Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
НазваІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка3/3
Дата канвертавання21.11.2012
Памер318.01 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3
Беларуская літаратура

V клас

Ветразі: кн. для пазакл. чытання ў 5 кл. / уклад. Л.К. Цітова. — Мінск: Полымя, 2000.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Лявонава, П.І. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 5 клас / П.І. Лявонава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Руцкая, А.В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А.В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Смыкоўская, В.І. Беларуская літаратура ў 4 класе / В.І. Смыкоўская. — Мінск: Нар. асвета, 2003.


VI клас

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Лявонава, П.І. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры, 6 клас / П.І. Лявонава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Руцкая, А.В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А.В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Смыкоўская, В.І. Беларуская літаратура, 6 клас: рознаўзроўневыя заданні / В.І. Смыкоўская. — Мінск: Аверсэв, 2005.


VII клас

Вытокі: хрэстаматыя для пазакл. чытання ў 6 кл. / склад.: М.А. Лазарук, Т.У. Логінава, А.Р. Сігаева. — Мінск: Ураджай, 1999.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Логінава, Т.У. Беларуская літаратура ў 7 класе / Т.У. Логінава, Т.І. Мароз. — Мінск: Сэр-Віт, 2005.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура, 7 клас: тэставыя і тэматычныя заданні / П.І. Лявонава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Пашук, В.П. Беларуская літаратура, 7 клас: заданні для тэматычнага кантролю: у 2 ч. / В.П. Пашук. — Мінск: Лімарыус, 2003.

Руцкая, А.В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А.В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.


VIII клас

Ад роднае зямлі: зб. тв. для пазакл. чытання ў 7 кл. / уклад.: П.І. Лявонава, І.М. Слесарава. — Мінск: Універсітэцкае, 1999.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Карухіна, В.А. Урокі беларускай літаратуры ў 8 класе / В.А. Карухіна, П.І. Лявонава, І.М. Слесарава. — Мінск: Маст. літ., 2006.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура, 8 клас: тэставыя і тэматычныя заданні / П.І. Лявонава, І.М.Слесарава. — Мінск: ТэтраСістэмс, 2005.

Мяжэвіч, В.А. Пазакласная праца па беларускай мове і літаратуры / В.А. Мяжэвіч, В.А. Буланда. — Мінск: Аверсэв, 2007.

Руцкая, А.В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А.В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.


ІX клас

Беларуская літаратура: тэсты. 10 клас / склад.: Г.С.Гарадко [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2001.

Верціхоўская, В.У. Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе / В.У. Верціхоўская, М.І. Верціхоўская. — Мінск: Аверсэв, 2006.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання ў 9 кл. / уклад. В.В. Кушнярэвіч. — Мінск: Маст. літ., 2005.

Коўтун, В.М. Стала песняю ў народзе: асоба і творчасць Цёткі ў кантэксце станаўлення беларускай класікі / В.М. Коўтун. — Мінск: Нар. асвета, 2000.

Ляшук, В.Я. Вывучэнне творчасці Адама Міцкевіча ў школе / В.Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2003.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах, 9 клас / П.І. Лявонава, Л.Я. Цвірко. — Мінск: Універсалпрэс, 2006.

Навуменка, І.Я. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ў школе / І.Я. Навуменка, Т.І. Мароз. — Мінск: Беларус. навука, 2001.

Руцкая, А.В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А.В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.


X—XІ класы

Беларуская літаратура: дапам. для 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А.І. Бельскі [і інш.]; пад рэд.А.І. Бельскага, М.А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Беларуская літаратура: дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А.І. Бельскі [і інш.]; пад рэд.А.І. Бельскага, М.А. Тычыны. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.

Адамовіч, Г.Я. З крыніц сусветнай літаратуры / Г.Я. Адамовіч. — Мінск: БелЭн, 1998.

Бельскі, А.І. Беларуская літаратура, ХІ—ХХ стст.: дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А.І. Бельскі [і інш.]. — Мінск: Аверсэв, 2001.

Бельскі, А.І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцей (80—90-я гг.) / А.І. Бельскі. — Мінск: Нар. асвета, 1997.

Бельскі, А.І. Сучасная літаратура Беларусі / А.І. Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2000.

Бельскі, А.І. Краса і смутак / А.І. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія / П. Васючэнка. — Мінск: Маст. літ., 2000.

Герцык, А.В. Літаратура народаў свету ў школе / А.В. Герцык. — Мінск: Новыя веды, 2007.

Грамадчанка, Т.К. Беларуская літаратура: школьныя творы: кароткі змест і аналіз / Т.К. Грамадчанка. — Мінск: Аверсэв, 2006, 2008, 2009.

Жуковіч, М.В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М.В. Жуковіч. — Мінск: Аверсэв, 2007.

Ішчанка, Г.М. Уладзімір Караткевіч у школе / Г.М. Ішчанка. — Мінск: Аверсэв, 2002, 2005.

Літаратура народаў свету, ХХ стагоддзе: хрэстаматыя для 11-га кл. агульнаадукац. шк. / склад.: Е.А. Лявонава, Л.П. Баршчэўскі. — Мінск: Крыніца, 1999.

Лявонава, Е.А. Агульнае і адметнае: творы беларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнай літаратуры / Е.А. Лявонава. — Мінск: Маст. літ., 2003.

Лявонава, Е.А. Плыні і постаці: з гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ—ХХ стагоддзя / Е.А. Лявонава. — Мінск: Крыніца, 1998.

Лявонава, П.І. Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах, 10 клас / П.І. Лявонава, М.У. Грынько, М.В. Савіцкі. — Мінск: Універсалпрэс, 2007.

Ляшук, В.Я. Беларуская літаратура: тэсты. 11 клас / В.Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2001.

Ляшук, В.Я. Іван Мележ у школе / В.Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2002, 2005.

Ляшук, В.Я. Вывучэнне творчасці Янкі Брыля ў школе / В.Я. Ляшук. — Мінск: Аверсэв, 2004.

Максімовіч, В.А. Шыпшынавы край: старонкі беларускай літаратуры 20—30-х гг. ХХ ст. / В.А. Максімовіч. — Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2002.

Мішчанчук, М.І., Беларуская літаратура ў 11 класе / М.І. Мішчанчук, Г.Я. Адамовіч. — Мінск: Універсітэцкае, 2001.

Руцкая, А.В. Пазакласная праца па беларускай літаратуры / А.В. Руцкая. — Мінск: Маст. літ., 2000.


У выпадках, калі прапанаваных для вывучэння мастацкіх тэкстаў і матэрыялаў для арганізацыі пазакласнай працы па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура” недастаткова, рэкамендуецца звяртацца да серыі “Школьная бібліятэка” і інтэрнэт-рэсурсаў на сайтах:

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: http://nlb.by;

газеты «Літаратура і мастацтва»: www.lim.by;

літаратурных музеяў Беларусі: http://litmuseums.iatp.by;

Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я.Купалы: www.kupala-theatre.by;

Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі: http://rtbd.of.by;

конкурсу “Буслік”: http://www.bakonkurs.


Вядучы інспектар упраўлення агульнай

сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі

Рэспублікі Беларусь І.У. Булаўкіна


Начальнік упраўлення агульнай сярэдняй

адукацыі Міністэрства адукацыі

Рэспублікі Беларусь Ю.І. Гладкоў


Дырэктар навукова-метадычнай установы

“Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства

адукацыі Рэспублікі Беларусь Г.У. Пальчык


1   2   3

Падобныя:

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пачатковая школа
Вучэбныя заняткі ў 2012/2013 навучальным годзе для вучняў І—iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пачатковая школа
Вучэбныя заняткі ў 2012/2013 навучальным годзе для вучняў І—iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пачатковая школа
Вучэбныя заняткі ў 2012/2013 навучальным годзе для вучняў І—iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пачатковая школа
Вучэбныя заняткі ў 2012/2013 навучальным годзе для вучняў І—iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пачатковая школа
Вучэбныя заняткі ў 2012/2013 навучальным годзе для вучняў І—iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2009/2010 навучальнага года
Навучальны год у агульнаадукацыйных установах пачынаецца 1 верасня І завяршаецца 31 мая. На працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2011/2012 навучальнага года
Вучэбныя заняткі ў 2011/2012 навучальным годзе для вучняў І–iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2011/2012 навучальнага года
Вучэбныя заняткі ў 2011/2012 навучальным годзе для вучняў І–iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2011/2012 навучальнага года
Вучэбныя заняткі ў 2011/2012 навучальным годзе для вучняў І–iv класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляюцца з 1 верасня...

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2009/10 навучальнага года пачатковая школа арганізацыя адукацыйнага працэсу
Навучальны год у агульнаадукацыйных установах пачынаецца 1 верасня І завяршаецца 31 мая. На працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка