На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної
НазваНа виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної
старонка1/9
Дата канвертавання30.10.2012
Памер1.34 Mb.
ТыпЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Аналіз

науково-методичного забезпечення

навчально-виховного процесу у закладах освіти району

у 2010-2011 н.р.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, на основі діагностування педагогічної майстерності, у відповідності з Положенням про районний (міський) методичний кабінет, методична служба відділу освіти у 2010-2011 н.р. спрямувала свою діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Реалізація основних принципів модернізації освіти шляхом впровадження освітніх технологій, які базуються на інтегрованих підходах».

Методисти РМК відділу освіти впроваджували нові сучасні форми роботи, зосереджували увагу на якісному рівні їх проведення. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювали, надавали їй актуальності та практичного спрямування.

Зміни, які відбуваються в соціальній сфері життя, сприяють появі в сучасній освіті нових ідей та концепцій. Проявом такої зміни є переорієнтація освітньої системи на формування компетентної учнівської молоді та надання якісних освітніх послуг.

Процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.

У РМК працює 6 методистів, 1 бібліотекар, 1 методист, який відповідає за роботу психологічної служби в районі, 1 секретар. У структурі РМК діє НМЛКТ, в якій працює 4 працівника (3,5 штатні одиниці). Весь РМК організовує методичну та науково-дослідну роботу учителів району за різними напрямками. До управління структурними підрозділами методичної служби району залучено 99 вчителів-методистів та 98% педагогів, які мають звання «старший учитель.

Методистами РМК у 2010 році підготовлено і проведено: 107 семінарів, 41 конкурс, 111 інструктивно-методичну нарад, підготовлено 97 наказів і методичних рекомендацій, організовано роботу 6 творчих груп, проведено 21 районний майстер-клас та 5 майстер-класів у рамках конкурсу «Учитель року – 2011», проведено 31 виїзд у ЗНЗ району, 5 занять «Школи молодого вчителя», організовано 25 творчих звітів учителів, 5 засідань методичної ради, 2 круглих столи, участь у тематичних перевірках 52 шкіл, підготували 62 статистичних звіти. Працівники РМК взяли участь у 7 тренінгах, провели 1308 індивідуальних консультацій, 5 оглядів навчальних кабінетів та методичних кабінетів ЗНЗ, відвідали 43 відкритих уроки.

Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність 33 районних методичних об’єднань (далі РМО) учителів з базових дисциплін, днів методичної допомоги (далі ДМД), 2 науково-практичних семінари для керівників навчальних закладів та заступників директорів з навчальної роботи (з періодичністю засідань – 1 раз в семестр), 15 опорних шкіл , 6 шкіл ефективного педагогічного досвіду (вчителів математики і фізики, хімії, біології, початкових класів, економіки, іноземних мов), 5 творчих груп (вчителів української мови, математики, початкових класів, економіки, іноземних мов), районної школи молодого вчителя, «Школи кадрового резерву», «Школи молодого керівника», районного творчого клубу «Лідер».

Вся науково-методична робота в районі спрямована на реалізацію загальнорайонної методичної проблеми «Реалізація основних принципів модернізації освіти шляхом впровадження освітніх технологій, які базуються на інтегрованих підходах".

Авангардною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються районні методичні об'єднання. Підвищуючи ефективність уроку, формування життєвих компетенцій учнів в РМО працювали творчі групи. На засіданнях творчих груп були обговорені питання проведення інтерактивних уроків, реалізації принципу наступності між: дошкільною та початковою загальною освітою, охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні заклади. На високому науково – методичному рівні з теми: «Організація роботи з дітьми п’ятирічного віку не охоплених дошкільною освітою» на базі Дергачівської ЗШ №1 (директор Н.О. Зєнькова) для керівників закладів освіти був проведений семінар. Досвід роботи школи рекомендовано до поширення в районі та області. Популяризуючи навчання в початковій школі, здійснюючи пошук талановитих і обдарованих дітей, проводилися предметні тижні, під час яких вчителі РМО давали відкриті уроки, проводили свята з метою залучення учнів до винахідництва, творчості, формування в учнів здатності засвоювати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності, конкурси з метою формування в учнів розуміння важливості самооцінки власних можливостей.

Учителі методичних об'єднань постійно займаються самоосвітою, на засіданнях МО обговорюють методичні новинки. Проводячи районний диспут «Чи повинен вчитель вчитися?», вчителі відмітили, що рівень проведення уроків підвищується у тих вчителів, які навчаються, проходячи курси підвищення кваліфікації, вивчають та втілюють в практику ефективний педагогічний досвід, беруть активну участь у роботі Р(Ш)МО, у проведенні семінарів-практикумів, наукових конференцій. Для удосконалення професійної майстерності вчителів, було проведено семінар «Інтерактивні технології навчання та виховання» , за участю викладача НУА Пилипчатіної Л.М. Проведено ряд уроків із застосуванням інтерактивно-інноваційних форм роботи, з застосуванням новітніх технологій, використовуючи ІКТ.

Участь учителів у науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

У 2010-2011 н.р. вчителі району взяли участь у нарадах, семінарах «Науковий міст» з теми «Екологічні проблеми Харківщини».

На виконання наказу ГУОН від 24.12.2010 року № 698 «Про запровадження у 10-11 класах ЗНЗ Харківської області курсу за вибором «Ми господарі «Євро – 2012» запроваджено у 10-11 класах даний спецкурс.

Новопризначені керівники ЗНЗ Калашник О.А. (Дергачівська гімназія № 3), Околічний І.Ф. (Солоницівський колегіум), Безрук Ю.М. (Безруківський НВК) були активними слухачами обласного семінару для новопризначених директорів ЗНЗ.

Результатом науково-методичної роботи та її основних завдань, що здійснюються через: методичну раду, районні методичні об'єднання, семінари, «Школа молодого вчителя», «Школа кадрового резерву», творчий клуб «Лідер», день методичної допомоги, професійні конкурси «Учитель року», «Школа року», «Творчий звіт класних керівників», «Освіта Харківщини ХХІ ст.», конкурс творчих проектів з організації навчально-виховної роботи, педагогічні конференції, педагогічні читання тощо, – є усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу професійних компетенцій.

Підвищенню престижу професії педагога та виявленню справжніх майстрів своєї справи сприяє районний конкурс професійної майстерності «Учитель року».

Всього у конкурсі взяли участь 17 конкурсантів із 11 загальноосвітніх закладів, а саме:

у номінації « Початкові класи» - 10 учасників;

у номінації «Історія» - 3 учасники;

у номінації «Образотворче мистецтво» - 2 учасники;

у номінації «Німецька мова» - 1учасник;

у номінації «« Зарубіжна література» - 1 учасник.

Не брали участі у конкурсі 15 загальноосвітніх закладів. Пересічанська ЗШ, Русько-Лозівська ЗШ, Великопроходівська ЗШ не брала участь у конкурсі протягом останніх 5 років.

Найактивнішу участь у конкурсі взяли вчителі Вільшанської ЗОШ – 3 учасники.

Переможцями стали:

у номінації « Початкові класи»

 • Багас Н.В., НВК «Перлина» смт Солоницівка – І м

у номінації « Історія»

- Зуб Таліна Олексіївна, Вільшанська ЗШ – І м

у номінації « Образотворче мистецтво»

 • Любич Н.М., Дергачівська ЗШ № 1– І м

Документи переможців районного конкурсу :Багас Н.В., Зуб Т. О., Любич Н.М. були направлені до участі в обласному етапі конкурсу, де із за слабкої підготовки до конкурсу вони не набрали відповідної кількості балів для подальшої участі, а , отже, не отримали статусу – лауреат і не стали переможцями.

Чільне місце в структурі методичної роботи посідає районна методична рада, яка координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

На засіданнях Ради розглядались питання щодо покращення науково-методичної роботи в закладах освіти району, а саме:

 • Про організацію науково-методичної роботи районної методичної ради;

 • Про хід реалізації науково-методичної проблеми «Реалізація основних принципів модернізації освіти шляхом впровадження освітніх технологій, що базується на інтегрованих підходах»;

 • Науково-методичний супровід щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та Малої олімпіади з математики та природознавства на 2010-2011 н.р.

 • Про стан діяльності опорних закладів

 • Про участь у районному етапі виставки-ярмарку педагогічних ідей і технологій. Схвалення робіт для подання на обласний етап;

 • Вплив курсової підготовки на професійну майстерність вчителя;

 • Стан методичної роботи закладів освіти різного типу;

 • Про схвалення досвіду роботи вчителів-методистів та вихователів-методистів, які атестуються у 2011 році;

 • Про діяльність соціально-психологічної служби РМК та РМО психологів.


Для підвищення професійної майстерності вчителів в районі спланована чітка система роботи.

Протягом 2010-2011 н.р. підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, планового показника Головного управління освіти і науки ХОДА та заявок закладів освіти.

У І семестрі 2010-2011 н.р. пройшли курсову підготовку при КВНЗ «ХАНО» 69 педагогічних працівника, прослухали тематичні спецкурси 151 вчитель. У ІІ семестрі 2010-2011 н.р. пройшли курсову підготовку при КВНЗ «ХАНО» 111 педагогічних працівника, прослухали тематичні спецкурси 201 вчитель. При університеті менеджменту освіти м.Києва пройшли курси 5 осіб. З них – 2 директора: Клименова Л.В.,та Околічний І.Ф., 1 - завідувач РМК відділу освіти – М.І.Живолуп, 1 – головний спеціаліст – Сафарова І.В., 2 – методиста РМК: Клочко Г.Г., Островерх О.І.

1 вчитель (Омельченко Т.А., Пересічанська ЗШ) пройшов курси підвищення кваліфікації з економіки на базі Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна.

1 методист РМК відділу освіти у квіті 2011 року на базі університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України пройшов навчання за каскадним методом.

За участю викладачів КВНЗ «ХАНО» 16-17 лютого 2011 року за темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення моніторингових досліджень» було проведено на базі Малоданилівського ліцею спецкурс для 27 педагогічних працівника району.

Після закінчення курсів своєчасно подають звітну інформацію такі заклади: Вільшанська ЗШ (директор Л.М. Михайлусь), Солоницівська ЗШ №2 (директор А.О. Войтенко), Токарівський НВК (директор Р.П. Хоменко). Не звітують Слатинський НВК (директор В.В. Євдокимова), Солоницівська гімназія №3 (директор Т.М.Вєхова), Малоданилівський ліцей ( директор С.П.Катасонова), Безруківський НВК ( директор Ю.М. Безрук), Дергачівський ліцей №2 (директор О.П. Остапенко), Дергачівська гімназія №3 (директор О.А. Калашник), Солоницівський колегіум (директор І.Ф.Околічний).

Не виконав план проходження курсової підготовки Безруківський НВК (директор Ю.М. Безрук) – напрямок – бібліотекарі.

Серед колективних форм методичної роботи найбільш поширеним серед вчителів залишається районне методичне об’єднання. Беручи участь у роботі шкільних, районних методоб’єднань, підвищують свою професійність 61,7% опитаних вчителів. Не надто популярними формами групової методичної роботи є творчі групи, школи педагогічної майстерності (7,9%). Серед інших форм підвищення рівня професійної майстерності було названо школу молодого вчителя, школу перспективного педагогічного досвіду, участь у конкурсі «Вчитель року» (загалом 3,2%)В Дергачівському районі функціонує 27 загальноосвітніх навчальних закладів, серед яких 2 гімназії, 2 ліцея, колегіум, 6 НВК, 16 ЗНЗ, 2 ПНЗ; зростає кількість учнів, які навчаються в профільних класах.
У 2010-2011 н.р. функціонувало 35 профільних класів, де навчалося 563 учні.

В районі створено каталог програм варіативної складової, в якому зазначено багато різних спецкурсів, курсів за вибором та факультативів з усіх навчальних предметів.

Профільне навчання старшокласників у районі здійснюється за всіма напрямами передбаченими Концепцією профільного навчання.Залежно від попиту учнів, перевага була надана профілю української філології (146 учнів-17%), (Дергачівська гімназія №3, Пересічанська ЗШ, Солоницівський колегіум, Вільшанська ЗШ, Черкаськолозівська ЗШ, Дворічнокутянська ЗШ), біолого-хімічному – 12%, історичному – 9%. Солоницівський колегіум впроваджує профіль іноземної філології. Математичний профіль впроваджують у Дергачівській ЗШ №1 та Дергачівській гімназії №3, фізико-математичний профіль – в 11 класі Дергачівської гімназії №3.

За універсальним профілем працюють 14 класів , в яких навчалося 211 учнів, що складає 24% . За універсальним профілем працюють: Подвірський НВК, Великопроходівська ЗШ, Протопопівський НВК, Токарівський НВК, Козачолопанська ЗШ, Безруківська ЗШ, Слатинський НВК.

Одним із шляхів реалізації профільного навчання є поглиблене вивчення предметів. В нашому районі кількість учнів, які поглиблено вивчають навчальні предмети в цьому році становить:Динаміка розподілу поглибленого вивчення предметів така:Перевагу учні віддають поглибленому вивченню англійської мови та економіки. І як результат маємо, що в тих закладах де поглиблено вивчаються предмети є переможці ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (Пересічанська ЗШ, Дергачівський ліцей №2 – з економіки)


У районі діє Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Дергачівського району.

Всього в установах освіти району встановлено 460 персональних комп’ютери. У навчальному процесі використовується 39 НКК, що нараховує 350 ПК. Для підтримки управлінської діяльності використовується – 110 ПК.

Поступово заклади освіти забезпечуються мультимедійною технікою. Сьогодні в закладах освіти :

- ноутбуків-7

- проекторів – 12

- інтерактивних дошок - 6

Однією із найважливіших задач інформатизації є забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів. Так, Дергачівська ЗШ №1, Вільшанська ЗШ, Подвірський НВК, Солоницівська гімназія №3 долучилися до впровадження освітньої мережі «Щоденник.ua».

Кожна школа має власний WEB-сайт, на яких цікаво і широко висвітлюється життя освіти закладу . Однак, аналіз роботи сайтів показує, що регулярне оновлення відбувається не на всіх сайтах. Регулярно оновлюються сайти таких ЗНЗ: Дергачівська ЗШ № 1 (1-2 рази на тиждень), Дергачівська гімназія № 3, Козачолопанська ЗШ, Вільшанська ЗШ, Прудянська ЗШ, Черкаськолозівська ЗШ, Ветеринарна ЗШ, Цупівська ЗШ, Полівська ЗШ.

Рідше, ніж 1 раз на місяць: Солоницівська ЗШ №2, Солоницівський НВК «Перлина», Малоданилівський ліцей, Пересічанська ЗШ, Солоницівська гімназія № 3, Русько-Лозівська ЗШ, Великопроходівська ЗШ, Безруківський НВК, Дворічнокутянська ЗШ.

Давно не оновлювався сайт у таких ЗНЗ: Солоницівський колегіум (останнє оновлення 07.12.2010 р.), Слатинський НВК (21.12.2010р.), Подвірський НВК (01.12.2010), Токарівський НВК (06.01.2011 р.)

Також мають місце порожні сторінки на сайтах таких ЗНЗ, як: Солоницівська ЗШ№2, Козачолопанська ЗШ, Прудянська ЗШ, Вільшанська ЗШ, Русько-Лозівська ЗШ, Безруківський НВК, Ветеринарна ЗШ.

В результаті цілеспрямованої діяльності відділу освіти, районного методичного кабінету, закладів освіти району у 2010-2011 навчальному році спостерігається ріст у впровадженні інноваційних технологій у практику роботи педагогічних колективів, окремих педагогів.

Навчання педагогічних працівників за програмою «Intel@ Навчання для майбутнього» здійснювалися протягом року завідувачем НМЛКТ РМК відділу освіти І.О.Філь, яка їх організувала на базі навчально-методичної лабораторії комп’ютерних технологій для вчителів Дергачівської вечірньої (змінної) ЗШ та Русько-Лозівської ЗШ та на базі Пересічанської ЗШ.

У закладах вже накопичено певний досвід практичного використання комп’ютерів для супроводу навчального процесу при вивченні дисциплін. Серед напрямків застосування інформаційних технологій у позаурочний час слід виділити використання комп’ютерних засобів під час роботи гуртків та факультативів, підготовки та проведення виховних заходів. В закладах освіти організоване гурткова робота учнів через гуртки. Це «Юний інформатик», «Алгоритм», «Сходинки до інформатики» (Ветеринарна ЗОШ, Цупівська ЗОШ), «Основи комунікаційних технологій» (Великопроходівська ЗОШ), «Вступ до інформатики» (Токарівський НВК), «Комп’ютер і кіно» (Дергачівський ліцей №2), «Основи інформаційних технологій», «Основи програмування», (Дергачівська гімназія №3, Вільшанська ЗОШ), «Основи інформатики» (Прудянська ЗОШ), «З комп’ютером на «ти» (Слатинський НВК), «Фотошоп» (Пересічанська ЗОШ), «Світ інформатики» (Малоданилівський ліцей), факультативне навчання у Черкаськолозівській ЗОШ.

Для керівників та координаторів експериментальних майданчиків дошкільних та загальноосвітніх закладів області на базі НВК «Перлина» з теми «Створення умов для розвитку дитячої обдарованості: системний підхід» на високому науково – методичному рівні було проведено обласний семінар.

Станом на 25 травня 2011 року в районі працює 766 педагогічних працівника. З них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 285 педагогічних працівника, що становить 37,2%, «спеціаліст І категорії» – 196 (25,6%), «спеціаліст ІІ категорії» – 79 (10,3%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 118 (15,4%), 88 працюючих не мають відповідної освіти, а отже, не підлягають атестації. Мають педагогічне звання «Старший учитель» – 98 чоловік, «Вчитель методист» – 99 чоловік.

Методичний кабінет працює над підвищенням ролі вчителя в роботі з обдарованими дітьми.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2010-2011 н.р. взяли участь 1074 учні із 23 ЗНЗ району.

За результатами проведення ІІ етапу з базових дисциплін призові місця посіли 259 учні, з них : І місця – 67 учнів, ІІ місця –89 учнів, ІІІ місця – 103 учні. Кількість переможців становить 24 % від загальної кількості учасників (у 2007-2008 н.р. – 27%, 2008-2009-21%, 2009-2010-25%).

Проведено Малу олімпіаду для учнів 4 класів з математики, природознавства та української мови, в яких взяли участь з математики – 30 учнів, з української мови – 20 учнів, з природознавства – 25 учнів. Не взяли участь у жодній Малій олімпіаді учні Солоницівської ЗШ № 2, Цупівської ЗШ.

Найкраще виступили учнів з усіх олімпіад Дергачівської гімназії № 3.

Показник виконання завдань по району становить:

 • З педагогіки та психології – 52% (Дергачівський ліцей № 2 – 0,72%)

 • З української мови та літератури – 49% ( Дергачівська гімназія № 3, Дергачівський ліцей № 2 – 77-78%)

 • З іноземних мов – 48% (Пересічанська ЗШ, Дергачівська ЗШ № 1, Дергачівський ліцей № 2 – 80-70%)

 • З основ правознавства – 40% (Дергачівський ліцей № 2 – 62%)

 • Зі світової літератури – 39% (Дергачівська гімназія № 3 – 66%)

 • З економіки – 35% (Дергачівський ліцей № 2, Пересічанська ЗШ – 53%)

 • З екології – 33%

 • З географії, біології – 32% (Дергачівський ліцей № 2, Дергачівська гімназія № 3- 60%)

 • З історії – 31% (Дергачівська гімназія № 3, дергачівська ЗШ № 1 – 54-51%)

 • з фізики – 28% (Вільшанська ЗШ – 48%)

 • З хімії – 22% (Солоницівська гімназія № 3 – 38%)

 • З астрономії – 20% (Вільшанська ЗШ – 54%)

 • З математики – 15% - (Дергачівська гімназія № 3, Солоницівський колегіум – 29-28%)

 • З інформатики – 5% (Вільшанська ЗШ – 18%) (додаток 2)

Як бачимо, показник виконання районних олімпіадних завдань не задовольняє, і тому слід звернути першочергову увагу на високоякісну підготовку до участі в олімпіадах усіх рівнів.

Високий рівень участі у олімпіадах мають школи нового типу – 48,6% , міські ЗШ – 36,6%, що становить 85,3 % якості від загальної кількості перемог, сільські школи - 14,7 % , що на 1,3% краще, ніж у минулому році.

Два загальноосвітніх заклади (Полівська ЗШ, Цупівська ЗШ) не мають переможців.

Найбільшу кількість призових командних місць
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconЗакон України «Про освіту»
Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України, указів Президента...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про вищу освіту»
Прийняття нового Закону про вищу освіту передбачено загальнодержавними програмами соціально-економічного розвитку України останніх...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconПро затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconМіністерство освіти І науки україни наказ
Закону України "Про позашкільну освіту" (1841-14 ) та з метою підвищення якості проведення навчальних І практичних занять з предметів...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconСпеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconКомунальний заклад
України від 09. 06. 2011 №1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconЗакону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»
Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (далі — проект Закону), розробленого у зв’язку із низкою рішень,...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconМіністерство освіти І науки україни
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconСередино-будська районна рада шосте скликання
З метою відзначення жителів та почесних гостей Середино-Будського району, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України...

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної iconПро хід виконання обласної програми "Вчитель" на 2002-2012 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою сприяння розвитку програми...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка