15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны
Назва15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны
старонка4/4
Дата канвертавання29.10.2012
Памер0.51 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4
Глава 3

ПРАВЫ I АБАВЯЗКI СПЕЦЫЯЛIСТА, ЯКI МАЕ ПАСВЕДЧАННЕ


11. Спецыялiст, квалiфiкацыя якога пацверджана пасведчаннем:

11.1. мае права:

прыпыняць правядзенне асобных вiдаў работ на гiсторыка-культурнай каштоўнасцi пры неабходнасцi даследавання i фiксацыi нанава выяўленых яе частак i дэталей, якiя маюць свае адметныя духоўныя, мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi, пры пагрозе разбурэння канструкцый або знiшчэння асобных элементаў гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, пры сiстэматычным невыкананнi навукова-праектнай дакументацыi i ўказанняў навуковага кiраўнiка;

11.2. абавязаны:

забяспечваць узаемадзеянне падраздзяленняў i суб'ектаў гаспадарчай дзейнасцi, якiя задзейнiчаны ў распрацоўцы навукова-праектнай дакументацыi;

прымаць удзел у падрыхтоўцы абгрунтаванай праграмы навукова-даследчых работ;

ажыццяўляць кантроль за правядзеннем поўнага комплексу навукова-даследчых работ, у тым лiку з неабходнай фiксацыяй i аналiзам у працэсе вытворчасцi работ;

забяспечваць дакладнасць i паўнату вынiкаў навукова-даследчых работ;

ажыццяўляць кантроль за распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi, якая складаецца з камплекта дакументаў, атрыманых па вынiках правядзення навукова-даследчых работ, уключаючы матэрыялы з вызначэннем умоў i мерапрыемстваў, накiраваных на захаванне каштоўнасцей, i праектна-каштарыснай дакументацыi, распрацаванай у адпаведнасцi з дзеючымi нормамi;

забяспечваць навуковую абгрунтаванасць i адпаведнасць прымаемых праектных рашэнняў з умовай зберажэння адметных вартасцей гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

забяспечваць своечасовае вырашэнне ўсiх пытанняў па праектна-каштарыснай дакументацыi, што ўзнiкаюць у працэсе правядзення работ на гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

прымаць удзел пры ўзгадненнi i абароне праектных прапаноў i выкананай навукова-праектнай дакументацыi;

ажыццяўляць кантроль за выкананнем рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ у адпаведнасцi з зацверджанай ва ўстаноўленым парадку навукова-праектнай дакументацыяй;

забяспечваць навуковую фiксацыю гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ў працэсе правядзення работ, фотафiксацыю да пачатку, у працэсе, а таксама пасля заканчэння работ;

прадугледжваць меры па захаванню гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ў працэсе правядзення навукова-даследчых работ i пасля iх заканчэння, звязаных з непасрэдным уздзеяннем на яе;

адлюстроўваць у навуковай справаздачы дакладную i поўную iнфармацыю, выяўленую ў працэсе правядзення навукова-даследчых работ;

матэрыялы навуковай справаздачы, падрыхтаваныя рэкамендацыi па вынiках праведзеных навукова-даследчых работ своечасова прадстаўляць распрацоўшчыкам навукова-праектнай дакументацыi;

ажыццяўляць кантроль за належным выкарыстаннем прапанаваных рэкамендацый i навукова-праектнай дакументацыi ў працэсе выканання рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях.

12. У выпадках невыканання спецыялiстам, якi мае пасведчанне, патрабаванняў дзеючага заканадаўства i абавязкаў, ускладзеных на яго ў адпаведнасцi з дадзеным Палажэннем, па прадстаўленню абгрунтаваных прэтэнзiй Мiнiстэрства культуры i (або) мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, у кампетэнцыю якiх уваходзяць пытаннi аховы гiсторыка-культурнай спадчыны, Навукова-метадычнай радай прымаецца рашэнне аб прыпыненнi дзейнасцi пасведчання.

На адрас прадпрыемства, у якiм працуе ўладальнiк пасведчання, Мiнiстэрства культуры накiроўвае пiсьмовае паведамленне аб рашэннi Навукова-метадычнай рады.


Дадатак

да Палажэння аб парадку выдачы

пасведчанняў на права выканання

навукова-даследчых работ на

гiсторыка-культурных

каштоўнасцях i кiраўнiцтва

распрацоўкай навукова-праектнай

дакументацыi на выкананне

рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на

гiсторыка-культурных каштоўнасцях


Узор пасведчання на права выканання навукова-даследчых

работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях i кiраўнiцтва

распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi

на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ

на гiсторыка-культурных каштоўнасцях


┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ │ Прозвiшча _______________│

│ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ │ Iмя _____________________│

│ │Фота 3 x 4 см Iмя па бацьку ___________│

│ ПАСВЕДЧАННЕ │ │

│ N ______ │ │

│ │ ______________________________________ │

│ │ (вiды работ i катэгорыi │

│ │ ______________________________________ │

│ │ гiсторыка-культурных каштоўнасцей, │

│ │ ______________________________________ │

│ │ на якiя выдаецца пасведчанне) │

│ │ ______________________________________ │

│ │ ______________________________________ │

│ │ ______________________________________ │

│ Выдадзена │ _______________________│

│ "__" ___________ 20__ г.│ (пасада адказнай асобы)│

│ Сапраўдна па │ _______________________│

│ "__" ___________ 20__ г.│ (подпiс адказнай асобы)│

│ │ ________________________________│

│ │ (прозвiшча, iнiцыялы адказнай асобы)│

│ │М.П. │

└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘


ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

15.06.2006 N 762


ПАЛАЖЭННЕ

АБ БЕЛАРУСКАЙ РЭСПУБЛIКАНСКАЙ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ РАДЗЕ

ПА ПЫТАННЯХ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

ПРЫ МIНIСТЭРСТВЕ КУЛЬТУРЫ


Глава 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI


1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1195) (далей - Закон) i ўстанаўлiвае рэгламент работы i вызначае пералiк пытанняў, якiя ўваходзяць у кампетэнцыю Беларускай рэспублiканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры (далей - Навукова-метадычная рада).

2. Навукова-метадычная рада з'яўляецца навукова-метадычным органам па пытаннях улiку, захавання, аднаўлення, утрымання i выкарыстання гiсторыка-культурных каштоўнасцей, што ажыццяўляюцца ў мэтах зберажэння i памнажэння гiсторыка-культурнай спадчыны.

3. У сваёй дзейнасцi Навукова-метадычная рада кiруецца заканадаўствам i дадзеным Палажэннем.


Глава 2

ЗАДАЧЫ I КАМПЕТЭНЦЫЯ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ РАДЫ


4. Асноўнымi задачамi Навукова-метадычнай рады з'яўляюцца:

навукова-метадычнае забеспячэнне аховы гiсторыка-культурнай спадчыны;

выпрацоўка прапаноў, рэкамендацый па комплексу пытанняў аховы гiсторыка-культурнай спадчыны.

5. Да кампетэнцыi Навукова-метадычнай рады адносiцца:

прыняцце рашэнняў аб неабходнасцi надання матэрыяльным аб'ектам i нематэрыяльным праяўленням творчасцi чалавека статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi або аб адсутнасцi неабходнасцi надання iм такога статусу;

выдача заключэнняў аб немагчымасцi навукова абгрунтаванага аднаўлення гiсторыка-культурных каштоўнасцей у выпадку страты iмi сваiх адметных духоўных, мастацкiх i (або) дакументальных вартасцей, якiя абумовiлi наданне iм статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, а таксама ў выпадку iх знiшчэння, страты цi знiкнення ў вынiку ўздзеяння прыродных фактараў або iншых сiтуацый;

разгляд прапаноў аб наданнi матэрыяльнаму аб'екту або нематэрыяльнаму праяўленню творчасцi чалавека статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, якi уключае разгляд фiксацыi, навуковую апрацоўку i мастацкую ацэнку матэрыяльнага аб'екта або нематэрыяльнага праяўлення творчасцi чалавека, для прыняцця рашэння аб неабходнасцi надання матэрыяльнаму аб'екту або нематэрыяльнаму праяўленню творчасцi чалавека статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

прыняцце рашэнняў аб неабходнасцi аднясення гiсторыка-культурнай каштоўнасцi да пэўнай катэгорыi або аб неабходнасцi змянення яе катэгорыi;

разгляд распрацаванай у адпаведным парадку навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях катэгорый "0", "1", "2" i эталонах фiксаваных нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей i яе адабрэнне або неадабрэнне;

выдача заключэнняў аб адпаведнасцi квалiфiкацыйным патрабаванням кандыдатаў на атрыманне пасведчанняў на права выканання навукова-даследчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях i кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях;

выдача заключэнняў аб поўным вывучэннi помнiкаў археалогii;

выкананне iншых функцый у адпаведнасцi з Законам.


Глава 3

СКЛАД НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ РАДЫ I АРГАНIЗАЦЫЯ ЯЕ ДЗЕЙНАСЦI


6. У склад Навукова-метадычнай рады ўваходзяць прадстаўнiкi рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання, мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, арганiзацый, якiя ў сваёй дзейнасцi маюць адносiны да арганiзацыйных, навуковых, iнфармацыйных i iншых пытанняў, што закранаюць сферу аховы гiсторыка-культурнай спадчыны.

7. Навукова-метадычную раду ўзначальвае старшыня Навукова-метадычнай рады, а ў яго адсутнасць - намеснiк старшынi Навукова-метадычнай рады.

Старшыня Навукова-метадычнай рады:

кiруе дзейнасцю Навукова-метадычнай рады;

склiкае пасяджэннi Навукова-метадычнай рады;

арганiзуе работу Навукова-метадычнай рады ў адпаведнасцi з дадзеным Палажэннем;

вызначае шэраг iншых пытанняў, якiя падлягаюць разгляду на пасяджэннях Навукова-метадычнай рады i зацвярджае iх.

8. Сакратар Навукова-метадычнай рады забяспечвае:

арганiзацыю падрыхтоўкi пытанняў для разгляду на пасяджэннях Навукова-метадычнай рады;

паведамленне членам Навукова-метадычнай рады аб часе i месцы правядзення пасяджэння Навукова-метадычнай рады, пытаннях, якiя вынесены на яе разгляд;

улiк прысутных на пасяджэннi Навукова-метадычнай рады;

наяўнасць неабходнай дакументацыi, якая датычыцца пытанняў, вынесеных на разгляд пасяджэння Навукова-метадычнай рады;

вядзенне справаводства Навукова-метадычнай рады, афармленне пратаколаў яе пасяджэнняў;

давядзенне прынятых Навукова-метадычнай радай рашэнняў да зацiкаўленых.

9. Пасяджэннi Навукова-метадычнай рады праводзяцца па меры неабходнасцi, але не радзей аднаго разу ў месяц.

10. Навукова-метадычная рада правамоцна прымаць рашэннi пры наяўнасцi на пасяджэннi не менш за 2/3 яе складу.

Рашэннi Навукова-метадычнай рады лiчацца прынятымi, калi за яе рашэнне прагаласавала больш за палавiну прысутных на пасяджэннi членаў Навукова-метадычнай рады. Пры роўнасцi галасоў прынятым лiчыцца рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня Навукова-метадычнай рады, а ў яго адсутнасць - намеснiк старшынi Навукова-метадычнай рады.

Па вынiках абмеркавання пытанняў на пасяджэннях Навукова-метадычнай рады прымаюцца рашэннi, якiя фiксуюцца ў пратаколе. Пратакол афармляецца вучоным сакратаром Навукова-метадычнай рады ў тэрмiн, якi не перавышае 10 дзён з дня пасяджэння.

11. Старшыня Навукова-метадычнай рады мае права афiцыйна запрашаць для ўдзелу ў яе рабоце экспертаў, прадстаўнiкоў мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, праектных устаноў, iншых зацiкаўленых у вырашэннi пытанняў, якiя датычацца гiсторыка-культурных каштоўнасцей i разглядаюцца на пасяджэннях Навукова-метадычнай рады.

12. Арганiзацыйна-тэхнiчнае забеспячэнне дзейнасцi Навукова-метадычнай рады ажыццяўляецца Мiнiстэрствам культуры.


ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

15.06.2006 N 762


СКЛАД БЕЛАРУСКАЙ РЭСПУБЛIКАНСКАЙ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ РАДЫ

ПА ПЫТАННЯХ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

ПРЫ МIНIСТЭРСТВЕ КУЛЬТУРЫ


(в ред. постановлений Совмина от 06.05.2009 N 599,

от 05.01.2010 N 5, от 29.07.2010 N 1129, от 28.05.2012 N 487)

(см. текст в предыдущей редакции)


Кураш - намеснiк Мiнiстра культуры (старшыня

Вiктар Iосiфавiч Навукова-метадычнай рады)


Чарняўскi - начальнiк упраўлення па ахове

Iгар Мяфодзiевiч гiсторыка-культурнай спадчыны i рэстаўрацыi

Мiнiстэрства культуры (намеснiк старшынi

Навукова-метадычнай рады)


Кiтова - вядучы спецыялiст ўпраўлення па ахове

Вольга Мiкалаеўна гiсторыка-культурнай спадчыны i рэстаўрацыi

Мiнiстэрства культуры (вучоны сакратар

Навукова-метадычнай рады)


Багласаў - намеснiк начальнiка архiтэктурна-праектнай

Сяргей Георгiевiч майстэрнi праектнага камунальнага унiтарнага

прадпрыемства "Мiнскпраект"


Бутэвiч - старшыня грамадскай назiральнай камiсii пры

Анатолiй Iванавiч Мiнiстэрстве культуры па ахове

гiсторыка-культурнай спадчыны


Бяспалая - прарэктар па навуковай рабоце ўстановы

Марыя Аркадзьеўна адукацыi "Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт

культуры i мастацтваў", доктар гiстарычных

навук, прафесар


Варфаламеева - старшы навуковы супрацоўнiк дзяржаўнай

Тамара Барысаўна навуковай установы "Iнстытут

мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору

iмя Кандрата Крапiвы Нацыянальнай акадэмii

навук Беларусi", кандыдат мастацтвазнаўства


Высоцкая - загадчык аддзела старажытнага беларускага

Надзея Фёдараўна мастацтва дзяржаўнай установы "Нацыянальны

мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь", доктар

мастацтвазнаўства, прафесар


Жураўлёў - галоўны спецыялiст - эксперт

Iван Сяргеевiч па архiтэктуры рэспублiканскага унiтарнага

прадпрыемства "Галоўдзяржбудэкспертыза"


Карпук - вядучы архiтэктар адкрытага акцыянернага

Андрэй Мiхайлавiч таварыства "Праектрэстаўрацыя"


Ляўко - кiраўнiк цэнтра дзяржаўнай навуковай

Вольга Мiкалаеўна установы "Iнстытут гiсторыi Нацыянальнай

акадэмii навук Беларусi", доктар

гiстарычных навук


Лакотка - дырэктар дзяржаўнай навуковай установы

Аляксандр Iванавiч "Iнстытут мастацтвазнаўства, этнаграфii i

фальклору iмя Кандрата Крапiвы Нацыянальнай

акадэмii навук Беларусi", член-карэспандэнт

Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi, доктар

гiстарычных навук, доктар архiтэктуры


Пятроў - старшыня камiтэта архiтэктуры i горадабудаўнiцтва

Аляксандр Мiкалаевiч Мiнскага гарвыканкама


Сардараў - дэкан архiтэктурнага факультэта Беларускага

Армэн Сяргеевiч нацыянальнага тэхнiчнага унiверсiтэта,

доктар архiтэктуры


Сiняўскi - намеснiк дырэктара праектнага фiлiяла

Уладзiмiр Пятровiч адкрытага акцыянернага таварыства

"Белрэстаўрацыя"
1   2   3   4

Падобныя:

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconАб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны
У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь"...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconМіністэрства культуры рэспублікі беларусь
У адпаведнасці з Палажэннем “Аб парадку вядзення Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь”, зацверджанага...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны icon14 мая 2007 г. N 578 аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей
У адпаведнасцi з артыкуламi 16 I 23 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconПалажэнне аб Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай радзе па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры глава 1 агульныя палажэнні
Ублики Беларусь, 2006 г., №9, 2/1195) (далей – Закон) І ўстанаўлівае рэгламент работы І вызначае пералік пытанняў, якія ўваходзяць...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconЗакон республики Беларусь от 09. 01. 2006 n 98-з "аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь"

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconПраграма аховы гісторыка-культурнай спадчыны Пастаўскага раёна на 2012 – 2015 гады
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010г., №17, 2/1660), Законам Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 года...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconЗарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
У адпаведнасцi з артыкуламi 16 I 23 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconЗарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
У адпаведнасцi з артыкуламi 16 I 23 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi...

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconСклад Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры

15 чэрвеня 2006 г. N 762 аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iconПамятка аб патрабаваннях заканадаўства па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь
Прававы статус помнікаў нашай краіны вызначаны Законам Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 года №98-з “Аб ахове гісторыка-культурнай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка