Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
НазваПроблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Дата канвертавання29.11.2012
Памер165.23 Kb.
ТыпДокументы

Аналіз регуляторного впливу


проекту рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради

Про затвердження тарифів на послуги транспорту КП «Мала Виска Водоканал "

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання


Проблема, яка буде розв'язана внаслідок прийняття регуляторного акту, полягає у неможливості надання КП «Мала Виска – Водоканал» послуг технічними засобами підприємства у зв'язку з його збитковістю внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати, підвищенню цін на ПММ та енергоносії.

Підстава для здійснення регулювання зазначеного питання є клопотання КП «Мала Виска – Водоканал», наказ Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 вересня 1998 року за № 211, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 1998 року за № 640/3080, п.2 ст.. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в в Україні”.

Цілі державного регулювання

Метою регулювання є створення умов для беззбиткової роботи КП «Мала Виска Водоканал», яке надає послуги технічними засобами підприємства.

Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми і відповідні заходи

Після внесення КП «Мала Виска Водоканал» пропозиції щодо надання послуг технічними засобами підприємства спеціалістами міськвиконкому Маловисківської міської ради проводився аналіз і перевірка розрахунково – довідкових матеріалів, які економічно обґрунтовують запропоновану вартість послуг технічними засобами підприємства.

Підставою для перегляду базових розцінок визначення вартості послуг технічними засобами підприємства є невідшкодування фактичних витрат підприємства по наданню даних послуг.


Р О З Р А Х У Н О К

загальновиробничих витрат на 2012 рік по послугам автотранспорту

по КП « Мала Виска Водоканал»

Назва статей витрат

Сума витрат на рік (грн.)

1. Витрати на заробітну плату (всього) в т.ч.

131623,32

контролер (4шт.од.)

62829,60

касир (1шт.од.)

20250,45

сторож (3шт.од.)

48543,27

2. нарахування на з/п (37,87%)

49845,75

3. опалення

2000,00

4. освітлення

368,24

5. сигналізація

2026,00

6. дозволи

2210,00

7. амортизація основних засобів

255,96

8. податки всього в т.ч.

207,00

за воду

207,00

Всього витрат на рік

188536,27автокран

бортова

асмашина

екскаватор

Питома вага зарплати водіїв у фонді зарплати основних робітників

6,63

4,26

4,47

4,17

Сума загальновиробничих витрат на місяць

1041,66

669,30

702,30

655,16

Інші загальновиробничі витрати на місяць

117,45

89,60

89,60

92,71

послуги сторонніх організацій

61,75

61,75

61,75

65,00

спецодяг

55,70

27,85

27,85

27,71

Всього загальновиробничі витрати на місяць

1159,11

758,90

791,90

747,87

Всього загальновиробничі витрати на 1 годину

8,74

5,79

6,17

5,64
Розшифровка

витрат на оплату праці основних працівників,

що включено до тарифу по автотранспорту

на 2012 рік по КП "Мала Виска Водоканал"
1. Середньомісячна мінімальна зарплата:мін.з-плата з 01.01.2012

960,00

грн.*

1

міс.=

960,00

грн.

мін.з-плата з 01.02.2012

1073,00

грн.*

2

міс.=

2146,00

грн.

мін.з-плата з 01.04.2012

1094,00

грн.*

3

міс.=

3282,00

грн.

мін.з-плата з 01.07.2012

1102,00

грн.*

3

міс.=

3306,00

грн.

мін.з-плата з 01.10.2012

1118,00

грн.*

2

міс.=

2236,00

грн.

мін.з-плата з 01.12.2012

1134,00

грн.*

1

міс.=

1134,00

грн.

Всього за рік

13064,00

грн.

Середньомісячна мін..зарплата:

13064,00

грн./

12

міс.=

1088,67

грн.

Годинна тар ставка:

13064,00

грн./

2001

год.=

6,53

грн.

2. Заробітна плата за рік з урахуванням коефіцієнтів за галузевою угодою: 

автокран

бортова

асмашина

екскаватор

коефіцієнт до мін.з-плати(п.3.1.3.Галузевої угоди)

1,2

1,2

1,2

1,2

коефіцієнт співвідношень з/пл.водіїв до тар.ставки 1р

1,53

1,43

1,5

1,4

Сер.міс.осн.з-плата водіїв з урах.коеф-в:

1998,80

1868,16

1959,61

1828,97

Годин.тар ставка з урах.коеф-в (2001год/рік)

11,99

11,20

11,75

10,97

Доплата за класність

0

0

0

0

Сер.міс.осн.з-плата стропольника з урах.коеф-в:

907,23

 

 

 

Годин.тар ставка з урах.коеф-в (2001год/рік)

5,44

 

 

 

Резерв відпускних 31кал.день згідно колдоговору

253,77

163,14

171,12

159,71

Всього ФОП

3159,80

2031,30

2130,73

1988,68

ФОП на 1годину роботи

23,84

15,51

16,60

14,99

Єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування 37,87%

1196,52

769,25

806,91

753,11

ЄВЗОДС на 1годину роботи

9,03

5,87

6,29

5,68

Всього витрати на оплату праці з нарахуваннями

4356,42

2800,55

2937,64

2741,79

Всього витрати на оплату праці з нарахуваннями на 1год.роботи

32,87

21,38

22,89

20,67

3. Витрати часу на обслуговування всього, годин:

34,20

35,79

38,39

34,10

пробіг за 2011 рік

222

4798

9232

 

підготовчо-завершальний час,18хв.на роб.день

6,28

6,28

6,28

6,28

ЩО - норма люд./годин на 1 р.д.

0,48

0,45

0,48

0,48

ЩО на місяць

10,04

9,41

10,04

10,04

ТО -1 - норма люд./годин на пробіг за 4000км

2,5

3,0

2,5

2,5

ТО-1 на місяць

0,01

0,30

0,48

0,00

ТО -2 -норма люд./годин на пробіг за 16000км

10,5

10,9

10,5

10,5

ТО-2 на місяць

0,01

0,27

0,50

0,00

ПР -норма люд./годин на пробіг за 1000км

4,3

3,7

4,3

4,3

ПР на місяць

0,08

1,48

3,31

0,00

Витрати часу на роботу в місяць, годин

132,55

130,96

128,36

132,65

Витрати часу на роботу в день, годин

6,34

6,26

6,14

6,34
4. Середній розмір збільшення зарплати ( по рівню мін.зарплати)
мін.з-плата з 01.01.2012

960,00

грн.*

1

міс.=

960,00

грн.

мін.з-плата з 01.02.2012

1073,00

грн.*

2

міс.=

2146,00

грн.

мін.з-плата з 01.04.2012

1094,00

грн.*

3

міс.=

3282,00

грн.

мін.з-плата з 01.07.2012

1102,00

грн.*

3

міс.=

3306,00

грн.

мін.з-плата з 01.10.2012

1118,00

грн.*

2

міс.=

2236,00

грн.

мін.з-плата з 01.12.2012

1134,00

грн.*

1

міс.=

1134,00

грн.

Всього за рік

13064,00

грн.

13064,00

грн./рік :

(922*5+960*7)(мін.01,01і1,06,11)*100=

115,3

%

Фонд зарплати основних працівників за 2011 рік


=

453152,26

грн.Фонд зарплати осн.працівників з урахуванням підвищення мін.зарплати
=

522484,56

грн.Фонд зарплати осн.працівників з урахуванням підвищення мін.зарплати та змін в штатному розписі

522484,56

грн.+

49716,02

грн.=

572200,58

грн.


Фонд зарплати осн.працівників з урахуванням підвищення мін.зарплати на місяць

47683,38

грн.
Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту КП «Мала Виска Водоканал» забезпечить беззбитковість своєї діяльності.

Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту буде врегулювання розцінок по наданню послуг технічними засобами підприємства.


Показники результативності акта

Основним показником результативності регуляторного акту буде беззбиткова робота КП «Мала ВискаВодоканал», яке надає послуги технічними засобами підприємства, забезпечиться безперебійне надання даних послуг.


Заходи, спрямовані на відстеження результативності регуляторного акту:

1. Проведення щорічного аналізу показників фінансово-господарської діяльності «Мала Виска Водоканал», яке надає дані послуги.

2. Підготовка звітів про стан виконання заходів з визначення ефективності регуляторного акту у встановленому законодавством порядку.


Відповідальні особи регуляторної політики виконавчого комітету Маловисківської міської ради

Стець І.О., Линник Л.І.


ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А


М А Л О В И С К І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А


В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т


Р І Ш Е Н Н Я


Від „ ” 2012 року

№ _____


м.Мала Виска


Про затвердження тарифів на послуги

транспорту КП «Мала Виска Водоканал»

_______________________________________

Розглянувши клопотання КП «Мала Виска Водоканал» про затвердження тарифів на послуги транспорту фізичним та юридичним особам, керуючись наказом Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 вересня 1998 року за № 211, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 1998 року за № 640/3080, п.2 ст.. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради,


В И Р І Ш И В:

1. Відмінити рішення виконавчого комітету міської ради від 29 жовтня 2008 року № 338 «Про затвердження тарифів на послуги транспорту КП «Мала Виска Водоканал».

2. Затвердити тарифи на послуги транспорту КП «Мала Виска Водоканал» фізичним та юридичним особам (додаток №1).


2. Дані тарифи вводяться в дію з 1 вересня 2012 року.


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі по Маловисківській міській раді.


Міський голова Ю.Л.Гульдас

Додаток № 1


до рішення виконавчого комітетуМаловисківської міської ради№___від____________2012 року
Тарифи
з надання послуг КП "Мала Виска Водоканал"
технічними засобами підприємства
фізичним та юридичним особам
на території Маловисківської міської ради

п/п

Найменування послуг

для фізичних осіб

для юридичних осіб

1

Вартість послуг на екскаватор ЕО-2621 ємністю 0,25 куб.м за 1 годину роботи з урахуванням ПДВ, грн.

146,64

196,40

2

Вартість послуг на автомашину ГАЗ-53 (асенізаторну) ємністю 3,6 куб.м за 1 викачку з урахуванням ПДВ, грн.

244,06

326,87

3

Вартість послуг на спецавтомашину СМК - 7М (автокран) вантажопід"ємністю 7,5 тонн з урахуванням ПДВ

 

 

 

за 1 годину роботи, грн.

149,72

200,52

 

за 1 км подачі, грн

4,15

5,57

4

Вартість послуг на автомашину ГАЗ-52 (бортову) вантажопід"ємністю 4,0 тонни за 1 годину роботи з урахуванням ПДВ, грн.

106,49

142,62

Керуючий справами

В.ХолоднийДадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Проблема, яку передбачається розв\Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2012 році субвенції з державного бюджету...

Проблема, яку передбачається розв\Інформація про організаційну структуру емітента
Ват "Шацький молокозавод" засноване у відповідності з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській...

Проблема, яку передбачається розв\Курс Викладач Жук Л. П. Дисципліна Спектроскопічні методи аналізу
Вибіркове поглинання світла речовиною, тобто певна спе­цифічність взаємодії світла з речовиною, завжди викликало увагу дослідників....

Проблема, яку передбачається розв\Модернізація структури та змісту роботи кафедри природничо математичних дисциплін на засадах мережевого підходу
Вирішення виявлених проблем планується розв’язати засобами методичного проекту «Модернізація змісту та структури роботи кафедри природничо...

Проблема, яку передбачається розв\Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі І послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Проблема, яку передбачається розв\Рівняння. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Мета уроку
Якщо від невідомого числа відняти 188 І різницю поділити на 22, то дістанемо Знайдіть невідоме число

Проблема, яку передбачається розв\Тема Правова база з організації державного запозичення
Правове забезпечення використання державного кредиту як засобу мобілізації фінансових ресурсів

Проблема, яку передбачається розв\Закону України «Про Фонд державного майна України» та
Оціночна громадськість вкрай занепокоєна ситуацією щодо прийнятих Фондом державного майна України наказів, пов’язаних з реалізацією...

Проблема, яку передбачається розв\Про затвердження Граничних тарифів на основні послуги електрозв'язку та тарифів на виплату державних пенсій та грошової допомоги Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 червня 2002 року n 120 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
О до постанови Кабінету Міністрів України від 25. 12. 96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих...

Проблема, яку передбачається розв\Проблема побудови моделей як для подальшого розв’язання задач проектування, так І для адекватного опису існуючих об’єктів є однією з головних, вивченням якої
Сапр на базі пеом потребують розширення можливостей iснуючих та створення нових методів моделювання. Це необхiдно як для безпосереднього...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка