рух у Беларусі напярэдадні і ў перыяд рэвалюцыі 1905 – 1907 гг.

Мінск

1960

232Восстановление народного хозяйства Гомельской губернии (1921 – 1925 гг.).

Гомель

1960

676Восьмы ўсебеларускі зьезд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў : (стэнаграфічная справаздача).

Менск

1927

486Гарбуноў Т. Год пад сцягам Советаў. Да гадавіны выз-

валення Заходняй Беларусі ад іга панскай Польшчы.

Мінск

1940

54Герасименко Г.Г. Деятельность Компартии Белоруссии по вовлечению трудящихся масс в управление государством (1925 – 1937 гг.).

Минск

1973

232Герменчук В.В. Единство фронта и тыла. Деятельность большевистских организаций Белоруссии по укреплению боеспособности частей Красной Армии в годы гражданской войны.

Минск

1987

125
  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconГісторыя дзяржавы І права беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
Рэспублікі Беларусь осрб 1-24 01 02-2008, а таксама Тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы І права Беларусі»...

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconТэорыя І гісторыя дзяржавы І права права як інфармацыйна-знакавая сістэма
Так як права напоўнена пэўным нарматыўным зместам, права выконвае інструментальную, рэгулятыўную, інфармацыйную І знакавую функцыі...

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconПытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы І права Беларусі. Праблемы айчыннай гісторыка-прававой навукі (прычыны І перыяд узнікнення дзяржаўнасці...

Беларусь : гісторыя, палітыка, права icon1-21 80 16 "Айчынная гісторыя" тлумачальная запіска
Дысцыпліна “Гісторыя Беларусі» з'яўляецца нарматыўнай І адной з вядучых у навучальным плане спецыяльнасці «Гісторыя» вну рэспублікі...

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconЛ. Я. Землякоў, М. С. Шчокін рэлігія І адукацыя ў рэспубліцы беларусь: палітыка-прававыя аспекты
Акрамя таго, адбываецца пераасэнсаванне канстытуцыйнага права на рэлігійную адукацыю, з’яўляюцца дадатковыя магчымасці для яго рэалізацыі....

Беларусь : гісторыя, палітыка, права icon3агад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Білеты для правядзення абавязковага выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Сусветная гісторыя. Гісторыя Бел арусі»

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconІнтэграваны модуль «Гісторыя Беларусі»
Вучэбная праграма складзена на аснове эксперэментальнай вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам...

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconЗадача навукі гісторыі дзяржавы І права вывучэнне гістарычнага ходу падзей у ІХ канкрэтнасці І храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры І дзейнасці органаў дзяржаўнай улады І правадносін грамадзян,
Гісторыя дзяржавы І права Беларусі вывучае працэсы ўзнікнення І развіцця дзяржавы І права на тэрыторыі нашай Радзімы ў ІХ цеснай...

Беларусь : гісторыя, палітыка, права iconГр. Гісторыя дзяржавы í права Беларусí

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка