Колонка редактора
НазваКолонка редактора
старонка1/21
Дата канвертавання21.11.2012
Памер3.02 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
cover_2012_03:cover1.qxd 26.03.2012 19:00 Page 2


NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 1


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ


№ 3 (172) 2012 рік

Засновник:

Міністерство надзвичайних ситуацій

України

Виходить з жовтня 1997 року

ВЕСЕЛ НЕ СУШИМО


Здавалося б, прогнози всіх фахівців в одне – весняне водопілля цьогоріч для руй-


Видавець:

Державне підприємство

“Агентство інформації, міжнародного

співробітництва та розвитку

“Чорнобильінтерінформ”

Адреса:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28


Директор Агентства Оксана Нор

Шеф-редактор Володимир Сарган

Головний редактор Юрій Рой

Заступники головного редактора

Микола Лябах, Ірина Цушко


відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак

відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Аксьонова

коректор Наталія Полушкіна

Адреса редакції:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28,

тел.:(044)486 80 46, факс: 486 85 46

Е пошта: nsmns@mns.gov.ua


Електронна версія за адресою:

http://www.mns.gov.ua, розділ Преса МНС


Журнал зареєстрований

Міністерством інформації України

23.06.1997 р.

Свідоцтво КВ № 2706


Набрано і зверстано

в інформаційно видавничому центрі

Агентства “Чорнобильінтерінформ”


Дизайн і верстка

Володимира Шатила


На першій сторінці обкладинки

фото ТУ МНС у Закарпатській обасті


Віддруковано в ТОВ “Новий друк”

Київ, вул. Магнітогорська.1

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої

справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції ДК № 1447 від 28.07.2003 р.


Якість друку відповідає

наданому видавцем

видавничому оригіналу

За зміст реклами

несе відповідальність рекламодавець

Виходить один раз на місяць

Наклад 8150 Зам. 12-3978


©Агентство “Чорнобильінтерінформ”,

2012


Київ, “Чорнобильінтерінформ”, 2012

нівного паводка сил не збере. Земля глибоко не промерзла, різкого потепління не спо-

стерігається, а відтак перезволоження грунту немає, як кажуть, все розвивається за бла-

гополучним сценарієм.

Однак, не зважаючи на ці сприятливі обставини, Міністерством надзвичайних ситуа-

цій здійснено з належною ретельністю весь комплекс запобіжних заходів щодо запобі-

гання ліквідації чи максимальної мінімізації можливих наслідків повеней.

Адже досвід 2001 року, коли сталася руйнівна повінь на Закарпатті, спонукає до під

тримання належної готовності за найменшої вірогідності виникнення неконтрольованої ситуації.

Тому, заздалегідь зважаючи на прогнози фахівців, високих рівнів води на Дунаї, Міністр

МНС України Віктор Балога звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням виділити

65 мільйонів гривень з резервного фонду Державного бюджету на проведення робіт з

реконструкції дамби вздовж української ділянки річки, а також ремонту декількох шлюзів,

що перебувають у аварійному стані через вплив негативних наслідків погодних умов.

Ще на початку року, турбуючись про належний рівень фінансування протипаводко-

вих заходів, передбачених відповідними державними програмами, з відповідним листом

Міністр надзвичайних ситуацій звертався до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова. В

якому, зокрема, наголошувалося на вкрай незадовільному фінансуванні державних цільо-

вих програм у цій сфері. Так, у Державному бюджеті на 2012 рік передбачено лише

190 мільйонів гривень, тобто 27 відсотків від запланованого, що не дозволяє добуду-

вати об’єкти протипаводкового захисту територій. Таких об’єктів у Закарпатській, Івано-

Франківській, Львівській та Чернівецькій областях 322.

Інша справа, що така ощадливість бюджету щодо цих програм, напевно, виклика-

на неефективністю використання виділених раніше державних коштів.

Ще напередодні весняного потепління було організовано інформування громадсько-

сті через засоби масової інформації із залученням фахівців щодо прогнозів проходжен-

ня весняного водопілля і готовності МНС України та інших державних структур у випад-

ку виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених великою водою. Таку інформацію

отримують органи державної влади і самоврядування на місцях. Український гідроме-

теорологічний центр МНС України оперативно надає інформацію про характер розвитку

водопілля по всій території країни. Потрібно відзначити достатньо високу справджува-

ність прогнозів Гідрометцентру.

Фахівці МНС України та Державного агентства водних ресурсів інформують гро-

мадськість про стан і готовність до проходження весняного водопілля каскадами

Дніпровських та Дністровських гідроспоруд.

У підвищеній готовності на випадок надзвичайної ситуації, викликаної водопіллям,

перебуває 15 тисяч чоловік особового складу та дві тисячі одиниць техніки.

В областях, де за прогнозами очікуються повені, з метою захисту населених пунктів,

об’єктів господарської діяльності, сільськогосподарських угідь від льодоходу, повеней та

дощів створено оперативні штаби з координації дій з проведення заходів та мінімізації

можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу

на річках. До складу штабів входять працівники місцевих органів виконавчої влади, місце-

вого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Хід виконання планів дій конт-

ролюється управліннями Держтехногенбезпеки та представниками територіальних управлінь

МНС в областях.

У питаннях протидії повеням у МНС налагоджено взаємодію з міністерствами внутрі-

шніх справ, оборони, охорони здоров’я та іншими відомствами. Існують домовленості про

взаємне інформування про хід водопілля на транскордонних річках з усіма сусідніми краї-

нами. І хоч вірогідність великої води мала – рятувальники сушити весла не поспішають.Юрій РОЙ


НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 3/2012


Редакція:


1
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 2


У НОМЕРІ


№ 3 (172), березень 2012 рік


ОФІЦІЙНО


Система «112» –

крок назустріч


10


Кажуть,

великої води

не буде, а мо’…

суспільству і країні


На ЧАЕС розпочинають

будівництво «Арки»


ТЕМА НОМЕРА10


12


14


16


Кажуть, великої води не

буде, а мо’…


Водопілля 2012 –

природний процес

чи стихійне лихо?


Ірина Цушко


Хоч снігу й було багато


Вікторія Бойко


Ситуація перебуває

під контролем МНС


16

Ситуація перебуває

під контролем МНС


ПРОФЕСІОНАЛИ


20


Хто ж вони,


жінки у формі МНС?


Марія Тупчій,

Валентина Чепелєва


28


МНС готове

протистояти

лісовим пожежам


21


22


Наша професія рятувати

Майя Гринько


Таке життя прожить –

не поле перейти


Вероніка СупруненкоУ РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІННЯХ24


26


Попереду –

нові звершення


Ірина Левочко


Нецивілізовано,

шкідливо і небезпечно
2


31


Безпека

під час

сутички

з собакою


ЗОНА УВАГИ


28 МНС готове протистояти


лісовим пожежам


6


7
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 3
Пенсійні виплати чорнобильцям по-новому


ЗАПИТУЙТЕ – ВІДПОВІДАЄМО38


36


Дізнайтеся

про свої праваСОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ38


Пенсійні виплати


чорнобильцям по-новому

Алла Аксьонова


ДЕНЬ ВОДИ41


Погода, клімат і вода –

рушійна сила

нашого майбутнього41


Погода, клімат

і вода – рушійна сила

нашого майбутнього

Василь Громовий


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ


Щодо виконання плану

основних заходів цивільного

захисту у 2011 році

Дмитро Зайченко48


Пожежі в Україні

за 2011 рік.52


Вогонь не завжди на благо

Причини та наслідки


Дмитро Матвійчук


56

Інформація про бюджет

МНС України за 2011 рік

Борис Загреба


АБЕТКА БЕЗПЕКИ


61

Щоб не сталося пожеж

Наталія Просяник


З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ


62

Аварія на АЕС

«Тримайл-Айленд»


63

Страшний

землетрус у Чилі


Ігор Штонь63


Страшний землетрус у Чилі


НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 3/2012


СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ


64 Команда Криму –

чемпіон 2012 року


44


3
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 4


ПРОСТІР НЕБЕЗПЕКИ: УКРАЇНА

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИДНІПРОПЕТРОВЩИНА


На третьому поверсі триповер-

хового житлового будинку в Чер-

воногвардійському районі міста

Дніпропетровська стався вибух

газового балона, який спричинив

пожежу. Вибуховою хвилею час-

тково пошкодило дві квартири на

другому та третьому поверхах.

Подія сталася при монтажі натяж-

ної стелі в одній із квартир будів-

лі. Постраждали чотири мешканці

будинку, серед яких однорічна

дитина, та два робітники буді-

вельного приватного підприєм-

ства. Всіх потерпілих госпіталізу-

вали. Згаданий балон використо-

вувався для забезпечення роботи

газової плити.


ДОНЕЧЧИНА


На нелегальній шахті у

Вуглегірську виявлено тіла шіс-

тьох гірників. Причиною їх смерті

був вибух у копальні. Інцидент

стався через грубі порушення

норм техніки безпеки. Пробратися

до гірників рятувальникам було

нелегко, тому що шахта не була

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Колонка редактора iconКолонка редактора
Змінили ставлення до ядерної енергетики? Маємо якусь особливу І специфічну систему

Колонка редактора iconКолонка редактора
Розбудова протиповітряної І протихімічної оборони після війни продовжувалася з наростаючими тем

Колонка редактора iconКолонка редактора
Дійсно, що у кожного свій інтерес. Любителі зимових видів спорту І, звісно, дітла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Микола Лябах, Ірина Цушко відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Микола Лябах, Ірина Цушко відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconИзвестия национальной академии наук грузии
Т. Г. Андроникашвили (редактор), Т. Р. Агладзе, И. Б. Бараташвили, Г. Г. Гвелесиани, Дж. И. Джапаридзе, К. Г. Джапаридзе (заместитель...

Колонка редактора iconДеаэраторы да атмосферные полнокомплектные (бак, колонка, охладитель, гидрозатвор)

Колонка редактора iconПредисловие от переводчика от редактора

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка