Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 "Сацыялогія"
НазваБеларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 "Сацыялогія"
Дата канвертавання15.12.2012
Памер43.32 Kb.
ТыпДокументы


З а л і к о в ы я п ы т а н н і

па дысцыпліне

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі і сацыялогіі спец. 1 – 230105 “Сацыялогія”

(дзённая форма навучання)


1.Сутнасць мовы. Мова як грамадска-сацыяльная з’ява.

2. Праблема і асноўныя гіпотэзы паходжання мовы.

3. Функцыі мовы ў грамадстве.

4. Мова і іншыя невербальныя сродкі камунікацыі.

5. Беларуская мова і яе месца ў моўнай супольнасці свету.

6. Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы.

7. Паняцце білінгвізму, яго разнавіднасці і тыпы.

8. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Праблема моўнай трасянкі.

9. Фанетычная, марфалагічная і сінтаксічная спецыфіка беларускай

мовы ў параўнанні з рускай.

10. Мова і маўленне. Тыпы, формы і віды маўленчай дзейнасці.

11. Маўленчая камунікацыя (агульная характарыстыка, структура і

мадэль).

12. Тэкст, яго ўласцівасці, структура і аналіз.

13. Культура беларускага маўлення і яго камунікатыўныя якасці.

14. Нормы беларускай літаратурнай мовы. Норма і варыянтнасць.

15. Беларускі маўленчы этыкет і нацыянальная спецыфіка ўжывання

моўных этыкетных канструкцый.

16. Паняцце стылю і жанру маўлення. Стылістычная

дыферэнцыяцыя беларускай мовы.

17. Размоўна-гутарковы стыль, яго формы, падстылі і моўныя

асаблівасці.

18. Стыль мастацкай літаратуры, яго спецыфіка і моўныя

асаблівасці.

19. Публіцыстычны стыль, яго функцыя, падстылі і моўныя

асаблівасці.

20. Канфесійны стыль, вытокі яго развіцця і моўныя асаблівасці.21. Беларуская лексікалогія. Сістэмныя сувязі ў лексіцы.

22. Безэквівалентная лексіка беларускай мовы.

23. Дыферэнцыяцыя беларускай лексікі паводле паходжання, сферы і

ступені ўжывання.

24. Беларуская лексікаграфія. Тыпы і віды слоўнікаў.

25. Беларуская навуковая тэрміналогія і гісторыя яе фарміравання.

26. Прафесіяналізмы і тэрміны, іх асаблівасці.

27. Паходжанне тэрмінаў і прыкметы запазычаных тэрмінаў.

28. Структурныя тыпы тэрмінаў і іх характарыстыка.

29. Спосабы ўтварэння тэрмінаў.

30. Сістэмныя сувязі ў тэрміналогіі.

31. Характарыстыка тэрмінаў паводле ўжывання.

32. Агульная характарыстыка навуковага стылю маўлення (сфера

выкарыстання, функцыі, асноўныя рысы, падстылі).

33. Моўныя (лексічныя, фразеалагічныя, марфалагічныя і

сінтаксічныя) асаблівасці навуковага стылю.

34. Навуковы тэкст і яго тыпы.

35. Структура і моўная арганізацыя навуковага тэксту.

36. Сістэма жанраў сучаснай навуковай літаратуры.

37. Моўныя асаблівасці афіцыйна-справавога стылю.

38. Дакумент. Групы афіцыйна-справавой дакументацыі.

39. Справавыя лісты, іх тыпы і моўныя канструкцыі.

40. Прыватныя справавыя лісты (рэзюмэ, суправаджальны ліст,

візітная картка).

З а л і к о в ы я п ы т а н н і

па дысцыпліне

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі і сацыялогіі спец. 1 – 230105 “Сацыялогія”

(завочная форма навучання)


1. Мова як грамадска-сацыяльная з’ява.

2. Асноўныя гіпотэзы паходжання мовы.

3. Функцыі мовы ў грамадстве.

4. Мова і іншыя невербальныя сродкі камунікацыі.

5. Беларуская мова і яе месца ў моўнай супольнасці свету.

6. Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай

мовы.

7. Дзяржаўны статус беларускай мовы ў Вялікім княстве

Літоўскім.

8. Паняцце білінгвізму, яго разнавіднасці і тыпы.

9. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Праблема моўнай трасянкі.

10. Сучасная моўная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі.

11.Фанетычная, марфалагічная і сінтаксічная спецыфіка

беларускай мовы ў параўнанні з рускай.

12. Мова і маўленне. Тыпы, формы і віды маўленчай дзейнасці.

13.Маўленчая камунікацыя (агульная характарыстыка,

структура і мадэль).

14. Тэкст, яго ўласцівасці, структура і аналіз.

15. Культура беларускага маўлення і яго камунікатыўныя

якасці.

16. Беларускі маўленчы этыкет і нацыянальная спецыфіка

ўжывання моўных этыкетных канструкцый.

17. Стылістычная дыферэнцыяцыя беларускай мовы (агульная

характарыстыка).


18. Беларуская лексікалогія. Безэквівалентная лексіка

беларускай мовы.

19. Дыферэнцыяцыя беларускай лексікі паводле паходжання,

сферы і ступені ўжывання.

20. Беларуская лексікаграфія. Тыпы і віды слоўнікаў.

21. Беларуская навуковая тэрміналогія і гісторыя яе

фарміравання.

22. Прафесіяналізмы і тэрміны, іх асаблівасці.

23. Структурныя тыпы тэрмінаў і іх характарыстыка.

24. Спосабы ўтварэння тэрмінаў.

25. Сістэмныя сувязі ў тэрміналогіі. Характарыстыка тэрмінаў

паводле ўжывання.

26. Агульная характарыстыка навуковага стылю маўлення

(сфера выкарыстання, функцыі, асноўныя рысы, падстылі).

27. Моўныя (лексічныя, фразеалагічныя, марфалагічныя і

сінтаксічныя) асаблівасці навуковага стылю.

28. Сістэма жанраў сучаснай навуковай літаратуры.

29. Моўныя асаблівасці афіцыйна-справавога стылю.

30. Справавыя лісты, іх тыпы і моўныя канструкцыі.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconБеларуская мова. Прафесійная лексіка дапаможнік па курсе
Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў экалагічнага профілю...

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў IV курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 3 курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення груп спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эк а ном І ка І кіраванне на прадпрыемстве апк (4ЭАс/10)
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
Беларуская мова (прафесійная лексіка” для студэнтаў I, IV курса завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І...

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconБеларуская мова. Прафесійная лексіка канспект лекцый для студэнтаў 1-га курса вочнай І завочнай форм навучання ўсіх спецыяльнасцей Магілёў 2006
У сціслай І даступнай форме выкладзены асноўныя пытанні вучэбнага курса па прафесійнай лексіцы беларускай мовы. Асаблівая ўвага скіравана...

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" icon"Беларуская мова (прафесійная лексіка)" Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" Спіс асноўнай літаратуры
Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" для студэнтаў 1-га курса факультэта гісторыі І сацыялогіі спец. 1 – 230105 \"Сацыялогія\" iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка