ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт
НазваВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт
Дата канвертавання26.11.2012
Памер21.38 Kb.
ТыпЗакон


ВХ. № 354-01-79/30.07.2003 г. Проект !


З А К О Н


за допълнение на Закона за съдебната власт


(Обн., ДВ, бр. 59/1994 г.; доп., бр. 64/1996 г.; изм. и доп., бр. 104/1996 г.; изм., бр. 110/1996 г., бр. 58/1997 г., бр. 122/1997 г., бр. 124/1997 г.; бр. 11/1998 г., изм. и доп., бр. 133/1998 г.; изм., бр. 34/2000 г., бр. 38/2000 г.; доп., бр. 84/2000 г.; изм., бр. 25/2001 г.; изм. и доп., бр. 74/2002 г.; изм. и доп., бр. 61//2003 г.)


§ 1. В чл. 27 се създават ал. 3 и 4:

“(3) Заседанията на Висшия съдебен съвет са открити с изключение на случаите по ал. 1, т. 6 и 7.

(4) Висшият съдебен съвет огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на закона, както и мотивите за тяхната промяна.”


М О Т И В И


Един от сериозните проблеми, свързани със съдебната система в България, е нейната непрозрачност и липса на публичност по отношение на администрирането и организацията.

Висшият съдебен съвет, който, според Закона за съдебната власт, определя състава и осъществява организацията на съдебната власт, е административен орган, който взема своите решения на закрити заседания. Информацията за тези заседания обикновено е твърде оскъдна и недостатъчна. Затова е необходимо заседанията на ВСС да бъдат открити. От този принцип трябва да се направят само две изключения: когато ВСС разглежда дисциплинарни дела на магистрати, както и когато се разглежда въпросът за снемане на имунитета и за временно отстраняване от длъжност на магистрат. В тези случаи откритостта на заседанието, преди да има окончателно решение, може да се отрази негативно на професионалната репутация и личното достойнство на засегнатия магистрат.

От друга страна, практиката на ВСС по прилагането на закона често пъти е противоречива и непредвидима. Необходимо е да се създадат условия за по-голяма публичност и предсказуемост в действията на този административен органи, който разполага с изключително важни правомощия. Поради това се въвежда изискването за публичното оповестяване на следваната политика и създадената практика по прилагане на Закона за съдебната власт, както и на мотивите за тяхната промяна. Подобни текстове има и в други нови закони, които уреждат правното положение и правомощията на административни органи.

Предлаганите промени не засягат независимостта на съдебната власт, а са насочени към укрепването на доверието към тази власт, тъй като засилват публичния контрол върху нея. Независимостта на съдебната власт от законодателната и изпълнителната власт не означава липса на контрол от страна на обществеността върху органи и институции, които се издържат за сметка на данъкоплатеца. Това произтича и от духа на модерната държава, която става все по-открита и достъпна за обикновените граждани.


30.07.2003 г. Вносители: Валери Димитров, Огнян Герджиков, Константин Пенчев, Анелия Мингова, Иван Искров и Нина Чилова /ПГ на НДСВ/, Александър Арабаджиев /ПГ на КБ/, Румяна Георгиева - независим

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакона за съдебната власт за съдебен район на старозагорския окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200Ж, ал. 1 От закона за съдебната власт

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconОбщи положения
Чл. Този закон урежда принципите на дейността на съдебната власт в Република България, устройството и организацията на работата на...

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconДеклараци я по чл. 195 от Закона за съдебната власт
Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни...

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакон за допълнение на Закона за съдебната власт
Решение №4 на Конституционния съд на рб от 10. 2004 г бр. 93 от 19. 10. 2004 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 21. 04....

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗакон за съдебната власт
Решение №10 на Конституционния съд на рб бр. 93 от 25. 11. 2011 г.; бр. 20 от 03. 2012 г., в сила от 10. 06. 2012 г., изм и доп.,...

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconЗако н за изменение и допълнение на конституцията на република българия
С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите,...

ВХ. №354-01-79/30. 07. 2003 г. Проект ! Зако н за допълнение на Закона за съдебната власт iconНа основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма на и чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Поморие приема Наредба за...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка