Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !




НазваРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Дата канвертавання06.12.2012
Памер36.19 Kb.
ТыпКонкурс




Kod ucznia


Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012.


Шаноўны Гімназіст !

Мы рады сустрэць Цябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага думання. А самае важнае – не спяшайся. Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы адказы. На выкананне гэтай працы маеш 90 хвілін. Мы верым у твае магчымасці і жадаем поспехаў.


  1. Зрабi пераклад на беларускую мову.


Franciszek Bahuszewicz był poetą, prozaikiem i publicystą. Żył w XIX wieku. Brał udział w powstaniu styczniowym. Jest autorem przedmowy do własnego zbioru utworów „Dudka białoruska”. W wierszach i przedmowie nawoływał do szacunku dla języka białoruskiego i kultury białoruskiej.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


10 балаў


  1. Запішы поўныя назвы колькасных лічэбнікаў.



84- ..................................................................................................................

97- ..................................................................................................................


4 балы


  1. Дапоўнi. Можа быць толькi ветлiвая форма, не трэба пiсаць цэлага сказа.


Калi зробiм нейкую прыкрасць сябру то гаворым: .................................................................................................................................

З настаўнiкам беларускай мовы вiтаемся, гаворачы: ................................................................................................................................

Калi атрымаем ад бабулi падарунак, то кажам: .................................................................................................................................

Пры развiтаннi з настаўнiкам кажам: .................................................................................................................................

Калi просiм, каб нам тата дапамог, то гаворым: .................................................................................................................................

5 балаў

  1. Дапiшы iмёны i прозвiшчы аўтараў пад тэкстамi.


«Не з тымi пайшоў i дарогай не той.

Дарэмна дарога прасiла:

«Чакай.

Азiрнiся.

Падумай.

Пастой.»

Вяла невядомая сiла.


Дарозе казаў: «Ты не тая. Маўчы».

Нi д'яблу не верыў, нi Богу-

I крочыў, i крочыў

удзень i ўначы,

Пакуль не адолеў дарогу.»

(Аўтар: .....................................................)


«Жыццё- бы той гасцiнец, па якiм праходзiм вярсту за вярстою.

Губляемся памiж гоняў жыцця каласiстага i прыпыняемся, заварожаныя, ля кветкi першага кахання. Спяшаемся далей, не сарваўшы яе, бо здаецца нам, што сустрэнем яшчэ прыгажэйшую.»

(Аўтар: .....................................................)


«Дарогi, дарогi, дарогi...

Раскiнуў па свеце вас лёс!

Пусцiў у чужыя парогi,

На плечы ўскiнуўшы воз.»

(Аўтар: .....................................................)

6 балаў


5. Дапоўнi. Дарога для аўтараў тэкстаў з’яўляецца: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 балы


6. Напiшы сяброўцы найлепшыя пажаданнi з нагоды дня нараджэння.

Павiнны выступiць такiя элементы, як: каму складаеш пажаданнi, з якой нагоды, чаго жадаеш, хто жадае.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 балы


7. Прачытай твор Масея Сяднёва i адкажы на пытаннi, якiя знаходзяцца пад тэкстам.

Айчына

«Я апынуўся зноў на беразе другiм,

што стаўся мне айчынаю адзiнай.

Я прысягнуў яму жыццём маiм

i песняю маёю лебядзiнай.


Я здабываў цябе за пядзяй пядзь.

Ты цвёрдаю навукаю мяне вучыла.

Не лёгка мне было цябе прыняць,

Яшчэ цяжэй- назваць сваёй айчынай.

Бо iншая, бацькоўская мая

Бесперастанку бiла ў маё сэрца.

«Пакiнуў лёгка Бацькаўшчыну я»-

мо скажа хто. Не верце!

Лячыўся ад яе як толькi мог.

Праз сон яе не раз я клiкаў.

Яна i сёння дзесь у тайнiкох

ляжыць пакутаю вялiкай. (...)»



  1. Дзе Масей Сяднёў напiсаў гэты твор?

............................................................................................................................2. Якая краiна стала «айчынаю адзiнай»?

............................................................................................................................

  1. Што абазначаюць словы- «песняю маёю лебядзiнай»?

........................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Якую краiну лiрычнае «я» называе «бацькоўскай»?

............................................................................................................................

8 балаў


8. Дапоўнi сказы займеннiкамi.


Мама купiла мне новую куртку. ........ нiколi не шкадуе грошай на маю вопратку. Брат дапамог мне ў падрыхтоўцы да кантрольнай. ....... заўсёды гатовы мне дапамагчы. Я з сяброўкай была ў Варшаве. ................ там купiлi сабе многа цiкавых рэчаў.

6 балаў


9. Дапоўнi сказы, у якiх гаворыцца пра жыццё i творчасць Янкi Купалы.


Янка Купала напiсаў паэму .................................. .

Паэт нарадзiўся ў .................. стагоддзi.

Першы надрукаваны верш Янкi Купалы, гэта ........................... .

6 балаў

10. Дапiшы лiтары, якiх не хапае.


На зямлi ёсць нямала цудоўных тварэнняў прыроды, якiя сталi сiмваламi цэлых краiнаў.

Сiмвалам жа Беларусi i Пол...шчы з'яўляецца Белавежская пушча- бадай, самы вялiкi i стары лясны абшар у цэнтрал...най Еўропе, дзе захавалiся амал... у некранутым стане i гонкiя, аж да воблакаў, бары, i магутныя векавыя дубровы, i светлыя бярозавыя гаi, i змрочныя нават у сонечныя днi яловыя нетры.

Восем стагоддзяў назад у глухiх навакол...ных мясцiнах гаспадарыла ваяўнiчае непакорнае племя яцвягаў. Яцвягi былi спрактыкаваныя паляўнiчыя, збiралi з борцяў пчалiны мёд.

4 балы





Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2010/2011. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка