Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як
НазваНезначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як
Дата канвертавання20.11.2012
Памер67.39 Kb.
ТыпДокументы
Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як заборгованість перед фізичними особами за цінними паперами і компенсація за ними. Зменшення цієї частки боргу пов’язане із значним зростанням внутрішнього державного боргу в абсолютних розмірах і майже незмінними (лише 2001 року вона збільшилася на 20 тис. грн.) її абсолютними обсягами.

Залучення фінансових ресурсів у розпорядження держави за рахунок внутрішніх державних боргових зобов’язань в Україні відбувається за допомогою випуску і розміщення облігацій внутрішньої державної позики, облігацій внутрішньої ощадної позики, конверсійних облігацій та інших державних боргових паперів.

Загальні обсяги розміщення ОВДП 1995 року становили майже 293,8 млн. грн. На 91-денні випуски припадало понад 229,2 млн. грн. (78%), а прибутковість перших випусків становила 140% річних.

Для підвищення ліквідності та привабливості цих цінних паперів НБУ восени 1995 року видав положення, яке передбачало зниження необхідного обсягу обов’язкових резервів на суму придбаних ОВДП. Це певною мірою підвищило інтерес банків-резидентів до державних облігацій.

Успішна робота з ОВДП 1995 року дала змогу Мінфіну України, НБУ та іншим учасникам ринку (комерційним банкам і господарюючим суб’єктам) накопичити достатній досвід роботи, що стало причиною відчутного пожвавлення на ринку ДЦП 1996 року.

1996 року ОВДП характеризувалися стабільністю та високою дохідністю. Вони випускалися на короткий термін – 1, 3, 6, 9, 12 місяців, а облікова ставка НБУ зменшувалася, тому такі цінні папери були захищені від відсоткового ризику. На початку 1996 року НБУ оголосив про запровадження у практику рефінансування ломбардного кредитування під заставу ОВДП, а потім – і операцій репо (тут – операція, що передбачає продаж комерційними банками Національному банку ОВДП із зобов’язаннями їх подальшого викупу) як інструменту підвищення миттєвої ліквідності комерційних банків, відмовившись від рефінансування на своїх кредитних аукціонах.

Внаслідок цих та інших заходів, а також уповільнення інфляційних процесів 1996 року, мінімізації можливості проведення арбітражних операцій через стабілізацію курсів основних валют до гривні та зниження прибутковості за активними операціями в усіх секторах фінансового ринку України при падінні рентабельності економіки ОВДП перетворилися в найліквідніший, найнадійніший і максимально прибутковий інструмент. На ОВДП у фінансуванні дефіциту бюджету 1996 року припадало 37,8%. У 1996 році було емітовано дисконтні та купонні ОВДП. На кредити НБУ припадало 32,4%. Кредити комерційних банків не залучалися до фінансування дефіциту бюджету.

Отже, уряд створив максимально сприятливі умови для того, щоб ОВДП були найпривабливішим об’єктом вкладання коштів для інвесторів 1996 року. Мінфін України 1996 року запропонував високі доходи від ОВДП. Так, в окремі місяці 1996 року інфляція становила від 5 до 1%, а дохід від облігацій виплачувався з розрахунку від 70 до 40% річних.

Разом з тим, оскільки основними операторами ринку на той час були комерційні банки-резиденти і нерезиденти, вирішальне значення для ринку ОВДП мала не інфляція як така, а переважно коливання курсу української національної валюти до долара США як основної валюти проведення міжнародних розрахунків. Курсоутворення в Україні часто не залежало від реального стану справ у економіці, тому коливання курсу національної грошової одиниці мали чітко виражений кон’юнктурно-політичний і сезонний характер. Ця обставина значною мірою впливала на мотивацію до інвестування в ОВДП для різних категорій інвесторів: банки і нерезиденти орієнтувалися переважно на валютну дохідність до погашення (для нерезидентів, крім того, зважену за ризиком непогашення і зіставлену з прибутковістю за альтернативними фінансовими інструментами – аналогами, наприклад, російських ДКО й ОФП), на ставки міжбанківського ринку і кредитів прямого позичальника; а інші категорії інвесторів – в основному на внутрішню купівельну спроможність української національної валюти у зіставленні з прибутковістю власних альтернативних напрямів інвестування, передусім їхнього бізнесу. Узгоджуючи терміни погашення ОВДП у своєму портфелі з необхідністю вивільнення коштів з ринку для конвертації, вони не тільки практично нівелювали валютний ризик, а й мали змогу одержувати курсовий прибуток.

Обсяг ринку ОВДП і 1995 року, і 1996 визначався нормативно – постановами Кабінету Міністрів України. Протягом 1996 року більшість ОВДП випускалася з терміном погашення 91 день, що в цілому (з корегуванням на рівень запропонованої прибутковості) відображало настрої інституційних інвесторів і ступінь їхньої довіри до держави та її здатність впливати на економічні процеси в країні.

Різке зростання обсягів розміщення 364- та 273-денних ОВДП, а потім таке ж різке зменшення до «0» термінів їхнього обігу було зумовлено інтервенціями НБУ, а також деякими побоюваннями банків у зв’язку з порядком і наслідками впровадження в обіг гривні.

Таким чином, відстежується певна залежність між щомісячними обсягами розміщення ОВДП різних термінів і динамікою зміни середнього офіційного курсу української національної валюти до долара США.

1996 року було збільшено випуск ОВДП на загальну суму 3719,6 млн. грн., що на 390,6 млн. грн. перевищило обсяги, визначені законом. За рахунок 82% зазначених коштів було додатково профінансовано витрати з погашення та сплати доходів за облігаціями. Лише протягом 1996 року суми сплаченого доходу за ОВДП 1995–1996 років випуску становили 1935,3 млн. грн., що більше від визначеної законом суми на 651,3 млн. грн.

Активна політика державного запозичення та намір уряду й НБУ переорієнтувати ресурси з ринку ОВДП на користь реального сектору економіки сприяли тому, що на ринок ДЦП України прийшли нерезиденти.

У результаті Міністерство фінансів та НБУ з липня 1996 року продавали нерезидентам ОВДП на загальну суму близько 120 млн. грн. на місяць. Усього НБУ продав інвестиційним компаніям індустріально розвинених країн облігацій на загальну суму майже 400 млн. грн., на кінець листопада нерезидентам належало ОВДП на суму 110 млн. грн.

Висока дохідність і короткі терміни обігу ОВДП утворили основу для побудови фінансової піраміди і стали об’єктом спекулятивних операцій, які в частині інвесторів-нерезидентів (використання рахунків «Лоро») стали майже безконтрольними. Активне залучення до ринку ОВДП нерезидентів через створення для них надзвичайно сприятливих умов стало причиною того, що восени 1998 року відбувся чистий відплив відсоткових платежів за кордон (зокрема за повної репатріації раніше інвестованих сум).

Протягом 1997 року для поточного фінансування витрат бюджету було залучено кредити НБУ лише в іноземній валюті на суму 264 млн. дол. США. Згідно з кредитними договорами 1997 року кошти від НБУ залучалися в основному для обслуговування іноземних кредитів, а іноземні кредити частково залучалися для погашення заборгованості за наданими 1997 року кредитами НБУ.

Для скорочення внутрішнього державного боргу уряд ухвалює Закон України «Про структуру державного внутрішнього боргу України станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки» від 23 січня 1997 року № 121, згідно з яким НБУ мав списати 7748 млн. грн., що становило майже 96,82% внутрішнього державного боргу на 1 січня 1996 року. З урахуванням списання заборгованості уряду України перед НБУ на 1 січня 1997 року зростання обсягів внутрішнього державного боргу відбулося за рахунок формування нової заборгованості перед НБУ, яка на цю дату становила 36,9% усього внутрішнього боргу держави.

1997 року спостерігалося відносне збільшення відсоткових ставок: облікова ставка досягла 40%, ставки прибутковості ОВДП коливалися навколо 45–56%, ставки за комерційним кредитом – 60–70%. При цьому між ними виразно фіксувалася чітка взаємозалежність, що свідчило про досить високий рівень розвитку ринку і досягнуту фінансову стабільність. Та незважаючи на досягнуті результати, фінансування бюджетного дефіциту відбувалося тільки за рахунок короткострокових зобов’язань, без випуску облігацій з довшим терміном погашення. Проте це не усунуло диспропорцій держбюджету і призвело до нагромадження короткострокового внутрішнього боргу.

Мінфін України взяв курс на зниження облікової ставки і ставок прибутковості за ОВДП. Основною метою політики було зниження вартості обслуговування внутрішнього державного боргу, переорієнтації тимчасово вільних ресурсів комерційних банків у реальний сектор економіки і зниження кредитних ставок.

Перша половина 1997 року характеризувалася зниженням облікової ставки, остаточною відмовою від кредитних аукціонів НБУ та практики зменшення сум обов’язкових резервів комерційних банків на суму придбаних ОВДП і впровадженням нового податкового законодавства. До того часу відсотки, нараховані за ОВДП, і дисконт за ними не були об’єктом оподаткування. З 1 липня 1997 року з набуттям чинності Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» вони враховуються у складі прибутку резидентів України як прибуток від операцій з ДЦП, отриманий на вторинному ринку, та оподатковуються за ставкою 30%. У результаті банки-резиденти було поставлено в нерівні умови з нерезидентами і згодом витіснено з цього ринку (оподаткування відповідних прибутків нерезидентів було запроваджено у листопаді 1997 року).

Влітку 1997 року іноземний капітал контролював уже понад 60% внутрішнього державного боргу. При цьому ситуація з курсом гривні до долара продовжувала тенденції 1996 року. НБУ доводилося викуповувати на торгах УМВБ значні обсяги доларової маси, щоб утримати стабільний курс гривні.

У серпні 1997 року облікова ставка НБУ знизилася до 16%, а середньозважена прибутковість за 182-, 273- та 364-денними облігаціями – до 19,61%, 19,92% і 23,39% відповідно. Валютна прибутковість упала до 11–13% – катастрофічно низького значення для країни, що перебувала в стані економічної кризи.

Усі ці заходи призвели до того, що оператори ринку – передусім нерезиденти – втратили інтерес до первинного розміщення ОВДП, що спричинило різке зменшення обсягів розміщень із 1,2 млрд. грн., що надійшли до держбюджету у липні, до 750 млн. грн. у вересні, а також потужний спекулятивний тиск на ринок.

У 1997 році було проведено 591 аукціон з реалізації ОВДП (табл. 5.2), розміщено облігацій обсягом більш як на 11,5 млрд. грн. У результаті розміщення ОВДП 1997 року до державного бюджету надійшло коштів у сумі 8858,1 млн. грн, з них на покриття дефіциту бюджету було спрямовано 4947,7 млн. грн. При цьому внутрішня заборгованість за ОВДП була короткостроковою (середня тривалість боргу становила 177,9 дня) при середньозваженій дохідності 32,761%.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як icon5. Обслуговування державного боргу
Основні терміни та поняття: основний борг, поточна заборгованість, непогашений борг, погашення боргу, обслуговування боргу, відсоткові...

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconЗалежно від структурних складників І різних підходів до врахування цих складників, які можуть бути І за територіальним устроєм, у розгляді проблеми державного
Валовий державний борг – сума всіх випущених І непогашених державних облігацій разом із нарахованими відсотками. Федеральний борг...

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconДо наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03. 06. 2009 №76
Повна назва суб'єкта господарювання, за яким буде здійснюватись державний ветеринарно -санітарний контроль

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconАудиторська палата україни рішення від 23. 09. 2010 №220 / 3
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconДержавний комітет статистики україни
Наказом Державного комітету статистики України від 27 червня 2008 року n 223 передбачено доповнення цього наказу додатками в І г

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconП л а н
Внутрішня й зовнішня макроекономічна та інституціональна розбалансованість макросистеми спричинила дефіцит бюджету І платіжного балансу...

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconКонкурс провести відповідно до Положення, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти І науки України, Міністерства культури І туризму України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 21. 08. 2009 року
Провести конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів»

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconStar trek: Voyager Звездный путь: Вояджер
Борг: Мы Борг. Вы знаете, что ваше существование окончено. Ваши биологические и технологические особенности будут добавлены к нашим....

Незначну частку (від 5,2 до 0,0% у 1993 та 2002 роках відповідно) внутрішнього державного боргу посідає умовний державний внутрішній борг, сформований як iconДані свідчать про постійне збільшення абсолютної суми зовнішнього боргу України. 1993 року його обсяг становив 396 млн доларів, а на початок 2000 року 12438
Дані свідчать про постійне збільшення абсолютної суми зовнішнього боргу України. 1993 року його обсяг становив 396 млн доларів, а...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка