Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.)




НазваПытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.)
Дата канвертавання28.10.2012
Памер34.98 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ ПА ГІСТОРЫІ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ


КУЛЬТУРА ЭПОХІ ПОЛАЦКАГА КНЯСТВА (Х-ХІІІ СТ.СТ.). Агульная характарыстыка. Вераванні народа. Прыняцце хрысціянства. Язычніцкі і хрысціянскі тыпы філасофска-мастацкага мыслення. Пашырэнне візантыйскага стылю. Феномен мастацтва беларускіх зямель.

Пісьменнасць. Асветніцкая дзейнасць Ефрасінні Полацкай. Культурна-мастацкае значэнне «слоў» Кірылы Тураўскага. Помнікі эпіграфікі.

Архітэктура і горадабудаўніцтва. Полацкая і гродзенская школы дойлідства. Полацкі Спаса-Ефрасіньеўскі манастыр. Бельчыцкі манастыр. Сафійскі сабор. Каложская царква. Царква Дабравешчання ў Віцебску. Вежы-данжоны. Роспісы храмаў Ефрасіньеўскага манастыра.

Дэкаратыўна-прыкладная творчасць. Пераасэнсаванне візантыйскай культуры мясцовымі майстрамі. Асноўныя віды арнаменту. Помнікі мастацкіх рамёстваў – адлюстраванне адрознення паміж народнай і феадальнай культурамі. Іконкі, шахматы, амулеты і інш.

КУЛЬТУРА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА (ХIVVI СТ.СТ.). Агульная характарыстыка. Палітычнае жыццё беларускіх зямель у складзе ВКЛ і яго ўплыў на развіццё культурнага працэсу. Роля Крэўскай уніі ў жыцці народа. Фарміраванне беларускай народнасці. Рэфармацыя. Асаблівасці рэнесанснай культуры Беларусі. Кнігадрук. Рэфармацыйна-гуманістычныя ідэі Ф.Скарыны, С.Буднага, В.Цяпінскага, А.Волана.

Асвета. Манастырскія, прыватныя, рамесныя школы. «Сем навук» як сістэма асноўных прадметаў. Каталіцкія кафедральныя школы. Школы праваслаўных брацтваў. Навучанне ў еўрапейскіх універсітэтах.

Горадабудаўніцтва. Развіццё планіровачнай структуры гарадоў. Замкі, іх абарончая і адміністратыўная роля, мастацкія вартасці. Два тыпы размяшчэння на рэльефе. Готыка як архітэктурны стыль. Цэрквы-крэпасці. Барока, яго ранні перыяд у Беларусі.

Выяўленчае мастацтва Беларусі ХVVI ст.ст. Сацыяльны статус беларускіх майстроў, іх аўтарытэт праца ў Польшчы. Фрэскавыя роспісы. Іканапіс ХVVI ст.ст. Жанр партрэту. Суіснаванне традыцый візантыйскага абраза і еўрапейскай алтарнай карціны. Фарміраванне свецкага партрэта сарамацкага тыпу. Дзейнасць прыдворных мастакоў. Кнігадрук і графіка.

Скульптура. Дэкаратыўна-прыкладная творчасць. Помнікі візантыйскай і каталіцкай традыцыі. Сакральная і свецкая скульптура. Надмагіллі. Сацыялізацыя мастацкіх рамёстваў. З’яўленне прафесійных цэхаў.

Мастацтва кнігі ў ВКЛ. Інкунабулы на Беларусі. Мсціслаўскае, Полацкае, Лаўрышаўскае, Жыровіцкае евангеллі. Смаленскі псалтыр.

КУЛЬТУРА ЧАСОЎ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ(ХVІІ-ХVІІІСТ.СТ.). Брэсцкая унія. Узмацненне нацыянальна-рэлігійнага прыгнёту. Выцясненне беларускай мовы. Розныя тыпы культур – мастацкая, шляхецкая, горада і вёскі, праваслаўных брацтваў і інш. Мецэнацтва.

Архітэктура ХVІІ-ХVІІІст.ст. Барочныя асаблівасці беларускай архітэктуры. Помнікі “віленскага барока”. Культавае драўлянае дойлідства. Палацава-паркавае будаўніцтва.

Выяўленчае мастацтва Рэчы Паспалітай. Скульптура. Фалькларызацыя іканапісу. Сарамацкі партрэт і яго асаблівасці. Партрэты магнатаў. Галерэя партрэтаў Радзівілаў. Манументальны жывапіс.

Беларускі тэатр, музыка ХVІІ-ХVІІІст.ст.. Школьныя тэатры брацтваў, езуіцкіх калегій, лялечны тэатр “батлейка”, прыгонныя тэатры. Тэатр Уршулі Радзівіл. Беларуская музыка ХVІІІст. Развіццё музыкі ў сусветным кантэксце. Ян Голанд. Эрнэста Ванджура. Міхал Казімір Агінскі. Восіп Казлоўскі. Мацей Радзівіл.

КУЛЬТУРА ЧАСОЎ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ (ХІХ СТ.) Віленскі універсітэт. Пачаткі навуковага беларусазнаўства. Літаратурны рух. З'яўленне звестак пра Беларусь на старонках рускага перыядычнага друку. Развіццё этнаграфіі. Фарміраванне беларускай нацыі. Нераўнамернае развіццё беларускай культуры.

Горадабудаўніцтва і архітэктура. Палацы-сядзібы. Фарміраванне архітэктуры класіцызму.

Беларускі жывапіс ХІХст. Батальны, гістарычны жанр, нацюрморт, бытавая карціна. Творчасць Я.Дамеля, В.Ваньковіча, В.Дмахоўскага. навучанне беларускіх мастакоў у Пецярбурзе і Вільні. Графік Н.Орда. Наш зямляк І. Хруцкі і яго творчасць. Сімвалізм твораў Ф. Рушчыца. К. Альхімовіча.

КУЛЬТУРА ХХ СТАГОДДЗЯ. Культура перыяду нацыянальнага Араджэння (1902-1921). Размах беларусазнаўства. Друк і перыёдыка. Дзейнасць выдавецтваў і іх прадукцыя. Газета «Наша ніва» як трыбуна нацыянальнай мастацкай думкі. Шматслойнасць мастацкай культуры. Узаемадзеянне прафесійнага і народнага мастацтва.

Жывапіс пачатку ХХ ст. Пейзажы Б.Бялыніцкага-Бірулі, С.Жукоўскага. Бытавы жывапіс Я.Кругера, Ю.Пэна, Я.Альпяровіча. Развіццё мадэрнізму. К.Малевіч. М.Шагал.

Мастацтва 2-й паловы ХХ ст. Творчасць М.Савіцкага, В.Грамыкі, І.Стасевіча, Л.Шчамялёва, Г.Вашчанкі, А.Марачкіна, Н.Шчаснай і інш. Гграфікі – А.Кашкурэвіч, В.Шаранговіч, Л.Асецкі, У. і М.Басалыгі, М.Купава, Г. і М.Паплаўскія, А.Лось. Псіхалагізм манументаьлнай і станкавай скульптуры: А.Анікейчык, С.Вакар, Л.Гумілеўскі, І.Місько і інш.

Тэатр. Музыка. Кіно. БДТ-І і Е.Міровіч. БДТ-ІІ. У.Галубок і вандроўны тэатр. Стварэнне “Белдзяржкіно”. Ю.Тарыч – пачынальнік беларускага кіно. Экранізацыя беларускай прозы. Творчасць М.Чуркіна, А.Туранкова, М.Аладава, У.Скарабагатава. Беларуская студыя оперы і балета.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconСемінар рассяленне славян. Першыя дзяржавы-княствы на тэрыторыі беларусі ў IX – пач. ХІІІ стст
Палітычная гісторыя Полацкага княства ў ІХ – ХІІ стст. Барацьба супраць крыжакоў ў пач. ХІІІ ст

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г
Феадальная раздробленасць на беларускіх землях (ХІІ – першая палова ХІІІ стст.)

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconУрок-памяць
Мэта: -спрыяць аднаўленню І пашырэнню ведаў вучняў пра ўзаемадзеянне лтітаратуры І гісторыі; пранекаторыя моманты з гісторыі Полацкага...

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні да дыф заліку па «Гісторыі Беларусі»1
Асаблiвасцi развiцця населеных месц на беларускіх землях у XIII – першай палове xv стст. Магдэбургскае права

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconПытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы І права Беларусі. Праблемы айчыннай гісторыка-прававой навукі (прычыны І перыяд узнікнення дзяржаўнасці...

Пытанні да заліку па гісторыі культуры беларусі культура эпохі полацкага княства (Х-ХІІІ ст. Ст.) iconСтудэнт: фітік выкладчык: Галянок М. А
Беларусі было Полацкае княства. Найбольшай магутнасці яно дасягнула ў ХІ ст. У сярэдзіне ХІІІ ст пачало фарміравацца Вялікае Княства...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка