Два задуми життєустрою дві концепції
НазваДва задуми життєустрою дві концепції
старонка1/4
Дата канвертавання27.11.2012
Памер367.15 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4
Вступне слово:

Два задуми життєустрою - ДВІ КОНЦЕПЦІЇ

На планеті Земля, при всьому зовнішньому розмаїтті поглядів на організацію життя людей, завжди існувало тільки два задуми життєустрою - дві концепції:


1.Задум доброчинності, життя людей в ладу із Законами Всесвіту, до Законів Природи, а також в ладу з тим, що завжди люди називали Богом, Божим промислом - концепція справедливого життєустрою.


2.Задум життя всупереч Божому Промислу, задум злочинності, відповідно до якого «кожен за себе», «після нас хоч потоп» - концепція несправедливого життєустрою.


У третє тисячоліття Україна вступила в стані концептуальної невизначеності, коли несправедлива концепція себе зжила, а справедливої ще ніхто офіційно не визначив. Концепція справедливого життєустрою існувала завжди, носіями її були народи східно-сло'вянської цивілізації, що зберігали її у своїй генетиці, у фрагментах билин, в казках, піснях, прислів'ях, приказках в образній формі.

Щоб втілити задум Доброчинності в життя, всім людям необхідні світоглядні, філософські, релігійні знання, знання історії, економіки, психології, знання основ управління суспільними процесами та інші, для оволодіння якими потрібна більш висока міра розуміння загального плину речей; потрібен непохитний Дух і віра в нашу Праву Справу. Але, перш за все - необхідне розуміння правоти цієї Справи.


I. ЦІЛІ

Політичної партії «…………………………..»

1. Українська стратегічна мета

Виведемо Україну з під влади несправедливої концепції управління, невільничної натовпо-«елітарної» концепції життєустрою.

Змінимо курс розвитку України на свій власний доброчинний задум життєустрою, на свою власну справедливу концепцію управління країною.

2.Тактичні (Найближчі) цілі

1. Люди повинні знати, що відбувається насправді, усвідомлено приймати рішення і діяти, виходячи з справжнього стану справ.

2.Підготуємо управлінські кадри на основі доброчинної концепції життєустрою для вирішення завдань самоврядування місцевого, районного, міського і регіонального рівня значущості. Кадри вирішують все!

3. Вирішимо завдання в усіх сферах життєдіяльності суспільства, забезпечити всім людям праці гідне життя і повернути їм втрачену впевненість у майбутньому. Знімемо загрозу голоду, підвищимо продовольчу безпеку суспільства, забезпечимо всіх потребуючих необхідним для життя продовольством і житлом. Введемо Українське суспільство і весь народногосподарський комплекс країни в режим сталого самоврядування.

4. Візьмемо відповідальність на себе. Всі нині існуючі в Україні партії і політики вважають за краще обговорювати безліч приватних проблем і керувати таким чином, щоб відповідальність лягала на окремих виконавців замість партій. Однак жодна приватна проблема не буде вирішена, якщо не змінити стратегію управління. Але для цього комусь треба взяти всю повноту відповідальності за вирішення такого завдання. …………….. бере на себе таку відповідальність.


Партії є носіями ідеологій, але не є самостійними при прийомі рішень, тому що в суспільстві реально існує не 3 гілки влади, а 5 видів влади:

1. Концептуальна влада.

2. Ідеологічна влада.

3. Законодавча влада.

4. Виконавча влада.

5.Судова влада.


Концептуальна влада - вища влада в суспільстві, це влада тієї концепції, за якою живе суспільство: концепція (задум) доброчинного - справедливого життєустрою, або концепція (задум) злочинного - несправедливого життєустрою.

3. Термінові заходи:


В економіці


- Передати грошову емісію (друкування грошей) державному Казначейству РФ; доходи від емісії повинні йти до держбюджету і використовуватися в інтересах усього народу;

- Запровадити законодавчу заборону на лихварство, що дозволить позики і кредити фізичним та юридичним особам видавати без відсотків, в рамках інвестиційних програм;

- Вартість національної валюти забезпечити енергетичними та сировинними ресурсами країни;

- Грошова маса країни повинна бути достатня для функціонування народногосподарського комплексу і відповідати його масштабам, а не золотовалютного запасу. Розмір грошової маси повинен визначатися обсягами товарного виробництва, потребами сфери обігу - а не наявністю в країні золота або іноземної валюти;

- Законодавчо забезпечити продаж всіх наших товарів тільки за нашу національну валюту, що забезпечить стійкість гривні;

- Провести заміщення пануючої в накопиченні приватних фірм і населення доларових паперів на забезпечену ресурсами країни гривню, уникаючи адміністративного диктату, спираючись на тенденцію підвищення курсу гривні, методами ринкової економіки;

- Повернути акумульовані державою доларові кошти на паперових носіях міжнародним кредиторам, вивести тим самим країну з-під зовнішнього лихварського рабства;

- Запровадити законодавчу заборону на підвищення цін на енергоносії і тарифи природних монополій. Оскільки такі підвищення є інструментом розкручування інфляції і дестабілізації економіки шляхом імпульсного збурення міжгалузевих цінових пропорцій.

- Відродити практику народногосподарського планування з використанням динамічних моделей міжгалузевого балансу - для забезпечення збалансованості галузей народного господарства (щоб все, що виробляється було затребувано, і щоб під всі реалізовані проекти вистачало обладнання, сировини,електроенергії).


Цей комплекс заходів дозволить захистити Україну від економічних криз.


В управлінні


Криза в нашій країні - це криза управління


Тому для виведення країни з кризи необхідні:

- Державна програма підготовки управлінського корпусу, володіючого сучасними управлінськими знаннями, маючого широкий кругозір, необхідний для розуміння процесів глобального і регіонального рівня значимості, який має стояти на моральних позиціях Українського суспільства.

- Прийняття Закону про відповідальність управлінців всіх рівнів, з чітко виробленими критеріями оцінки якості управлінської праці.

Ввести цим законом такий порядок, при якому управлінець будь-якого рівня (голова держави, міністр, директор і т.ін.) може бути негайно відсторонений від посади, при низькій якості управління.

Показниками якості управління на рівні міста, області, країни повинні бути: народжуваність, смертність, вартість споживчого кошика, купівельна спроможність, ціни на товари і послуги, безробіття і т.д. Якщо народжуваність зростає, смертність зменшується, зарплата росте, ціни знижуються, то це гарна якість управління. Якщо все навпаки, то якість управління погана.


- Прийняти Закон про Народний Контроль, наділивши його достатніми повноваженнями для ефективної роботи.

Щоб ці Закони працювали, необхідно:

- Давати всім громадянам знання основ управління в суспільстві, ввівши вивчення основ управління у шкільні та вузівські курси, і пропагуючи ці знання в ЗМІ;

- Забезпечити доступність для населення достовірної статистики, що відображає реальний стан справ в державі.


У громадській безпеці


Забезпечення безпеки має здійснюватися по всіх пріоритетах у відповідності зі структурою загроз і небезпек для України - світоглядному, хронологічному (історичному), технологічному (ідеологічному), економічному і військовому. Це необхідно проводити з випередженням, для чого особливого значення набуває прогнозування ситуацій.

Відродити народні дружини, забезпечивши їх усім необхідним для надання ефективної допомоги правоохоронним органам з підтримання правопорядку.

Очистити вищі органи управління - апарат Президента, урядові установи, міністерства: Оборони, Закордонних справ, Громадської безпеки, органи розвідки та безпеки від корумпованих елементів, осіб з подвійним громадянством і чиновників, сім'ї яких проживають за кордоном. На державну службу повинні прийматися тільки ті, хто відданий багатонаціональному народу України й Батьківщині. При просуванні по службі пріоритет віддавати моральним людям.


Передати у власність Держави Центральні та регіональні теле-і радіоканали, засоби зв'язку, центральні газети (це зробити обов'язково з метою захисту людей України від потоку зомбуючої інформації, спрямованої на їх знищення.


У сільському господарстві

Повністю задовольнити жителів країни натуральними, високоякісними продуктами харчування, виробленими тільки в нашій країні. Поставити поза законом продукти, що мають у своєму складі хімічні або генно-модифіковані речовини, що знищують здоров'я людей.

Знизити ціни на продукти харчування, в першу чергу основних продуктів харчування (хліб,, молоко, масло, яйце, овочі і т.д.) за рахунок державних дотацій.

Поліпшити життя трудівників села. Життя на селі зробимо змістовним, цікавим, радісним і творчім.

Спосіб життя в сільській місцевості для кожної родини найбільш доцільний у своєму родовому маєтку, в будинку садибного типу, двома, трьома, чотирма поколіннями однієї сім'ї, з садом, городом під вікнами. Родові помістя можуть бути об'єднані в Родові поселення. Українські простори дозволяють успішно вирішити це завдання. Родові поселення дадуть спадкоємність поколінь, спадкоємність виховання, формування людяних сімейних відносин, повноцінний фізичний, моральний, духовний розвиток кожної людини - члена сім'ї. Освоєння кожною людиною генетично зумовленого потенціалу розвитку.

У промисловості

Україна перестане бути сировинним придатком. Будемо розвивати всі види промисловості, втілювати передові досягнення науки і техніки. Першорядне значення надавати втіленню нових альтернативних безпечних, дешевих і екологічно чистих джерел енергії - основи промисловості і сільського господарства.

Повернемо у власність держави ті промислові підприємства, які були приватизовані з порушенням закону.

У сфері охорони здоров'я та соціальної політики

- Введемо в правове поле поняття «Права сім'ї» та заборонимо використання в Україні технологій типу «ювенальної юстиції», які грубо порушують права сім'ї;

- Ліквідуємо безпритульність, бродяжництво, злидні, проституцію;

- Забезпечимо дитячими садами всіх дітей дошкільного віку;

- Забезпечимо повноцінним харчуванням дошкільнят та школярів;

- Забезпечимо всіх нужденних школярів річним заміським відпочинком у дитячих оздоровчих і спортивних таборах;

- Створимо умови для зміцнення імунної системи громадян з народження; всі щеплення повинні носити добровільний характер (не повинно бути ніякого ні прямого ні непрямого примусу до щеплень ні дорослих, ні дітей без згоди батьків);

- Створити сім'ям сприятливі умови для народження і виховання дітей - через реалізацію державних програм про житло, про освіту, про державну дотації і т.д.,

- Визнаємо, що аборти - це дітовбивство, і введемо активну освітню роботу для викорінення абортів;

- Заборонимо рекламу алкогольних і тютюнових виробів.


В екології

Негайно вживемо заходів по припиненню хижацького підходу до використання природних багатств України, бо вони не безмежні. Ми повинні подбати й про прийдешні покоління. Максимально використовувати вторинні ресурси, все має йти в діло.


II. ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ

Політичної партії «……………………….»


Глобальні, стратегічні і тактичні цілі, виставлені політичною партією «………………..», можуть бути досягнуті шляхом втілення в життя наступних фундаментальних положень Концепції Доброчинності, або, інакше кажучи, вирішенням наступних завдань:

1.Дати Народу цілісні Знання

Влада - це реалізована на практиці здатність керувати людьми та процесами, що протікають в суспільстві. А цю здатність можуть дати тільки відповідні знання. У міру свого знання і розуміння людина працює на себе. А в міру свого незнання і нерозуміння вона працює на того, хто знає і розуміє більше.

Завершимо ДРУГЕ культурне перетворення суспільства. Перше культурне перетворення, вчинене більшовиками після Великої Жовтневої Соціалістичної революції - ліквідувало неграмотність. Нам належить провести - світоглядне перетворення всього суспільства.

Середня школа буде давати широку освіту для всіх дітей, незалежно від їхнього соціального походження і ступеня забезпеченості батьків. У школі діти будуть долучатися до культури народу (народні пісні, танці, ремесла, рідна мову, література, історія свого народу і світова історію). Одночасно діти будуть вивчати основи філософії і основи управління, порівняльне богослов'я, географію, іноземні мови, математику, фізику, хімію, біологію, астрономію, інформатику, освоювати основи образотворчого мистецтва, здобувати музичну освіту. Вивчати науку управління домашнім господарством і науку управління народногосподарським комплексом - економіку, і основи безпеки життя. Особливу увагу приділятимемо зміцненню здоров'я (фізкультури, здорового способу життя, при якому думки, слова і справи повинні бути єдиним цілим). Іспити повинні проводитися щорічно, в першу чергу шляхом особистісного спілкування учня з вчителями та викладачами, без методів ЄДІ.

Відродимо безоплатну систему будинків творчості, гуртків та спортивних секцій. Повернемо все хороше, що було в Радянський час.

Відновимо в удосконаленому вигляді систему професійно-технічного навчання. Підвищимо престиж професії шкільного вчителя, викладача ВНЗ та технікуму, вихователя і майстра професійного навчання. Їх праця буде гідно оплачуватися. Повернемо в школу вчителів-чоловіків, створимо для цього необхідні пільги та умови.

2. Стати ЛЮДЯНИМИ

Для того щоб сформувати у людей людяний лад психіки треба знати, що:

А. Поведінка людини будується на основі взаємодії в його психіці:

1.Вроджених інстинктів і безумовних рефлексів.

2. Бездумного автоматичного відпрацювання звичок, вироблених у процесі життя в суспільстві, і навичок поведінки, освоєних у ході реакції на ситуації-подразники.

3.Розуму, здатного відрізнити перше від другого на основі інформації, що зберігається в генетичній пам'яті і надходить із зовнішнього світу.

4.Інтуїції, прояви якої людина спостерігає, коли інформація, що надходить із зовнішнього світу, виходить за межі, які сприймаються розумом, після чого рекомендації інтуїтивного прозріння стають доступні і для розумного осмислення.

Б.У психіці будь-якого індивіда всі ці чотири складові так чи інакше присутні. Але взаємодіють вони між собою у різних індивідів по-різному. У залежності від того, яка з цих складових домінує в психіці індивіда, можна говорити про тип ладу психіки кожного. Звідси можна виявити п'ять основних типів ладу психіки:


1. Людяний лад психіки.

2. Демонічний лад психіки.

3. Лад психіки біоробота - зомбі.

4. Тваринний лад психіки.

У сучасному нам суспільстві існує величезна кількість так званих недолюдків, лад психіки яких можна назвати:

5. Нижче тварини. Цей лад психіки непритаманний природі людини, його генетиці. Він привнесений в життя соціальною системою.

Сенс життя людства на даному етапі глобального історичного процесу в тому, щоб і чоловіки, і жінки стали людяними.


Це дозволить кожній людині і суспільству в цілому будувати своє життя відповідно до Божого промислом, нової логікою соціальної поведінки і освоїти генетично обумовлений потенціал свого розвитку. Генетично обумовлений потенціал розвитку людини (ГОП), дарований природою, - гранично досяжна в житті людини міра розвитку його фізичного і енергетичного тіла, почуттів та емоцій, освоєння інтелекту, розуму, почуття міри, розрізнення, формування психіки, моральності, передрозуміння на основі передбачення.
  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Два задуми життєустрою дві концепції iconМетафізичні елементи концепції наукових дослідницьких програм у контексті класичної та постнекласичної раціональності
Аспекти концепції наукових дослідницьких програм І. Лакатоса. Аналізуються метафізичні питання цієї концепції, а також моменти її...

Два задуми життєустрою дві концепції iconКонцепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року
Про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій щодо проекту...

Два задуми життєустрою дві концепції icon«Побудова мережі Інтернет в рамках концепції Semantic Web»
Вступ

Два задуми життєустрою дві концепції iconТеатр без театру: Ідеї, задуми, мрії українських сценографів
У 2010–2011 рр було проведено велику ретроспективну виставку «Сценографія» у Київському музеї російського мистецтва та виставку художників...

Два задуми життєустрою дві концепції iconУроку з математики в 2 класі
Тема: Повторення таблиць множення І ділення чисел 2 І складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень буквенних...

Два задуми життєустрою дві концепції iconНа якому материку розташована Греція
На гербі якої держави зображені дві пантери, які передніми лапами утримують знак, на якому зображений парусник, над яким пальма

Два задуми життєустрою дві концепції iconТерритория продаж «водный мир»
Стальное судно Наработка 200 м/ч Навигационное оборудование, радар Два генератора по 12 кВ. Два якоря, два гидравлических крана Автопилот...

Два задуми життєустрою дві концепції iconДва маленьких котенка Два ма- лень ких – ко тен-ка

Два задуми життєустрою дві концепції iconЁсць два словы, займеннікі два

Два задуми життєустрою дві концепції icon2. теорії та напрями в культурології сучасні концепції культури
Культурологія: теорія та історія культури. Навч посіб. / За ред. І.І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – Київ: Центр навчальної літератури,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка