Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105
НазваПытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105
Дата канвертавання21.11.2012
Памер31.79 Kb.
ТыпДокументы
Пытані

для экзамена па геаметрьі ў зімовую cэciю 2008 г.

для студэнтаў I курса, гр.101-105

1. Накіраваны адрэзак. Паняцце вектара.

2. Сума вектарау, уласцівасці складання вектарау. Рознасць вектарау.

 1. Здабытак вектара на лік i яго уласцівасці.

 2. Лінейная залежнасць i незалежнасць сістэмы вектарау.

 3. Лшейная залежнасць i незалежнасць сістэмы двух, трох i чатырох вектарау.

 4. Азначэнне вектарнай прасторы. Сістэма аксіём.

 5. Baзic вектарнай прасторы, памернасць. Прыклады.

 6. Каардынаты вектара у дадзеным базісе i ix уласцівасщці.

 7. Афінная i дэкартава сістэмы каардынат. Каардынаты пукта.

 8. Стасунак, у якім пункт дзеліць накіраваны адрэзак.

 9. Формулы пераутварэння каардынат пры пераходзе да новай афіннай сістэмы
  каардынат.

 10. Формулы пераутварэння каардынат пры пераходзе да новай дэкартавай сістэмы
  каардынат.

 11. Палярная сістэма каардынат. Сувязь дэкартавых i палярных каардынат.

 12. Скалярны здабытак вектарау i яго уласцівасці.

 13. Праекцыя вектара на вось.

 14. Паняцце аб раунанні (няроунасці) фігуры. Перасячэнне i аб'яднанне фігур i ix
  сістэма i сукупнасць раунанняу або няроунасцей. Дзве задачы аналітычнай
  геаметрыі

 15. Раунанне акружнасці i яго уласщвасці.

 16. Вектарнае i параметрычныя раунанні прамой на каардынатнай плоскасці.

 17. Агульнае раунанне прамой.

 18. Даследаванне агульнага раунання прамой на плоскасці.

 19. Раунанне прамой, якая праходзщь праз 2 пункты, раунанне прамой у адрэзках.

 20. Раунанне прамой з вуглавым каэфіцыентам.

 21. Узаемнае размяшчэнне дзвюх прамых на каардынатнай плоскасці.

 22. Вугал паміж прамымі. Формула для вылічвання косінуса вугла паміж прамымі.

 23. Формула для вылічвання тангенса вугла паміж прамымі.

 24. Нармальны вектар прамой. Раунанне прамой перпендыкулярнай дадзенаму
  вектару.

 25. Адлегласць ад пункта да прамой на каардынатнай плоскасці.

 26. Пучок прамых на плоскасці.

 27. Пауплоскасці, вызначаныя дадзенай прамой.

 28. Вектарны здабытак вектарау у прасторы i яго уласцівасці i вылічэнне.

 29. Змешаны здабытак вектарау, яго уласщвасці i вылічэнне. Геаметрычны сэнс i
  прымяненне змешанага здабытку.

 30. Вектарнае i параметрычныя раунанні плоскасці.

 31. Раунанне плоскасці з дадзенымі кіроунымі вектарамі.

 32. Агульнае раунанне плоскасці.

 33. Даследаванне агульнага раунання плоскасці.

 34. Раунанне плоскасці, якая праходзщь праз тры дадзеныя пункты агульнага
  размяшчэння.

 35. Раунанне плоскасці у адрэзках. Пабудова плоскасці, зададзенай агульным
  раунаннем у афіннай сістэме каардынат.

 36. Узаемнае размяшчэнне дзвюх плоскасцей.

 37. Паняцце пучка плоскасцей.

 38. Нармальны вектар плоскасці. Раунанне плоскасці, перпендыкулярнай дадзенаму
  вектару.

 39. Адлегласць ад пункта да плоскасці.

 40. Вугал паміж дзвюма плоскасцямі.

 41. Вектарнае i параметрычныя раунанні прамой у прасторы.

 42. Кананічныя раунанні прамой у прасторы.

 43. Раунанні прамой, якая праходзіць праз 2 пункты.

 44. Агульныя раунанні прамой у прасторы i пераход ад ix да кананічных раунанняу.

 45. Узаемнае размяшчэнне прамой i плоскасці у прасторы.

 46. Узаемнае размяшчэнне дзвюх прамых у прасторы.

 47. Вугал паміж прамымі у прасторы.

 48. Вугал паміж прамой i плоскасцю.

 49. Умова паралельнасці вектара плоскасці.

 50. Паупрасторы, вызначаныя дадзенай плоскасцю.

Пытанні склау кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт Бельскі 3.I

05.10.2007г.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconКантрольныя пытанні для экзамена па геаметрыі ў зімовую сесію 2005г для студэнтаў 1 курса, гр. 103,104,105
Агульнае раўнанне лініі другога парадку І прывядзенне яго да спрошчанага выгляду

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі спецыяльнасці
...

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія
Пытанні да экзамена па дысцыпліне “Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай...

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconСекцыя беларускай І рускай моў фдп І па метадычныя рэкамендацыі І кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў-завочнікаў І курса бдуір мінск 2002
М 54 для студэнтаў-завочнікаў І курса бдуір / Склад. Л. А. Пятроўская, Л. А. Бондар, Мн.: Бдуір, 2002. – 24 с

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconПрактычнае настаўленне да вывучэння тэмы " Сучасная рэлігійная сітуацыя на Беларусі" для студэнтаў універсітэта Гомель уа «гду імя Ф. Скарыны» 2008
Практычнае настаўленне прызначана для самастойнай працы студэнтаў, якія вывучаюць рэлігіязнаўства

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Пытані для экзамена па геаметрь І ў з І мовую c э ci ю 2008 г для студэнтаў I курса, гр. 101-105 iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка