Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас
НазваДадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас
Дата канвертавання06.12.2012
Памер21.12 Kb.
ТыпДокументы
ДАДАТКОВЫЯ СРОДКİ СУВЯ3İ ГРАМАТЫЧНЫХ ЧАСТАК У СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ (IX клас)


Тэхналопя ýзроýневай дыферэнцыяцьi


Мэты: стварыць умовы для засваення дадатковых сродкаý сувязi памiж часткамi складаных сказаý; садзейтчаць замацаваннкi асноýных сродкаý сувязi ý сказе; аýтэматызаваць веды пра вiды складанага сказа; стварыць сiтуацыю для развцiця камуткатыýных здольнасцей вучняý; арганiзаваць сiтуацыю для самаацэнкi вучнямi вынiкаý сваей працы на ýроку.


Падручнiк: Беларуская мова: Вучэб. дапам. для 9-га кл. шк. з рус. м-вай навучання / Н. М. Гардзей i iнш. — Мн.: НМЦэнтр, 2000.

Урок-практыкум

Прыёмы дзейнасцi настаýннiа

Арганiзацыя работы па ýводным кантролi ведаý, Тлумачэнне новага матэрыялу, праца з падручннiам, самакантроль, узаемакантроль, кансультаванне вучняý

Пазнавальныя пытаннi i заданнi

1 . Адкажыце, што вы ведаеце пра складаны сказ. 2. Выберыце з прапанаваных сказаý складаныя. 3. Прачытайце правiла на с. 33 — 34. 4. Выканайце тэст на асэнсаванне тэмы. 5. Самастойна выканайце рознаýзроýневыя заданнi. 6. Праверце, як ваш таварыш зразумеý i засвоiý вывучаемы матэрыял. 7. Зрабцiе высновы пра дадатковыя сродкi сувязi ý складаным сказе

Арганiзацыя дзейнасцi вучняý

Вывучаюць тэарэтычны матэрыял, выконваюць практычную работу, ажыццяýляюць самакантроль i ýзаемакантроль

Лiнгвнлычныя паняццi i тэрмiны

Дадатковыя сродкi сувязi структурны паралелiзм, агульныя члены для ycix частак складанага сказа, трывальныя i часавыя формы дзеясловаý-выказiнкаý састаýных частак


Ход урока


I.Аргашзацыйная частка.

II. Аб'яýленне тэмы i мэты ýрока.

III. Праверка дамашняга задання (практ. 32).

IV. Актуалацыя раней вывучанага ма­тэрыялу.

1. Выпiшыце з прапанаваных сказаý скла­даныя.

а) Песняй вясны лебядзiнаю, скiнуýшы зiмнiя чары, шэпчуцца явар з калтаю у сумнай долiiе над ярам.

б) Не верце, калi хто скажа, што хоцъ адна дарога ý жыццi лёгкая.

в) Заснулi навокал лясы i амгаары, i ме­сяц укрыýся ý шэрыя хмары.

2. Назавiце асноýныя сродкi сувязi ý складаных сказах.

3. Пабудуйце схемы складаных сказаý.

V. Тлумачэнне новага матэрыялу.

1. Парадак размяшчэння частак складанага сказа.

2. Трывальныя i часавыя формы дзеясловаý-выказiнкаý састаýных частак.

3. Указальныя словы.

4. Агульныя члены для ycix частак складанага сказа.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconТэма: Знакì прыпынку ý складаных сказах з рознымì вìдамì сувязì частак
Знìшчаць, напìсаннае, каска, загадка, нìска, збярох, вунук, саламянныя, развìваца, нездзекваýся, лягенда, бясмерце, сбìраюсь, с устаноý,...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconТэма. Знакі прыпынку ў складаных бяззучнікавых сказах. Мэта
Мэта. Пазнаёміцца І вывучыць правілы пастаноўкі працяжніка ў сказах; асэнсавана працаваць з матэрыялам падручніка; развіваць культуру...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconПлан-канспект урока па беларускай мове Клас: 11 Настаўнік: Кісель В. А. Тэма : Двукроп’е ў бяззлучнікавых складаных сказах (бсс)
Бсс, ІХ будову, сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі, ролю ў тэксце, умовы пастаноўкі двукроп’я ў бсс

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconЗадача : стварэнне добразычлівай рабочай атмасферы; наладжванне кантакту з аўдыторыяй
Тэма: “ Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, перабудова ІХ у іншыя граматычныя структуры”

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас icon8 клас Тэма: Беларуская вёска ў др п. 17 – п п. 18 ст. Мэты І задачы ўрока: вызначыць асноўныя прычыны заняпаду на беларускіх вёсках; ахарактарызаваць асноўныя І дадатковыя павіннасці сялян
Мэты І задачы ўрока: вызначыць асноўныя прычыны заняпаду на беларускіх вёсках; ахарактарызаваць асноўныя І дадатковыя павіннасці...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconПраект праблема:"Ахова І фармаванне здароўя вучняў". Мэта
Мэта: стварыць неабходныя ўмовы для напісання праекта па тэме “Утварэнне складаных сказаў з рознымі спосабамі сувязі частак, уключэнне...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconСшытак на друкаванай аснове як састаўная частка вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове (8 клас)
Адукацыйны патэнцыял рабочага сшытка ўяўляе сабой сукупнасць навуковай, дыдактычнай І псіхолага-педагагічнай састаўных частак, якія...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconДыферэнцыяцыя в-ф у словах, сказах. Задачы
Вера перайшла у восьмы клас. У веры свята. На стале смачныя вафлі І халва. Ваня прынес фінікі. Мама купіла цукеркі І булачкі. Валя...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconТэма: Камунікатыўныя схемы. Вызначэнне кампазіцыйных частак тэксту. Мэта
Мэта: Узнавіць ў памяці значэнне такіх паняццяў кампазіцыя; удасканальваць уменні І навыкі пры падзеле тэксту на часткі І абзацы,...

Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас iconТэма. Сінтаксічныя прыметы І будова складаных бяззлучнікавых сказаў Мэта
Мэта. Ведаць сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых складаных сказаў, ІХ будову; умець знаходзіць бяззлучнікавыя сказы ў тэксце; будаваць...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка