Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
НазваКаляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
Дата канвертавання01.12.2012
Памер173.11 Kb.
ТыпДокументы
ЗАЦВЯРДЖАЮ.

Дырэктар установы адукацыі:______________

В.Ч. Залуцкі

“______”_______________20__ г.


КАЛЯНДАРНА - ТЭМАТЫЧНАЕ ПЛАНАВАННЕ НА 2012/ 2013 навучальны год

(ФІЗІКА- 8 клас, 2 гадзіны ў тыдзень, усяго – 70 гадзін)


п/п

Тэма ўрока

Дэманстрацыі, камп’ютарныя мадэлі

Дамашняе заданне

Тэрміны правядзен.

Рэсурснае забеспяч.

1

Навучанне правілам бяспекі (далей – НПБ). Цеплавы рух часцінак рэчыва. Унутраная энергія

Змяненне ўн. эн. пры выка-нанні работы і цеплаперадачы

§1,2; Пр.1(2)
Камп. слайды. Канспект

2

Работа і цеплаперадача як спосабы змянення ўнутранай энергіі. Колькасць цеплыні

Работа сілы па перамяшчэнні цела

§13; Пр. 2(3)
Камп. слайды. Схема

3

Цеплаправоднасць. НПБ. Эксперымен-тальны дослед 1 “Даследванне цеплаправод-насці газаў, вадкасцей і цвёрдых цел”.

Цеплаправоднасць газаў, вадкасцей і цвёрдых цел, мадэлі крыштал. рашотак

§4;

Пр. 3 (2, 3)
Камп. мадэль

4

Канвекцыя

Канвекцыя ў газах і вадкасцях

§ 5;

Пр. 4 (1,2)
Табліца,

фотаздымкі

5

Выпраменьванне. Эканомія цеплавой энергіі з быце. Самастойная работа па тэме “Ун. эн. Цеплаправоднасць. Канвекцыя”

Выпраменьванне і паглынанне цеплавой энергіі целамі рознай афарбоўкі

§6;

Пр. 5 (1,3)
Камп. слайды. Табліца,

фотаздымкі

6

Разлік колькасці цеплаты пры награванні і ахалоджванні. НПБ Эксперыментальны дослед 2 “Даследванне скорасці награвання і ахалоджвання вады”.

Каларыметр

§7;

Пр. 6(1)


Чарцёж

7

НПБ. Лабараторная работа 1 “Параўнанне колькасці цеплаты пры цеплаабмене”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 6 (2)
Інструкцыя да л.р.

8

Рашэнне задач “Разлік колькасці цеплаты пры награванні і ахалоджванні”
Пр. 6 (4)
Карткі

рознаўзр.

9

НПБ. Лабараторная работа 2 “Вызначэнне ўдзельнай цеплаёміс-тасці рэчыва”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 6 (3)
Інструкцыя да л.р.

10

Гарэнне. Удзельная цеплыня згарання паліва

Спіртоўка,

калекцыя відаў паліва

§8;

Пр. 7(1)
Табліца

11

Рашэнне задач “Гарэнне. Удзельная цеплыня згарання паліва”
Пр. 7(3)

Камп. слайды.

12

Плаўленне і крышталізацыя. Удзельная цеплыня плаўлення і крышталізацыі. НПБ. Эксперыменталь-ны дослед 3 “Вывучэнне працэсу плаўлення лёду”.

Плаўленне і крышталізацыя. Набор крышталічных і аморфных цел, мадэлі крыштал. рашотак

§9, 10

Камп. слайды. Графікі

13

Рашэнне задач па тэме “Плаўленне і крышталізацыя”
Пр. 8(5)
Карткі

рознаўзр.

14

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Разлік колькасці цеплаты пры награванні і ахалоджванні. Гарэнне. Плаўленне”
Пр. 8(9)
Камп. слайды.

15

Кантрольная работа 1 па тэме “Разлік колькасці цеплаты пры награванні і ахалоджванні. Гарэнне. Плаўленне”


Карткі

рознаўзр.

16

Работа над памылкамі. Выпарэнне вадкасцей. НПБ. Эксперыментальны дослед 4 “Вывучэнне працэсу выпарэння вадкасці”.

Залежнасць скорасці выпарэння ад роду вадкасці,тэмпературы, плошчы свабоднай паверхні

§11; Пр. 9(2)
Камп. слайды. Граф. мал.

17

Кіпенне вадкасці. Удзельная цеплыня параўтварэння

Пастаянства тэмпературы кіпення вадкасці пры пастаянным знешнім ціску

§12;

Пр. 10 (3)
Камп. мадэль

18

Рашэнне задач “Кіпенне вадкасці. Удзельная цеплыня параўтварэння”
Пр. 10(4, 9)
Карткі

рознаўзр.

19

Электрызацыя цел. Электрычныя зарады. Узаемадзеянне электрычных зарадаў. Электраскоп

Электрызацыя розных цел. Два роды зарадаў. Будова электраскопа

§13
Камп. слайды. Малюнкі

20

Праваднікі і дыэлектрыкі


Праводнасць праваднікоў, дыэлектрыкаў

§14 ;

Пр. 11 (3)
Плакаты

21

Электрызацыя праз уплыў

Электраскоп: электрызацыя праз уплыў

§14 ;

Пр. 12 (3)
Камп. мадэль

22

Электрычны зарад. Элементарны зарад
§16
Граф. мал.

23

Будова атама. Іоны

Мадэлі прасцейшых атамаў

§17
Слайды

24

Электрычнае поле. Напружанне. Самастойная работа па тэме “Электрызацыя цел. Электрычны зарад. Будова атама.”

Узаемадзеянне зараджаных цел

§18

Камп. слайды. Граф. чарцёж

25

Адзінкі напружання. Разлік работы ў электрычным полі
§19;

Пр. 13(5)
Схема

26

Рашэнне задач па тэме “Напружанне. Работа эл. току па перамяшчэнню зарада”
Пр. 12 (4)
Дыдакт. мат.

27

Электрычны ток. Крыніцы току. Дзеянні току

Крыніцы току.

Дзеянні току

§20,§21

Табліца, малюнкі

28

Сіла і напрамак электрычнага току. Адзінкі сілы току
§22;

Пр. 14 ( 2)
Камп. мадэл.

29

Электрычны ланцуг. Вымярэнне сілы току і напружання. Самастойная работа па тэме “Напружанне. Сіла электрычнага току”

Амперметр. Вальтметр

§23;

Пр. 15(1, 4)
Табліца, схемы

30

НПБ. Лабараторная работа 3 “Зборка электрычнага ланцуга і вымярэнне сілы току ў ім”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 15 (2)
Інструкцыя да л.р.

31

Рашэнне задач “Сіла электрычнага току”
Пр. 14 ( 4)
Карткі рознаўзр.

32

Сувязь сілы току і напружання. Закон Ома для ўчастка ланцуга. НПБ. Эксперыментальны дослед 5 “Вывучэнне залежнасці сілы току ад напружання на ўчастку ланцуга”.

Залежнасць сілы току ад напружання на ўчастку ланцуга

§24
Камп. слайды.

33

Адзінкі супраціўлення. Разлік супраціўлення

Залежнасць сілы току ад супр-ня на ўчастку ланцуга

§25;

Пр. 16(3)
Схемы

34

НПБ. Лабараторная работа 4 “Вымя-рэнне напружання і вызначэнне супраціўлення правадніка”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 16 (8)
Інструкцыя да л.р.

35

Рашэнне задач “Закон Ома для ўчастка эл. ланцуга. Супраціўленне”
Пр. 16 (5)
Карткі

рознаўзр.

36

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Электрычнае супраціўленне. Закон Ома”
Пр. 16 (6)
Дыдакт. матэрыял

37

Кантрольная работа 2 па тэме “Электрычнае супраціўленне. Закон Ома”


Карткі

рознаўзр

38

Работа над памылкамі. Паслядоўнае злучэнне праваднікоў. НПБ. Эксперыментальны дослед 6 “Вывучэнне залежнасці сілы току ў рэастаце ад даўжыні яго рабочай часткі”.

Залежнасць супраціўлення праваднікоў ад іх даўжыні, плошчы сячэння і роду рэчыва. Будова і дзеянне рэастатаў

§26
Камп. слайды. Схемы, чарцяжы

39

НПБ. Лабараторная работа 5 “Вывучэнне паслядоўнага злучэння праваднікоў”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 17 (1)
Інструкцыя да л.р.

40

Рашэнне задач па тэме “Паслядоўнае злучэнне праваднікоў”

Пр. 17(5)
Дыдакт. матэр.

41

Паралельнае злучэнне праваднікоў

Паралельнае злучэнне праваднікоў, гірлянда

§27
Схемы, чарцяжы

42

НПБ. Лабараторная работа 6 “Вывучэнне паралельнага злучэння праваднікоў”.

Абсталяванне да л.р.

Пр.18 (2)
Інструкцыя да л.р.

43

Рашэнне задач “Паралельнае злучэнне праваднікоў”
Пр.18(6)
Карткі

рознаўзр.

44

Рашэнне задач “Паслядоўнае і паралельнае злучэнне праваднікоў”.
Пр.18(7)
Карткі

рознаўзр.

45

Работа і магутнасць току. Закон Джоўля-Ленца.

Будова і дзеянне электранаг-равальных прыбораў.

§28; Пр.19 (3)
Табліца

46

Рашэнне задач “Работа і магутнасць току. Закон Джоўля-Ленца”
Пр.19 (5)
Карткі рознаўзр.

47

Выкарыстанне і эканомія электраэнергіі. Бяспека пры рабоце з эл. ланцугамі. Паўтарэнне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Электрамагнітныя з’явы”

Плаўкія засцерагальнікі

§29, 30
Камп. слайды.

48

Кантрольная работа 3 па тэме “Электрамагнітныя з’явы”


Карткі

рознаўзр.

49

Работа над памылкамі.

Пастаянныя магніты. НПБ. Эксперыментальны дослед 7 “Даследаванне залежнасці сілы дзеяння паласавога магніта ад адлегласці да нейтральнай зоны”.

Пастаянныя магніты і іх узамаедзеянне

§31
Схема, чарцяжы

50

Магнітнае поле

Дзеянне МП Зямлі на магнітную стрэлку. Компас

§32; Пр.21 (2)
Плакат

51

Магнітнае поле току. Магнітнае поле прамога правадніка і шпулі з токам. Электрамагніт

МП правадніка з токам (прамога провада і шпулі). Электрамагніт і яго прымяненне

§33, 34;

Пр.22 (1, 3)
Камп. слайды. Табліца

52

Рашэнне задач па тэме “Узаема-дзеянне магнітаў. Магнітнае поле”
Пр.22 (4)
Разд. матэр.

53

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Электрамагнітныя з’явы”. Самастойная работа па тэме “Электрамагнітныя з’явы”.
Пр.22 (5)
Карткі

рознаўзр.

54

Крыніцы святла

Краніцы святла

§35
Табліца

55

Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Скорасць святла.

Прамалінейнае распаўсюджванне святла

§36; Пр.23 (3)
Чарцяжы, табліца

56

Адбіццё святла. Закон адбіцця cвятла. НПБ. Эксперыментальны дослед 8 “Вывучэнне абарачальнасці светлавых прамянёў”.

Люстраное і дыфузнае адбіццё святла

§37; Пр.24 (1)
Камп. слайды. Чарцяжы

57

Люстры. Пабудаванне відарыса прадмета ў плоскім люстры

Відарыс у плоскім люстры

§38; Пр.25(3)
Табліца

58

Рашэнне задач “ Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Адбіццё святла”
Пр.23 (4), пр.23 (5)
Карткі

рознаўзр.

59

Праламленне святла. Самастойная работа па тэме “Прамалінейнасць рас-паўсюджвання святла. Адбіццё святла”

Праламленне святла

§39; Пр.26 (1)
Камп. мадэль

60

Лінзы. Аптычная сіла лінзы

Лінзы

§40; Пр.27 (1)
Камп. слад.

61

Пабудаванне відарысаў у тонкіх лінзах. НПБ. Эксперыментальны дослед 9 “Вызначэнне відарысаў, якія даюцца тонкай лінзай”.

Ход прамянёў у лінзах

§41;

Пр.28(1, 4)
Чарцяжы, камп. мадэль

62

Рашэнне задач па тэме “Лінзы. Пабудаванне відарысаў у тонкіх лінзах”
Пр.28( 6)
Карткі

рознаўзр.

63

НПБ. Лабараторная работа 7 “Вызначэнне фокуснай адлегласці і аптычнай сілы збіраючай лінзы”.
Пр.28(5)
Інструкцыя да л.р.

64

Рашэнне задач па тэме “Праламленне святла. Лінзы”
Пр.28( 7)
Дыдакт. матэр.

65

Вока як аптычная сістэма. Дэфекты зроку. Акуляры

Мадэль вока

§42, 43
Табліца

66

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Светлавыя з’явы”
Паўтарыць §35-43
Дыдакт. матэр.

67

Кантрольная работа 4 па тэме “Светлавыя з’явы”


Карткі

рознаўзр.

68

Работа над памылкамі. Выніковы занятакДыдакт. матэр.

69-70 Рэзерв часу –2 г


Пералік выкарыстоўваемых праграм, метадычных рэкамендацый, інструкцый і асноўных вучэбных дапаможнікаў:

 • Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай ( рускай) мовай навучання. Фізіка, VI-XI класы. Астраномія, XI клас ( Мн.: НІА, 2012)

 • Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне. Фізіка. Астраномія: VI-XI класы. ( Мн.: НІА, “Аверсэв”, 2012)

 • Гігіенічныя патрабаванні да абуладкавання, утрымання і арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацы, зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2010 г. № 94

 • Правілы правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.06.2011 г. № 38

 • Аб выкладанні вучэбнага прадмета “Фізіка” ў 2012/2013 н.г. /Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Фізіка: праблемы выкладання/

 • Л.А. Ісачэнкава і іншыя, Фізіка. Падручнік для 8 класа для агульнаадукацыйных ўстаноў з беларускай мовай навучання // Мінск “Народная асвета”, 2010

 • Л.А. Ісачанкава і інш.. Зборнік задач па фізіцы, 8 клас // Мінск, Аверсэв, 2012

 • Л.А. Ісачанкава і інш.. Фізіка, 8 . Тэсты // “Аверсэв”, 2006

 • Слесар І.Э. і інш. Фізіка. VI-IX класы. Дыдактычныя матэрыялы // ( Аверсэв, 2012)

 • Л.А. Ісачанкава. Сшытак для лабараторных і эксперыментальных даследванняў па фізіцы для 8 класа // Аверсэв, 2012

 • ЭСН: Фізіка, 8 клас// Рэспубліка Беларусь, МедыуМ, 2006; Фізіка. Электрычнасць/ /Полацк, 2008Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна–тэматычнае планаванне па курсу "Асновы выбару прафесіі" ў 9 класе на 2012/2013 навучальны год Колькасць гадзін: 35

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
Навошта трэба вывучаць фізіку? Як уплывае фізіка на развіццё тэхнікі? Як звязана фізіка з іншымі навукамі?

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
Нераўнамерны (пераменны) рух. Сярэдняя скорасць. Самастойная работа па тэме “Раўнамерны прамалі-нейны рух”

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы 10 клас
Тэкст як адзінка мовы І маўлення. Сэнсавая цэласнасць І тэматычнае адзінства тэксту

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў матэматыкі ў 7 класе

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне
Правілы работы І бяспечных паводзін у камп’ютарным класе. Работа з аб’ектамі ас тэма 16

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне
Правілы работы І бяспечных паводзін у камп’ютарным класе. Паўтарэнне тэмы “Асновы праграміравання”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка