Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння
НазваПро затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння
Дата канвертавання20.11.2012
Памер141.72 Kb.
ТыпДокументы


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 січня 1999 р. N 115

Київ

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння (додається) і ввести його в дію з 1 квітня 1999 року.

2. Державному комітетові по геології і використанню надр та Державній податковій адміністрації за погодженням з Міністерством економіки, Міністерством фінансів та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади затвердити Інструкцію про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 645 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, та їх справляння" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 280);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 р. N 501 "Про затвердження переліку нафтових родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 21, с. 76).

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.33


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 січня 1999 р. N 115

ПОРЯДОК

встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння

1. Цим Порядком встановлюються єдині правила обчислення і справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється з надрокористувачів незалежно від форми власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які видобувають корисні копалини на раніше розвіданих родовищах, а також на розташованих у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони родовищах з попередньо оціненими запасами, які за згодою заінтересованих надрокористувачів передані їм для промислового освоєння.

2. Збір за виконані геологорозвідувальні роботи в повному обсязі зараховується до державного бюджету і спрямовується на розвиток мінерально-сировинної бази.

3. Нормативи збору за виконані геологорозвідувальні роботи встановлюються окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин згідно з додатком.

Нормативи збору підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції.

Обсяг погашених запасів корисних копалин визначається як сума обсягів видобутих корисних копалин та фактичних їх втрат у надрах під час видобування, за винятком передбачених технічними проектами втрат корисних копалин в охоронних, бар'єрних ціликах та поблизу неякісне затампонованих свердловин, за умови погодження їх обсягів з органами державного гірничого нагляду.

4. Надрокористувачі, які виконували геологорозвідувальні роботи частково за рахунок власних коштів, сплачують збір за геологорозвідувальні роботи, застосовуючи до нього коефіцієнти для родовищ, де виконано:

загальні і детальні пошукові роботи та попередню розвідку за рахунок державного бюджету, а детальну розвідку за рахунок власних коштів - 0,6;

дорозвідку запасів корисних копалин за рахунок власних коштів - 0,6;

загальні і детальні пошукові роботи за рахунок державного бюджету, а попередню і детальну розвідку за рахунок власних коштів - 0,4;

загальні пошукові роботи частково за рахунок державного бюджету на стадії регіональних робіт, а детальні пошукові роботи, попередню і детальну розвідку за рахунок власних коштів - 0,2.

Підставою для застосування коефіцієнтів є довідка Мінприроди. Для одержання довідки надрокористувач подає Державному інформаційному геологічному фонду (Геоінформ) завірені копії документів, що підтверджують небюджетне фінансування виконаних геологорозвідувальних робіт (витяг з фінансового плану підприємства, кошторису витрат власних коштів, звіти про виконані геологорозвідувальні роботи за формою 01-гр і 2-гр).

5. Якщо надрокористувачі видобувають більше одного виду корисних копалин, що залягають окремо, збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється за кожний їх вид окремо.

6. Якщо надрокористувачі видобувають більше одного виду корисних копалин, що супутньо залягають на одному родовищі, збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється за основний вид корисної копалини у повному обсязі, а за супутньо залягаючі корисні копалини - із застосуванням до нього коефіцієнта 0,2.

7. У разі розробки позабалансових запасів корисних копалин збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.

8. У разі розробки техногенних родовищ корисних копалин збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється як для аналогічних природних родовищ із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.

9. У разі видобування нафти, конденсату, природного газу та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, що перевищує затверджений Державною комісією по запасах корисних копалин, збір за відповідні додаткові обсяги видобутку зазначених корисних копалин справляється із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.

10. У разі дорозробки нафтових та газових родовищ, визначених Кабінетом Міністрів України як родовища з важковидобувними та виснаженими запасами, збір не справляється за додатково видобуті понад базові (проектні) обсяги нафту і газ протягом десяти років з дати одержання ліцензії на експлуатацію таких родовищ.

11. Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється з дати видобутку корисної копалини.

12. Збір за виконані геологорозвідувальні роботи не справляється за видобуток:

раніше погашених запасів корисних копалин, віднесених у процесі розробки родовищ у встановленому порядку до категорії втрачених у надрах;

вуглеводневої сировини з нерентабельних свердловин з метою недопущення вибухонебезпечних газопроявів у населених пунктах нафтогазопромислових районів;

підземних вод, які не використовуються в народному господарстві:

видобуток яких є технологічно вимушеним у зв'язку з видобутком інших корисних копалин в обсягах, погоджених з відповідними органами державного гірничого нагляду, державного геологічного контролю та охорони навколишнього природного середовища;

які видобуваються із надр для усунення їх забруднення;

які видобуваються із надр для усунення їх шкідливої дії (підтоплення, засолення, заболочування, забруднення, виникнення зсувів тощо).

13. Збір за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється надрокористувачами самостійно відповідно до вимог Інструкції про порядок справляння зборів за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

Видобувне підприємство, що сплачує зазначений збір за включені до його складу гірничовидобувні цехи (шахти, рудники, кар'єри тощо), обчислює збір за виконані геологорозвідувальні роботи в розрізі цих підрозділів.

У разі розробки більше ніж одного виду корисних копалин збір обчислюється за кожен вид корисних копалин окремо.

13-1. Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин.

Надрокористувач, зареєстрований в органах державної податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження родовища корисних копалин, що ним експлуатується, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби, в якому він зареєстрований, копію розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою органу державної податкової служби, яка прийняла розрахунок.

Збір сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.

Надрокористувачі сплачують авансові квартальні внески збору до 20 числа третього місяця звітного кварталу і до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, у розмірі однієї третини суми збору, визначеної у попередньому розрахунку.

14. Суми збору за виконані геологорозвідувальні роботи відносяться на валові витрати.

15. Надрокористувачі несуть відповідальність за правильність обчислення збору за виконані геологорозвідувальні роботи, повноту і своєчасність його внесення до державного бюджету, а також за правильність обчислення і своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків.

16. Для органів державної податкової служби підставою для взяття на облік нових надрокористувачів, що повинні сплачувати збір за виконані геологорозвідувальні роботи, є повідомлення органів державного гірничого нагляду про надання дозволів на виконання гірничих робіт на родовищі чи погодження на проведення дослідно-промислової розробки родовища та органів охорони навколишнього природного середовища про надання дозволів на спеціальне водокористування.

17. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати збору за геологорозвідувальні роботи до державного бюджету здійснюють органи державної податкової служби, а контроль за правильністю обчислення збору здійснюють органи державного геологічного контролю та державної податкової служби шляхом проведення перевірок відповідних документів.


Додаток

до Порядку встановлення нормативів збору за

геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок

державного бюджету, та його справляння

НОРМАТИВИ

збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету


Вид корисної копалини

Одиниця

виміру

До одиниці

видобутку

корисних

копалин

До одиниці

погашення

запасів

корисних

копалин

Горючі корисні копалини

Нафта, конденсат

Газ природний

Вугілля кам'яне

Метан вугільних родовищ

Вугілля буре

Торф

Сапропель

Металеві корисні копалини

Залізна руда для збагачення

Залізна руда багата

Марганцева руда

Титанова руда (розсипних

родовищ)

Титано-цирконієва руда

(розсипних родовищ)

Нікелева руда (силікатна)

Уранова руда

Ртутна руда

Золоторудна сировина

Сировина нерудна для металургії

Бентонітова глина

Глина вогнетривка

Каолін вторинний

Доломіт

Флюсовий вапняк

Кварцит та пісок кварцевий для

металургії

Пісок формувальний

Кварцит для виробництва

кремнію

Гірничо-хімічна сировина

Сірчана руда

Калійно-магнієва сіль

Фосфорити (агроруди)

Кухонна сіль кам'яна

Крейда для содової

промисловості

Вапняк для цукрової

промисловості

Сировина для виробництва

мінеральних пігментів

Крейда для хімічної

промисловості

Гірничорудна сировина

Графітова руда

Сировина для виготовлення

оптичної та п'єзооптичної

продукції

Сировина для виробництва

адсорбційних матеріалів

(бентоніти, палигорскіти,

цеоліти, сапоніти)

Сировина для виробництва

абразивних матеріалів

(гранатвмісна, пісок кварцевий,

кремінь)

Пірофіліт

Озокерит

Сировина ювелірна, ювелірно-

виробна, виробна, для

облицьовувальних матеріалів

Сировина ювелірна (дорогоцінне

каміння):

бурштин

топаз, моріон, берил

Сировина ювелірно-виробна

(напівдорогоцінне каміння)

- пірофіліт

Сировина виробна

Сировина для облицьовувальних

матеріалів (декоративне каміння)

Сировина будівельна

(в тому числі місцевого

значення)

Сировина для виготовлення

цементу

Крейда і вапняк на вапно,

крейда будівельна

Гіпс

Керамзитова сировина

Цегельно-черепична сировина

Камінь будівельний

Камінь пиляний

Глина тугоплавка

Пісок для виробництва скла

Польовошпатова сировина

Каолін первинний

Перліт

Сировина для виробництва

мінеральної вати

Піщано-гравійна сировина, в

тому числі пісок будівельний

Бітуми

Сировина для вапнування кислих

грунтів

Води

Мінеральні підземні води

Термальні підземні води

Промислові підземні води

(розсіл)

Ропа

Мінеральні грязі та мул

Прісні підземні води


тонн

тис. куб.

метрів

тонн

тис. куб.

метрів

тонн

-"-

-"-


-"-

-"-

-"-


-"-


-"-

-"-

-"-

-"-

-"-


-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-


-"-

-"-


-"-

-"-

-"-

-"-


-"-


-"-


-"-

-"-


-"-

кілограмів


тонн


-"-


-"-

-"-


-"-


кілограмів


-"-


тонн

куб.

метрів


тонн


-"-


-"-

куб.

метрів

-"-

-"-

тонн

-"-

-"-

-"-

куб.

метрів


тонн

куб.

метрів

тонн

-"-


куб.

метрів

-"-

-"-


-"-

-"-

100 куб.

метрів


20,5


9,95


6


0,05

0,05


2,5


3,6

2,5

0,1


0,3

0,005


0,1

0,02

0,21

1,680,47


0,16


0,25

0,57

0,21


0,08


0,1

0,12

0,6

0,11

3


0,2

0,18

0,22

0,09

0,09

0,24


0,1

0,33


0,6

0,45

0,2

0,1


0,2


0,15


0,55

0,18


0,14


0,1


0,16


0,5

0,6


0,5

0,25


0,1


0,1

0,19

0,16

0,18

0,12

0,14

0,22

0,12

1,2

0,18

0,16


0,12


0,06

0,4

0,05

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПро затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2012 році субвенції з державного бюджету...

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПро затвердження Порядку справляння І розмірів збору за спеціальне використання об'єктів тваринного світу
Відповідно до частини п`ятої статті 18 Закону України «Про тваринний світ» Кабінет Міністрів України постановляє

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПро план заходів щодо організації роботи по формуванню проекту місцевого бюджету на 2013 рік та прогнозів місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
Рік» та постановою Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2003 №621 «Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного...

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconРозділ ХІІІ. Плата за землю
Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади...

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconКабiнет мiнiстрiв україни постанова
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16...

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconЗакону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
Затвердити Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон (додається)

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПлан роботи Болградської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2010 року №
Про стан виконання районного бюджету та бюджету Болградського району за І півріччя 2010 року

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПро затвердження Граничних тарифів на основні послуги електрозв'язку та тарифів на виплату державних пенсій та грошової допомоги Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 червня 2002 року n 120 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
О до постанови Кабінету Міністрів України від 25. 12. 96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих...

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПерелік
Про затвердження ставок збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності по Княжівській сільській раді на 2011 рік.”

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння iconПро затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі І послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка