Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань !
НазваВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань !
Дата канвертавання19.11.2012
Памер31.44 Kb.
ТыпКонкурс
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года


Шаноўны Вучань !

Мы рады сустрэць Цябе на ваяводскіх элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага думання. А самае важнае – не спяшайся. Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы адказы. На выкананне гэтай працы маеш 90 хвілін. Мы верым у твае магчымасці і жадаем поспехаў.  1. Складзі план казкі «Дамавікова ўдзячнасць». План павінен складацца з шасці пунктаў.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 балаў

  1. На аснове верша, «Люблю наш край», Канстанцыі Буйло, назаві тое што любіць наэтэса?

-.................................................

-.................................................

-.................................................

-.................................................

4 балы  1. Зрабі пераклад на польскую мову.


Лёня Саўчанка і Грыша Міхневіч вучыліся ў адным класе. Сядзелі на адной парце. У школе ўсе казалі, што іх і вадой не разальеш. Калі на вуліцы, гуляючы ў снежкі, Грыша адчуваў сябе пераможаным, то на дапамогу ён клікаў Лёню. А Лёня, які вучыўся слабей за Грышу, за дапамогай звяртаўся толькі да сябра. Грыша ніколі не адмаўляўся.

Сварка адбылася паміж імі зусім нечакана.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


14 балаў


4. Устаў замест кропак прапушчаныя літары (ў, у).


Захарка се... рыхтаваць ...рокі. Трэба было выканаць практыкаванне: перапісаць сказы і паставіць, дзе трэба, коскі. А рабіць Захарк... нічога не хацелася. Ён падпёр далонямі галав... і зад...ма...ся.

Захарка толькі што прачыта... кніжк... аб прыгодах капітана карабля. Трыццаць дзён бы... гэты капітан ... акіяне, і што толькі з ім не здаралася! Але м...жны капітан з гонарам закончы... свой далёкі і цяжкі рэйс.

12 балаў


5. Дзеясловы ў дужках, пастаў у прошлым часе.


Кароткі (быць).................. жыццёвы шлях у беларускага паэта Максіма Багдановіча. Ён (пражыць)........................ усяго дваццаць пяць гадоў.

З іх толькі пяць гадоў (жыць).............................. на Беларусі. Родную мову (вывучыць) ........................ па кнігах. Шмат часу (мінуць) .................... з той пары.

5 балаў


6. Часціцы з займеннікамі напішыце разам або праз злучок. Пры спісванні дужкі апусціце.


Сцёпка доўга стаяў, любуючыся горадам, і (не)йкае.................... новае адчуванне калыхала яго. Раз за разам Пеця перахопліваў мяч і чые(сьці).....................крыкі адабрэння чуліся з розных бакоў. Кім(небудзь)................................... нечакана падкінуты мяч узбіваўся ў блакітнае неба, затым імкліва набліжаўся да варот. (Не)чага ........................ не хапала гэтай прыгажосці, (не)шта ............................ было беззваротна страчана.

5 балаў


7. Утвары парадкавыя лічэбнікі.Запішы іх.


5- ..........................................................

10- ........................................................

2000- ....................................................

1994- .......................................................................................................................

2002- ................................................................................


5 балаў


8. Праскланяй прыметнік з назоўнікам : разумны хлопец.


Н. ......................................................................................................................

Р. .......................................................................................................................

Д. .......................................................................................................................

В. .......................................................................................................................

Т. .......................................................................................................................

М. ......................................................................................................................


6 балаў

9. Перакладзі на беларускую мову.


Zaczęliśmy kopać głęboki rów.


.................................................................................................................................

Rafał szedł do domu.


.................................................................................................................................


Dziewczynka była ubrana w ciemną sukienkę.


.................................................................................................................................

Nad domem krążyły bociany.


.................................................................................................................................


4 балы


10. Нехта паблытаў словы ў прыказках. Запішы іх так як павінны быць.


голасам розумам справу робяць не, а.


.................................................................................................................................


перайсці пражыць жыццё - не поле.


.................................................................................................................................

бяры калі не рукі музыка, не скрыпку ў.


.................................................................................................................................


лянота не работа сушыць, а .


.................................................................................................................................


4 балы


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011 Шаноўны Вучань !
Бе на школьных элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2009/2010. Сёння 16 сакавіка 2010 года Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconКоd ucznia Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011. Сёння 22 лютага 2011 года Шаноўны Вучань !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае – не...

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconКоd ucznia Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011. Сёння 17 студзеня 2011 года Шаноўны Вучань !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае – не...

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Мінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання....

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для пачатковай школы – 2008/2009 Шаноўны Вучань !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка