Галузева угода
НазваГалузева угода
старонка1/5
Дата канвертавання19.11.2012
Памер0.53 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5


ГАЛУЗЕВА УГОДА

МІЖ ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ ЗВ`ЯЗКУ ТА

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

І ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗВ`ЯЗКУ УКРАЇНИ

НА 2000 РІК


м. Київ

Галузева угода

між Державним комітетом зв`язку та інформатизації України і

Центральним

комітетом профспілки працівників зв`язку України


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Галузева угода (далі – Угода) між Державним комітетом зв'язку та інформатизації України і Центральним комітетом профспілки працівників зв'язку України укладається з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціального захисту працівників зв’язку згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України та чинним законодавством України.

1.2. Угода є нормативним актом, який визначає напрямки соціально-економічного розвитку галузі, оплату і умови праці, соціальні гарантії для працівників галузі, що регулюють питання зайнятості.

1.3. Сторонами цієї Угоди є Державний комітет зв’язку та інформатизації України, який виступає як представник державних підприємств, установ і організацій, які входять до сфери його управління (надалі підприємства або представники власника), та Центральний комітет профспілки працівників зв’язку України, який виступає від імені працівників цих підприємств, установ і організацій.


2. СФЕРА І СТРОК ДІЇ УГОДИ


2.1. Угода поширюється на працівників, прийнятих на роботу на умовах найму на підприємства, в установи, організації, які входять до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації України.

2.2. Угода набуває чинності з дня її підписання і діє до укладання нової угоди.

2.3. Прийняті Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України нові нормативно-правові акти, що забезпечують більш високі гарантії, ніж передбачені угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями угоди.

2.4. Сторони, що уклали угоду, не можуть в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань. Зміни і доповнення до угоди протягом терміну її дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін.


3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Сторони угоди визнають за необхідне створення умов для розвитку виробництва, соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку, підвищення продуктивності праці та поліпшення якості надання послуг зв’язку, а також умов, які забезпечують економічні та соціальні гарантії працівників галузі.

3.2. Державний комітет зв’язку та інформатизації України і ЦК профспілки працівників зв’язку України беруть на себе зобов’язання по реалізації цієї угоди шляхом контролю за укладанням та реалізацією колективних договорів між представниками власника і профспілковими органами підприємств, установ і організацій галузі.

3.3. З метою реалізації положень цієї угоди на підприємствах зв’язку керівники і профспілкові органи зобов’язані після введення в дію цієї угоди впродовж трьох місяців внести зміни і доповнення до діючих колективних договорів.

3.4. Сторони домовились розглядати, обговорювати і приймати узгоджені рішення на відповідному рівні з наступних питань:

– зростання заробітної плати працівників зв’язку;

– забезпечення зайнятості;

– поліпшення умов, безпеки та охорони праці;

– встановлення мінімальних соціальних гарантій для працівників підприємств, установ і організацій галузі.

3.5. Державний комітет зв’язку та інформатизації України захищає і представляє інтереси підприємств у вищих органах державного управління, вносить пропозиції для врахування при підготовці законодавчих актів, змін і доповнень до чинного законодавства з питань оплати праці, надання пільг працівникам, посилення їх соціального захисту.


4. РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ


4.1. У відповідності до чинного законодавства власники забезпечують нормальну тривалість робочого часу працівників, які зайняті в основному та допоміжному виробництві галузі зв’язку, що не перевищує 40 годин на тиждень при шестиденному та п’ятиденному робочому тижні, 36 годин при шестиденному робочому тижні і при скороченій тривалості робочого часу.

На безперервних виробництвах, де не може бути додержана встановлена для працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, застосовуються графіки змінності, які забезпечують безперервну роботу персоналу змінами рівної тривалості. На цих виробництвах передбачається підсумований облік робочого часу з обліковим періодом один квартал.

4.2. При укладанні трудового договору власник повинен ознайомити працівника з умовами найму, правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, колективним договором та іншими умовами відповідно до статті 29 КЗпП України.

4.3. Скорочений робочий час працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, визначається відповідно до Списку виробництв, цехів професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочений робочий час, затверджуваного Кабінетом Міністрів України.

4.4. При тимчасовому зниженні обсягів виробництва, з метою збереження робочих місць і кваліфікованих працівників, власник або уповноважений ним орган може встановити режим роботи з неповним робочим днем або неповним робочим тижнем, за згодою працівника, з оплатою праці відрядникам за фактично виконану роботу і працівникам з погодинною оплатою праці – відповідно до відпрацьованого часу.

4.5. Режим праці і відпочинку працівників галузі зв’язку встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

Питання чергування працівників у вихідні та святкові дні регулюється постановою Секретаріату ВЦРПС від 02.04.54 “Про чергування на підприємствах і в установах”.

4.6. Щорічна відпустка надається працівникам відповідно до Закону України “Про відпустки”.

4.7. Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу працівникам галузі надається щорічна додаткова відпустка до 7 календарних днів відповідно професій і посад, на яких може застосовуватись ненормований робочий день.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки працівника з ненормованим робочим днем встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, професій та посад чи трудовим договором.

Надання відпусток за ненормований робочий день провадиться з урахуванням вимог частини першої статті 10 Закону України “Про відпустки”.


5. ОПЛАТА ПРАЦІ


5.1. Представники власника зобов’язані здійснювати оплату праці відповідно до Закону України “Про оплату праці”, Кодексу законів про працю України, інших законодавчих та нормативних актів і цієї Галузевої угоди.

5.2. На період до встановлення законодавством державної гарантії в оплаті праці – мінімальної заробітної плати, не нижче від межі малозабезпеченості відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про оплату праці”, мінімальна заробітна плата на підприємствах, в установах, організаціях, які входять до сфери управління Держкомзв'язку України, встановлюється на рівні не нижче 74 грн.

5.3. Тарифні ставки та посадові оклади працівників зв’язку встановлюються на основі коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок (посадових окладів) робітників, службовців та фахівців до мінімальної заробітної плати згідно з додатками №№ 1-8.

5.4. На підприємствах “Укрпошта” та “Укртелеком” згідно з рішенням правлінь застосовуються єдині схеми тарифних ставок та посадових окладів, які затверджені генеральними директорами підприємств та погоджені з Державним комітетом зв’язку та інформатизації України і ЦК профспілки працівників зв’язку України.

5.5. Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) та посадових окладів працівників встановлюються підприємствами, установами і організаціями зв’язку, в залежності від фінансових можливостей, в додатках до колективних договорів, які укладаються та погоджуються в установленому порядку.

5.6. Для працівників, які виконують роботи (надають послуги), невластиві основній діяльності галузі зв’язку, умови оплати праці встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких належать ці підрозділи за характером виробництва, та в актах чинного законодавства, але не вище, ніж для працівників основної діяльності.

5.7. Схеми посадових окладів працівників наукових і проектних організацій застосовуються відповідно до додатків 9, 10.

5.8. Встановлюється перелік та розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, які можуть застосовуватися в галузі (додаток 11).

5.9. Окремим висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо складних і відповідальних роботах, замість надбавок за професійну майстерність можуть встановлюватися місячні оклади вищі за діючі щодо відповідної посади (виконуваної роботи), але не більше ніж у 2 рази та при наявності коштів.

5.10. Оплата часу простою (в т.ч. при роботі в режимі неповної зайнятості) не з вини працівника здійснюється в розмірах не нижче двох третин його посадового окладу (тарифної ставки) згідно з штатним розписом.

5.11. Оплата праці за роботу в надурочний, нічний час, у святкові і неробочі дні здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.12. Кожна із сторін, яка підписала цю угоду, зобов’язується вживати заходів разом з представниками власника по забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати. У разі виникнення на підприємствах, в установах, організаціях заборгованості із заробітної плати, розробляти заходи і скласти графіки її погашення.

З метою забезпечення керівниками підприємств, установ та організацій своєчасної виплати заробітної плати сторони домовились, що зростання фондів оплати праці можливе за умови зростання обсягів робіт, послуг або продуктивності праці, упорядкування форм і систем оплати праці, запровадити регулювання фондів оплати праці шляхом встановлення нормативного співвідношення темпів приросту фонду оплати праці і обсягів робіт, послуг.

5.13. Заробітна плата працівникам виплачується в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше 2 разів на місяць.

У разі затримки виплати заробітної плати працівникам нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.97 № 1427 та від 23.04.99 № 692.

5.14. Сторони, які підписали цю угоду, зобов’язуються разом з підприємствами здійснювати заходи з метою підвищення рівня нормування праці, застосування прогресивних норм і нормативів, з метою використання дійових стимулів впровадження на технічно-обгрунтованих нормах. Забезпечити зростання частки основної заробітної плати у середній заробітній платі до 65 відсотків.

У колективних договорах повинні бути передбачені спеціальні пункти з питань нормування праці.

5.15. Державний комітет зв’язку та інформатизації України надає представникам власника інформацію про нові нормативно-методичні матеріали і зміни у нормуванні праці.


6. ОХОРОНА ПРАЦІ


Сторони домовились:

6.1. Здійснювати контроль за станом охорони праці і пожежної безпеки об’єктів зв’язку, за ходом реалізації “Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища”, а також забезпечувати контроль та надавати методичну допомогу підприємствам у виконанні “Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1997-2000 роки”.

6.2. Брати участь у розробці і погодженні державних та галузевих нормативних актів з питань охорони праці та атестації робочих місць.

6.3. Організовувати навчання, інструктаж і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці відповідно до Положення, затвердженого наказом Держнагляду з охорони праці від 17.02.99 № 27.

6.4. Проводити облік і аналіз випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємствах галузі, приймати участь у розслідуванні нещасних випадків на підприємствах, які підлягають спеціальному розслідуванню, відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 року № 923. Забезпечити аналіз обставин і причин їх виникнення, розробку попереджувальних профілактичних заходів.

6.5. Здійснювати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.95 № 232 обов’язкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин, а також працівників галузі, які зайняті на роботах з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці.


7. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ


7.1. Працівники зв'язку, які пропрацювали в галузі зв’язку понад 25 років, звільняються від абонементної плати за користування квартирним телефоном та погодинної оплати місцевих телефонних розмов (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.97 № 385).

7.2. Питання соціального розвитку підприємств, надання працюючим соціальних гарантій, пільг та компенсацій понад передбачені законодавством розміри, за рахунок коштів підприємств, вирішується підприємством за погодженням з профспілковим органом. Перелік цих гарантій, пільг та компенсацій включається до колективного договору.

7.3. Рекомендувати підприємствам передбачати в колективних договорах збереження за працівниками, які звільнені на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України (у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці) і більше не працюють, черги на одержання житла за останнім місцем роботи протягом двох років. Передбачити в кошторисах соціального розвитку, які додаються до колективного договору, суму коштів на перенавчання звільнених на підставі цієї статті працівників.

7.4. Підприємства відраховують кошти профспілковим органам на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірі не менше ніж 0,3 відсотків від фонду оплати праці, за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

7.5. Пільги і винагороди, діючі на підприємствах, які встановлюються за рахунок коштів, які залишаються в розпорядженні підприємств, поширюються на штатних виборних працівників профспілкових організацій підприємств.

7.6. Власник спільно з відповідним профспілковим органом бере участь в організації оздоровлення працюючих і членів їх сімей за рахунок прибутку підприємства.

7.7. Власник погоджує з відповідним профспілковим органом введення в дію галузевих нормативних актів, які містять питання трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі.


8. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЦК ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ


Центральний комітет профспілки зобов`язується:

8.1. Представляти законні інтереси працівників галузі, на яких поширюється дія цієї угоди.

8.2. Забезпечувати громадський контроль:

8.2.1. За дотриманням роботодавцями законодавства з питань оплати праці та положень цієї угоди, надавати працівникам, на яких поширюється дія цієї угоди, консультативну допомогу з цих питань.

8.2.2. За створенням безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві та забезпеченням працюючих необхідним спецодягом і спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту працюючих.

8.2.3. За своєчасним призначенням і виплатою за рахунок коштів соціального страхування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності і пологах та в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

8.3. Своєчасно разом з роботодавцем переглядати галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2000 рік і забезпечувати контроль за її виконанням.

8.4. Надавати консультації та безкоштовну правову допомогу працівникам, потерпілим на виробництві, та членам їх сімей у вирішенні питань своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до ст. 11 Закону України “Про охорону праці”.

8.5. Сторони домовились залишити чинний порядок збору та відрахування профспілкових внесків через бухгалтерії підприємств, організацій та установ на підставі письмової заяви члена профспілки та при наявності відповідного запису в колективному договорі.

8.6. Сприяти недопущенню колективних трудових конфліктів та уладнанню непорозумінь за умови виконання представниками власника взятих на себе зобов`язань згідно з цією угодою і колективними договорами.

8.7. Брати участь в організації оздоровлення працюючих та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування.


9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Галузева угода iconІнформаційний лист для преси угода мерів схід
Угода мерів загальна ініціатива Європейського Союзу, яка об’єднує місцеві й регіональні органи влади загальними добровільними зобов'язаннями...

Галузева угода iconУгода між Україною та Боснією І Герцеговиною про заохочення І взаємний захист інвестицій
Угоди сприятиме стимуляції ділової ініціативи І підвищить економічне процвітання обох Держав

Галузева угода iconУгода про економічне та промислове співробітництво між Україною та Королівством Іспанія
...

Галузева угода iconТорговельна угода між Україною та Боснією І Герцеговиною
Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів своїх держав вживатимуть необхідних заходів з...

Галузева угода iconУгода про торговельно-економічне, інвестиційне та науково-технічне співробітництво між Україною та Королівством Саудівська Аравія
Україна та Королівство Саудівська Аравія, що надалі іменуються Договірними Сторонами

Галузева угода iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про сприяння та взаємний захист інвестицій
Термін "інвестиція" означає будь-який вид активів дозволених кожною Договірною Стороною відповідно до національного законодавства...

Галузева угода iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво
Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки, далі "Договірні Сторони"

Галузева угода iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, які надалі іменуються „Договірні Сторони”

Галузева угода iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво
Кабінет Міністрів України та Уряд Латвійської Республіки, які надалі іменуються Договірними Сторонами

Галузева угода iconУгода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні І правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей (укр/рос)
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка