Программа
НазваПрограмма
старонка4/5
Дата канвертавання28.11.2012
Памер0.52 Mb.
ТыпПрограмма
1   2   3   4   5

Секция белорусская филология (литература)


1. Сэрцам дакрануцца… (Любоў і каханне ў паэзіі Веры Буланды)

Зубок Вероника Анатольевна ― СШ № 76, 11 кл.

Ошурков Валентин Андреевич ― СШ № 76, 11 кл.

Научный руководитель ― Ошуркова М.П., учитель


2. «Навукі мудрай ― край там непачаты» (казкі Уладзіміра Караткевіча)

Круглова Екатерина Васильевна ― СШ № 53, 10 кл.

Чхеидзе Софико Паатовна ― СШ № 53, 10 кл.

Научный руководитель ― Левицкая Л.А., учитель


3. «Людзі з жывымі душамі» ў творах Аляксея Дударава. Гуманістычны пафас творчасці драматурга

Дрозд Екатерина Владимировна ― СШ № 148, 9 кл.

Трофимова Анастасия Александровна ― СШ № 148, 9 кл.

Научный руководитель ― Смирнова О.Е., учитель


4. Псеўданiмы беларускiх пiсьменнiкаў

Матюк Александра Андреевна ― гимназия № 37, 11 кл.

Грабовик Ян Валерьевич ― гимназия № 37, 10 кл.

Научные руководители ― Кухарева З.В., учитель

Тарновская Г.В., учитель


5. Аўтарская ацэнка як кампанент структуры мастацкага вобраза (на прыкладзе чарадзейных казак вёскі Каменка Мінскай вобласці)

Корнеев Тимофей Николаевич ― гимназия № 32, 9 кл.

Белановский Егор Игоревич ― гимназия № 32, 9 кл.

Научный руководитель ― Огейко В.Г., учитель


6. Хата ― Радзiма ― Беларусь (Вобраз хаты ў вуснай народнай творчасцi i творах пiсьменнікаў пачатку 20-га стагоддзя)

Шинкевич Марина Владимировна ― СШ № 6, 9 кл.

Кукса Мария Анатольевна ― СШ № 6, 9 кл.

Научные руководители ― Юрчик О.Л., учитель

Лаврова Т.А., учитель


7. Дзіцячы фальклор як сродак сямейнага выхавання і фарміравання нацыянальнай свядомасці

Шинкевич Юлия Сергеевна ― СШ № 157, 9 кл.

Гришанкова Вера Андреевна ― СШ № 157, 9 кл.

Научный руководитель ― Круглова Г.В., учитель


8. Філасофска-рэлігійны змест кнігі “Ксты” Рыгора Барадуліна

Махунов Антон Сергеевич — МСВУ, 10 кл.

Научный руководитель — Сушко И.В., учитель


9. Спецыфіка выяўлення аўтарскага “я” і сродкі яго выражэння ў “рамане-эсэ” як жанры беларускай літаратуры

Яровая Татьяна Сергеевна — СШ № 48, 11 кл.

Научный руководитель — Ильина О.С., учитель


10. Імпрэсіяністычныя тэндэнцыі творчасці Максіма Багдановіча

Ломакова Марина Махмадиевна — гимназия № 42, 10 кл.

Горбаль Денис Сергеевич — гимназия № 42, 11 кл.

Научный руководитель — Головкина О.В., учитель


11. Ахоўная флора Беларусі ў казках і вершах беларускіх пісьменнікаў (на прыкладзе вершаў В. Гардзея і казак Л. Рублеўскай, Р. Баравіковай, М. Пазнякова, А. Бадака)

Рыбакова Ольга Валерьевна — СШ № 13, 9 кл.

Бобровницкая Алина Александровна — СШ № 13, 9 кл.

Научный руководитель — Голоскок О.Ф., учитель


12. Мастацкае адлюстраванне горада ў зборніку “Вянок” Максіма Багдановіча

Козич Павел Николаевич — СШ № 196, 10 кл.

Научный руководитель — Щурко О.Н., учитель


13. «У пошуках матчынай песні…» (на прыкладзе твораў калыханкавай паэзіі)

Беспалова Екатерина Игоревна — СШ № 13, 10 кл.

Ишмуратова Анастасия Васильевна — СШ № 13, 10 кл.

Научный руководитель — Мищенко Д.А., учитель


14. Асаблівасці мастацкай рэалізацыі тэмы кахання ў прозе І. Шамякіна

Литвинова Янина Александровна ― СШ № 208, 11 кл.

Игнатович Полина Дмитриевна ― СШ № 208, 11 кл.

Научный руководитель — Солодуха О.В., учитель


15. Параўнальная характарыстыка верша Максіма Багдановіча “Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…” з перакладам на англійскую мову Веры Рыч і рускую мову Генадзя Рымскага

Попова Александра Анатольевна ― гимназия № 146, 11 кл.

Научный руководитель — Шакаль А.А., учитель


16. Дыялог і маналог у трылогіі Івана Мележа «Палеская хроніка»

Ринкевич Надежда Михайловна ― гимназия № 12, 11 кл.

Научный руководитель — Савко В.А., учитель


17. Люстэрка беларускай душы ў рамане У. Гніламёдава “Уліс з Прускі”

Герасимович Анастасия Сергеевна — СШ № 17, 9 кл.

Научный руководитель — Суша Н.М., учитель


18. «…Край наш трымаецца на апантаных»: магнаты Радзівілы ў літаратуры

Туровец Наталия Вячеславовна — СШ № 55, 10 кл.

Квартерникова Ирина Олеговна — СШ № 55, 10 кл.

Научный руководитель — Ярошевская Н.Г., учитель


19. “Увесь зачараваны ёй…” (Мадонны Максіма Багдановіча)

Клишевич Светлана Александровна — лицей № 2, 11 кл.

Платун Елизавета Николаевна — лицей № 2, 11 кл.

Сосна Виктория Владиславовна — лицей № 2, 10 кл.

Научный руководитель — Пекач Е.К., учитель


20. «А мне баліць… Вайна». Тэма абпаленага вайной дзяцінства ў паэзіі Рыгора Барадуліна

Матвейчук Дарья Николаевна ― СШ № 87, 9 кл.

Терехов Артем Николаевич ― СШ № 87, 9 кл.

Научный руководитель — Ротько Т.В., учитель

21. Увасабленне чэхаўскай ідэі чалавечнасці ў творчасці Янкі Брыля

Банчук Екатерина Дмитриевна ― СШ № 182, 11 кл.

Кузнецова Валерия Сергеевна ― СШ № 182, 11 кл.

Научный руководитель — Петкевич М.Л., учитель


22. Вяртанне спадчыны Рыгора Папараця як адметнай старонкі беларускай літаратуры

Бухаловская Анна Сергеевна ― гимназия № 7, 10 кл.

Рапопорт Виктория Яковлевна ― гимназия № 7, 10 кл.

Научный руководитель — Дубовик Н.В., учитель


23. “Беларускі Ісакоўскі”. Песенная лірыка Івана Цітаўца

Кункевич Ксения Васильевна ― СШ № 43, 10 кл.

Научные руководители ― Зеневич А.Н., учитель

Апацкая Т.Н., учитель


24. “Простае шчасце людскае…”: мастацкае ўвасабленне канцэпта “шчасце” ў вуснай народнай творчасці і творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя

Абрамович Кристина Александровна ― СШ № 77, 11 кл.

Кукович Александра Александровна ― СШ № 77, 11 кл.

Научные руководители ― Русецкая Т.И., учитель

Климович Л.Г., учитель

Научный консультант ― Зеленко О.В., кандидат педагогических наук,

старший научный сотрудник лаборатории гуманитарного

образования Национального института образования


25. Аналіз тэматычнага і ідэйнага зместу кнігі Рыгора Барадуліна “Anima”

Губарева Виолетта Викторовна ― СШ № 169, 11 кл.

Лещенко Павел Александрович ― СШ № 169, 11 кл.

Чуприк Анастасия Владимировна ― СШ № 169, 11 кл.

Научный руководитель ― Саврас Н.М., учитель


26. “Жыві і цэльнасці шукай, аб шыраце духоўнай дбай” (Хрысціянскія матывы ў творчасці М. Багдановіча)

Лошковская Екатерина Викторовна ― СШ № 120, 11 кл.

Научный руководитель ― Сечко Е.Н., учитель


27. Прыступкі станаўлення трыялета ў беларускай літаратуры

Шевченко Павел Николаевич ― СШ № 168, 11 кл.

Научный руководитель ― Ганкевич С.А., учитель


28. Эстэтычная функцыя мастацкіх тропаў у вобразах дзіцячага фальклору

Пережогина Янина Владимировна ― СШ № 71, 10 кл.

Шлабович Анастасия Александровна ― СШ № 71, 10 кл.

Научный руководитель ― Каминская Ж.А., учитель


29. Сучасны беларускі дэтэктыў: вытокі і здабыткі жанру

Ковалёва Елена Андреевна ― гимназия № 75, 11 кл.

Научный руководитель ― Козляк Н.В., учитель


30. Проза і лірыка Якуба Коласа як этнаграфічны падмурак для стварэння канцэпцыі школьнай музейнай экспазіцыі

Мороз Анастасия Сергеевна ― гимназия № 35, 10 кл.

Научный руководитель ― Лойко Н.П., учитель

Консультанты ― Стаяновский П.В., старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального

музея Я. Коласа

Далидович М.Н., ведущий научный сотрудник Государственного литературно-мемориального

музея Я. Коласа


Секция обществоведение


1. Современный старшеклассник: основные ценности, позиции и ориентиры в выборе будущей профессии

Сильченко Валерия Александровна ― гимназия № 22, 10 кл.

Научный руководитель ― Свидинский О.Э., учитель


2. Психологические проблемы подростков

Шляхтенок Татьяна Олеговна ― СШ № 148, 10 кл.

Научный руководитель ― Лещинская Е.А., учитель


3. Влияние молодёжной субкультуры на социализацию подростков

Курбасова Дарья Михайловна ― гимназия № 22, 9 кл.

Научный руководитель ― Козинец Л.А., кандидат педагогических наук,

доцент кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка


4. Религия и субкультура: союзники и враги

Калашникова Ксения Игоревна ― СШ № 159, 11 кл.

Научный руководитель ― Воронов В.И., учитель


5. Невербальное общение

Поликша Дария Александровна ― СШ № 217, 9 кл.

Научный руководитель ― Дубинецкая А.Б., учитель


6. Марксизм: теория и практика

Братищенко Феликс Игоревич ― СШ № 193, 10 кл.

Научный руководитель ― Кулик С.М., учитель


7. Роль гендерных и семейных взаимоотношений в формировании личности

Урбанович Анастасия Андреевна ― СШ № 140, 11 кл.

Бахчурин Артем Родионович ― СШ № 140, 11 кл.

Борисова Ольга Андреевна ― СШ № 140, 11 кл.

Научный руководитель ― Костина О.Г., учитель


8. Школьная форма: традиции и современность

Скуратович Христина Игоревна — гимназия № 24, 9 кл.

Крауш Владислава Валерьевна — гимназия № 24, 9 кл.

Научный руководитель — Крючкова И.В., учитель


9. Социальный портрет столичного подростка

Миклашевич Владислав Викторович — гимназия № 29, 10 кл.

Научный руководитель — Решетникова С.В., учитель


10. Социализация и интеграция детей с особенностями психофизического развития в обществе

Шабловская Валерия Валерьевна — гимназия № 16, 10 кл.

Научный руководитель — Бубич Т.В., учитель


11. Украшения: от археологических раскопок до аксессуаров будущего

Рогова Александра Игоревна — лицей БНТУ, 11 кл.

Селезнева Ярослава Леонидовна — лицей БНТУ, 11 кл.

Научный руководитель — Канецкая М.А., учитель


12. Благотворительные организации Беларуси в XIX – начале XXI века

Зенькович Марта Глебовна ― СШ № 202, 11 кл.

Научный руководитель — Ванчук С.О., учитель


13. Влияние анимационного кино на психофизическое развитие детей

Березена Анна Борисовна ― гимназия № 2, 9 кл.

Драница Анастасия Игоревна ― гимназия № 2, 9 кл.

Научный руководитель — Дьяченко Т.А., учитель


14. Исследование влияния демонстрации агрессии в СМИ на детей и подростков

Логвинова Мария Викторовна ― СШ № 184, 10 кл.

Научный руководитель — Петухова Е.А., учитель


15. Легко ли людям с синдромом Аспергера адаптироваться в современном обществе?

Донец Кристина Юрьевна ― СШ № 184, 11 кл.

Оводова Ирина Сергеевна ― СШ № 184, 11 кл.

Научный руководитель — Савицкая Е.В., учитель


16. Общественные организации в Республике Беларусь и их взаимодействие с государством

Быцкевич Юлия Игоревна ― гимназия № 12, 11 кл.

Матрунчик Антоний Николаевич ― гимназия № 12, 11 кл.

Научный руководитель — Тарасевич В.В., учитель


17. Медиаграмотность как средство информационной безопасности личности

Пашкевич Алеся Александровна ― СШ № 218, 10 кл.

Научный руководитель — Панкова В.Н., учитель


18. Устойчивое потребление для улучшения качества жизни

Амбражевич Анастасия Сергеевна ― гимназия № 61, 10 кл.

Научные руководители — Субоч Ф.И., ведущий научный сотрудник сектора экономики перерабатывающей промышленности института системных исследований в АПК НАН Беларуси

Пузырная Е.И., учитель


19. Бытовое насилие в отношении женщин

Лукашевич Кристина Андреевна ― гимназия № 1, 11 кл.

Бельская Алина Владимировна ― гимназия № 1, 11 кл.

Научный руководитель ― Козловский В.П., учитель


20. Нас 7 миллиардов! Хватит ли всем места на Земле?

Аверина Ольга Леонидовна ― СШ № 4, 11 кл.

Красовский Виктор Андреевич ― СШ № 4, 11 кл.

Научный руководитель ― Сивчик Т.Е., учитель


21. Самоопределение белорусской молодежи в сфере трудовой деятельности

Громыкина Алина Дмитриевна ― СШ № 153, 11 кл.

Царик Ангелина Петровна ― СШ № 153, 11 кл.

Научный руководитель ― Мелешко Е.В., учитель


22. Сквернословие ― невинная привычка или словесная распущенность современного общества?

Слиж Вероника Викторовна ― СШ № 86, 11 кл.

Научный руководитель — Мазалевич Н.В., учитель

23. «Экономика счастья» и менталитет белорусов

Павловская Александра Олеговна ― СШ № 87, 10 кл.

Научный руководитель — Лещинская С.П., учитель


24. Потребительское поведение старшеклассников: рациональное и нерациональное

Наумович Иван Александрович ― СШ № 87, 11 кл.

Пучков Артем Николаевич ― СШ № 87, 11 кл.

Научный руководитель — Лещинская С.П., учитель


25. Подростки и электронные социальные сети

Кисель Анна Анатольевна — СШ № 98, 11 кл.

Сидорович Валерия Юрьевна — СШ № 98, 11 кл.

Научный руководитель — Сидоревич Е.Ф., учитель


26. Развитие эстетической культуры личности школьника через создание декоративных элементов для оформления школьных интерьеров

Гомболевский Михаил Петрович — СШ № 98, 9 кл.

Лонский Дмитрий Михайлович — СШ № 98, 9 кл.

Научный руководитель — Ярошук С.В., учитель


27. Благотворительность и милосердие как социокультурный феномен

Поляк Надежда Николаевна — гимназия № 21, 10 кл.

Шмея Яна Сергеевна — гимназия № 21, 10 кл.

Научный руководитель — Арепьева Г.С., учитель


28. Казнить нельзя помиловать

Крыстева Александра Максимовна — СШ № 92, 10 кл.

Холодок Ольга Вадимовна — СШ № 92, 10 кл.

Научный руководитель — Николаева А.В., учитель


29. Агрессия в жизни старших подростков

Сапранович Владислав Валерьевич — гимназия № 21, 9 кл.

Матусевич Анна Викторовна — гимназия № 21, 11 кл.

Научные руководители — Ганкина И.А., учитель

Нестерович Е.Б., учитель


30. Влияние волонтерского движения на формирование социальной активности гимназистов

Бибикова Екатерина Владимировна — гимназия № 75, 10 кл.

Научный руководитель — Крицук Р.А., учитель


31. Особенности восприятия подростками гендерных стереотипов в рекламе

Мурашко Александра Владимировна — СШ № 30, 11 кл.

Шкопец Татьяна Юрьевна — СШ № 30, 11 кл.

Горецкий Ростислав Александрович — СШ № 30, 11 кл.

Научный руководитель — Дроб Ж.С., учитель


32. Особый товар XXI века (Торговля людьми как нарушение прав на свободу и неприкосновенность личности)

Макаренко Полина Владимировна — СШ № 71, 10 кл.

Научный руководитель — Имбро Е.И., учитель

1   2   3   4   5

Падобныя:

Программа iconПояснительная записка Программа: Примерная программа основного общего образования по географии «География Земли»
Программа: Примерная программа основного общего образования по географии «География Земли» (V-VII классы), авторская программа Алексеева...

Программа iconПояснительная записка. Программа «Спортивные игры»
Программа «Спортивные игры» является адаптированной, на основе программы для общеобразовательных учреждений Спортивно – оздоровительный...

Программа iconПрограмма элективного курса по географии
Программа предназначена для учащихся 9 класса, выбирающих профиль обучения в старшей школе, связанный с углубленным изучением предметов...

Программа iconПрограмма: Сегодня. Итоговая программа дата: 23. 12. 2007 19: 49
Толстые и тощие. Что делать, когда вес убивает, а худоба смертельна? Можно ли сбросить десятки килограммов быстро и без вреда? Как...

Программа iconПрограмма 1 1 неделя футбол (вариант двух недель только футбола невозможен) Программа 2 1 неделя футбол + 1 неделя английский Программа 3 1 неделя футбол + 1 неделя экскурсионной программы «Знакомство с Лондоном»
Даты заездов для программ 2 и 3: 06. 07 19. 07, 20. 07 02. 08, 03. 08 16. 08, 17. 08 30. 08

Программа iconПрограмма воспитательный диалог. Образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста

Программа iconРабочая программа по предмету география за курс 7 класса «География. Материки и океаны»
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07. 07. 2005г. №03-1263, за основу рабочей программы взята...

Программа iconПрограмма тура
Этой программа прежде всего знакомит с природными красотами, которыми Индонезия особенно богата

Программа iconПрограмма курса для специальности №020900 Искусствоведение
Программа утверждена на заседании Кафедры всеобщей истории искусств

Программа iconОбразовательная программа по искусству (9 класс)
Программа предназначена для учащихся 9 классов и рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка