Тэмы практычных заняткаў па курсе "Літаратура бліжняга замежжа" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
НазваТэмы практычных заняткаў па курсе "Літаратура бліжняга замежжа" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Дата канвертавання28.10.2012
Памер54.68 Kb.
ТыпДокументы
Тэмы практычных заняткаў па курсе “Літаратура бліжняга замежжа” для студэнтаў IV курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”.


Тэма 1. Творчасць Л. Украінкі.

 1. Біяграфія Л. Украінкі.

 2. Асаблівасці паэтычнай манеры Л. Украінкі. Зборнікі паэзіі “На крылах песен”, “Думы і мары”.

 3. Наватарства паэм Л. Украінкі. Паэмы “Апантаная”, “Старая казка”, “Роберт Брус, кароль шатландскі”.

 4. Філасофская драматургія Л. Украінкі. Драма-фіерыя “Лясная песня” як вяршыня драматургічнай творчасці.


***эсэ У. Караткевіча “Saxifraga” // http://www.uladzimir-karatkevich.com/bibl/bel/ese/saxif.html

або Караткевіч, У. Поўны збор твораў у 8 т. Т.8. Кніга 2. – С.152.


Тэма 2. Творчасць М. Кацюбінскага.

 1. Біяграфія і творчая эвалюцыя М. Кацюбінскага.

 2. Праблематыка апавяданняў М. Кацюбінскага (“Лялечка”, “Па-людску”, і інш.).

 3. Псіхалагізм навелістыкі М. Кацюбінскага пачатку XX ст. (Смех”, “У дарозе”, “Коні не вінаватыя”, “Intermezzo” і інш.).

 4. Творчая гісторыя і праблематыка аповесці “Цені забытых продкаў”.


Тэма 3. Украінская навелістыка канца XIX- пачатку XX ст.

 1. Творчасць В. Стэфаніка. Праявы экспрэсіянізму ў навэлах.

 2. Творчасць В. Кабылянскай. Праблематыка навел пісьменніцы.


Тэма 4. Украінская проза 20-х г.г. XX cт.

 1. Жанр памфлета і фельетона ў творчасці А. Вішні. Гумарыстычная аснова нарыса “Мая аўтабіяграфія”.

 2. Стылёвыя асаблівасці прозы М. Хвылёвага. Праявы імпрэсіянізму ў навелах ( “Я (Рамантыка)”, “Маці”, “Кот у ботах”, “Дарога і ластаўка” і інш.). “Аповесць пра санаторную зону”, асаблівасці паэтыкі, праблематыка.


***проза А. Вішні // http://www.ukrcenter.com/library/display.asp?avt=Вишня&an=Остап

***апавяданні М. Хвылёвага. Пераклад У. Лянкевіча // Прайдзісвет. – 2009. – №2 // http://prajdzisvet.org/text/250 // http://prajdzisvet.org/text/249 // http://prajdzisvet.org/text/248


Тэма 5. Стылёвыя пошукі ўкраінскага літаратурнага авангарда.

 1. Творчасць М. Зерaва. Жанр санета ў літаратурнай спадчыне паэта.

 2. Эстэтычныя дамінанты творчасці Б.-І. Антоніча.

 3. Футурыстычная лірыка М. Семенкі.

 4. Драматургічная спадчына М. Куліша.


***санеты М. Зерaва // http://poetry.uazone.net/zerov/

***вершы Б.-І. Антоніча. Пераклад А. Пятровіч, М. Мартысевіч і інш // Прайдзісвет. – 2009. – №3 // http://prajdzisvet.org/author/60

***Багдан-Ігар Антоныч. Вершы Пераклад А. Пятровіч, М. Мартысевіч і інш. Вершы // Дзеяслоў. - №47 // http://www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/prajdzis47

***вершы М. Семенкі // http://poetry.uazone.net/semenko/

*** п’еса М. Куліша “Народны Малахій”. Пераклад П. Маслянковай // http://prajdzisvet.org/authors/33-kulish-mikola.html

***п’еса М. Куліша “Міна Мазайла” // http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=1093&read=true

***п’еса М. Куліша “Маклена Граса” // http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=4621&read=true


Тэма 6. Творчасць П. Тычыны.

 1. Біяграфія П. Тычыны.

 2. Філасофская скіраванасць і лірызм зборнікаў паэзіі П. Тычыны “Сонечныя кларнеты”, “Плуг”, “Вецер з Украіны”. Сувязь ранніх вершаў з паэтыкай сімвалізму.

 3. Паэма “Пахаванне сябра” як вяршыня творчых пошукаў П. Тычыны перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

 4. Творчасць П. Тычыны 50-60-х г.г. XX cт.


Тэма 7. Творчасць М. Рыльскага.

 1. Біяграфія М. Рыльскага.

 2. Філасофская скіраванасць паэзіі М. Рыльскага. Паэтычныя зборнікі “Пад асеннімі зоркамі”, “Сіняя даль”.

 3. Набыткі і пралікі паэзіі М. Рыльскага савецкага часу. Зборнікі “Ружы і вінагарад”, “Далёкія небасхілы”.

 4. Творчасць М. Рыльскага апошніх гадоў жыцця. Гуманістычнае гучанне зборнікаў паэзіі “У ценю жаўрука”, “Зімовыя запісы”.Тэма 8. Украінская проза 50- 80-х гадоў XX ст.

 1. Наватарства твораў А. Даўжэнкі. Жанр кінааповесці ў творчасці пісьменніка.

 2. Проза А. Ганчара. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў прозе пісьменніка. Кампазіцыя і праблематыка раманаў А.Ганчара “Тронка”, “Сабор”.

 3. Трылогія М. Стэльмаха “Вялікая радня”, “Кроў людская – не вадзіца”, “Хлеб і соль”, яе праблематыка, мастацкая спецыфіка.


Тэма 9. Украінская паэзія 50- пачатку 80-х гадоў XX ст.

 1. Тэматычная шматграннасць украінскай паэзіі 50-пачатку 80-х гадоў XX cт (творы М. Бажана, І. Драча, Б. Алейніка, В. Сіманенкі, Г.Чубая, О. Лышэгі і інш).

 2. Паэтыка твораў В. Стуса. Зборнік “Палімпсесты”. Вобраз Украіны ў творах паэта.

 3. Асаблівасці паэтычнай манеры Л. Кастэнка. Фальклорная аснова рамана ў вершах “Маруся Чурай”.


***Стус, В. З лагернага сшытку. Запісы. Уступнае слова і переклад з украінскай Ціхана Чарнякевіча // Дзеяслоў. – 2009. – №35 // http://www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/stus35

***Стус, В. На этом поле, синем, словно лен. Стихи. С украинского. Перевод А. Купрейченко // Дружба народов. – 2009. – №3 // http://magazines.russ.ru/druzhba/2009/3/st22.html

*** вершы В. Стуса на ўкраінскай мове // http://poetry.uazone.net/stus/

***вершы Г. Чубая // http://www.prajdzisvet.org/authors/10-chubaj-hrytsko.html


Тэма 10. Сучасная ўкраінская проза (на выбар).

 1. Сувязь сучаснай украінскай прозы з паэтыкай постмадэрнізму (творы У. Дзібровы, Ю. Вінічука, А.Ірванца, Ю. Іздрыка, В. Мядзвідзя, Т. Прахаські, С. Жадана, Л. Дэрэша і інш.).

 2. Жанр гістарычнага рамана ў сучаснай украінскай прозе (творы П. Заграбельнага, Р. Іванычука, Ю. Мушкеціка, В. Шаўчука, М. Вінграноўскага, і інш.).

 3. Сюжэтная рознапланавасць сучаснай “жаночай” прозы (творы А.Забужкі, Т. Малярчук, І. Карпы, Г. Пагуцяк, М. Маціос, Н. Сняданкі, С. Андруховіч і інш.).

 4. Арыентацыя на мастацкія здабыткі еўрапейскай культуры ў прозе Ю.Андруховіча.

 5. Сінтэз мастацкіх і філасофскіх ідэй у прозе Я. Пашкоўскага.


Тэма 11. Сучасная ўкраінская паэзія (на выбар).

 1. Традыцыйныя духоўныя каштоўнасці, філасафічнасць ва ўкраінскай паэзіі (творчасць Д. Паўлычкі, В. Галабародзькі, М. Вінграноўскага, І. Рымарука, В. Слапчука, Т. Федзюка, М. Вараб’ёва, В. Герасім’юка, П. Мідзянкі, А. Бондара, І. Андрусяка і інш).

 2. Сучасная “жаночая” паэзія (творы Н. Белацырковец, Э. Андрыеўскай, Л. Кастэнка, А. Забужкі, Г. Петрасаняк, С. Паваляевай, і інш).

 3. Ірананічны напрамак у сучаснай украінскай паэзіі (творы Ю. Андруховіча, А. Ірванца, У. Цыбулькі, В. Небарака, Р. Скібы, С. Працюка і інш.)

 4. Эстэтычнае поле паэзіі С. Жадана.


Тэма 12. Сучасная ўкраінская эсэістыка і драматургія (на выбар).

 1. Жанр эсэ ў сучаснай украінскай літаратуры (эсэ Ю. Андруховіча, А. Забужкі, Л. Кастэнка, К. Маскальца, Ю. Іздрыка, У. Цыбулькі, М. Рабчука, В. Небарака, М. Стріхі, Я. Сверсцюка і інш.)

 2. Драматургія А. Ірванца. Праблемы сучаснага грамадства ў п’есах “Элетрычка на Вялікдзень”, “Прамы эфір”, “Маленькая п’еса пра здраду для адной актрысы”.


Электронныя бібліятэкі

 1. http://ukrcenter.com/ – электронная бібліятэка ўкраінскай літаратуры, змяшчае каля 6000 твораў, для зручнасці творы размежаваны паводле жанра і тэматыкі.

 2. http://poetry.uazone.net/ – Паэтыка. Сайт змяшчае самую поўную электронную падборку ўкраінскай паэзіі XVII пачатку XXI cт.

СКРС: патрабаванні да эсэ


Тэма “Сучасная ўкраінская літаратура: уплывы, тэндэнцыі, перспектывы развіцця”. Кампазіцыя – вольная, сінтаксіс – агульнапрыняты. Вітаюцца самастойнасць, выказванне ўласных тэорый, ідэй. Аб’ём ад 4 да 6 поўных старонак фармата А4, набраных у рэдактары МS Word, шрыфт Times New Roman 14, палі 2 мм з усіх бакоў, міжрадковы інтэрвал – адзінарны, або ў рукапісным варыянце, які адпавядае друкаванаму. Работа павінна быць прадстаўлена на кафедру беларускай літаратуры (аўд. 2-18) не пазней за 1 мая 2011 года.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconДа практычных заняткаў па дысцыпліне "Уводзіны ў літаратуразнаўства" для 1-га курса спецыяльнасці "беларуская філалогія"
Мастацкі вобраз, яго асноўныя характарыстыкі. Першасныя І другасныя мастацкія вобразы

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconДадатковыя матэрыялы да практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія" Пісьмовая работа №1 Дыктоўка
Здавалася, метраў за сорак-пяцьдзесят яго нi з чым нельга было параўнаць: вышэйшы за ўсё на зямлi. Роўненькi, гладкi, амаль як мармур,...

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconТэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Мова як сродак камунікацыі І інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля І месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная...

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" icon1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія»
Ф 19 Фальклорная практыка : вучэб праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21...

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconСучасная беларуская мова экзаменацыйныя пытанні для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
...

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
Вырашэнне гэтых задач павінна таксама садзейнічаць падрыхтоўцы студэнтаў да больш асэнсаванага ўспрыняцця І засваення курсаў сучаснай...

Тэмы практычных заняткаў па курсе \"Літаратура бліжняга замежжа\" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці \"Беларуская філалогія\" iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 1 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Комплекс вучэбных матэрыялаў уключае тэкст лекцыі на тэму «Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый», чатыры часткі практычнага...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка