1. Політика в галузі освіти
Назва1. Політика в галузі освіти
старонка1/2
Дата канвертавання21.11.2012
Памер370.05 Kb.
ТыпДокументы
  1   2
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за липень – серпень 2007 року
1. Політика в галузі освіти

1.

Україна. Кабінет Міністрів

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року

№ 1019// Орієнтир.- 2007.- № 29.- 22 серпня.- С. 6 - 9.

2.

Україна. Міністерство освіти і науки

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації всіх форм власності та підпорядкування: Звернення міністра освіти і науки С.М.Ніколаєнка до керівників внз// Освіта України.- 2007.- № 46 - 47.- 22 червня.- С. 2.

3.

Україна. Міністерство освіти і науки

Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі: базової загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України (проект)// Освіта. Технікуми. Коледжі.- 2007.- № 1(16).- С. 17 - 18.

4.

Україна. Міністерство освіти і науки

Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2007 року № 84// Вища школа.- 2007.- № 1.- С. 75 - 91.

5.

Абасов З. Инновации в образовании и синергетика// Alma mater.- 2007.- № 4.- С. 3 - 8.

6.

Адольф В. Конкурентоспособность - показатель качества ВПО/ В.Адольф, И.Степанова// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 77 – 79.

7.

Алмаші І. Стажування українських викладачів у Канаді влітку 2006 року/ І.Алмаші, М.Алмаші// Економічний розвиток громади.- 2007.- № 3.- С. 42 - 47.

8.

Багаєва С. Молодь моделює європейське єднання: Літні лінгвістичні табори та школи// Суми і сумчани.- 2007.- №31.-

3 серпня.- С. 12.

9.

Белоцерковский А. Система классификации образоваиельных программ (опыт США)// Высшее образование в России.- 2007.- № 5.- С. 113 - 119.

10.

Болотин И. Негосударственное высшее образование в России: состояние и перспективы/ И.Болотин, А.Михайлов// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 71 - 76.

11.

Вернудіна І. Гімназійна освіта в контексті європейського виміру// Освіта України.- 2007.- № 46 - 47.- 22 червня.- С. 11.

12.

Говорун М. Последипломные метаморфозы: Трудоустройство выпускников-бюджетников - больная тема и для Сумщины// Ваш шанс.- 2007.- № 31.- 1 августа.- С. 16А - 17А.

13.

Грачева А. Инженерное образование в России: становление концепции/ А.Грачева, З.Сазонова, П.Смыслов// Высшее образование в России.- 2007.- № 4.- С. 146 - 151.

14.

Гребнев Л. Федеральный образовательный стандарт: от Перечня направлений (специальностей) - к Классификатору образовательных программ// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.- С. 36 - 49.

15.

Два роки дій, досягнень, перемог: Звіт керівника секретаріату ВСР Володимира Шемаєва: інтеграція вищої освіти в європейський освітній простір// Освіта України.- 2007.- № 49 - 50.- 6 липня.-

С. 3 - 4.

16.

Деменко О. Педагогічний самомоніторинг процесу інтегрування інновацій - чинник підвищення якості освіти/ О.Деменко, Л.Ампілогова// Новий колегіум.- 2007.- № 3.- С. 7 - 11.

17.

До уваги абітурієнтів і громадськості!: Міністерство освіти і науки України надає список внз і відокремлених структурних підрозділів, у яких анульовано ліцензії або припинено освітню діяльність з 2005 р. по І півріччя 2007 р. за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері освітніх послуг у сфері вищої освіти та чинного законодавства// Освіта України.- 2007.-

№ 51 - 52.- 13 липня.- С. 3 – 4, 9.

18.

Добрянский И. Негосударственный сектор высшего образования в Украине// Высшее образование в России.- 2007.-

№ 5.- С. 124 - 127.

19.

Задорський В. Креативізм чи кретинізм?: Від "болонізації" до " "креативізації" освіти// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 31 - 32.- 9 серпня.- С. 1, 12 - 13.

20.

Затверджено План дій щодо розвитку вищої освіти України до 2010 року// Світ.- 2007.- № 29 - 30.- серпень.- С. 1.

21.

Кар'єра... з 1 курсу: Кар'єрне портфоліо// Український лідер: Всеукраїнська молодіжна газета.- 2007.- № 30.- 6 - 12 серпня.- С. 7.

22.

Карнаух Н. О преемственности отечественных традиций образования// Alma mater.- 2007.- № 3.- С. 20 - 23.

23.

Керівникам вищих навчальних закладів: Звернення Міністерства освіти і науки України від 11.07.2007 р. № 1/9-427// Освіта України.- 2007.- № 51 - 52.- 13 липня.- С. 9.

24.

Кландт Х. Розвиток і перспективи академічної освіти в галузі підприємництва в Німеччині/ Х.Кландт, К.Фолькман// Вища школа.- 2007.- № 1.- С. 56 - 69.

25.

Коваль Л. Проти хабарництва у навчальних закладах// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 120.- 10 липня.- С. 4.

26.

Ковалевский В. Университетский комплекс и инновационный потенциал региона// Высшее образование в России.- 2007.- № 4.- С. 3 - 11.

27.

Корогодський Ю. Подолати стереотипи, або куди рухається українська вища освіта!: Попит на отримання другої вищої освіти// Сучасна освіта.- 2007.- № 7 - 8.- С. 12 - 13.

28.

Корпоративная образовательная система: опыт ОАО "Газпром"// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 86 - 119.

29.

Ламаш І. Психологічні аспекти працевлаштування випускників вищих навчальних закладів// Новий колегіум.- 2007.- № 2.- С. 35 - 40.

30.

Маресова Н. Подготовка кадров высшей квалификации в России: болонский вызов// Высшее образование в России.- 2007.- № 5.- С. 80 - 83.

31.

Михайленко М. Індивідуалізація та фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції// Освіта України.- 2007.- № 45.- 15 червня.- С. 10.

32.

Михайліченко М. На порядку денному ДАК - проблеми якості освітніх послуг// Освіта України.- 2007.- № 51 - 52.-

13 липня.- С. 1 - 3.

33.

Михайлюта О. Володимир Різун: "Болонський процес як шокуюча терапія..."// Урядовий кур'єр.- 2007.- №116.- 4 липня.-

С. 13.

34.

На навчання - без мобільних телефонів: Коротко// Світ.- 2007.- № 23 - 24.- червень.- С. 1.

35.

Наделяев В. Общетехнические дисциплины и "проективная" философия образования/ В.Наделяев, И.Богомаз// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.- С. 18 - 20.

36.

Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні/ В.Олійник, В.Семиченко, Л.Пуховська, Л.Даниленко// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- № 1.- С. 18 – 23.

37.

Ніколаєнко С.М. Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2007 - 2008 навчальний рік// Освіта України.- 2007.- № 55 - 56.- 27 липня.- С. 5 - 8.

38.

Носков М. Состояние и перспективы математического образования в инженерных вузах/ М.Носков, В.Шершнева// Alma mater.- 2007.- № 3.- С. 14 - 19.

39.

Олійник В. Впровадження результатів Міжнародної програми ТЕМРUS "Справедливе оцінювання" в українську систему післядипломної педагогічної освіти/ В.Олійник, Л.Даниленко// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- № 1.-

С. 3 - 6.

40.

Онопрієнко В.І. Імперативи освіти для знаннєвого суспільства// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.- С. 94 - 107.

41.

Паламарчук В. Розповсюдження інновацій в сучасній освіті// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- № 1.- С. 105 - 106.

42.

Перспективи розвитку коледжів і технікумів: Доповідь заступника міністра освіти і науки Михайла Степка на нараді голів Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України (м.Харків, 19 грудня 2006 року)// Освіта. Технікуми. Коледжі.- 2007.- № 1(16).- С. 5 - 14.

43.

Переверзев В. Формирование СМК вуза на основе концепции сбалансированных показателей: Система менеджмента качества/ В.Переверзев, С.Фомин// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 18 – 25.

44.

Пименов Е. Реализация инновационной образовательной программы: проблемы университетского менеджмента/ Е.Пименов, В.Владимиров, И.Решетникова// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 3 - 8.

45.

Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции?// Alma mater.- 2007.- № 3.-

С. 3 - 14.

46.

Подольська Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні// Вища школа.- 2007.- № 1.- С. 48 - 55.

47.

Потрібно бути ідеологічно готовим працювати в інформаційному середовищі: Інформатизація сфери освіти і науки// Освіта України.- 2007.- № 49 - 50.- 6 липня.- С. 10.

48.

Рахункова палата: Міносвіти розтринькало 13 млн. гривень (Коротко)// Персонал Плюс.- 2007.- № 29.- 1 - 7 серпня.- С. 1.

49.

Розина Н. О разработке нового поколения государственных образовательных стандартов// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.- С. 3 - 9.

50.

Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в.// Высшее образование в России.- 2007.- № 5.- С. 119 - 124.

51.

Сабуров Е. Риски вложений корпоративных и частных инвесторов в образование: проблемы идентификации/ Е.Сабуров, Н.Родина, Е.Хижнякова// Высшее образование в России.- 2007.-

№ 5.- С. 3 - 11.

52.

Савченко Н. Проверили и "наказали": Сумским вузам отказали в аккредитации некоторых специальностей// В двух словах.- 2007.- № 32.- 15 августа.- С. А3.

53.

Салми Д. Ранжирование: конструктивные возможности для совершенствования высшего образования/ Д.Салми, А.Сароян// Alma mater.- 2007.- № 4.- С. 22 - 25.

54.

Сенашенко В. О перечне направлений ВПО как составной части ГОС третьего поколения/ В.Сенашенко, В.Халдин, В.Кузнецова// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.-

С. 25 - 36.

55.

Скульська В. Проблеми та особливості працевлаштування випускників// Праця і зарплата.- 2007.- № 25.- липень.- С. 6 - 7.

56.

Солодков В. Соціальна сутність і структура дій Європейського простору вищої освіти// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- № 1.- С. 27 - 35.

57.

Соловьев А. Абитуриент - студент: проблемы адаптации/ А.Соловьев, Е.Макаренко// Высшее образование в России.- 2007.- № 4.- С. 54 - 56.

58.

Станіслав Ніколаєнко: "Я своє завдання по доступності вищої освіти виконую. Цього року кожен третій випускник зможе вступити до ВНЗ на державне замовлення"// Освіта.- 2007.- № 25.- 13 - 20 червня.- С. 1.

59.

Станіслав Ніколаєнко: "Якість української освіти відповідає всім критеріям ЮНЕСКО"// Освіта.- 2007.- № 29 - 30.-

18 - 25 липня- С. 1.

60.

Старшинова Т. Система ДПО: интеграция содержания образования на основе модульного принципа/ Т.Старшинова, В.Иванов, Т.Кожевникова// Высшее образование в России.- 2007.- № 4.- С. 34 - 39.

61.

Твердохлєбов С. Як відродити наукові школи: Наукові дослідження в університетах// Обрій.- 2007.- № 30.- 2 - 8 серпня.-

С. 11.

62.

Тверезовська Н. Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи// Освіта України.- 2007.- № 55 - 56.- 27 липня.- С. 11.

63.

Туренко А. Рейтинг вищих навчальних закладів України/ А.Туренко, В.Богомолов// Освіта України.- 2007.- № 55 - 56.-

27 липня.- С. 10.

64.

Увалик-Трумбик С. Направление учащихся в новые места высшего образования: роль ЮНЕСКО// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 6.- С. 61 - 63.

65.

Федченко І. Стан і тенденції розвитку освіти/ І.Федченко, Т.І.Бортник// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 64 - 66.

66.

Черевко О. Інтерактивні технології формування навчально-методичного забезпечення дисциплін та спеціальностей/ О.Черевко, Л.Янчева, О.Кухарьонок// Новий колегіум.- 2007.- № 2.- С. 19 - 25.

67.

Черевичний Г.С. Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.- С. 107 - 112.

68.

Чернавский Д. Нужна ли вузам философия?/ Д.Чернавский, А.Никифоров, Е.Мамчур// Высшее образование в России.- 2007.-

№ 4.- С. 119 - 123.

69.

Чиновники Міносвіти не ймуть сорому: Заява прес-служби Міжрегіональної Академії управління персоналом// Персонал Плюс.- 2007.- № 29.- 1 - 7 серпня.- С. 3.

70.

Шихов Ю. К проблеме фундаментализации высшего технического образования/ Ю.Шихов, В.Черепанов// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 145 - 147.

71.

Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства// Вища школа.- 2007.- № 1.- С. 3 - 9.

72.

Шулкін Д. Крок до європейського освітньо-наукового простору// Освіта України.- 2007.- № 51 - 52.- 13 липня.- С. 2.

2. Формування особистості


73.

Ганиева Р. Приобщение к культуре народов своего региона// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.- С. 148 - 149.

74.

Командишко Н. Лицар - це ти! або Яким має бути моральний гарт учнів?// Освіта.- 2007.- № 32.- 1 - 8 серпня.- С. 2.

75.

Копосов Е. Психологическая служба вуза: теория и практика/ Е.Копосов, В.Бобылев, В.Кручинин// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.- С. 10 - 13.

76.

Мудрік В.І. Виховання екологічної свідомості та культури у процесі фізичного виховання студентів/ В.І.Мудрік, В.В.Марунін, О.Л.Прокопенко// Безпека життєдіяльності.- 2007.- № 6.- С. 31 - 33.

77.

Тодорова Є. Інформаційна культура студентів/ Є.Тодорова, О.Колупаєва// Новий колегіум.- 2007.- № 2.- С. 60 - 65.

78.

Ходирєв С. Виховання студентів - нові пріоритети/ С.Ходирєв, В.Климчук// Новий колегіум.- 2007.- № 3.- С. 22 - 27.

3. Кадрові питання


79.

Едвардс К. Нові підходи до наймання персоналу у вищій освіті// Вища школа.- 2007.- № 2.- С. 46 - 50.

80.

Козлов О.А. Региональный подход к созданию инфраструктуры подготовки кадров информатизации образования// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 7.- С. 4 - 7.

4. Дошкільне виховання


81.

Марченко О. Анатолій Заліський: якісно нова освіта починається з дошкілля// Освіта України.- 2007.- № 48.- 26 червня.- С. 1, 5.

82.

Чернов В. Двовладдя в дитсадку// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 138 - 139.- 3 серпня.- С. 6.5. Середня школа


83.

Звиняцковский В. "Общее" образование, или долой Гамлета из восьмого класса!// Зеркало недели.- 2007.- № 28.-

4 -10 августа.- С. 14.

84.

Семенюк В. Фокус на прийом: Тестування школярів// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 153.- 22 серпня.- С. 6.

85.

Якунов Е. Сырой балл: Внешним тестированием школьников не интересуется общественность, ему мало доверяют родители, его пытаются заблокировать ректоры вузов// Киевские ведомости.- 2007.- № 178.- 17 августа.- С. 20.

6. Професійно-технічне навчання


86.

Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования// Alma mater.- 2007.- № 4.-

С. 8 - 12.

7. Вища школа


87.

Україна. Кабінет Міністрів

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719// Вища школа.- 2007.- № 2.- С. 60 - 66.

88.

Україна. Міністерство освіти і науки

Про порядок введення в дію Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2007 року № 58// Вища школа.- 2007.- № 2.- С. 67 - 120.

89.

Україна. Міністерство освіти і науки

Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів: Від 01.08.07 № 1/9-454, № 1/9-455: (Відносно Проекту Типового положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів)// Освіта України.- 2007.- № 60.- 14 серпня.- С. 2.

90.

Калиберда Л.П. К вопросу об усилении интегративной основы содержания образования// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 45 - 47.

91.

Концепція модернізації (вдосконалення) системи акредитації вищих навчальних закладів, напрямів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах в Україні// Освіта України.- 2007.- № 60.- 14 серпня.- С. 6.

92.

Кузнецова Н. О специфике формирования университетского образования в России// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 120 - 125.

93.

Мосичева И. Дополнительное образование: проблемы и новые задачи российской высшей школы/ И.Мосичева, В.Шестак// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.- С. 63 - 69.

94.

Пахолков Н. Университет - интеллектуальный и инновационный ресурс развития региона/ Н.Пахолков, Ю.Шепелева// Высшее образование в России.- 2007.- № 3.-

С. 21 - 24.

95.

Петренко А.Г. Теоретичні основи та деякі практичні аспекти формування економічного мислення студентів/ А.Г.Петренко, М.І.Петренко// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 13 - 15.

96.

Пястолов С. Обучение за рубежом: опыт "включенного наблюдения"// Высшее образование в России.- 2007.- № 4.-

С. 152 - 158.

97.

Розов М. Идея университетского образования// Высшее образование в России.- 2007.- № 6.- С. 125 - 132.

98.

Скрипаль А. Образование и карьера: в Украине или за рубежом?// Сучасна освіта.- 2007.- № 7 - 8.- С. 64 - 65.

99.

Сумський державний університет// Панорама.- 2007.- № 33.- 15-22 августа.- С. А3.

100.

Сумський державний університет: Провідний навчальний заклад регіону найвищого рівня акредитації// Данкор.- 2007.-

№ 32.- 8 августа.- С. Б40.

101.

Сумские университеты недолицензировали// Данкор.- 2007.- № 33.- 15 августа.- С. А10.
  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1. Політика в галузі освіти iconВсту п
Мон україни "Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх...

1. Політика в галузі освіти iconОсновні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти
В основі інклюзії лежить право людини на освіту, проголошене у Всесвітній декларації прав людини у 1948 році, де зазначається

1. Політика в галузі освіти icon«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...

1. Політика в галузі освіти iconЯкушик В. Концептуальні та інституційні аспекти проблеми національного порозуміння в Україні // Сучасна українська політика. Політики І політологи про неї
Політика. Політики І політологи про неї. Випуск 10. – Київ – Полтава: Інтер Графіка, 2007. (– 488 с.) – С. 224-239

1. Політика в галузі освіти iconНауково-практичної інтернет-конференції економічна політика країн єс 17 жовтня 2011 р., Донецьк м. Донецьк 2011 р. Ббк 65. 050. 11 Е 40
Познань, Польша / м-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського,...

1. Політика в галузі освіти icon1554–1612 – найвідоміший представник англійського раннього меркантилізму, купець І банкір. У праці "Короткий виклад деяких звичайних скарг наших співвітчизників"
Англії, Італії, Франції та інших європейських країнах І проіснувала до XVIII ст. Це перша система економічних поглядів, на основі...

1. Політика в галузі освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської...

1. Політика в галузі освіти iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка релігієзнавчі студії
У збірнику представлені статті викладачів та аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка та науковців, які...

1. Політика в галузі освіти iconНобелівські лауреати в галузі літератури
Альфреда Нобеля. Хоча оголошують про присудження премії десь у жовтні. З 1969 року, додано ще одну номінацію у галузі економіки....

1. Політика в галузі освіти iconЄвропейська політика сусідства І Східне партнерство : досягнення, перешкоди та перспективи
Кишинів ( Республіка Молдова) на базі Академії економічних знань відбулась Міжнародна конференція «Європейська політика сусідства...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка